Straatnamen

De straatnamen van Schothorst

Schothorst is een heel literaire, musicale en historische wijk wat straatnamen betreft. Deze rubriek is nog in opbouw, maar hier alvast wat informatie over de straatnamen. De informatie komt grotendeels van het Archief Eemland.

8 augustus 2017 / door / in
Badelochstraat

Vrouw van Gijsbrecht van Aemstel. Vooruitlopend op de annexatie van de toen nog Hooglandse omgeving werd hier een straat gepland die op oktober de naam Maagdenstraat kreeg. In , bij de formele vaststelling, koos de gemeenteraad echter voor Badelochstraat.

14 juni 2017 / door / in
Beereveld

Beereveld of Beerevelt was een buitenhuis bij Loenen aan de Vecht. Hierin woonde de e eeuwse Utrechtse tekenaar Serrurier.

14 juni 2017 / door / in
Graalpad

In verscheidene van de Arthurromans ging het om het zoeken naar de heilige graal, de beker die Jezus gebruikte bij het Laatste Avondmaal. Volgens de legende was die in Engeland terechtgekomen. Perceval, Lancelot en Galaäd zijn er alle drie naar op zoek gegaan; Galaäd heeft hem uiteindelijk mogen zien en is gelijk naar de hemel opgestegen, samen met de graal. Het idee van de graal speelt nog steeds een rol in huidige cultuur; denk aan de film Monty Python and the Holy Grail en The Da Vinci Code van Dan Brown.

8 juni 2017 / door / in
Lampreipad

De naam van deze straat biedt een probleem. ‘Lamprei’, ook wel ‘prik’ of ‘negenoog’, is de benaming voor een soort kaakloze vis die veelal bloed zuigt bij andere vissen. Maar waarom zou men een straat opeens naar een dier noemen in een wijk waar de namen allemaal te maken hebben met de Nederlandse literatuur? Komt er soms een lamprei voor in één van die verhalen? Niet dat ik weet.

Ook een jong mannelijk konijn heet een lamprei. In een latere versie van het Reynaertverhaal, Reynaerts historie, komt een konijn voor dat Lampreel heet. Volgens het Archief Eemland verwijst deze straat daarnaar. Maar dan rijst de vraag: waarom juist hier een straat naar dat konijn noemen, terwijl straten met alle andere namen uit het Reynaertepos heel ergens anders liggen in de wijk? En waarom de straat dan niet ‘Lampreel’ genoemd?

Een lid van de Historische Kring Hoogland heeft mij uitgelegd dat het hier niet om een dier gaat maar om een lamp-rei. Een rei is een soort koor dat in een toneelstuk tot in de achttiende eeuw veelal aan het eind van een bedrijf commentaar of een reactie gaf op de handelingen in dat bedrijf. Ergens moet er dus een toneelstuk geweest zijn waar de leden van een rei met een lamp liepen. De naam van een rei past in ieder geval beter in de buurt omdat de namen hier te maken hebben met toneelstukken met reien. Een echte lamp-rei ben ik echter nog niet tegengekomen. Ik houd me aanbevolen!

3 juni 2017 / door / in
Mathildehof

Hoofdpersoon uit de Sonnettenkrans van de dichter Jacques Perk (1859-1881). Een onbereikbare liefde, Mathilde, was voor Perk de inspiratiebron voor deze cyclus van meer dan honderd sonnetten; voor hem was zij de vergoddelijking van de schoonheid. (Archief Eemland)

2 juni 2017 / door / in
Paladijnenweg

De paladijnen behoorden tot de twaalfkoppige paleiswacht van Karel de Grote (~800), bezongen in de Chansons de geste uit de elfde en twaalfde eeuw over de legende van Karel de Grote. De paladijnen stonden bekend als voorbeelden van ridderlijkheid en hoffelijkheid.

29 mei 2017 / door / in
Rondeelstraat

Ook rondeau, refreingedicht, opgebouwd uit slechts twee rijmklanken en meestal bestaande uit acht regels waarbij de eerste versregel als refrein terugkeert. Oorspronkelijk, in januari 1987, Kwatrijnstraat genoemd. Als zodanig had de naam beter gepast bij die van de ernaastgelegen Sonnetweg. Echter is op verzoek van de bewoners de naam Kwatrijnstraat vervangen door Rondeelstraat. (Archief Eemland)

27 mei 2017 / door / in
Sagenlaan

Een sage is een oud, traditioneel volksverhaal. Een aantal van de verhalen waarnaar verwezen wordt in de straten rondom de Sagenlaan zouden sagen genoemd kunnen worden.

26 mei 2017 / door / in
Vincent Hamanerf

personage uit de gelijknamige sleutelroman van Willem Paap, gepubliceerd in 1898 en opgedragen aan de nagedachtenis van Multatuli. Met de familie Haman wordt de Nederlandse letterkunde aangeduid.

24 mei 2017 / door / in
Winkelpad
Het Winkelpad is genoemd naar een stuk land dat al in de 17e eeuw ‘De Winkel’ genoemd werd. Het lag aan het einde van het Winkelpad links bij de Hamseweg. Het staat o.a. afgebeeld op een kaart van Sint-Aagten uit de 17e eeuw van het Erf Onstede.
(met dank aan Ruud Hopster van de Historische Kring Hoogland)
De oorspronkelijke betekenis van ‘winkel’ was ‘hoek’, zoals men nog in het woord ‘winkelhaak’ ziet (= ‘gereedschap om rechte hoeken af te zetten’). De huidige betekenis van ‘winkel’ is ontwikkeld uit de betekenis ‘hoek waar de koopwaar was opgesteld of verkocht werd’.
(uit het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands).
23 mei 2017 / door / in
[mc4wp_form id="7164"]