Contact Inschothorst » InSchothorst

Contact Inschothorst

Overzicht wijzigingsverzoeken
Contact
Inschothorst

De wijkraad is eigenaar van de website en eindverantwoordelijke voor de opzet, opmaak en inhoud van de website. Voor vragen en opmerkingen mail:

wijkraadschothorst@gmail.com

Redactieteam:

Redactie@InSchothorst.nl

Binnen ons team is er ruimte voor versterking.