Wijkwarmtenet Schothorst-Zuid

Wijkwarmtenet Schothorst-Zuid

Wijkwarmtenet Schothorst-Zuid 

Het college kreeg eind oktober bericht dat de gemeente geen rijkssubsidie krijgt voor het aardgasvrij (klaar) maken van de wijk Schothorst-Zuid. Tijdens deze Ronde ging het college met raadsleden, inwoners en stakeholders (Meedenkgroep, WarmteStem.nl, huurders, Woningcorporatie en Warmte Bedrijf Amersfoort) in gesprek over de nieuwe situatie en de te maken keuzes. Het doel van het college is om samen met bewoners en stakeholders te komen tot een wijkwarmteplan, dat in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Lees verder…

09/12/2020 / by / in
Comments

Comments are closed here.