Bewoners voor bewoners

Wijkraad Schothorst

De Wijkraad Schothorst is de plek waarin bewoners en professionals overleggen over alles wat te maken heeft met het wonen en leven in de wijk.

Alle bewoners die willen meedenken en meepraten over de wijk zijn van harte welkom! De wijkraad vergadert eens in de twee maanden. Uitgenodigd worden? Stuur een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com!

Wat doet de Wijkraad?

In de Wijkraad hebben bewoners samen met professionals een wijkplan gemaakt. In het wijkplan staat dat we willen werken aan o.a.:

  • meer voorzieningen en activiteiten voor de jeugd;
  • meer mogelijkheden voor ‘ontmoeten’;
  • het verbeteren van de informatievoorziening in Schothorst.

Een link naar het complete Wijkplan 2019/2020 staat onderaan deze pagina.

In samenwerking met professionals wil de Wijkraad de doelen uit het wijkplan stap voor stap realiseren. Voor activiteiten en faciliteiten die binnen het wijkplan passen kunnen subsidies aangevraagd worden.

Heb je een goed idee voor de wijk? Past je idee in het wijkplan? Dan kan ook jij daarvoor subsidie aanvragen. Informatie over het aanvragen van subsidies is te vinden op www.indebuurt033.nl. Subsidie-aanvragen voor het derde kwartaal van 2019 moeten vóór 1 juli zijn ingestuurd. Tip: neem vooral tijdig contact op met de buurtnetwerker.

Vergaderingen van de Wijkraad

Tijdens de wijkraadvergadering van 6 februari stelde onze nieuwe buurtnetwerker, Stephanie Niessen, zich voor. Ook hoorden we dat de wijk vanaf 6 maart een eigen informatiepunt van Indebuurt033 heeft, elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in de Hoeksteen. Verder werd er een werkgroep opgericht die gaat werken aan het contact met mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor de wijkraad is dat contact echt een prioriteit.

Het complete verslag van deze vergadering vind je onderaan deze pagina.

Tijdens het overleg over de wijkdoelen op 10 april hebbende aanwezige 18 wijkbewoners en 12 professionals vier wijkdoelen gekozen om mee aan de slag te gaan. Deze doelen zijn:

  • verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding
  • vergroten van de inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren
  • versterken van de betrokkenheid van bewoners bij buurt en wijk
  • uitbreiden van de ontmoetingsmogelijkheden voor alle bewonersgroepen.

In vijf werkgroepen is een stappenplan opgesteld om deze doelen stukje bij beetje te realiseren. Op de volgende vergadering van de wijkraad, woensdagavond 11 september, horen we van elkaar welke stappen (of stapjes) gezet zijn.

De volgende wijkraadvergadering is dus op woensdag 11 september om 19.30 uur in De Koperhorst, Paladijnenweg 275. Dan gaan we verder met het verwezenlijken van de wijkdoelen die wij met z’n allen gekozen hebben om op dit moment aan te werken. Alle wijkbewoners zijn welkom!

Wijkavonden en contact met de gemeente

Twee keer per kaar organiseert de Wijkraad voor alle wijkbewoners een thema-avond over onderwerpen die belangrijk zijn voor Schothorst, bijvoorbeeld verkeersveiligheid, het groen in de wijk, duurzaamheid. Tijdens die avonden zijn altijd mensen van de gemeente aanwezig. Ook buiten die avonden heeft de Wijkraad regelmatig contact met de gemeente over zaken die in de wijk spelen.

Woningbouw in Park Schothorst

De petitie tegen de plannen van de gemeente om woningen in Park Schothorst te bouwen is inmiddels door meer dan 3000 mensen getekend. Zie de artikelen over deze kwestie onder ‘Wat speelt’ op deze website, bijvoorbeeld hier en hier.

Indebuurt033 subsidies

In het tweede kwartaal zijn er zes subsidieaanvragen goedgekeurd. Die aanvragen waren voor:

o Kitchen Delicious, de maandelijkse maaltijd in ’t Middelpunt, elke tweede donderdag; zie www.wijkzielhorst.nl.
o het Middelpuntkoor
o lessen kleding maken
o de wijkwebsite van Schothorst, www.inschothorst.nl.
o het vergroenen van het schoolplein van de Zonnewijzer, in nauw overleg met buurtbewoners
o de Wijkmobiel. Dit was de grootste aanvraag: een tweede kar. De Wijkmobiel loopt als een trein; hoog tijd voor het verruimen van de service van dit geweldige ‘vervoer op maat’.

Zie hier voor meer details. Wilt u nog meer info over een van deze projecten, neem dan contact op met Stephanie Niessen (zie hieronder).

We kijken uit naar de subsidie-aanvragen voor het derde kwartaal. Die kunnen tot eind juni worden ingediend. Zie daarvoor www.indebuurt033.nl. Tip: ga tijdig met Stephanie in overleg!

Stuur een mail

Stuur een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com als je

  • je wilt aanmelden voor de maillijst van de Wijkraad
  • een goed idee voor de wijk hebt
  • ondersteuning wilt bij het aanvragen van subsidie.

Contact

Contact met de Wijkraad: wijkraadschothorst@gmail.com

Contact met de buurtnetwerker voor Schothorst/Zielhorst/De Hoef: Stephanie Niessen, Stephanie.Niessen@indebuurt033.nl; telefoon 06–41545986.

Contact met de jongerenwerker voor Schothorst/Zielhorst: Jelle Maris; tel. 06–41546113, Jelle.Maris@indebuurt033.nl

Contact met andere professionals van Indebuurt033? Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur is het Informatiepunt in de Hoeksteen open, Klaartje Donzepad 59, naast het winkelcentrum.

De Wijkmobiel, uw vervoer van deur tot deur, reserveren? Bel 06-40831647 tussen 07.30 en 22.00 uur of mail naar reserveren@wijkmobiel.nl .

Verslagen van Wijkraadvergaderingen en thema-avonden:

Vergadering Wijkraad Schothorst 10 april 2019
Vergadering Wijkraad Schothorst 6 februari 2019
Vergadering Wijkraad Schothorst 21 november 2018
Vergadering Wijkraad Schothorst 13 september 2018
Vergadering Wijkraad Schothorst 30 mei 2018
Vergadering Wijkraad Schothorst 21 februari 2018
Vergadering Wijkraad Schothorst 29 november 2017

Verslagen van thema-avonden:

Thema-avond 28 maart 2019 over groen in de wijk
Thema-avond 10 oktober 2018 over duurzaamheid
Thema-avond 4 april 2018 over groen in de wijk en afval
Thema-avond 10 oktober 2017 over verkeersveiligheid en ontmoetingsplekken 

Wijkplan Schothorst – Zielhorst – De Hoef 2019-2020:

Wijkplan SZH januari 2019

Overige documenten:

Wegwijs in Schothorst 2018-2019

[mc4wp_form id="7164"]