Subsidie Sport en Bewegen

Subsidie Sport en Bewegen

Subsidie Sport en Bewegen

Eind 2019 is de sportnota 2019-2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De bestaande subsidieregeling voor sport en bewegen sloot daarmee niet meer aan bij de nieuwe ambities. Daarnaast gaven gebruikers aan dat de regeling niet altijd even duidelijk, volledig en efficiënt in de afhandeling was. Met verschillende gebruikers en de gemeenteraad is gesproken over een nieuwe regeling en deze is ter toetsing voorgelegd. Begin november heeft het college de nieuwe subsidieregeling sport en bewegen 2021 vastgesteld.

Activiteiten en investeringen
Er zijn twee regelingen, namelijk:
– voor activiteiten zoals evenementen of een nieuw sportaanbod.
– voor investeringen zoals het aanpassen van een sportaccommodatie waardoor deze intensiever gebruikt kan worden of de aanschaf van sportmateriaal.
Bij beide regelingen is een splitsing gemaakt tussen aanvragen tot € 2.500 en van €2.500 tot € 40.000. De aanvragen tot € 2.500 worden sneller beoordeeld zodat aanvragers snel duidelijkheid hebben.

Vanaf 12 november kun je als sportvereniging een aanvraag indienen. Meer informatie over de regeling en een toelichting daarop is te vinden op www.amersfoort.nl/sportsubsidie.

Wil je meer weten over de subsidie? Neem dan contact op met Dursun Batman, gemeente Amersfoort, via d.batman@amersfoort.nl . Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de subsidie, neem dan contact op met de verenigingsadviseurs Arend of Eva via sportvereniging@sro.nl

09/12/2020 / by / in
Comments

Comments are closed here.