Gemeente Amersfoort

Zoek je hulp of ondersteuning?

Het wijkteam bij zorgen over jouw persoonlijke situatie

Zoek je hulp of ondersteuning voor jezelf, je gezin of iemand anders? Dan kun je terecht bij het wijkteam van Schothorst/Zielhorst. Er is één telefoonnummer en e-mailadres voor alle wijkteams van Amersfoort, maar je wordt doorverwezen naar het team van onze wijk.

Vraag voor de gemeente?

De gemeente Amersfoort heeft verschillende aanspreekpunten voor verschillende soorten vragen en problemen.

Gebiedsmanager en Adviseur Gebiedsgericht Werken

Gebiedsmanagers en Adviseurs Gebiedsgericht Werken zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijken in Amersfoort. Zij kijken wat er leeft in de buurten en bespreken dit met bewoners, organisaties en collega’s in de gemeente.

Wil je contact met de gebiedsmanager of met een adviseur van je wijk? Neem dan contact op via de e-mailadressen van het gebied Schothorst/Zielhorst, te vinden op https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/aanspreekpunten-in-de-wijk.htm

Telefonisch contact? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 033.

Melding doen van een onveilige situatie

Het herstellen van losliggende stoeptegels, verlichting of gaten in de weg probeert de gemeente direct op te pakken. Ook kan het zijn dat ze het groter, als een project moeten aanpakken. Iedere melding is daarom erg belangrijk.

  • Digitaal melden: amersfoort.nl/melden
  • Telefonisch melden: 14033 (dit is een vijfcijferig telefoonnummer van de gemeente)
  • Whatsapp melden: 06 57505302

Je kunt ook bij het stadhuis langsgaan. Het beste is dan om van tevoren een afspraak te maken, als dat mogelijk is.

Of mail de verantwoordelijke contactpersonen via toegankelijk@amersfoort.nl.

Melding doen van een ontoegankelijke situatie

Wil je melding doen van een situatie die belemmerend is voor iemand met een beperking? Dit kun je doen via dezelfde kanalen als voor onveilige situaties. Gebruik het woord ‘toegankelijkheid’ in de onderwerpregel en dan komt je melding op de juist plek terecht. Zie: https://www.amersfoort.nl/amersfoort-toegankelijk-1.htm

Wil je zelf iets doen om je omgeving groener te maken?

Er is veel mogelijk! Kijk op https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-4/samen-maken-we-de-stad-groener.htm.

Heb je ander goed idee maar heb je geld nodig om het te verwezenlijken?

Dan kun je terecht bij Indebuurt033 en bij het Buurtbudget.

Meer informatie?

Op de website van de gemeente staat heel veel, al is het niet altijd makkelijk te vinden: www.amersfoort.nl en gebruik de zoekfunctie.

Voor alle nieuws van de gemeente

Via de website van de gemeente kun je ook digitaal de recentste acht ‘Stadsberichten’ vinden, een wekelijks katern in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. De krant is ook verkrijgbaar op de dag van verschijning bij Jumbo op Pieter Stastokerf. In die ‘Stadsberichten’ staat beslist meer dan alleen kapvergunningen! Er staat ook in waar de geplande wegwerkzaamheden zijn, maar ook bijna elke week een verslag van de handelingen van de gemeenteraad, en maandelijks pagina’s over duurzame activiteiten en over groene activiteiten in Amersfoort.

Nieuwsberichten Gemeente Amersfoort:

Amersfoort biedt hulp bij energie besparen voor huishoudens met laag inkomen

Vanaf 1 november 2022 helpt gemeente Amersfoort inwoners met een laag inkomen om energie te besparen. Het gaat om een ...
Verder lezen

WijkBewonersTeam Zielhorst en Wijkraad Schothorst

In de KijkOpDeWijk staan artikelen die specifiek over een van de drie wijken gaan. Daarnaast brengen we nieuws dat alle drie ...
Verder lezen

Verhuur Het Plot gestart

Het gebouw Het Plot aan de Plotterweg 31-33 in Amersfoort biedt een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek ...
Verder lezen

Langer thuis wonen

Wonen in een vertrouwde omgeving maakt vaak gelukkiger. De gemeente Amersfoort wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud ...
Verder lezen

Coaches Werk en Inkomen

Komt iemand regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Of heeft stress vanwege de hoge energierekening en heeft geen ...
Verder lezen

129 extra tijdelijke woningen in Hoefkwartier

In Amersfoort is grote behoefte aan woningen voor mensen in een nijpende situatie. Kantoorgebouw Het Plot aan de Plotterweg 31-33 ...
Verder lezen
RaadsMail