Doorstart Schothorst Gezonde Wijk

Doorstart Schothorst Gezonde Wijk

Het project ‘Gezonde Wijk’ is een project van de GGD in samenwerking met de gemeente, de huisartsen, de wijkteams van Indebuurt033, het welzijnswerk en niet te vergeten de bewoners zelf.

Het is het geesteskind van dr. Ted van Essen, bij veel Schothorste-naren wel bekend. Het vloeit voort uit de gedachte dat echte gezondheid niet alleen fysieke gezondheid behelst, maar ook sociale en mentale gezondheid, en dat die drie pijlers elkaar beïnvloeden.

Wat houdt het in?

Loop/Wandelroute van 3,7 km in Park Schothorst, bewegwijzerd hoewel bordjes niet altijd vind- of leesbaar zijn.

Onder de projecten die onder de paraplu van ‘Gezonde Wijk’ zijn opgericht, zijn ‘beweegrondjes’ in het Leusderkwartier en de Berg (wij hadden er toevallig al een, in Park Schothorst); ‘Sociaal Vitaal’ voor 65+ers die kwetsbaar zijn voor gezondheids-problemen en isolement, ook in Schothorst; en het pilotproject bij de huisartsen van Orion (hoek Ringweg Koppel en Meridiaan) en Sagenhoek (hoek Paladijnenweg en Sagenlaan) waarbij zij middels een ‘receptenboekje’ patiënten gericht doorverwijzen naar een welzijns-werker van Indebuurt033 (en de welzijnswerker er ook van op de hoogte stellen) wanneer zij vinden dat er meer aan de hand is dan een gezonheidsklacht alleen.

Waarom nu pas in Schothorst?

‘Gezonde Wijk’ bestond al een aantal jaren in Schothorst maar ervaart nu een ‘doorstart’. Dat komt omdat Schothorst voor dit project eerst samenging met wijk De Koppel.  Maar nu dat wij door de gemeente en Indebuurt033 ingedeeld zijn in een gebied met Zielhorst en De Hoef, wordt het deels opnieuw opgericht.

Bij deze doorstart hoort het samenstellen van een wijkwerkgroep met wie de GGD de speerpunten voor die wijk wil vaststellen om dan samen in een brede wijkbijeenkomst waartoe alle wijkbewoners uitgenodigd zijn prioriteiten en actieplannen vast te stellen.

Filmpje

In 2016 bezocht Tweede-Kamerlid Pia Dijkstra het project ‘Gezonde Wijk’. Daar werd een filmpje over gemaakt, dat je hier kunt zien.

Hoe is het eigenlijk met Schothorst gesteld?

Schothorst in het algemeen: De wijk Schothorst heeft bijna 12.000 bewoners in ruim 5000 huishoudens. Er zijn relatief veel ouderen van 65 of ouder (21% tegenover het Amersfoortse gemiddelde van 14%). De vergrijzing slaat ook hier toe: er wordt verwacht dat in 2040, 32% van de bewoners van Schothorst 65+ is.

Ouderen: Senioren ervaren hun gezondheid minder goed in vergelijking met Amersfoort gemiddeld (58% tegenover 63%) en relatief veel senioren ervaren een beperking van mobiliteit: 33% tegenover 22% gemiddeld in Amersfoort). Het percentage mensen dat zegt zich ernstig of matig eenzaam te voelen ligt iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en is iets gestegen t.o.v. 2012.

Mantelzorgers: Ook het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt is toegenomen en ligt iets hoger dan in Amersfoort algemeen. En relatief vaak wordt er door mantelzorgers gezegd dat ze er behoefte aan hebben dat iemand tijdelijk de zorgtaken overneemt.

Ouders: Bijna de helft van de ouders in Schothorst krijgt praktische hulp bij de opvoeding, vergeleken met een kwart in Amersfoort als geheel. Daarbij vindt een kwart van die ouders de hulp onvoldoende vergeleken met een tiende in Amersfoort.

Overgewicht: Bij alle leeftijdsgroepen ligt de mate van overgewicht iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en er is een toename van 65+’ers met ernstig overgewicht; dit is ook hoger dan gemiddeld in Amersfoort. Dit terwijl het percentage inwoners dat zegt te voldoen aan de beweegrichtlijnen ongeveer gelijk is aan dat van totaal Amersfoort. De beweegrichtlijnen tegenwoordig zijn: een minimum van per week 2,5 uur (verspreid over verscheidene dagen) matig intensief bewegen, plus minimaal twee keer per week minimaal 45 minuten spier- en botversterkende activiteiten (waaronder bij ouderen ook balansoefeningen).

Oproep

Dus lezers: binnenkort komt er een oproep voor participatie in een wijkwerkgroep én op termijn worden we ook allemaal uitgenodigd voor één of meer wijkbijeenkomsten over hoe wij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat Schothorst een optimaal gezonde wijk wordt.

Voor meer informatie kun je terecht bij…
Marja van Rooijen, mvanrooijen@ggdru.nl,
en Martje Venselaar, mvenselaar@ggdru.nl,
van de GGD Regio Utrecht.

 

13 april 2019 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

[mc4wp_form id="7164"]