Leefbaarheid en veiligheid in Schothorst-Zuid en -Noord

Leefbaarheid en veiligheid in Schothorst-Zuid en -Noord

Om de twee jaar voert de gemeente Amersfoort een onderzoek uit naar de percepties van bewoners ten opzichte van leefbaarheid en veiligheid in de stad, onderverdeeld in wijken, zo ook weer in het najaar van 2019. Toen hebben 4200 Amersfoorters tussen de 18 en 85 jaar een vragenlijst ingevuld over leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en onderhoud van de openbare ruimte. Het verslag hierover is in april 2020 gepubliceerd. In dit bericht som ik de belangrijkste gegevens voor Schothorst op.

Maar eerst wat Amersfoort-brede trends. De algemene waardering voor de stad neemt nog verder toe, en heeft nu een cijfer 7,9. Dit is een volle punt hoger dan in 2000. Het meest kritisch zijn Amersfoorters over verkeersveiligheid en de parkeerproblemen. Het gevoel van fysieke overlast in de buurten (hondenpoep, vernielingen, graffiti) is verminderd, maar Amersfoorters storen zich de laatste jaren meer aan zwerfvuil. Zo’n 75% van de Amersfoorters is tevreden over het onderhoud in hun wijk (groen, waterpartijen, straatlantaarns, verhardingen). Er is iets meer last van geluids- en drugsoverlast; toch is het gevoel van veiligheid toegenomen in vergelijking tot de cijfers van 2017.

In de wijken die dateren uit de jaren ’70 en ’80 – Rustenburg, Schothorst en Zielhorst – ligt de waardering van het woonklimaat en de sociale samenhang rond of iets boven het Amersfoortse gemiddelde. Dit zijn ook de wijken waar relatief veel mensen verwachten dat hun wijk er in de komende jaren op achteruit zal gaan, vooral vanwege het verouderen van woningen en voorzieningen. Bij Schothorst-Zuid is het hoogste percentage ondervraagden bij wie deze zorg leeft, gevolgd door Zielhorst, dan Schothorst-Noord en dan Rustenburg. Amersfoort-Noord is sowieso het gebied waar men het somberst denkt over de toekomst van hun wijk.

Andere punten die in het verslag naar voren komen:

 • In Schothorst is men wat kritischer over het onderhoud en ervaart men meer fysieke overlast dan in Amersfoort in het algemeen
 • Ook zijn er zorgen over de voorzieningen (winkels, groen, speelplekken) die verouderen. (Inmiddels worden de speelplekken alweer verbeterd.)
 • De sociale samenhang schijnt te verbeteren in Schothorst, met name in Schothorst-Noord, waar het aantal vrijwilligers toeneemt.
 • In verschillende wijken in Amersfoort-Noord, waaronder Schothorst-Noord, noemen inwoners parkeeroverlast en het gebrek aan parkeerruimte het belangrijkste buurtprobleem.
 • Schothorst-Zuid klaagt meer over rommel op straat. Ook is men er kritischer over het onderhoud.
 • Het veiligheidsgevoel is in Schothorst-Zuid juist duidelijk verbeterd.

Hier volgen de top-vijf problemen die moeten aangepakt worden volgens bewoners van respectievelijk Schothorst-Zuid en Schothorst-Noord. Tussen haakjes wordt de positie van 2017 aangegeven.

Schothorst-Zuid:

 1. Rommel op straat (4)
 2. Te hard rijden (2)
 3. Woninginbraak (3)
 4. Hondenpoep (5)
 5. Onoverzichtelijke verkeerssituatie (1)

Schothorst-Noord:

 1. Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte (1)
 2. Rommel op straat (4)
 3. Woninginbraak (2)
 4. Te hard rijden (3)
 5. Hondenpoep (-)

 

17 mei 2020 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

[mc4wp_form id="7164"]