Voortgang ontwikkelplan kavels Park Schothorst » InSchothorst

Voortgang ontwikkelplan kavels Park Schothorst

Voortgang ontwikkelplan kavels Park Schothorst
Tijdens de Raadsavond van 20 april werden door enkele raadsleden vragen gesteld over het ontwikkelplan voor twee kavels in Park Schothorst.

In juli 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om in co-creatie met actiegroep ‘Behoud Park Schothorst’ (BPS) een ontwikkelplan op te stellen. Dit plan gaat over het herinrichten van de twee kavels van de voormalige Amforsboerderij aan Schothorsterlaan 88.

Grondeigenaar Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) heeft de kavels onlangs laten taxeren naar marktwaarde. Tussen de gemeente en RWA is in 2019 een voorkeursrecht tot koop overeengekomen dat begin 2022 afloopt.

Behoud Park Schothorst vraagt zich af of – gezien de hoogte van de taxatie – het zinvol is om door te gaan met de co-creatie. BPS vraagt zich ook af of er nog een akkoord gaat komen tussen RWA en gemeente over de aankoop (door de gemeente) van de grond.

Wethouder Stegeman reageerde: ‘(..) Nu de kaders grotendeels verkend zijn, dreigt over de waardebepaling van de grond een impasse te ontstaan. Om dat te doorbreken hebben we een bestuurlijk gesprek gepland met Behoud Park Schothorst. Doel is om de positie van de gemeente, RWA en BPS te verduidelijkingen en om samen te kijken: hoe komen we uit deze impasse.’

Via onderstaande link kunt u horen wat de wethouder nog meer zei over de co-creatie, over de rol van RWA en over de taxatie van en afspraken over de grond.

https://www.youtube.com/watch?v=KAP5rUT8Qqs

26/04/2021 / by / in
Comments

Comments are closed here.