Behoud Park Schothorst 2112

Behoud Park Schothorst 2112

Na lang wachten is het (her)taxatie rapport er.
De getaxeerde waarde is 950.000 EUR op basis van huidige bestemming en 850.000 EUR op basis van de gemaakte visualisatie op basis van het burgerinitiatief.
Oftewel velen malen lager dan de 4 miljoen van Amfors – bepaald geen verrassing!
Helaas hebben we er wel ongeveer een jaar op moeten wachten. 

Daarnaast is de taxateur gestuit op erfdienstbaarheden in de koopovereenkomst, waaruit blijkt dat Amfors niet zomaar mag afwijken van de maatschappelijke bestemming. Vervolgens heeft er een bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Amfors plaats gevonden, met als uitkomst dat ze een derde (!) taxatie willen gaan doen.
Nu de gemeente en RWA gezamenlijk.
Deze taxatie zal zijn op basis van de huidige bestemming en met als doel dat de gemeente de grond gaat overkopen, zodat we verder kunnen (dat is nog steeds de intentie van het college). Het enige waar wij het niet mee eens zijn is waarom de uitgangspunten van het raadsbesluit/burgerinitiatief niet worden meegenomen in de nieuwe taxatie.
Dit kan echter met de eventuele aankoop door de gemeente te maken hebben: die kopen de grond immers aan op basis van de huidige mogelijkheden. 

Wat ons betreft wordt deze vraag in januari of februari tijdens een ronde besproken met het college, en zullen hierop aandringen.
Verder loopt de looptijd komende zomer af, maar zal het college, de raad verzoeken om de termijn van twee jaar te verlengen. 

Zoals u merkt is het momenteel echt iets tussen de gemeente en Amfors en kunnen wij, als Behoud Park Schothorst niet veel doen. Wij hebben ons huiswerk gedaan!
Het is nu aan de gemeente en Amfors om er samen uit te komen, om verder te kunnen. 

26/12/2021Comments Off,
Comments

Comments are closed here.