Doe mee aan de prijsvraag: verzin een naam voor onze nieuwe website!

Doe mee aan de prijsvraag: verzin een naam voor onze nieuwe website!
Een paar jaar geleden heeft de gemeente Amersfoort besloten om in haar benadering van de wijken voortaan te gaan werken met negen werkgebieden. Alle wijken van de stad werden ingedeeld in één van die gebieden. Zo zijn Schothorst en Zielhorst, samen met de nieuwe wijk Hoefkwartier, samengevoegd. In de praktijk spreken wij van SZH (ja, daar komen die letters dus vandaan!).
Het is overigens niet de bedoeling van de gemeente om de individuele wijken op te heffen. Sinds deze samenvoeging door de gemeente zijn we vanuit Schothorst en Zielhorst een steeds nauwere samenwerking aangegaan waar dat zinvol is of lijkt. En daarbij namen we ook Hoefkwartier meteen maar mee. We zoeken naar praktische samenwerking in overkoepelende zaken, om onnodige dubbelingen te voorkomen.Zo werd de Nieuwsbrief Zielhorst uitgebreid tot Nieuwsbrief SZH, gingen we samen KijkOpDeWijk SZH uitgeven en werken we nu ook aan een samengevoegd SZH Bewonersteam.
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de buurtnetwerker voor Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier: Sanja Willems: sanja.willems@indebuurt033.nl of telefonisch 06 42 495 333.
Op dit moment onderzoekt het WBT Zielhorst samen met de Kernraad Schothorst of we ook kunnen komen tot één website voor de drie wijken samen. Maar hoe zouden we die moeten gaan noemen? Wat zou de nieuwe URL kunnen worden? Daarvoor doen we een beroep op de creativiteit van onze bewoners!
Let op de volgende voorwaarden:
* De naam moet gemakkelijk te onthouden zijn.
* De naam mag niet te lang zijn.
* De naam of afkorting mag niet al in gebruik zijn bij een andere organisatie.
Voor de beste naam, die we uiteindelijk zullen gaan gebruiken, loven we een bol.com cadeaukaart uit! Stuur je suggesties vóór vrijdag 3 februari aanstaande naar wbt@wijkzielhorst.nl
23/01/2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.