Groene Raad

Schothorst is een groene wijk; ‘het groen’ is ook als gespreksonderwerp springlevend.

Schothorst is een groene wijk; ‘het groen’ is ook als gespreksonderwerp springlevend.

De Wijkraad Schothorst organiseerde op 4 april in Het Groene Huis een thema-avond over het groen in de wijk. Mensen van de gemeente belichtten het onderwerp vanuit diverse kanten. Ook de ´Groenvisie’, het veelomvattende beleidsplan voor het groen in de hele stad, kwam ter sprake. Dit beleidsplan is in 2016 opgesteld door een werkgroep bestaande uit bewoners van Amersfoort en ambtenaren. Belangrijk element in die Groenvisie is de inspraak van wijkbewoners bij het tot stand komen van een wijkgroenplan. Van daaruit ontstond op 4 april het idee een Groene Raad Schothorst (GRS) op te richten.

Eerste vergadering

Tijdens de eerste vergadering van deze club formuleerden de kersverse leden, Sophie, Nan, Luc, Jori en Noor, hun missie: meer inspraak en betrokkenheid van wijkbewoners bij de beslissingen van de gemeente rond het beheer van het groen. Dit wil de Groene Raad bereiken door

  • samen met de gemeente te overleggen over het groenbeleid;
  • het zelfbeheer van gemeentegroen te promoten: bewoners stimuleren een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen en hen daarbij op weg te helpen.

Projecten

Rond 2023 staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Schothorst op de planning, maar al vóór die tijd kunnen wijkbewoners meedenken, plannen maken en stappen zetten. De Groene Raad ziet voor de komende tijd drie concrete projecten:

1            Wijkwandelroutes opstellen langs bijzondere groene plekjes in de wijk, bijvoorbeeld een wandeling ‘mooie tuinen’, een wandelroute ‘bijzondere bomen’, of een route langs leuke zelfbeheerplekjes. Met mooie foto’s erbij levert dat meteen een aardige bijdrage aan de groene pagina op de wijkwebsite inschothorst.nl.

2            Meedenken over vergroening – en verkoeling! – van Winkelcentrum Schothorst.

3            Een lijst maken van ‘groene plekjes in nood’ die op korte termijn aandacht verdienen.

Natuurlijk zoekt de Groene Raad daarbij de samenwerking met organisaties die in onze wijk al bezig zijn met de thema’s groen, biodiversiteit, klimaatverandering, wateroverlast en warmtestress.

Draagvlak

De allereerste klus waarvoor de Groene Raad zich nu gesteld ziet, is het flink uitbreiden van het aantal leden én het versterken van het draagvlak in de wijk.

Woon je in Schothorst, ben je liefhebber van groen en wil je meedenken? Of vind je het leuk mee te werken aan één van de genoemde projecten? Heb je een ander idee voor een project? Laat het weten! Wil je een zelfbeheerplekje, een mooie tuin of een interessant groen plekje inbrengen voor een wandelroute? Meld je bij groeneraad@inschothorst.nl. Liever telefonisch contact? Bel dan met buurtnetwerker Michel Wesolek, telefoon 06–53579498.

Fietstocht langs groene plekken

De eerstvolgende activiteit is al gepland. Op woensdagavond 27 juni, om 18.30 uur, na het Groencafé, starten we vanuit het Groene Huis met een fietstocht langs verschillende groene plekken in de wijk. De Groene Raad bekijkt dan samen met mensen van de gemeente hoe het groenbeleid voor de wijk in de toekomst eruit kan zien. Wil je meefietsen? Je bent van harte welkom!

Documenten

Groenvisie Amersfoort 2016
Bomenleidraad oktober 2017
Voedselkollektief

[mc4wp_form id="7164"]