Wijkraad Schothorst

Wat is de wijkraad? 

De Wijkraad is een platform van bewoners van Schothorst. Alle bewoners van Schothorst zijn welkom bij het platform. Iedereen kan daar meepraten over leven en wonen ofwel over het ‘welzijn’ in de wijk 

 Wat zijn de taken van de wijkraad? 

 • Eens in de twee jaar stelt de wijkraad de doelen vast voor het wijkplan. Dit wijkplan geldt voor Schothorst, Zielhorst en De Hoef. Hiervoor gebruikt de wijkraad inbreng vanuit de wijkbewoners. De wijkraad overlegt ook met beroepskrachten in de wijk.  
 • De wijkraad neemt deel aan overleg met het WijkBewonersTeam Zielhorst (WBT). Het WBT adviseert over subsidieaanvragen voor de wijk. Het advies wordt uitgebracht aan het management van Indebuurt033, dat de beslissing neemt over de subsidieaanvragen.  

 Wat zijn de doelen van de wijkraad?  

 • De wijkraad wil bewoners onderling met elkaar verbinden. 
 • Waar nodig wil de wijkraad bewoners en beroepskrachten met elkaar verbinden. 
 • De wijkraad wil een goede communicatie in de wijk bereiken. Duidelijk moet zijn: 
  • welke wensen en behoeften wijkbewoners hebben;  
  • welke mogelijkheden er zijn om elkaar te ontmoeten; 
  • welke activiteiten er in de wijk zijn; 
  • waar bewoners met vragen en problemen terecht kunnen.  

 Hoe is de wijkraad georganiseerd? 

De wijkraad heeft een kerngroep. Deze bestaat uit 7 bewoners, die de activiteiten van de wijkraad organiseren.  

De wijkraad wil graag uitbreiden en verjongen. Heeft u interesse? Laat het weten! 

 Welke activiteiten organiseert de wijkraad?   

 • De wijkraad organiseert wijkraadvergaderingen. Daar zijn alle bewoners welkom. 
 • De wijkraad organiseert themabijeenkomsten. Deze gaan over onderwerpen die wijkbewoners belangrijk vinden. 
 • De wijkraad zorgt voor communicatie in de wijk.  

 Hoe weet de wijkraad wat er leeft onder wijkbewoners? 

We merken dat we niet alle doelgroepen in de wijk bereiken. Daardoor is het lastig om een beeld te krijgen wat er leeft onder wijkbewoners. We willen de facebookpagina verder optuigen en de website interactiever maken. Zo willen we dit verbeteren.

 Subsidieaanvragen voor activiteiten of projecten in de wijk?  

Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in de wijk? Vier keer per jaar kunt u hiervoor subsidie aanvragen. 

Alle informatie over  bewonersinitiatieven op de website van indebuurt033. Neem vooral tijdig contact op met de buurtnetwerker! 

Een goed idee voor de wijk? 

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de wijkraad?  

Mail ons!  

Contact 

Wijkraad Schothorst:  wijkraadschothorst@gmail.com 

Buurtnetwerker: Sanja Willems, sanja.willems@indebuurt033.nl; 06 42495333
 

Wijkplan en Wijkgids 

Wijkplan Schothorst, Zielhorst, De Hoef 2020-2021 

Wegwijs in Schothorst 2020- 2021 

Downloads

Kijk op de Wijk Schothorst, Zielhorst en de Hoef

Nieuwsberichten Wijkraad Schothorst: