Winkelcentrum Schothorst één van vier groene prioriteiten Amersfoort

Winkelcentrum Schothorst één van vier groene prioriteiten Amersfoort

Voor de gemeente is het klimaatbestendiger maken van Amersfoort een prioriteit. Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen verdroging, een groter leefgebied voor bijen en vlinders en meer parken om te spelen. Zo zet Amersfoort in op een betere leef-omgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbe-stendigheid, recre-atie en biodiversi-teit gaan daarbij hand-in-hand.

Door het project ‘Meet je Stad‘ is bekend geworden dat het parkeerterrein van Winkelcentrum Schothorst één van de warmste plekken van Amersfoort is: veel stenen en weinig groen. Daarom is nu het vergroenen van ons winkelcentrum één van de vier ‘groene prioriteiten‘ van de gemeente. Ook voor onze Groene Raad is het één van de speerpunten.

“De uitdaging is om voor klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteitruimte ruimte te blijven vinden in een groeiende stad als Amersfoort”, aldus wethouder Kees Kraanen, die naast zijn taak als wethouder voor Schothorst en vele andere taken óók de taken ‘Stedelijk Beheer’ en ‘Klimaatadaptatie en Groen’ in zijn portefeuille heeft. “Het doel is in 2050 een klimaatbestendige stad met volop ruimte voor water en groen te zijn.” Dinsdag 9 april stelde het college het programma ‘Klimaatbestendige en Groene Stad’ vast.

De komende jaren is zo’n 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met inwoners, de stad verder te vergroenen. Daarnaast wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en ‘klimaatadaptieve’ maatregelen; een voorbeeld hiervan is de wadi langs het nieuwe flatgebouw op de hoek van de Keerkring en de Meridiaantunnel. Wethouder Kraanen zegt: “We werken aan klimaatbestendigheid door in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en de stad geleidelijk aan te passen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben; en hiermee een stad die het vermogen heeft goed te blijven functioneren als het klimaat verandert.”

Op andere plekken in de stad heeft de gemeente al aanpassingen aangebracht om de stad klimaatbestendiger te maken, zoals de herinrichting van de Boldershof (meer ruimte voor groen en spelen op een parkeerplein) en de Zonnehof (parkeerplein omgevormd tot park met maatregelen voor opvang van piekbuien).

De gemeente is ook bezig op brede bermen, oevers en taluds – ongeveer 160 ha in heel Amersfoort – de begroeiing diverser te maken: dat heet ‘kruidenrijk beheer’. Door hoger te maaien, maaisel een poos te laten liggen zodat planten hun zaden kunnen afgeven, de bodem te verschralen en inheemse planten te zaaien, worden brede bermen, oevers en taluds kruidenrijker en aantrekkelijker voor vlinders, andere insecten en bodemgedierte.

 

12 april 2019 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

[mc4wp_form id="7164"]