Springlevende Wijk Paladijnenweg » InSchothorst

Springlevende Wijk Paladijnenweg

Springlevende Wijk Paladijnenweg

In gesprek met de studenten van de Academie van de Stad, die anderhalf jaar in het wooncomplex aan de Paladijnenweg hebben gewoond.

In september 2019 betrokken vier jonge studenten een woning in het wooncomplex aan de Paladijnenweg. Daar startten zij hun project Springlevende Wijk Paladijnenweg.  Anderhalf jaar later, januari 2021, ronden Esther, Meike, Evianne en Cas hun project af. Hoe kijken ze erop terug?

Doel: verbinding en gezelligheid

Het doel van het project was te werken aan een gezelliger sfeer in het wooncomplex. Dat was de vraag van de bewoners, die met elkaar een nieuwe start wilden maken na een aantal nare akkefietjes in de jaren daarvoor. De woningbouwcorporatie en de gemeente schakelden daarvoor de Academie van de Stad in, een stichting die studenten betrekt bij projecten om de leefbaarheid in de stad te vergroten.  De Academie zette vier enthousiaste jonge mensen op de klus. Zij kregen een woning in het complex en gingen aan de slag. Hoe begin je met zoiets?

Gewoon een praatje maken

Gewoon de deuren langs, aanbellen, je voorstellen en een praatje maken, vertellen de studenten.  Merken dat er ruimte is voor een nieuwe, positieve ontwikkeling. Vervolgens van alles organiseren en kijken wat daaruit groeit.  Om te beginnen de maandelijkse nieuwsbrief, The Red Letter, waarin de activiteiten van de afgelopen en de komende weken staan. Dan de regelmatige koffie-uurtjes op de zondagmiddag. Al snel was er een vast groepje van bewoners die meededen en andere bewoners over de drempel hielpen. Veel bewoners kwamen op de nieuwjaarsborrel af en ook de daaropvolgende spelletjesavond was heel geanimeerd.

Ondanks corona!

Jammer dat corona activiteiten binnenshuis moeilijk maakte, maar de studenten waren niet voor één gat te vangen. Zo organiseerden ze een muzikaal optreden in de binnentuin, waar veel bewoners van genoten. Het zomerfeest op het grasveld tegenover het gebouw was buitengewoon gezellig.  Een van de bewoners kwam daarna met het idee van een rommelmarkt voor het gebouw. Ook die werd een groot succes.

Waardevolle ervaringen

Aan het eind van het gesprek vraag ik Cas, Meike, Evianne en Esther wat zij ‘meenemen’ van deze periode. Voor alle vier is de belangrijkste ervaring dat je heel veel kunt bereiken als je bij wijze van spreken ‘naïef’, zonder voorkennis, maar vooral zonder vooroordelen, een nieuwe situatie instapt. Dan ben je onbevangen en sta je open voor de mensen en hun verhalen. Dan kun je inderdaad samen met al die aardige medebewoners aan verbinding werken.

Een andere ervaring is: loslaten wat niet van de grond komt, uitgaan van wat wél kan. Dan merk je dat er veel positieve energie is en kun je met z’n allen die basis gaan uitbouwen.

Bij het afsluiten van het project constateren de vier dat het doel bereikt is. De bewoners van het appartementengebouw kunnen op eigen kracht verder – de gezamenlijke kracht, die er al was en die de bewoners dankzij het enthousiasme van de vier studenten nu zelf ervaren hebben.

Dag buur!

De studenten hebben een laatste ‘Red Letter’ rondgebracht. Daarin blikken ze terug op de activiteiten van de afgelopen anderhalf jaar. Ook staan daar tips in over hoe de bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren. (Belangrijkste tip: Doe het samen met een buur!).
In het voorwoord bedanken Cas, Esther, Evianne en Meike de bewoners voor de gezellige tijd en voor de heel plezierige samenwerking.  En vanuit de Wijkraad bedanken wij deze vier jonge mensen voor hun enthousiaste inzet, waarmee zij Schothorst weer een stukje mooier hebben gemaakt.

Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst

18/01/2021 / by / in , ,
Comments

Comments are closed here.