Wijkraad Archieven » InSchothorst

Wijkraad

Fotowedstrijd Schothorst, Zielhorst, De Hoef

De fotowedstrijd van vorig jaar smaakte naar meer, zeiden deelnemers, jury en bezoekers van de tentoonstelling.

En dus wordt er dit jaar wéér een wedstrijd georganiseerd voor amateurfotografen uit Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier.

Meer details volgen in de KijkOpDeWijk van mei/juni, maar we verklappen wel alvast het thema: ‘Herwonnen vrijheid, na de coronalockdowns’. Hoe ziet dat er voor jou uit? Waar droom je van? Vang dat in een mooie foto!

 

05/04/2021 / by / in
Plaats een Bliekje in Kijk op de Wijk

Om Kijk op de Wijk mogelijk te maken kunnen ondernemers een advertentie plaatsen.

 

Hier volgen nogmaals de advertentietarieven:
achterpagina € 300,00; binnenkant voor- of achterpagina € 250,–.
In het binnenwerk: 1/1 pagina € 200,–; ½ pagina € 110,– en

¼ pagina € 60,–.

Ook als ‘gewone’ wijkbewoner kunt u Kijk op de Wijk sponsoren bijvoorbeeld met een kort berichtje op een kwart-bladzijde.

 

Of u plaatst een “Bliekje” voor felicitaties, gezocht, aangeboden en dergelijke. Een Bliekje kost € 1,– per woord of telefoonnummer. Er wordt geen btw gerekend.

Kijk op de wijk wordt elke twee maanden op alle adressen in Ziel- en Schothorst bezorgd. Het bevat wijkgebonden artikelen en
nieuws uit het hele gebied Schothorst-Zielhorst-Hoefkwartier (SZH). Daarnaast berichten we natuurlijk over lopende en nieuwe wijkactiviteiten en
zult u in elk nummer een agenda vinden.

Dat kan op twee manieren.

 1. Stuur een e-mail naar wbt@wijkzielhorst.nl of een whatsapp naar 0611 380 349 met daarin: Bliekje en uw mobiele telefoonnummer en de tekst zoals u die geplaatst wilt zien.

 

 1. Schrijf uw Bliekje (zo duidelijk mogelijk!) op. Zet daarbij uw telefoonnummer. Tel het aantal woorden (straat + huisnummer = 1 woord, een telefoonnummer = 1 woord) en doe uw briefje plus per woord 1 euro in een envelop.

Adresseer die envelop aan WBT Zielhorst en doe hem in de brievenbus van Cellostraat 4 in Zielhorst, of in het postvak van Margriet Guiver-Freeman/Kitchen Delicious in ‘t Middelpunt (Spinetpad 2).

 

U krijgt een Tikkie voor het verschuldigde bedrag en uw Bliekje wordt geplaatst in het eerstvolgende nummer van Kijk op de Wijk. Let op: Bliekjes moeten altijd betaald zijn vóór ze geplaatst worden!

Bliekje 0612 345 678: Marieke, veel succes met je rijexamen! Papa 
Dit voorbeeld kost 7 x € 1,– = € 7,–.

15/03/2021 / by / in
KijkOpDeWijk komt eraan

KijkOpDeWijk komt eraan!
In december verscheen onze laatste halve pagina in DeStadAmersfoort. De kosten hiervan wogen niet langer op tegen de (virtuele) opbrengsten. We blijven de digitale nieuwsbrief SZH uitbrengen, elke twee weken. Maar niet iedereen heeft e-mail of leest graag via de smartphone of computer. En we willen nog steeds onze bewoners voorzien van alle relevante en leuke informatie over Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier.
 

Eind februari zal dan ook ons nieuwe wijkblad verschijnen: KijkOpDeWijk SZH. Zielhorsters waren er al aan gewend dat ze viermaal per jaar een kleurrijk Wijknieuws in de brievenbus kregen. Met ingang van dit jaar hebben het WBT Zielhorst en de Wijkraad Schothorst samen één redactie gevormd. Met vereende krachten maken we nu een écht tijdschrift voor héél Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier (SZH). Dat willen we zesmaal per jaar (aan het einde van elke even maand) gratis huis aan huis verspreiden, tenminste… bij iedereen die géén ‘NEE-NEE’-sticker op de brievenbus heeft! En natuurlijk komen er stapeltjes te liggen op de bekende afhaaladressen. De totale oplage zal tussen de 9000 en 9500 stuks bedragen per keer.
Om dit financieel mogelijk te maken hebben we subsidie aangevraagd bij #ProjectenIndebuurt. Maar daarnaast hebben we ook sponsors (adverteerders) nodig. Voor ondernemers en ZZP’ers in ons gebied is dit een unieke mogelijkheid om hun bedrijf tegen beperkte kosten onder de aandacht te brengen:

Sponsor KijkOpDeWijk met een advertentie!
Achterpagina EUR 300,00, Binnenkant voor- of achterpagina EUR 250,00
In het binnenwerk: 1/1 pagina EUR 200,00 * ½ pagina EUR 110,00 * ¼ pagina EUR 60,00
Een advertentie in elk nummer levert bij vooruitbetaling korting op:
6 x achterpagina EUR 1700,00, 6 x binnenkant voor- of achterpagina EUR 1300,00
6 x 1/1 pagina EUR 1020,00 * 6 x ½ pagina EUR 540,00 * 6 x ¼ pagina EUR 300,00
Er wordt geen BTW berekend.
Stuur je advertentieopdracht naar communicatie@wijkzielhorst.nl met een cc naar redactieKODW@gmail.com.

Speciale aanbieding voor de eerste 10 nieuwe adverteerders
(Wie het eerst komt, het eerst maalt – het tijdsstempel van de e-mail is bepalend):
In het eerste nummer: Adverteren voor 75% van de normale prijs, dus:
Achterpagina EUR 225,00, Binnenkant voor- of achterpagina EUR 187,50
In het binnenwerk: 1/1 pagina EUR 150,00 * ½ pagina EUR 82,50 * ¼ pagina EUR 45,00
Stuur je reservering/advertentieopdracht op uiterlijk 29 januari naar: communicatie@wijkzielhorst.nl met een cc naar redactieKODW@gmail.com.

Schrijven voor KijkOpDeWijk?
De redactie zou graag kennismaken met wijkbewoners die het leuk vinden om af en toe een artikel te schrijven voor KijkOpDeWijk. Hebben we wijkgenoten met een achtergrond of ambities in een journalistieke richting? Dan horen we graag van je. Voor artikelen die daadwerkelijk geplaatst worden, is een (vrijwilligers)vergoeding beschikbaar.
Als je uit Schothorst komt, neem dan contact op met Noor Naaborgh (nnaaborgh@gmail.com of 0657 065 391). Woon je in Zielhorst, dan is Margriet Guiver de contactpersoon (wbt@wijkzielhorst.nl of 0611 380 349). En woon je in Hoefkwartier, meld je dan bij Sanja Willems (sanja.willems@indebuurt033.nl of 0642 495 333).

Bezorgers voor Schothorst
Voor de bezorging van het nieuwe wijkblad in Schothorst zoeken we mensen, die enkele keren per jaar een deel van de wijk, zo’n 1750 adressen, voor hun rekening willen nemen. Best een (gezonde!) klus, maar er staat een aardige vergoeding tegenover. Belangstelling? Mail naar wijkraadschothorst@gmail.com.
 

26/01/2021 / by / in
Vrijwilligers voor de Facebookpagina

Struin jij dagelijks de sociale media af? Heb jij oog voor nieuwtjes, ben je creatief en houd je van schrijven? De Wijkraad Schothorst zoekt vrijwilligers die de Facebookpagina van Inschothorst.nl willen bijhouden met berichten over activiteiten voor en door bewoners uit de wijk Schothorst. 

Je wordt goed ingewerkt, zodat je snel aan de slag kan. Meer weten? Mail naar wijkraadschothorst@gmail.com 

 

26/01/2021 / by / in
Springlevende Wijk Paladijnenweg

In gesprek met de studenten van de Academie van de Stad, die anderhalf jaar in het wooncomplex aan de Paladijnenweg hebben gewoond.

In september 2019 betrokken vier jonge studenten een woning in het wooncomplex aan de Paladijnenweg. Daar startten zij hun project Springlevende Wijk Paladijnenweg.  Anderhalf jaar later, januari 2021, ronden Esther, Meike, Evianne en Cas hun project af. Hoe kijken ze erop terug?

Doel: verbinding en gezelligheid

Het doel van het project was te werken aan een gezelliger sfeer in het wooncomplex. Dat was de vraag van de bewoners, die met elkaar een nieuwe start wilden maken na een aantal nare akkefietjes in de jaren daarvoor. De woningbouwcorporatie en de gemeente schakelden daarvoor de Academie van de Stad in, een stichting die studenten betrekt bij projecten om de leefbaarheid in de stad te vergroten.  De Academie zette vier enthousiaste jonge mensen op de klus. Zij kregen een woning in het complex en gingen aan de slag. Hoe begin je met zoiets?

Gewoon een praatje maken

Gewoon de deuren langs, aanbellen, je voorstellen en een praatje maken, vertellen de studenten.  Merken dat er ruimte is voor een nieuwe, positieve ontwikkeling. Vervolgens van alles organiseren en kijken wat daaruit groeit.  Om te beginnen de maandelijkse nieuwsbrief, The Red Letter, waarin de activiteiten van de afgelopen en de komende weken staan. Dan de regelmatige koffie-uurtjes op de zondagmiddag. Al snel was er een vast groepje van bewoners die meededen en andere bewoners over de drempel hielpen. Veel bewoners kwamen op de nieuwjaarsborrel af en ook de daaropvolgende spelletjesavond was heel geanimeerd.

Ondanks corona!

Jammer dat corona activiteiten binnenshuis moeilijk maakte, maar de studenten waren niet voor één gat te vangen. Zo organiseerden ze een muzikaal optreden in de binnentuin, waar veel bewoners van genoten. Het zomerfeest op het grasveld tegenover het gebouw was buitengewoon gezellig.  Een van de bewoners kwam daarna met het idee van een rommelmarkt voor het gebouw. Ook die werd een groot succes.

Waardevolle ervaringen

Aan het eind van het gesprek vraag ik Cas, Meike, Evianne en Esther wat zij ‘meenemen’ van deze periode. Voor alle vier is de belangrijkste ervaring dat je heel veel kunt bereiken als je bij wijze van spreken ‘naïef’, zonder voorkennis, maar vooral zonder vooroordelen, een nieuwe situatie instapt. Dan ben je onbevangen en sta je open voor de mensen en hun verhalen. Dan kun je inderdaad samen met al die aardige medebewoners aan verbinding werken.

Een andere ervaring is: loslaten wat niet van de grond komt, uitgaan van wat wél kan. Dan merk je dat er veel positieve energie is en kun je met z’n allen die basis gaan uitbouwen.

Bij het afsluiten van het project constateren de vier dat het doel bereikt is. De bewoners van het appartementengebouw kunnen op eigen kracht verder – de gezamenlijke kracht, die er al was en die de bewoners dankzij het enthousiasme van de vier studenten nu zelf ervaren hebben.

Dag buur!

De studenten hebben een laatste ‘Red Letter’ rondgebracht. Daarin blikken ze terug op de activiteiten van de afgelopen anderhalf jaar. Ook staan daar tips in over hoe de bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren. (Belangrijkste tip: Doe het samen met een buur!).
In het voorwoord bedanken Cas, Esther, Evianne en Meike de bewoners voor de gezellige tijd en voor de heel plezierige samenwerking.  En vanuit de Wijkraad bedanken wij deze vier jonge mensen voor hun enthousiaste inzet, waarmee zij Schothorst weer een stukje mooier hebben gemaakt.

Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst

18/01/2021 / by / in , ,
Hart-onder-de-riem-kaart

Hart-onder-de-riem-kaart

hart-onder-de-riem-kaart

Sterkte, gezondheid en goede moed!

Dat is de wens op de tweedelige kaart die wij deze weken in de wijk verspreiden. Met de ene helft van de kaart willen we alle wijkbewoners een hart onder de riem steken. De andere helft van de kaart kan de ontvanger gebruiken om contact te leggen met een straat- of buurtgenoot.  Wij verspreiden deze hart-onder-de-riem-kaart  (zie ook de bijlage) in een aantal buurten huis aan huis. Dat lukt ons niet overal: Schothorst is een grote wijk. Mocht u het leuk vinden de kaart in uw straat rond te brengen, laat ons dat dan even via de mail weten. Wij zorgen ervoor dat u een stapeltje krijgt. De kaarten liggen ook bij de Jumbo en de Readshop.

In verschillende buurten bedenken bewoners creatieve manieren om met elkaar de moed erin te houden. Wij vinden het heel plezierig om daarvan op de hoogte te zijn, zodat wij op de wijkwebsite of op onze pagina Wijknieuws in De Stad Amersfoort daarvan verslag kunnen doen. Ook zijn wij, met onze buurtnetwerker Sanja Willems, graag bereid ondersteuning te bieden als u een plannetje voor uw straat of buurt hebt. Aarzel dus niet ons te mailen of te bellen.

26/11/2020 / by / in ,
Genoeg te doen voor wie deze zomer thuis blijft

 Dit is de agenda van 6 tot en met 28 augustus:

֍.Voor activiteiten waarbij dit teken staat is aanmelden verplicht via www.abc-amersfoort.nl. Kijk hier ook altijd even of er iets veranderd is die dag. 

Donderdag 6 augustus:

 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Dansen! € 1 ֍.

Vrijdag 7 augustus:

 • 14:00 – 15:30 u: 8-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Journaal maken € 1 ֍;

Maandag 10 augustus:

 • 10:00 – 11:00 u: 8-12 jaar, Van der Valk HotelA1 Ruimtevaart 22, Amersfoort: Schaken € 1 ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar, Gaweinplaats: Speel- en Beweegmiddag Aanmelden hoeft niet. Gratis.

Dinsdag 11 augustus:

 • 10:00 – 11:00 u: peuters 2-5 jaar, Schothorsterlaan, veldje tegenover de Parkschool Peutergym Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u : 6-12 jaar, Veld aan het Koning Karelpad Taaltheater Speciaal voor kinderen die thuis geen Nederlands praten. Maar leuk voor iedereen. € 1 ֍

Woensdag 12 augustus:

 • 14:00 – 15:00 u: 6-12 jaar Veld bij de gymzaal aan het Reinaertpad Sportinstuif Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar, Veld aan het Koning Karelpad Sportivate Club Gratis ֍
 • 14:00 16:00 u: 2-12 jaar in de achtertuin, Inloophuis Schothorst. Multi-Culti gerechten maken en eten. Zie inloophuisschothorst.nl

Donderdag 13 augustus:

 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar, Veld aan het Koning Karelpad Dansen! € 1 ֍
 • 16:00 u Bomenwandeling 1,5 à 2 u, Gids: Groene Raad Schothorst, Start voor de Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, € 1,00 p.p. gepast meenemen, aanmelden https://bit.ly/2ZWYbdn

Vrijdag 14 augustus:

 • 14:00- 16:00 u: 8-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Bouwen met hout € 2 ֍

Maandag 17 augustus:

 • 10:00 – 11:00 u: 8-12 jaar Van der Valk HotelA1 Ruimtevaart 22, Amersfoort Schaken € 1 ֍
 • 14:00 15:30 u: 6-12 jaar Gaweinplaats Speel- en Beweegmiddag Aanmelden hoeft niet. Gratis

Dinsdag 18 augustus:

 • 10:00 – 11:00 u: peuters 2-5 jaar Schothorsterlaan, veldje tegenover de Parkschool Peutergym Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Taaltheater Speciaal voor kinderen die thuis geen Nederlands praten. Maar leuk voor iedereen. € 1 ֍

Woensdag 19 augustus:

 • 14:00 – 15:00 u: 6-12 jaar Veld bij de gymzaal aan het Reinaertpad Sportinstuif Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Sportivate Club Gratis ֍
 • 14:00 16:00 u, in de achtertuin, Inloophuis Schothorst 2-12 jaar. Oudhollandse spellen. Zie inloophuisschothorst.nl

Donderdag 20 augustus:

 • 10:00 – 12:00 u: 4 – 7 jaar bij VVZA Sportzomer Wijksportdag Schothorst Aanmelden verplicht: https://bit.ly/301IMbX;
 • 13:00 – 15:00 u: 8 – 12 jaar bij VVZA Sportzomer Wijksportdag Schothorst Aanmelden verplicht: https://bit.ly/2CMqpPj;
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Dansen € 1 ֍.

Vrijdag 21 augustus:

 • 14:00 – 16:00 u: 8-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Bouwen met hout € 2 ֍
 • Wandeling Mooi Schothorst 1,5 à 2 u, Gids: Groene Raad Schothorst, Start voor de Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, € 1,00 p.p. gepast meenemen, Aanmelden: https://bit.ly/2ZWYbdn

Maandag 24 augustus

 • 10:00 – 11:00 u: 8-12 jaar Van der Valk HotelA1 Ruimtevaart 22, Amersfoort Schaken € 1 ֍
 • 14:00 15:30 u: 6-12 jaar Gaweinplaats Speel- en Beweegmiddag Aanmelden hoeft niet. Gratis

Dinsdag 25 augustus:

 • 10:00 – 11:00 u: peuters 2-5 jaar Schothorsterlaan, veldje tegenover de Parkschool Peutergym Gratis ֍.
 • 13:00 – 16:00 u: 8-12 jaar Van der Valk HotelA1 Ruimtevaart 22, Amersfoort Werken in het Hotel € 1 ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Taaltheater Speciaal voor kinderen die thuis geen Nederlands praten. Maar leuk voor iedereen. € 1 ֍

Woensdag 26 augustus:

 • 14:00 – 15:00 u: 6-12 jaar Veld bij de gymzaal aan het Reinaertpad Sportinstuif Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Sportivate Club Gratis ֍
 • 14:00 – 16:00 u, in de achtertuin, Inloophuis Schothorst: 2-12 jaar, “Schothorst’s Got Talent” onder professionele begeleiding. Zie inloophuisschothorst.nl

Donderdag 27 augustus:

 • 13:00 – 16:00 u: 8-12 jaar Van der Valk HotelA1 Ruimtevaart 22, Amersfoort HackShield Gratis ֍
 • 14:00 – 15:30 u: 6-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Dansen! € 1 ֍
 • 19:00 u Wandeling Vogels in Park Schothorst, 1,5 à 2 u, Gids: Vogelwacht Utrecht, Start voor het Groene Huis, € 1,00 p.p. gepast meenemen, Aanmelden: https://bit.ly/2ZWYbdn

Vrijdag 28 augustus:

 • 14:00 – 15:30 u: 8-12 jaar Veld aan het Koning Karelpad Journaal maken € 1 ֍

֍.Voor activiteiten waarbij dit teken staat is aanmelden verplicht via www.abc-amersfoort.nl. Kijk hier ook altijd even of er iets veranderd is die dag.

 

Adressen:

Inloophuis Schothorst: Lancelotpad 18
Groene Huis: Schothorsterlaan 21
Jumbo: Pieter Stastokerf 6-8

Nog meer activiteiten

In het Middelpunt in Zielhorst is ook van alles te doen. Kijk op www.wijkzielhorst.nl.

Kijk ook op de agenda van Het Groene Huis voor nog meer activiteiten.

Fotowedstrijd SZH

Win een leuke prijs met jouw foto van ‘Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier in coronatijd’. Op de foto mag van alles te zien zijn, als het maar te maken heeft met Schothorst, Zielhorst of Hoefkwartier. Denk aan: natuur, kunst, cultuur, architectuur, mensen, vakantie, feest, dieren… ‘Coronatijd’ hoeft ook niet per se (mág wel!) te maken te hebben met gezondheid, wél met deze tijd van het jaar: maart – augustus. Foto’s met sneeuw o.i.d. worden dus terzijde gelegd! Uiterste inzenddatum is 15 augustus 2020.

Voor meer informatie en reglement, zie: https://bit.ly/2ZtA71n

Wijkraad: wijkraadschothorst@gmail.com www.inschothorst.nl
Buurtnetwerker Sanja Willems: sanja.willems@indebuurt033, 0642 495 333

Abonneren op de digitale Nieuwsbrief SZH? https://bit.ly/3ggkZtY

03/08/2020 / by / in ,
Corona-Fotowedstrijd!

Maak een foto met als onderwerp ‘Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier in coronatijd’. Op de foto mag van alles te zien zijn, als het maar te maken heeft met Schothorst, Zielhorst of Hoefkwartier. Denk aan: natuur, kunst, cultuur, architectuur, mensen, vakantie, feest, dieren… ‘Coronatijd’ hoeft ook niet per se (mág wel!) te maken te hebben met gezondheid, wél met deze tijd van het jaar: maart – augustus. Foto’s met sneeuw o.i.d. worden dus terzijde gelegd!

Maak je foto(‘s) in Schothorst, Zielhorst of het Hoefkwartier.

Je mag met maximaal vier foto’s meedoen.

Stuur je foto in jpg.format op naar fotowedstrijdszh@gmail.com. Elke foto graag in een aparte e-mail. Schrijf in de begeleidende e-mail per foto:
– Een korte tekst over de foto (maximaal 50 woorden).
– Op welke locatie de foto is gemaakt
– Wanneer de foto is gemaakt
– Jouw naam, adres en telefoonnummer
– Of je wilt deelnemen aan de publieksjury (in de week van 24 – 28 augustus).

Met je deelname geef je toestemming tot publicatie van de foto in een van de communicatieuitingen van het Buurtbestuur SZH (WBT Zielhorst en Wijkraad Schothorst) en eventueel tot het openbaar tentoonstellen van de foto.

Let op! Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de mensen (of eigenaren van dieren) die je op de foto zet voordat je je foto(‘s) instuurt. Uiterste inzenddatum is 15 augustus 2020.

Jury en prijzen

In de week van 24 – 28 augustus krijgen alle fotografen de mogelijkheid de ingezonden foto’s te bekijken. En als je je opgeeft voor de publieksjury kun je dan ook je stem uitbrengen.

Een onafhankelijke vakjury zal de foto’s ook beoordelen.

Natuurlijk zijn er prijzen te winnen! Er zullen in ieder geval twee eerste prijzen zijn: één van de vakjury en één van de publieksjury. Daarnaast kunnen de beide jury’s de organisatie adviseren om meer prijzen toe te kennen.

Er is een prijzenpot van artikelen waarop de winnende foto’s (afhankelijk van de scherpte) kunnen worden afgedrukt. Die variëren van bierviltjes tot canvas posters. De vakjury kent de (extra) prijzen toe, mede op advies van de publieksjury. Eventueel kan over de uitvoering van de prijs worden overlegd met de winnaars.

De fotowedstrijd wordt georganiseerd door het Wijkbeheerteam van de wijk Zielhorst.

Overgenomen uit de nieuwsbrief van Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

20/07/2020 / by / in ,