Achtergrond Archieven » InSchothorst

Achtergrond

Springlevende Wijk Paladijnenweg

In gesprek met de studenten van de Academie van de Stad, die anderhalf jaar in het wooncomplex aan de Paladijnenweg hebben gewoond.

In september 2019 betrokken vier jonge studenten een woning in het wooncomplex aan de Paladijnenweg. Daar startten zij hun project Springlevende Wijk Paladijnenweg.  Anderhalf jaar later, januari 2021, ronden Esther, Meike, Evianne en Cas hun project af. Hoe kijken ze erop terug?

Doel: verbinding en gezelligheid

Het doel van het project was te werken aan een gezelliger sfeer in het wooncomplex. Dat was de vraag van de bewoners, die met elkaar een nieuwe start wilden maken na een aantal nare akkefietjes in de jaren daarvoor. De woningbouwcorporatie en de gemeente schakelden daarvoor de Academie van de Stad in, een stichting die studenten betrekt bij projecten om de leefbaarheid in de stad te vergroten.  De Academie zette vier enthousiaste jonge mensen op de klus. Zij kregen een woning in het complex en gingen aan de slag. Hoe begin je met zoiets?

Gewoon een praatje maken

Gewoon de deuren langs, aanbellen, je voorstellen en een praatje maken, vertellen de studenten.  Merken dat er ruimte is voor een nieuwe, positieve ontwikkeling. Vervolgens van alles organiseren en kijken wat daaruit groeit.  Om te beginnen de maandelijkse nieuwsbrief, The Red Letter, waarin de activiteiten van de afgelopen en de komende weken staan. Dan de regelmatige koffie-uurtjes op de zondagmiddag. Al snel was er een vast groepje van bewoners die meededen en andere bewoners over de drempel hielpen. Veel bewoners kwamen op de nieuwjaarsborrel af en ook de daaropvolgende spelletjesavond was heel geanimeerd.

Ondanks corona!

Jammer dat corona activiteiten binnenshuis moeilijk maakte, maar de studenten waren niet voor één gat te vangen. Zo organiseerden ze een muzikaal optreden in de binnentuin, waar veel bewoners van genoten. Het zomerfeest op het grasveld tegenover het gebouw was buitengewoon gezellig.  Een van de bewoners kwam daarna met het idee van een rommelmarkt voor het gebouw. Ook die werd een groot succes.

Waardevolle ervaringen

Aan het eind van het gesprek vraag ik Cas, Meike, Evianne en Esther wat zij ‘meenemen’ van deze periode. Voor alle vier is de belangrijkste ervaring dat je heel veel kunt bereiken als je bij wijze van spreken ‘naïef’, zonder voorkennis, maar vooral zonder vooroordelen, een nieuwe situatie instapt. Dan ben je onbevangen en sta je open voor de mensen en hun verhalen. Dan kun je inderdaad samen met al die aardige medebewoners aan verbinding werken.

Een andere ervaring is: loslaten wat niet van de grond komt, uitgaan van wat wél kan. Dan merk je dat er veel positieve energie is en kun je met z’n allen die basis gaan uitbouwen.

Bij het afsluiten van het project constateren de vier dat het doel bereikt is. De bewoners van het appartementengebouw kunnen op eigen kracht verder – de gezamenlijke kracht, die er al was en die de bewoners dankzij het enthousiasme van de vier studenten nu zelf ervaren hebben.

Dag buur!

De studenten hebben een laatste ‘Red Letter’ rondgebracht. Daarin blikken ze terug op de activiteiten van de afgelopen anderhalf jaar. Ook staan daar tips in over hoe de bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren. (Belangrijkste tip: Doe het samen met een buur!).
In het voorwoord bedanken Cas, Esther, Evianne en Meike de bewoners voor de gezellige tijd en voor de heel plezierige samenwerking.  En vanuit de Wijkraad bedanken wij deze vier jonge mensen voor hun enthousiaste inzet, waarmee zij Schothorst weer een stukje mooier hebben gemaakt.

Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst

18/01/2021 / by / in , ,
Achter de Groene Raad

Terug naar de hoofdpagina

 

 

 

 

 

Achter de Groene Raad

Wie is de Groene Raad

De Groene Raad Schothorst is een initiatief van en voor bewoners uit Schothorst. Momenteel wordt de raad gevormd door 7 buurtbewoners, sommige wonen pas net in Schothorst, maar andere al tientallen jaren. Wat we allemaal gemeen hebben is dat wij groen in de wijk erg belangrijk vinden en iedereen hopen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen.

Naast nauwe banden met andere buurtbewoners en -organisaties, zoals de Wijkraad, onderhouden wij ook een goede relatie met de Gemeente Amersfoort. Zo blijven we geïnformeerd over de groene ontwikkelingen in de buurt.

 

Missie

De missie van de Groene Raad bestaat uit een aantal thema’s die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat Schothorsters (nog) meer waarde gaan hechten aan het groen in hun omgeving en er uiteindelijk toe moeten leiden dat Schothorst een nog groener gevarieerdere wijk wordt. Dit hopen we te bewerkstellen door:

 • Schothorsters inspireren om meer met het groen in hun eigen omgeving te doen. Zoals het vergroenen van de eigen tuin of gevel.
 • Promoten zelfbeheer van gemeentegroen evenals hulp en informatie hierover verstrekken
 • Informatie geven over het effect dat groen heeft op klimaat, wateroverlast, insecten en vogels, maar ook op de eigen leefomgeving
 • Meer inspraak bij de groen-beslissingen van de gemeente door samenwerking (o.a. met de Groenvisie en het wijkgroenplan, het gemeentegroen in Schothorst gaat vanaf circa 2023 op de schop)
 • Uitzetten van groene wandelroutes door de wijk
 • Na-/meedenken over verkoeling en vergroening van Winkelcentrum Schothorst

Ons motto is dan ook ‘Het kan altijd groener!’

 

Geschiedenis

Tijdens een wijkvergadering in het Groen Huis over de Groenvisie is er na overleg met de Gemeente Amersfoort en diverse betrokken wijkbewoners besloten om de eerste Groene Raad van Amersfoort op te richten. De Groene Raad Schothorst is daarmee op 4 april 2018 een feit. Om dit onder de aandacht te brengen is er op 6 april 2019 de Groen doet je goed! MARKT georganiseerd. Op deze markt waren diverse groene partijen vertegenwoordigd en heeft de Groene Raad zich aan de buurtbewoners gepresenteerd. Naast het uitzetten van de eerste groene wandeling zijn wij ook betrokken bij de Vergroeningsplannen van Winkelcentrum Schothorst van 2020.

 

Terug naar de hoofdpagina

18/01/2020 / by / in
Onkruid en zo
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Er is mooi onkruid, en er is niet zulk mooi onkruid of onkruid dat de boel overneemt. Hier volgt wat advies over het aanpakken van ongewenst onkruid. Onderaan staat er informatie over onkruid dat zowel mooi is als goed voor insecten – en daarnaast misschien ook nog eetbaar!

ONGEWENSTE KRUIDEN AANPAKKEN

Uitputten

Voor meerjarige wortelkruiden die lastig met wortel te verwijderen zijn. Vroeg in het jaar, wanneer de eerste blaadjes opkomen 7 tot 10 dagen lang het uitlopend blad wegplukken . Na april een maal per maand de blaadjes wegplukken.

Hele wortels uit de bodem verwijderen 

Voor meerjarige wortelkruiden die zich door worteluitlopers verspreiden. (Zevenblad, Akkerpest, Haagwinde, Paardenbloemen, Distels, Braam, Brandnetel, Speenkruid, Kweek).  Half verwijderde wortels gaan weer uitlopen.

Schoffelen

Voor eenjarige ongewenste zaaikruiden. (Ereprijs, Kleine veldkers, Vogelmuur, Kroontjeskruid) Gebruik een scherpe schoffel en doe het voordat de planten zaad kunnen uitzetten.

Niet wieden

Voor eenjarige en meerjarige ongewenste kruiden. De bodem met rust laten door die  in het voorjaar te bedekken met een dikke mulchlaag of een laag karton afgedekt met compost. Omdat ongewenste kruiden juist blij zijn met veel bewerkte bodems.

pastedGraphic.png

GEWENSTE (ON) KRUIDEN : Borage, Smeerwortel en Oost-indische kers.

Omdat : ze zijn   mooi en voor insecten belangrijke planten , ze bieden stuifmeel en nectar. Smeerwortel en Borage vanaf het vroege voorjaar en Oost-Indische kers vanaf hoog zomer tot de eerste nachtvorst. Smeerwortel kun je na de eerste bloei tot 4 cm boven de grond terugsnoeien om nog een keer van blad en bloemen te genieten.

Van Borage en Oost-Indische kers is het  jonge blad smakelijk in salades. Van Oost-Indische kers zijn ook de bloemen lekker. Van Smeerwortels worden kruidenzalf, tinctuur en olie gemaakt met helende krachten bij kneuzingen.

Overtollige planten hiervan vormen goed compostmateriaal , van smeerwortel vooral met mineralen zoals borium, mangaan en magnesium. (doordat hij diep wortelt )

Goudsbloemen bloeit bij een zachte winter bijna het hele jaar. Ze weren mieren, waar je ze niet hebben wilt en met een rij Goudsbloemen tussen de aardappels ga je aaltjes tegen.

Oost-Indische kers , knoflook, brandnetels en pepermunt jagen luis weg.

Wil je koolachtigen in de moestuin beschermen tegen het koolwitje zet er  dan tijm, salie en rozemarijn tussen .

De bloemhoofdjes van de paardenbloem leveren kalk, koper, kalium, kiezel en magnesium!

Boerenwormkruid wordt  door veel insecten bezocht en hij weert insecten die steken. Het kruid verdrijft teken en vlooien.

pastedGraphic_1.png

03/04/2019 / by / in , ,
Zelf een stuk gemeentegroen beheren?

Terug naar de hoofdpagina

 

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Is er bij jou ook een stuk of stukje gemeentegroen waarvan je denkt: dat kan beter?

Hier volgen de stappen die je kunt ondernemen om samen met buren dat stukje op te knappen en te blijven beheren.

 1. De gemeente vindt het wel belangrijk dat er meerdere buren zijn die iets met het stuk willen, dus praat met je buren en zie wie er mee wil doen.
 2. Neem contact op met de gebiedsbeheerder voor Schothorst van de gemeente (Steven Schipper, SR.Schipper@amersfoort.nl, 033-46 95 586) om de mogelijkheden te bespreken.
 3. Stel samen met je buren een plan op: wat wil je met het nieuwe stuk groen, hoe ga je het uitvoeren, en hoeveel gaat het kosten?
  De gemeente kan met praktische zaken helpen zoals een extra groencontainer, nieuwe aarde, het (deels) weghalen van bestaand groen. Budget voor nieuw groen kan aangevraagd worden via www.buurtbudget-schothorst.nl. Soms kan er via het Oranjefonds ivm Burendag in september ook nog wat geregeld worden voor de ‘opening’. Indebuurt033 kan ook aangeschreven worden voor een bijdrage als het een activiteit betreft.
  Denk bij het toepassen van het nieuwe groen bijvoorbeeld aan het volgende:
 • Verschillen in hoogtes
 • Bodembedekking
 • Kleur
 • Verschillende bloeitijden
 • Verschillende interesses zoals bessen
 • Wintergroen
 • Bijen en vogels 
 • Hoeveelheid onderhoud 

4. Het regelen van het daadwerkelijk aanleggen van het nieuwe groen.
Hierbij kunnen bijvoorbeeld meer mensen en kinderen in de buurt betrokken worden en kan de werkdag worden afgesloten met een feestelijke borrel; als je een persbericht stuurt naar bijvoorbeeld De Stad Amersfoort, kom je misschien ook nog in de krant!

5. Periodiek afspreken voor het onderhoud van het groen 

 

Terug naar de hoofdpagina

 

03/04/2019 / by / in
Planten die insecten trekken

Iedereen heeft het al gehoord: het gaat niet goed met de insecten en andere wezens die in de grond leven. Mensen met een tuin óf met plantenbakken op het balkon kunnen helpen om de insectenstand stukje bij beetje te verbeteren. Hier volgt een lijst van planten die belangrijk zijn in de levenscyclus van insecten (vooral vlinders).

 

Planten die insecten trekken

 • Origanum vulgare (wilde marjolein), hoogte 30cm , bloeitijd jun. sept.
 • Phacelia tanacetifolia (bijenvoer), hoogte 60-80 cm. bloeitijd mei-sept
 • Boekweit
 • Nicotiana sylvestris (siertabak) trekt nachtvlinders
 • Salvia uliginosa
 • Echinacea
 • Phlox (flox, vlambloem of herftsering)
 • Leonorus sibiricus (sibirisch hartgespan), hoogte 70-150cm, bloei, juli-sept
 • Leonorus cardiaca (hartgespan) , hoogte 50-180 cm, bloei aug- nov
 • Scabiosa atropurperea (schurftkruid), hoogte 50-60cm, bloei jun-okt.
 • Reseda alba (witte reseda) , hoogte 60-90 cm, bloei mei-okt
 • Hesperus matronalis “Alba” (witte damastbloem) hoogte 70-110 cm , bloei mei-juli
 • Allium schoenoprasum (bieslook), hoogte 15-40 cm, bloei, mei-juli
 • Salviauliginosa (salie) hoogte 150-200cm, bloei aug-nov.
 • Silene Dioica (dagkoekoeksbloem)
 • Cynosurus Cristatus (kamgras)
 • Leucanthemum vulgare (gewone margriet)
 • Trifolium Pratense (rode klaver)
 • Verbena bonariensis (stijf ijzerhard)
 • Thalictrum lucidum
 • Buddleia (Vlinderstruik), Eupatorum (Koninginnekruid), Vetkruid, Distels en Escallonia zijn voeding voor de Keizersmantel, waardplanten zijn Bosviooltjes
 • Wortel en Venkel zijn waardplanten voor de Koninginnepage
 • Hop en Netels waardplant voor de Gehakkelde aurelia, fourageerbron de Vlinderstruik
 • Klimop en Hulst zijn waardplanten voor het Boomblauwtje
 • Distels en Netels zijn de waardplanten voor de Distelvlinder
 • Brandnetel is de waardplant voor de Dagpauwoog, en de Kleine vos fourageerbron Vlinderstruik en Vetkruid
 • Gras is de waardplant voor het Oranje zandoogje, de fourageerbron Oregano
 • Wilgenroosje is de waardplant van Grootavondrood
 • Netel, Wilde zuring en Veldhondstong zijn de waardplanten van de Grotebeer
 • Kruiskruid, waaronder Klein hoefblad is de waardplant van de Sint-jacobsvlinder
 • Helmkruid, Zwanenbloem zijn de waardplanten van de Kuifvlinder

 

03/04/2019 / by / in
Planten die tegen droogte kunnen

PLANTEN DIE TEGEN DROOGTE KUNNEN

 • Iris “Skye Fire” (baardiris) hoogte 90 cm, bloeitijd mei-juni
 • Verbascum blattaria (mottenkruid), hoogte 60-120cm, bloeitijd juni-aug. trekt bijen en vlinders aan
 • Centranthus ruber “Coccineus ” (rode spoorbloem), hoogte 80cm, bloeitijd juni-aug. 
 • Helichrysum italicum (kerrieplant), hoogte 40cm, bloeitijd juli-aug. 
 • Salvia officinalis ” Berggarten” (echte salie), hoogte 60cm, bloeitijd jun-jul
 • Echinops ritro “Veitch’s Blue”(kogeldistel), hoogte 80cm, bloeitijd mei-okt,  trekt bijen en hommels aan
 • Salvia sclarea (scharlei), hoogte 100cm, bloeitijd juni-juli
 • Gypsophila paniculata (gipskruid), hoogte na enkele jaren 100cm, bloeitijd juli-augustus
 • Erigeron karvinskianus (mexicaans madeliefje of muurfijnstraal), hoogte 10-40cm, bloeitijd jul-sep
 • Nepeta “Walker’s Low” (kattenkruid), hoogte 60cm, bloeitijd jun-sept, trekt veel bijen en vlinders
 • Thymus Serpyllum (kruipende wilde tijm)
 • Thymus “Bertram Anderson” (tijm met citroengeur)
 • Sedum Cauticola “Lidakense” (vetplant)
 • Sempervivum (huislook) vetplant
 • Sedum “Matrona “(hemelsleutel)  
 • Armeria Bevan’s” Variety” (engels gras)
 • Arabisch “Old Gold”, in het voorjaar witte  bloemen
 • Geranium Sanguineum “Vision Violet” (kleine kruipende geranium)
 • Chamaemelum Nobile (kamille)
 • Acacia dealbata (mimosa), hoogte 4-5 mtr. bloeitijd jan-febr.
 • Lavendel trekt bijen aan
 • Jasminum officinale ( asmijn) , klimplant, trekt bijen en vlinders aan.
 • Abeliax grandiflora, sierheester 160-180 cm, bloeitijd mei-sept. 
 • Hebe, trekt vlinders aan
 • Passieflora caerulea, klimplant
 • Heuchera (purperklokje)
 • Agastache “Blue Fortune” (dropplant)
 • Acuba japonica
 • Acer palmatumtum “Atropurpureum” (japanse esdoorn)
 • Chasmanthium Latiflora (plataargras)
 • Cornus mas (gele kornoelje)
 • Cotoneaster franchetti (dwergmispel)
 • Decasnea fargesii (augurkenstruik)
 • Euphorbia characias (wolfsmelk)
 • Fatsia japonica (vingerplant)
 • Lonicerafragantissima (struikkamperfoelie)
 • Nandina domestica (hemelse bamboe)
 • Osmanthus decorus (schijnhulst) 
 • Photiniaxfraseri “Red Angel’ (glansmispel)
 • Rosamarinus (rozemarijn)
03/04/2019 / by / in
Bijenplanten

VOEDSELPLANTEN VOOR BIJEN

VASTE PLANTEN

 • Agastache, dropplant
 • Ajuga reptans, kruipend zenegroen
 • Aruncus dioicus, geitenbaard
 • Budleija davidii, vlinderstruik
 • Aster divaricatus, sneeuwsteraste
 • Campanula spp, klokjesbloem
 • Digitalis purpurea, vingerhoedskruid
 • Eryngium spp, kruisdistel
 • Gaura lindheimeri, prachtkaars
 • Geranium endressi, ooievaarsbek
 • Geranium pratense, ooievaarsbek
 • Helenium autumnale, Zonnekruid
 • Helianthus, zonnebloem
 • Lavendula, lavendel
 • Persicariaq amplexicaulis, duizendknoop
 • Primula elatior, , slanke sleutelbloem
 • Prunnella vulgaris, brunel of bijenkorfje
 • Pulmonaria officinalis, longkruid
 • Salvia pratensis, veldsalie
 • Sedum spectabile, telephium, hemelsleutel
 • Symptytum azureum, smeerwortel
 • Symphytum grandiflorum, smeerwortel
 • Tanacetum vulgare, boerenwormkruid
 • Teucrium, gamander
 • Verbena spp., ijzerhard

BOLLEN

 • Allium giganteum, sierui
 • Crocus, krokus
 • Muscari botryodes, blauwe druif

KEUKENKRUIDEN

 • Foeniculum vulgare, venkel
 • Origanum vulgare, marjolein
 • Rosmarinus officinalis, Rozemarijn
 • Stachys officinalis, betonie
 • Thymus spp., tijm

LANGS HET WATER

 • Eupatorium cannabinum, koninginnekruid
 • Lysmachia vulgaris, grote wederik 
 • Lythrum salicaria, grote kattenstaart
 • Mentha aquatica, watermunt
 • Stachys palustris, moerasandoorn
03/04/2019 / by / in
Schaduwplanten

SCHADUWPLANTEN 

 • Hosta’s , heel veel soorten, vooral halfschaduwplanten maar ook zon en schaduwsoorten
 • Begonia luxurians, hoogte 100-150 cm; bloei: juli-nov. Zon en (half)schaduw
 • Brunnera macrophylla, hoogte 40-50cm; bloei: april-mei. Halfschaduw
 • Brunnera macrophylla “JackFrost” (Kaukasische vergeet-mij-nietje), hoogte 40cm, bloei apr-mei, Schaduw
 • Coniogramme emeiensis, hoogte 100cm. Halfschaduw
 • Mahonia eurybracteata” Soft Caress ” heester, hoogte 100cm; bloei nov. Halfschaduw
 • Podophyllum “Spotty Dotty”, hoogte 50-70cm; bloei mei-juni. Halfschaduw/ Schaduw
 • Sleutelbloemen
 • Bosanemonen
 • Honorine Jobert (Anemonex hybrida )
 • Boshyacinten
 • Arum (Aronskelk)
 • Actea pachypoda (christoffelkruid)
 • Lelietje-van-dalen bodembedekker, giftig
 • Geranium macrorrhizum en Geranium nodosum, zijn wintergroen
 • Dicentra (Gebroken hartje), bloeit in mei, (Half)schaduw
 • Pulmonaria (Longkruid) bloeitijd april, (Half)schaduw.
 • Digitalis purpurea Alba (Vingerhoedskruid, “witte Alba”), hoogte 150cm; bloei mei-juli. 
 • Halfschaduw, giftig
 • Ajuga reptans  (Kruipend zenegroen), bodembedekker, hoogte 10,15 cm, bloeitijd april-juni
 • Campanula lactiflora o.a. “Gloaming”, hoogte 100cm; bloei jun- juli.  Halfschaduw
 • Campanula porscharskyana
 • Aconitum carmichaelii (Monnikskap)  hoogte 150cm;bloei aug-sep Halfschaduw, giftig
 • Epimedium “Amber Queen”, hoogte 50 cm, bloei apr- jun. Halfschaduw
 • Anemone nemorosa meer dan 130 soorten, hoogte 20 cm, bloei maart-april, Halfschaduw
 • Athyrium otophorum , (wijfjesvaren)  hoogte 50cm, Schaduw
 • Polystichum (Varen), hoogte 80cm, Schaduw
 • Cardamine raphanifolia (Pinksterbloem), hoogte 25 cm; bloei april-mei. Schaduw
 • Lamium  orvala (Dovenetel), hoogte 45 cm, bloei april-juni (Half)schaduw
 • Tiarella” Pink Skyrockety”, bodembedekker, hoogte 45cm, bloei mei-aug . Schaduw
 • Polygonatum x hybridum (Tuinsalomonszegel), hoogte 150cm, bloei mei-jun, Schaduw
 • Corydales nobilis (siberische holwortel), hoogte 50-60cm (Half)schaduw, verdwijnt na de bloei.
 • Dysosma versipellis (voetblad) , hoogte 70cm, bloeitijd april-mei, (Half)schaduw
 • Heucherella (Sweet tea), hoogte 50 cm, bloeitijd mei-jun, Zon(Half)schaduw, (bijen en vlinderplant)
 • Disporum cantoniense “Night Heron” Hoogte 80cm, bloeitijd apr-sept (Half)schaduw
 • Lunaria rediviva (vaste of wilde judaspenning), hoogte 100 cm, bloeitijd mei-jul. (Half)schaduw. 
 • Podophyllyum “Spotty Dotty”, hoogte 70 cm , bloeitijd mei-jun. (Half)schaduw
 • Helleborus orientalis (Oosterse kerstroos), bloeit jan-mrt.
 • Hydrangea quercifolia (Eikenblad hortensia) (Dit is overigens een van de weinige hortensia’s die het ook goed doen op een zonnig plekje) 
 • Hydrangea aspera (fluweelhortensia)
 • Ajuga reptans Catlin’s Giant, zenegroen
 • Lamium maculatum Beacon Silver, gevlekte dovenetel
 • Rodsgersia pinnata Maurice Mason, schout bij nacht
 • Schildersverdriet
 • Haagbloem, bosliefje
 • Astilbe
 • Viola odorata, maartsviooltje
 • Tuinazalea
 • Pachysandra
 • Primula
 • Aronskelk
 • Heide
 • Damastbloem
 • Mansoor
 • Prunella Vulgaris (Brunel)
 • Mentha Requienii (Corsicaanse munt)
 • Leptinrlla Squalida “Platt’s Black”
 • Veronica Prostata Trehane” (kruipende ereprijs) 
 • Vinca minor (Kleine maagdenpalm)

 

03/04/2019 / by / in
Wadi beplanting

GESCHIKTE PLANTEN VOOR DE WADI

BOMEN

Wilgen 

Elzen 

Bontbladige esdoorn, Acer negundo

Berken, Betula nigra en B.pubescens

Valse christusdoorn, Gleditsia triacanthos

De bolvormen van Liquidambar

De kleine moeraseiken Quercus palustris, 

Dwarf en Swamp Pygmy

De vormboom van de plataan

HEESTERS

Kruipwilgen 

Wilg op stam, Salix caprea Kilmarnock

Kogelbloem Cepohalanthus occidentalis

Wilde kardinaalsmuts, Euonymus europaeus

Ilex verticillata

Cornus sericea, 

Gagel, Myrica gale

Abies balsamea

Picea stichensis

VASTE PLANTEN

Kattenstaart, Lythrum salicaria

Moerasspiraea, Filipendula ulmarria

Prachtlobelia, Lobeliafulgens

Moerasvergeet-mij-nietje, Myosotis palustris

Grote lisdodde, Typha latifolia

Hoge enelwortel, Angelicasylvestris

Zijdeplant  Asclepias incarnata

Wilgenroosje, Epilobium angustifolium

Koninginnekruid, Eupatorium cannabinum

Wolfspoot, Lycopus europaeus

Blauw gildkruid, Scutellaria galericulata

Virginische lobelia, Lobelia siphilitica

Schildblad, Darmera peltata

Penningkruid, Lyimachia nummularia

Adderwortel, Persicaria bisorta

WATERPLANTEN

Dotterbloem, Calta palustries

Dwergrus, Juncus ensifolius

Echte koekoeksbloem, Lychnis flos-cuculi

Engelse watermunt, Preslia cervina

Japanse orchidee, Bletilla striata

Moerasandoorn, Stachus palustris

Overdam, Calamagrostis acutiflora

Penningkruid, Lysimachia nummerlaria

Pinksterbloem, Cardamine pratensis

Sleutelbloem rood, Primula rosea

Smeerwortel, Symphytum officinale

Valerian, Valeriana officinalis

Wateranemoon, Anemopsia

Waterbies, Eleocharis

Waterlobelia, Lobelia siphilitica

Waterweegbree, Alisma plantago

Westerwindlelie, Zephyranthes candida

Pasted Graphic.tiff

03/04/2019 / by / in