Mantelzorg bij psychische aandoening » InSchothorst

Mantelzorg bij psychische aandoening

Mantelzorg bij psychische aandoening

Juist inwoners die ondersteuning bieden aan naasten met een psychische aandoening en/of verslavingsproblematiek zijn vaak overbelast. Ze herkennen zichzelf niet in de term mantelzorg.

Veelal is deze problematiek voor de buitenwereld onzichtbaar en zijn zij, als mantelzorger, ook onzichtbaar. Daarnaast ervaren mantelzorgers GGZ een beperkte samenwerking met hulpverleners.

Indebuurt033 wil daar graag verandering in brengen door een flinke impuls te geven aan de erkenning, herkenning en ondersteuning van mantelzorgers GGZ.

Om mantelzorgers beter te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning is er een informatiekaart GGZ gemaakt. Op deze kaart zijn activiteiten en organisaties verzameld die ondersteuning bieden aan mantelzorgers en hun naasten met een psychische aandoening en/of verslavingsproblematiek.

Klik op onderstaande link voor deze informatiekaart. Op dit moment is er alleen een digitale versie. In het najaar zullen er ook een aantal gedrukte exemplaren leverbaar zijn.

Informatiekaart GGZ

 

Meer informatie over het initiatief mantelzorg

Indebuurt033 wil een flinke impuls te geven aan de erkenning, herkenning en ondersteuning van mantelzorgers GGZ. Dit gaan ze doen door in te zetten op drie onderdelen:

–       Familiecoaching

–       Zorgtriade

–       Bewustwordingscampagne

Familiecoaching is in mei gestart met de pilot Naasten voor Naasten, waarbij ze ervaringsdeskundigen inzetten voor het bieden van een luisterend oor aan inwoners die ondersteuning geven aan naasten met GGZ-problematiek.

In het traject zorgtriade zetten ze in op een betere samenwerking tussen mantelzorgers GGZ, de cliënt en zorgorganisaties.

De bewustwordingscampagne Mantelzorg GGZ gaat in het najaar 2021 van start met een expertmeeting voor partnerorganisaties in de stad en een mediacampagne voor inwoners. Vergeet niet alvast de datum van de expertmeeting in de agenda te zetten: 7 oktober 2021 van 14 tot 16 uur.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met:

Sytske Stoop of Heleen Vonk, mantelzorgcoördinatoren van indebuurt033

mantelzorgers@indebuurt033.nl

18/06/2021 / by / in
Comments

Comments are closed here.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com