Schothorst archief

Hulp bij belastingaangifte

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Indebuurt033 helpt mensen die het niet zelf kunnen met hun belastingaangifte.

Wanneer kan ik gratis belastingaangifte laten doen:

 • Als ik particulier ben en geen ondernemer
  EN
 • Als ik zelf niet in staat ben om belastingaangifte te doen
  EN
 • Als ik alleenstaand ben en mijn inkomen is minder dan € 23.000,-
  of als ik fiscaal partner ben en ons verzamelinkomen is minder dan € 31.000,-
  EN
 • Als ik alleenstaand ben en mijn vermogen is minder dan € 6.225,-
  of als ik fiscaal partner ben en ons gezamenlijk vermogen is minder dan € 12.450,-

Ga voor meer informatie naar het Informatiepunt van Indebuurt033 in Schothorst, ’s woensdags tussen 14.00 en 16.30. Een afspraak maken kan bij een van de vier informatiewinkels, van maandag t/m donderdag tussen 09.00 – 13.00 uur:

Informatie033 Liendert
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
3815 GS Amersfoort
T: 033 – 3036420

Informatie033 Noord
Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt)
3823 WB Amersfoort
T: 033 – 7370353

Informatie033 Soesterkwartier/
Amersfoort Zuid
Drentsestraat  14
3812 EH Amersfoort
T: 033 – 737 0294

Informatie033 Kruiskamp
Neptunusplein 66-K
3814 BR Amersfoort
T: 033 – 475 5664

Informatie033 Liendert
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
3815 GS Amersfoort
T: 033 – 3036420

25 februari 2020 / door / in
Share & Live Thema-avond op 29 februari 2020

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Share & Live houdt elke maand op een zaterdagavond een inspirerende thema-avond over levensproblemen.

Bijna iedereen die je tegenwoordig spreekt heeft het “druk”. Druk met school, druk met werk, druk met relatie/gezin, druk met sporten en nog veel meer.

Het kost veel energie om alle ballen goed in de lucht te houden. Jouw grenzen kennen en tijdig aan de bel trekken is erg belangrijk om de zogenaamde burnout te voorkomen.

Monique van Domburg is ervaringdeskundige op dit gebied en zij is bereid haar persoonlijk verhaal met jou te delen. Haar verhaal kan jou helpen om het spanningsveld waar jij ongewenst in zit te verlaten.

Er is live muziek door Rens en Joost. Op de website vind je meer informatie over dit duo die vanaf hun jeugd muziek met elkaar delen.

Afsluiting met borrel en lekkere hapjes. Toegang is gratis.

Klik hier en hier voor meer informatie.

14 februari 2020 / door / in
Motie over herbestemming Amforsterrein in Park Schothorst verworpen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Bericht van Hielke Zantema van Behoud Park Schothorst:

Er is de afgelopen periode weer het nodige gebeurd met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de herbestemming van het Amforsterrein (Schothorsterlaan 88) in Park Schothorst.

Op dinsdag 14 januari 2020 is de motie van mevr. Sanders voor een stadsboerderij besproken in de gemeenteraad. Wij hebben tijdens deze bijeenkomst ingesproken en onze steun voor deze motie kenbaar gemaakt, aangezien het binnen onze uitgangspunten valt.

Op dinsdag 28 januari is deze motie echter tijdens de raadsvergadering verworpen, met 30 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Het voornaamste bezwaar was het algeheel ontbreken van woningbouw als optie (in wat voor vorm dan ook) en het reeds voorsorteren op een stadsboerderij en daarmee uitsluiten van andere mogelijkheden en initiatieven. Daarentegen werd wel sterk de wens uitgesproken om in een proces van ”co-creatie” met ons als Behoud Park Schothorst in gesprek te gaan en gezamenlijk te kijken wat er mogelijk is. Ook werd steun uitgesproken voor onze uitgangspunten (zie hieronder) en het lijkt erop dat er een meerderheid is om de herbestemming binnen onze kaders te laten plaatsvinden.

Ondanks dat het spijtig is dat de motie het niet gehaald heeft, zien wij dit laatste als positieve ontwikkelingen. De vraag is echter wat voor ons nu de volgende stappen zijn. Naar ons idee leidt deze situatie grofweg tot de volgende twee opties:

Optie 1: Het indienen van een burgerinitiatief voor co-creatie. Dit houdt in dat we gezamenlijk met de gemeente een traject ingaan, waarbij we op basis van gelijkwaardigheid binnen onze uitgangspunten kijken wat er mogelijk is. We houden vast aan onze uitgangspunten en bewaken en verdedigen deze te allen tijde. Voordeel hiervan is dat we betrokken blijven en een mate van ”controle” houden over het proces. De uitkomst van het traject ligt echter open en door dit traject in te gaan, is woningbouw (in wat voor vorm dan ook) niet pertinent uitgesloten. Wel is uitgesloten dat het leidt tot nieuwe wegen, dat het groter wordt dan de oorspronkelijke boerderij en dat niet past binnen de functie en karakter van het park (onze uitgangspunten). Gezocht zou bijvoorbeeld kunnen worden naar een vorm waarbij de oude boerderij weer in ere hersteld wordt en die past binnen het landschappelijke karakter en het aangezicht van het park. Naast het huidige perceel willen we middels dit burgerinitiatief ook pleiten voor behoud en bescherming van het gehele park en de raad erop wijzen de bestaande visie te handhaven, in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van het park als groene long van Amersfoort.

Optie 2: Het gezamenlijke traject met de gemeente weigeren en pertinent tegen elke vorm van woningbouw (of andere bouwvorm) pleiten. Naast dat we hiermee afstand van onze uitgangspunten zouden nemen, is het risico groot dat we betrokkenheid en inbreng verliezen en ons op afstand plaatsen van de gemeente en raadsleden. Dit zou er ook toe kunnen leiden dat de uiteindelijk uitkomst vele malen slechter is dan wanneer we wel onze betrokkenheid en inbreng weten te behouden. Uiteraard zouden we in een ideële situatie het terrein terug willen geven aan het park en niet de voorkeur hebben voor (woning)bouw. De financiële (en politieke) haalbaarheid van de exploitatie hiervan is echter gering. Daarnaast realiseren we ons vanuit een stukje ‘historisch besef’, dat de boerderij tot het einde in 2010 altijd zonder problemen onderdeel was van het park en haar landschap en nooit tot veel overlast heeft geleid.

Onze voorkeur gaat dan ook uit naar optie 1, waarvoor we voldoende mogelijkheden zien om tot een passende en breed gedragen oplossing te komen. Alvorens onze positie definitief in te nemen en te communiceren leek het ons wenselijk deze eerst met onze achterban te toetsen. Wij willen onze uitgangspositie dan ook graag verder toe lichten en hier met u van gedachten over wisselen. Uw inbreng en betrokkenheid hierbij wordt zeer op prijs gesteld. Wij willen dit doen tijdens een bijeenkomst op

woensdag 19 februari 2020 vanaf 19.30 uur in het Groene Huis (Schothorsterlaan 21).

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Doel van de avond is om tot een breed gedragen standpunt te komen met betrekking tot ons burgerinitiatief, waarna het gesprek met de gemeente zal worden voortgezet.

12 februari 2020 / 1 reactie / door / in
Wat heeft de gemeenteraad besloten over Schothorsterlaan 88?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op 14 januari heeft de gemeenteraad overlegd over de ontwikkelplannen van Schothorsterlaan 88, het voormalige terrein van Amfors binnen Park Schothorst. Hier is hun verslag:

De fracties Lijst Sanders, Amersfoort2014 en PvdA gingen met de andere fracties in gesprek over de aangekondigde motie met betrekking tot de herontwikkeling van Schothorsterlaan 88. Op de dag zelf besloten de initiatiefnemers om de naam en het dictum van de motie aan passen. De naam van de motie werd veranderd van Onderzoek naar Stadsboerderij met zorgwoningen in Park Schothorst naar In cocreatie onderzoek doen naar alternatieve bestemming Schothorsterlaan 88. Het hoeft niet per se een stadsboerderij te zijn, er zou een aantal woningen kunnen komen, gelieerd aan een stadsboerderij, maar het gaat er vooral om wat actiegroep Behoud Park Schothorst wil. Er waren zeven insprekers: drie inwoners/omwonenden en vier personen die namens een organisatie spraken (Atletiekvereniging Altis, Stichting Eemstadboerderij, Behoud Park Schothorst en Knarrenhof). De heer Van Bennekom gaf namens Park Schothorst aan dat hij een oplossing wil waarin iedereen zich kan vinden. Hij wil geen nieuwe wegen door het park, niet groter dan het bouwvolume en de hoogte van de oorspronkelijke boerderij en passend bij het landschappelijk karakter van het park. En wil bij cocreatie aan tafel zitten en overleg met achterban kunnen voeren. De heer Van Houwelingen (omwonende) gaf onder andere aan dat hij wil dat het dichtbij de oorspronkelijke bedoeling van het park blijft (autoluw, recreatiemogelijkheden) en dat hij een stadsboerderij (met zorgwoningen) hierbij vindt passen. De inwoners/omwonenden konden zich vinden in de kaders van Behoud Park Schothorst.

De woordvoerders van de fracties zijn voor cocreatie en vinden dat in de motie duidelijk moet worden welke definitie wordt gehanteerd, en wie kaders stelt voor en besluiten neemt tijdens het cocreatieproces. GroenLinks, VVD, D66, DENK en ChristenUnie steunen de ambitie voor woningbouw (maar wel minder dan de eerder genoemde 60 gestapelde woningen) en ook het CDA vindt iets van bebouwing aanvaardbaar.

Vervolg? De initiatiefnemers zullen de (aangepaste) motie indienen tijdens Het Besluit. Dan debatteert en besluit de raad over de motie.

Hier en hier kun je meer lezen over de achtergrond van deze kwestie.

18 januari 2020 / door / in
‘Taallokaal’ om Nederlands te oefenen
Foto Dick Westerveld

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


 • Wil je Nederlands oefenen?
 • Wil je je uitspraak verbeteren?
 • Heb je een vraag over een formulier?

Taallokaal is er dan voor jou.

In Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18, elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.

Wil je voor de eerste keer meedoen? Stuur dan een e-mail naar info@nanzzcreatief.nl.

18 januari 2020 / door / in
Workshop “Werken met schaar en papier”

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het Inloophuis Schothorst biedt weer een creatieve workshop aan voor 55-plussers in Schothorst en omgeving.

Met simpele middelen maak je de leukste kunstwerken.
Aan de hand van vele voorbeelden maak je de mooiste dingen.
Maak het zo makkelijk of ingewikkeld als je zelf wilt.

Wanneer : 3 en 17 februari en 2 maart, maandagmorgen 10.30-12.30 uur.
Waar: Lancelotpad 18.
Kosten: naar draagkracht € 12,- of € 20,- of € 30.-.

Aanmelden: tel. 4801902 of info@inloophuisschothorst.nl of www.inloophuisschothorst,nl/contact.

 

16 januari 2020 / door / in
Subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Woningeigenaren kunnen in 2020 financiële ondersteuning krijgen bij het treffen van praktische energiebesparende maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het inregelen van de CV, het plaatsen van radiatorfolie en gebruik van tochtstrippen.

Gemeente Amersfoort ontvangt een bijdrage van 2 miljoen Euro uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) van het Rijk. Dit geld is beschikbaar gekomen omdat Amersfoort zelf ook al goede stappen zet om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen in hun woning. Het gaat om een bedrag van circa 90 euro per woning.

Wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen: “Ik ben ontzettend blij met dit signaal dat we als gemeente op de goede weg zijn. Alle woningeigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Het gaat om makkelijke maatregelen die snel te nemen zijn en direct een besparing opleveren.”

Momenteel werkt de gemeente de wijze uit waarop bewoners deze subsidie kunnen inzetten. Meer informatie voor bewoners volgt binnen een maand via het platform www.Amersfoortduurzaam.nl/energie.

Van de website van Gemeente Amersfoort.

15 januari 2020 / door / in
Verhuisplannen of -wensen?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


(Hopelijk niet uit Schothorst!)

Dan ben je misschien geïnteresseerd in het WoonEvent op maandagavond 27 januari, georganiseerd door de Gemeente Amersfoort.  Op dit evenement helpen woonspecialisten woningzoekenden met het beantwoorden van uiteenlopende vragen en zoeken ze samen met de aanwezigen naar oplossingen.

Tijdens de bijeenkomst ga je samen met ongeveer zes anderen, onder begeleiding van een specialist, in gesprek over je vraag. De bijeenkomst duurt twee uur waarin je in twee ronden in gesprek gaat. Er is ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen en helpt de juiste specialist jou met je vraag. Er zijn zowel medewerkers van woningcorporaties aanwezig als makelaars, een hypotheekadviseur en een projectontwikkelaar.

Aanmelden

Het WoonEvent in Amersfoort wordt georganiseerd door Floqz in opdracht van de gemeente. Deelnemen aan het WoonEvent is gratis. Je moet je wel vooraf aanmelden. Dat kan via de website www.floqz.nl/geplande-woonevents.

15 januari 2020 / door / in
Ook een Kinderzwerfboekenkast in Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Boeken dichtbij door zwerfboekkastjes

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op school, maar ook thuis. Niet ieder kind kan eenvoudig aan boeken komen om thuis te lezen. De stichting ABC helpt hierbij door het plaatsen van zwerfboekkastjes op een aantal plaatsen in wijken waar geen bibliotheek aanwezig is.

De locaties van de zwerfboekkastjes zijn te vinden op www.kinderzwerfboek.nl. Hieruit blijkt dat er één kinderzwerfboekkastje in Schothorst is, en wel in de Diederikhof.

Een aantal kastjes kan nog opvulling gebruiken. Het streven is om in elk kastje een mooi aanbod voor verschillende leeftijden te hebben. Dus: als je nog kinderboeken hebt die je niet meer wilt en die nog in goede staat zijn, kun je ze naar zo’n kastje brengen. Plak er een sticker op en vraag een code aan (zie de website van kinderzwerfboek.nl) en dan kun je met een beetje geluk bijhouden waar je boek naartoe zwerft.

14 januari 2020 / door / in
De Open Dagen komen eraan

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Binnenkort houden de middelbare scholen van Amersfoort weer hun Open Dagen. Gelukkig heeft de informatiebron In de Buurt Amersfoort het informatievoorwerk al gedaan. Hier vind je informatie over de open dagen van alle middelbare scholen in Amersfoort, inclusief de vier middelbare scholen die onze wijk rijk is: Het Hooge Landt, Het Atrium, het Guido de Brès College en Het Farel. En inclusief nuttige links.

14 januari 2020 / door / in
Op naar een mooie Rozenbuurttuin in 2020

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


“Gelukkig nieuwjaar!”, klonk het regelmatig op zaterdag 11 januari in de Rozenbuurt-tuin in oprich-ting. Maar ook “Op naar een mooie Rozen-buurttuin in 2020!” hoorden we veel.

Het was gezellig om buurtgeno-ten te treffen zo aan het begin van het nieuwe jaar. In de buurttuin zelf konden we nog niet veel doen qua klussen. Zodra de aannemer gaat starten, kunnen wij vlak daarna mede gaan opbouwen.

Gelukkig was er al wel wat nieuws te melden aan de buurtgenoten, bijvoorbeeld over het beplantingsvoorstel en over het plan voor de omheining dat we ontvingen van de Gemeente Amersfoort in samenwerking met Tuinpraktijk de Groene Loods. Daarom zochten we elkaar als buurt toch even op. Dat gebeurde tijdens een nieuwjaarsontmoeting op het moment van de zaterdagse klusuurtjes die in elk geval één keer per maand is afgesproken.

Onder het genot van koffie, thee en lekkers werd er veel bijgepraat en kennis gemaakt. De temperatuur was eigenlijk best koud met 5⁰ Celsius. We konden onze handen gelukkig warmen aan het vuur in de vuurkorven. De sfeer was er niet minder om, die had een aangename temperatuur!

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande artikel, stuur ons die dan gerust toe in een email via ons mailadres rozenbuurttuin@gmail.com.

Annemarie Koelewijn-den Heijer
11 januari 2020

14 januari 2020 / 2 Reacties / door / in
Plofkraak in het Winkelcentrum

Foto: Wikimedia Commons

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Vannacht (9 januari) om 3.30 is er een plofkraak geweest in de geldautomaat tegenover de Jumbo in Winkelcentrum Schothorst.

De Huiskamer van De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59, achter de Jumbo), is vanaf 9.15 tot 12 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.

9 januari 2020 / door / in
Schothorsterlaan 88 aan de orde in gemeenteraadsvergadering van 14 januari

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari 2019 praten de raadsleden over de motie ‘Onderzoek naar Stadsboerderij met zorgwoningen in Park Schothorst’ van de fracties Lijst Sanders, PvdA, Amersfoort2014, Lijst Molenkamp, SP en BPA. De fracties willen laten onderzoeken of op locatie Schothorsterlaan 88 een kleinschalige stadsboerderij mogelijk is met een aantal zorgwoningen.

Dit is één van de mogelijkheden die aangekaart werd voor het voormalige Amforsterrein in Park Schothorst, Schothorsterlaan 88, overigens verreweg niet de meest populaire.

Wat ging hieraan vooraf?

Op 14 mei 2019 spraken raadsleden in De Ronde over de herontwikkeling van Schothorsterlaan 88, twee kavels in Park Schothorst. Vanuit het college van burgemeester en wethouders lag het plan er om de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw van circa 60 woningen op deze locatie.

Tijdens deze Ronde bleek dat er geen meerderheid was die het plan rijp vond voor een stemming: er werd afgeproken om eerst met omwonenden en belanghebbenden op locatie in gesprek te gaan.

Peiling onder omwonenden en belanghebbenden

Op 30 november 2019 organiseerde de gemeenteraad in Het Groene Huis een inloopbijeenkomst voor de stad. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst konden aanwezigen hun mening en/of gedachten opschrijven over de mogelijke bestemming van de locatie. Ook werden er door enkele initiatiefnemers uit de stad planen gepresenteerd voor een stadsboerderij, zorgwoningen en seniorenwoningen.

Kort voor de inloopbijeenkomst, op 28 november 2019, besloot het college om de randvoorwaarde van circa 60 woningen van tafel te halen omdat “dit het gesprek over andere ideeën en initiatieven met de buurt belemmert”.

Tijdens de inloopbijeenkomst was er de gelegenheid om op grote borden de eigen mening en voorkeuren te laten weten. Inmiddels heeft de gemeente de officiële resultaten hiervan naar buiten gebracht. Hier komt een helder, eenduidig beeld naar voren. Zie onderstaande link:
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8318536/1/Inzichten_inloopbijeenkomst_Schothorsterlaan.

Er stond ook een flapover waarop men zijn of haar voorkeur kon aangeven onder vier mogelijkheden: (1) het terrein aan het park toevoegen; (2) een stadsboerderij; (3) een zorgboerderij; (4) een beperkt aantal seniorenwoningen. Zie de afbeelding hiernaast. Hoewel niet wetenschappelijk geeft het resultaat wel een beeld van de relatieve populariteit van die vier mogelijkheden.

Overleg

Vlak voor de feestdagen heeft de actiegroep Behoud Park Schothorst met Jeroen Bulthuis (GroenLinks) over het proces en de volgende stappen gesproken. Beide kanten zagen voldoende mogelijkheden om gezamenlijk tot een oplossing te komen, die zowel binnen de kaders / uitgangspunten van de actiegroep valt alsmede bijdraagt aan de vraagstukken waar de gemeente voor staat.

Op korte termijn gaat de actiegroep ook met Noëlle Sanders (van de eenpersoonsfractie Lijst Sanders) de motie bespreken. Ook is er een afspraak gepland met de wethouders op het gemeentehuis.

Motie

Tijdens de ‘Ronde’ van 14 januari 2020 willen de fracties Lijst Sanders, Amersfoort2014 en PvdA met de andere fracties in gesprek over de aangekondigde motie ‘Onderzoek naar Stadsboerderij met zorgwoningen in Park Schothorst’. Met de motie vragen de initiatiefnemers het college om te onderzoeken of op de locatie Schothorsterlaan 88 een kleinschalige stadsboerderij mogelijk is met een aantal zorgwoningen. De raadsleden geven hun mening over deze motie. Bezoekers aan de gemeenteraadsvergadering hebben ook het recht om ‘in te spreken’, dat wil zeggen mondeling hun mening te geven over de motie.

Als je wilt inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie: 033 469 4379 of griffie@amersfoort.nl. Je mag je ook nog vlak voor het begin van de vergadering aanmelden bij de voorzitter van de vergadering. Het is belangrijk dat er veel bewoners naar de tribunes komen, om te laten zien dat dit voor de bewoners een belangrijk onderwerp is – of je nou vóór de motie bent of voor een alternatieve bestemming.

Afhankelijk van de bespreking in De Ronde volgt agendering van de motie in ‘Het Besluit’, wanneer de raadsleden gaan stemmen.

Dit stuk is gebaseerd op het artikel in ‘Stadsberichten’ van 8 januari 2020
en een rondzendmail van Behoud Park Schothorst.
Foto van flapover: Behoud Park Schothorst.

8 januari 2020 / 1 reactie / door / in
Duurzaam initiatief? Vraag subsidie aan

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Heb jij een innovatief idee dat je wil uitwerken tot een concrete bijdrage aan een groene, schone en duurzame stad? Misschien kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds van de gemeente. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente initiatieven van ondernemers, organisaties en bewoners die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie.

Vanaf 15 januari tot 1 april 2020 kun je een aanvraag voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling indienen. Er is in totaal €200.000 beschikbaar (per project maximaal € 50.000, op basis van cofinanciering). Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.amersfoort.nl/toekomstfonds.

Uit ‘Stadsberichten’, 8 januari 2020

8 januari 2020 / door / in
Je huis verduurzamen? Hier concreet advies

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Vanaf 1 januari 2020 heeft Amersfoort een nieuw energieloket: www.duurzaambouwloket.nl/ amersfoort. Op deze site kunnen inwoners terecht voor concrete stappen voor het verduurzamen van hun huis. Dit energieloket is al actief in 115 Nederlandse gemeenten. Het loket is ook bereikbaar via het nummer 072 743 39 56.

Maatregelen en financiering

Het energieloket geeft praktische informatie over energiemaatregelen thuis; van besparen en opwekken tot aardgasvrij en 0-op-de-meter. Met de onlinetool kun je op basis van je postcode en persoonlijke wensen een concreet stappenplan voor je woning opstellen. Daarnaast biedt het loket informatie over beschikbare financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook is er een overzicht van gecertificeerde bedrijven in de regio die de gewenste maatregelen kunnen uitvoeren.

Onafhankelijk advies

Als inwoner van Amersfoort kun je verder ondersteuning krijgen bij het aanvragen van offertes. Naast de website kunnen inwoners ook telefonisch of per berichtenservice informatie en advies krijgen van onafhankelijke bouwkundig adviseurs. Tot slot biedt de website ruimte voor lokale en regionale initiatieven, gemeentelijke informatie en ervaringsverhalen uit de stad.

Uit ‘Stadsberichten’, 8 januari 2020

8 januari 2020 / door / in
‘Stadsberichten’ veel meer dan bomenkapvergunningen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Elke week in het huis-aan-huisblaadje De Stad Amersfoort verschijnt er een katern dat verzorgd wordt door de gemeente, de ‘Stadsberichten’.  Dit katern is een van de manieren waarop de gemeente probeert contact te krijgen met bewoners om ze op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen. Niet alleen boomkapvergunningen en dergelijke dus.

Als je De Stad Amersfoort niet ontvangt, of je wilt de Stadsberichten nog eens nalezen, dan kun je ze ook downloaden vanaf de website van de gemeente.

Het katern is mooi vormgegeven en leest prettig. Er staat altijd wel iets in dat interessant is voor de hele stad, zoals de bouw van het nieuwe stadhuis of de ontwikkeling van het stationsgebied. En vaak staat er ook iets in dat van direct belang is voor Schothorsters, zoals nu weer het feit dat op 14 januari de bouwplannen voor Park Schothorst weer op de agenda staan bij de gemeenteraad.

De gemeente biedt ook een breed scala aan digitale nieuwsbrieven aan om bewoners te informeren. Die kunnen gaan over een gebied in Amersfoort, zoals Stadpark Schothorst of De Hoef, of een beleidsgebied zoals jeugd en onderwijs. Er is ook een nieuwsbrief van de gemeenteraad en een algemene nieuwsbrief. Zie de betreffende pagina van de website van de gemeente. Afmelden is ook makkelijk.

 

8 januari 2020 / door / in
Winnaar Prijsvraag Wegwijs in Schothorst 5 jaar

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2020.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wegwijs in Schothorst bestaat 5 jaar, reden om in het boekje van dit jaar een prijsvraag op te nemen: een puzzel met een woord als oplossing en daarmee moest een slagzin gemaakt worden. Hier de puzzel en hier de oplossing.

Het woord was Wijkinformatie. Alle vier inzenders – helaas waren er niet meer inzendingen – kregen een prijsje.

De origineelste slagzin kwam van Annemarie Joustra: Met wijkinformatie ben je b(l)ij en heb je alles op een rij.

De redacteuren van Wegwijs hebben haar even voor de kerst verrast met een mooie mand met een kerstster. De andere inzenders hebben een amaryllis gekregen.

1 januari 2020 / door / in
Geslaagde bijeenkomst over bouwplannen Park Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Afgelopen zaterdag 30 november 2019 vond in het Groene Huis de inloopbijeenkomst over de bouwplannen van het Amfors terrein in Park Schothorst plaats, waarin de gemeenteraad van Amersfoort de meningen en voorstellen wilde horen van burgers van Amersfoort en met name omwonenden van het park. Er was een zeer grote opkomst, teken dat deze kwestie bij veel mensen leeft.  Al voor 10.30 uur stond het er bomvol en stond de rij tot ver buiten het Groene Huis. De raad heeft er een filmpje over gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte voor constructieve gesprekken over de invulling van de kavel en de alternatieven die voorhanden zijn. Twee dagen eerder, op donderdag 28 november, had wethouder Janssen al gebeld met het bericht dat het college de randvoorwaarden van 60 woningen van tafel haalt vanwege ”gebrek aan draagvlak vanuit de omgeving”.

Hier het bericht hierover van de gemeente:
https://www.amersfoort.nl/nieuws/college-haalt-randvoorwaarde-van-60-woningen-voor-schothorsterlaan-88-van-tafel.htm

Zo stond het er in AD Amersfoort:
https://www.ad.nl/amersfoort/onderzoek-naar-bouw-van-60-woningen-in-park-schothorst-van-tafel~a34e108c/

En zo in De Stad Amersfoort:
https://destadamersfoort.nl/lokaal/politiek/actiegroep-strijdt-tegen-bouw-flats-park-schothorst-663253

Alternatieven voor het terrein van Amfors werden tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uiteraard was het teruggeven van het terrein aan het park populair, maar interessant was om te zien dat met name de Stadsboerderij (eventueel in combinatie met zorgwoningen) ook op veel steun kon rekenen. Andere mogelijkheden waren een zorgboerderij of een woongroep voor senioren.

Hierover berrichtte AD Amersfoort:
https://www.ad.nl/amersfoort/hoge-opkomst-inloopochtend-park-schothorst-plan-voor-stadsboerderij-slaat-aan~a222584d/

Hielke Zantema overhandigt een pot hasselbramenjam aan wethouder Janssen

Alle raadsleden en wethouders kregen van de actiegroep Behoud Park Schothorst een potje hasselbramenjam overhandigd; een ludieke verwijzing naar Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmidt, waarbij door middel van hasselbramenjam de Torteltuin behouden bleef. Verder werd ook de winnaar van de fotowedstrijd via Instagram bekend gemaakt. Mees van Eerd (14) heeft gewonnen met een prachtige foto van een uil in Park Schothorst, en ontving deze foto op canvas.

Ook RTV Utrecht berichtte over de bijeenkomst:
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1993559/nieuwe-bouwplannen-voor-park-schothorst-in-amersfoort-kunnen-alvast-op-meer-draagvlak-rekenen.html

Hielke Zantema, van Behoud Park Schothorst, zegt:

We zien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen als een mooie stap in de goede richting. Er is echter nog niets besloten, dus we blijven ons inzetten voor ons doel; het zoeken naar een geschikte en passende invulling voor het Amfors te terrein zodat het unieke karakter van ons park behouden blijft.  We hopen hierin gezamenlijk met de gemeente op te trekken, zodat we tot een breed gedragen oplossing kunnen komen. Op basis van onderstaand bericht lijkt de bereidheid er vanuit het college ook te zijn; we zijn benieuwd en gaan graag verder in gesprek:
https://amersfoort.groenlinks.nl/nieuws/weg-vrij-voor-gezamenlijke-invulling-plan-schothorsterlaan

De eisen van Behoud Park Schothorst voor dit terrein zijn als volgt:  1) geen nieuwe wegen door het park 2) niet groter dan het bouwvolume en hoogte van de oorspronkelijke boerderij en 3) passend binnen het landschappelijk karakter van het park.

Dit stuk is tot stand gekomen met input van Hielke Zantema van actiegroep Behoud Park Schothorst.

6 december 2019 / 2 Reacties / door / in
AH Zielhorst wordt verbouwd

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Niet in Schothorst, maar wel een favoriete supermarkt voor veel Schothorstenaren… de Albert Heijn aan de Albert Schweitzersingel 92, dichtbij Station Schothorst, wordt grondig verbouwd naar het nieuwe winkelconcept van Albert Heijn, met zelfscankassa’s en meer vers inclusief meer verse kant-en-klaarproducten. Het is dus in feite veel meer dan alleen maar een facelift!

We kunnen de voortgang volgen door middel van een tweetal video’s:

Hoe zag het eruit vlak voordat de verbouwing begon?

Voortgang van de verbouwing

Deze video’s zijn vanaf 7 december 2019 te zien. Op 11 december wordt de winkel feestelijk heropend.

6 december 2019 / door / in
Nieuw cafetaria op De Hoef

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Vanaf dinsdag 3 december vind je cafetaria De Buffel op De Hoef. Menno de Rooij, eigenaar van Brasserie Wing, heeft zijn zaak uit kunnen breiden met het cafetaria. Het cafetaria ligt aan de achterzijde van de Brasserie. Tot de kerst draait hij proef. Menno vertelt enthousiast over de zaak en zijn duurzame manier van werken.

“Ik wil met de tijd meegaan en een duurzame weg inslaan. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk duurzaam wil werken. En dat vraag ik ook van mijn toeleveranciers. Voor nu betekent dit dat ik zoveel mogelijk plastic de deur uit wil doen of dat ik werk met biologisch afbreekbare flessen. De bezorging gaat zoveel mogelijk per elektrische fiets. In De Buffel serveer ik snacks in bakjes van suikerriet. Tot de kerst ga ik proefdraaien met het cafetaria om te oefenen met de bezorging en de behoeften van klanten af te tasten. In januari volgt een feestelijke opening en dan verruim ik de openingstijden. We richten ons op Amersfoort Noord”. Menno wil ook in de toekomst met zijn bedrijf op De Hoef blijven. “Of het in dit pand is, dat weet ik nog niet. We gebruiken de komende jaren om te leren en ons bedrijf verder aan te passen aan de wensen van klanten”.

In december is het cafetaria van dinsdag tot en met zaterdag open tussen 11.00 en 15.00 uur. In het nieuwe jaar tussen 11.00 tot 19.30 uur. In de zomer komt er een terras. In het voorjaar breidt Menno zijn cafetaria uit met ijs en milkshakes. Betalen kan via pin of digitaal. Meer informatie vindt u op www.Cafetariadebuffel.nl.

Uit de Nieuwsbrief van De Hoef West, 3 december 2019

3 december 2019 / door / in
Nieuws over de energietransitie in Schothorst-Zuid

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Er is weer een nieuwsbrief uitgekomen over de voortgang van de plannen voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid. Klik hier.

Intentieverklaring getekend voor aanleg warmtenet Schothorst-Zuid

Gemeente Amersfoort heeft een intentieverklaring getekend met Warmtebedrijf Amersfoort (WBA). Hiermee kan het Warmtebedrijf in samenwerking met de gemeente onderzoek doen naar de rol van de gemeente en een plan uitwerken voor de aanleg van warmtenetten in de stad. Allereerst in de wijk Schothorst-Zuid en daarna mogelijk in andere wijken. Dit is een volgende stap in de overgang van aardgas naar duurzame warmte en op weg naar een CO2-neutrale stad.

Vóór de zomer heeft de gemeente met diverse marktpartijen gesproken over de realisatie van de overstap naar een nieuw warmtenet met warm water van duurzame energie. Eén van deze marktpartijen, Warmtebedrijf Amersfoort, kan nu aan de slag met een plan waarin komt te staan wat de haalbaarheid en kosten zijn. Het bedrijf is tevens in het bezit van een vergunning om twee op hout gestookte, biomassacentrales te bouwen die warmte kunnen gaan leveren aan het warmtenet.

Wijkaanpak aardgasvrij Schothorst Zuid

Met de intentieverklaring kan er in de wijkaanpak aardgasvrij voor Schothorst Zuid een volgende stap gemaakt worden. Hiermee komt er een beter beeld van de kosten en inspanning die nodig zijn bij de aanleg van een warmtenet. Ook biedt dit de gemeente de mogelijkheid om verder te kijken naar de specifieke rol van de gemeente bij de aanleg van een warmtenet. Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘ik vind het belangrijk om uit te zoeken hoe we de belangen van onze inwoners het beste dienen. Dat gaan we uitzoeken de komende tijd.’

Tot slot komt de gemeente met deze intentieverklaring mogelijk in aanmerking voor het rijkssubsidieprogramma Aardgasvrije Wijken. Naast Warmtebedrijf Amersfoort staat de gemeente nog steeds open voor andere partijen die een rol kunnen spelen in de transitie van aardgas naar schone energie.

CO2-neutrale stad

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (met wind, zon en andere schone energiebronnen als warmte uit de aarde en het oppervlaktewater). Dat gaat ook over het verwarmen van onze huizen, kantoren en andere gebouwen. Het streven is naar zo min mogelijk gebouwen die worden verwarmd met aardgas. In de Warmtevisie staat hoe we van aardgas overschakelen naar duurzame warmte. Het plan is om voor een groot deel met warmtenetten te gaan werken, waarbij het water door verschillende duurzame bronnen wordt verwarmd. Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden over de warmtevisie op:

https://www.amersfoort.nl/bericht/vragen-en-antwoorden-over-de-warmtevisie.htm

Van de website van de gemeente,
https://www.amersfoort.nl/nieuws/volgende-stap-in-overgang-van-aardgas-naar-duurzame-warmte.htm

3 december 2019 / door / in
Gezocht: actieve ouderen en jongeren

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Bent u, ben jij degene die we zoeken?
In de wijken Schothorst/Zielhorst en de Hoef werken inwoners met professionals aan gezondheid. Eén van de actiepunten is Prettig en Gezond Oud(er) worden in de wijk.
Heeft u hier een al idee over of wilt u gewoon meedenken, wat bij het ouder worden van belang is?
Wilt u, wil jij meebepalen wat we organiseren? Doe dan met ons mee. Met elkaar maken we het fijn leven in de wijk voor jong en oud. Iedereen is belangrijk.
We zoeken actieve jongeren en senioren. Voor meer informatie bel of mail mij,
Marja van Rooijen, coördinator Gezonde Wijk, tel 0623413431 mvanrooijen@ggdru.nl.

3 december 2019 / door / in
Share & Live Event op 21 december: Relaties

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op 21 december is er weer een event van Share&Live. Het thema van de avond is: Relaties. De relaties en onze familiegeschiedenis! Hoe is jouw ontmoeting met jezelf en de ander?

Gastspreker Henk Storm, relatietherapeut, houdt een presentatie over relaties. Een zeer geschikt thema voor de naderende dagen rond kerst en oud en nieuw die bekend staan als dagen van “gezellig met z’n allen”, “hoop”, “licht”, “vrede” maar toch ook soms zo stressvol zijn.

Vaak gaat het mis in relaties. Intieme of vriendschappelijke, het blijft een kunst in het omgaan met de ander. Boosheid, frustraties en jarenlange onenigheid kan hier het gevolg van zijn. Kom en neem professionele tips mee wat jou kan helpen meer zicht te krijgen op jouw relaties.

Er is een leuk, afwisselend programma. Zangeres Bellita Carol gaat ons weer vermaken met prachtige songs. Afsluiting met (alcoholvrije) kerstborrel en hapjes. Klik hier voor meer informatie.

Waar: SGS Guido de Brès, Paladijnenweg 253
Wanneer: zaterdag 21 december 2019, 19.00-21.30

1 december 2019 / door / in
Plan voor 60 woningen op voormalig Eemforsterrein in Park Schothorst van tafel

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het college van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort heeft besloten de randvoorwaarde van 60 woningen op het terrein van Eemforst in Park Schothorst van tafel te halen. Zie o.a. de volgende berichtgeving:

https://www.amersfoort.nl/nieuws/college-haalt-randvoorwaarde-van-60-woningen-voor-schothorsterlaan-88-van-tafel.htm

https://www.ad.nl/amersfoort/woningbouw-park-schothorst-voorlopig-van-tafel~a34e108c/

De wethouder erkent hiermee dat de plannen van 60 woningen niet langer houdbaar zijn gezien de grote mate van protest en bezwaar. Maar er is nog onzekerheid is over de kaders om dit deel van het park te ontwikkelen en dus het is altijd nog mogelijk dat het plan om er woningen te bouwen, misschien in gewijzigde vorm, weer opgepakt wordt.

25 november 2019 / door / in
Gratis workshops voor vrijwilligers en actieve bewoners

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


De Vrijwilligersacademie, onderdeel van Indebuurt033, biedt regelmatig cursussen of workshops aan aan vrijwilligers en actieve bewoners die tegen lacunes in hun kennis en vaardigheden aan lopen tijdens hun vrijwilligerswerk en graag hun expertise willen verbreden.

Hier vind je een greep uit de cursussen die in november 2019 en januari 2020 aangeboden worden. En hier lees je meer over de Vrijwilligersacademie.

24 november 2019 / door / in
Inloopspreekuur over Woningbouw in Park Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Deze website heeft er al verscheidene artikelen aan gewijd: de gemeente onderzoekt of er zo’n 60 woningen (sociale huur en vrije sector) kunnen worden gebouwd op een locatie die aan drie kanten omringd wordt door Park Schothorst, een locatie waarvan de meesten van ons wellicht dachten dat het gewoon onderdeel was van het park. 

Er is een protestgroep opgericht, Behoud Park Schothorst, en een petitie in gang gezet. Het gaat om het perceel binnen het  roodomlijnde stuk op de foto (geplukt van de pagina van Behoud Park Schothorst), dat nu gebruikt wordt als opslagplaats door sociaal werkvoorziener Amfors, die er ook de eigenaar van is. Vroeger stond daar een oude boerderij, die afgebrand is in 2010, dezelfde winter dat de boerderij waar nu Het Groene Huis staat, afbrandde, waarschijnlijk omdat die rieten daken zo lekker fikten. De lap grond tussen deze opslagplaats van Amfors en de Schothorsterlaan is ook bezit van Amfors en zou park worden in het voorstel van de gemeente (dat wil zeggen, het college van burgemeester en wethouders).

Het is dus het college van burgemeester en wethouders dat voorstelt om hier woningen te bouwen. De gemeenteraad moet hierover gaan stemmen of ze akkoord gaat met de plannen van het college of niet. Dus wil de gemeenteraad preciezer begrijpen waar alle ophef vandaan komt, voordat ze over het voorstel gaat stemmen. Want de gemeenteraad kijkt Amersfoort-breed (Amersfoort moet nieuwe woningen bouwen, “inbreiden”) terwijl wij lokaler kijken (het prachtige Park Schothorst komt in gevaar, niet alleen vanwege de woningbouw, maar ook vanwege het extra verkeer door het park en/of door de wijk dat hierdoor ontstaat). Daarom gaan gemeenteraadsleden de locatie bezoeken, en willen ze ook de zienswijzen en zorgen van omwonenden en van andere geïnteresseerden horen.

Op zaterdag 30 november mogen we dus allemaal ons zegje komen doen tijdens een inloopbijeenkomst in Het Groene Huis. Het is maar kort: van 10.30 tot 12.00 uur. 

Velen van ons hebben er een brief over gekregen. In die brief staat het volgende:

Hoe ziet deze bijeenkomst eruit?
Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt met raadsleden van gedachten wisselen over de volgende vragen:

 • Wat vindt u belangrijk voor dit gebied?
 • Stel dat hier woningbouw en een ecologische zone komen, wat is dan belangrijk?

Er is ook gelegenheid om uw gedachten of mening schriftelijk achter te laten.

Als u een eigen plan of idee heeft voor deze locatie en u dit wilt presenteren, neem dan contact op met de griffie [zeg maar het secretariaat van de gemeente Amersfoort, toevoeging van de redactie]: telefoon: 033 469 43 79, e-mail: griffie@amersfoort.nl.

Hier wat achtergrondartikelen uit het AD:
Het oorspronkelijke artikel
De bedenkingen van D66
Het protest

19 november 2019 / door / in
Een Voedselapotheek in Schothorst?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wat is een Voedselapotheek?

Een Voedselapotheek is bedoeld als een creatieve werkplaats waar mensen op zoek gaan naar nieuwe verbindingen tussen voeding en gezondheid. Samen met food- en healthprofessionals leggen bewoners verbanden tussen fysiek voedsel en gezondheidsklachten en vertalen dat naar innovatieve producten en concepten die aanzetten tot meer bewustwording over het belang van gezond eten.

De Voedselapotheek zet zich dus in voor gezondere inwoners maar ook voor een sterkere sociale cohesie en waardering voor de herkomst van ons voedsel. Ze gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingen binnen de groene (agrarische) en witte (zorg)sector. ​Samen met de bewoners zetten ze de ontwikkeling van een Voedselapotheek op maat in gang om bestaande gezonde initiatieven te verbinden en te versterken, met de volgende kernpunten:

GEZOND

Door als bewoners en food- en healthprofessionals samen een gezond voedsellandschap te creëren wordt de gezonde keuze in de toekomst beter bereikbaar en leven we langer een gelukkig en gezond leven.

CREATIEF

De mensen achter het begrip ‘Voedselapotheek’ gebruiken de methode ‘design thinking’ om samen met empathie in stappen tot de beste ideeën en oplossingen te komen.

KENNIS

Een Voedselapotheek informeert over wat voeding kan betekenen voor jouw gezondheid.

SOCIAAL

De mensen achter de Voedselapotheek geloven in de kracht van het samen doen, van maatschappelijke verbinding: samen weten we meer, samen kunnen we meer en samen komen we verder.

Voorbeeld in Cuijk

De allereerste fysieke Voedselapotheek is gesitueerd bij Wereldtuin Verdeliet in wijk De Valuwe te Cuijk. In de ecologische moes- en belevingstuin kunnen bezoekers zien hoe de groenten en kruiden groeien. Er is informatie over de gezondheidswaarden van groente, fruit en kruiden en welke preventieve werking ze kunnen hebben voor je gezondheid. Tijdens een bezoek aan de tuin kunnen gasten een informatieve wandeling maken door de tuin. Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op deze plek en om dat te stimuleren organiseert de Voedselapotheek ook activiteiten en kookworkshops.

Kick Off en voortzetting in Amersfoort

Op woensdag 3 juli 2019 vond de Kick Off van project Voedselapotheek Schothorst plaats in Het Groene Huis. In samenwerking met Apotheek Orion  organiseerde de Voedselapotheek een bijeenkomst voor lokale organisaties met als doel een gezonde verandering te starten in de wijk Schothorst.

Nu volgt er een tweede stap: een gratis lunch in samenwerking niet alleen met Apotheek Orion maar met studenten van Hogeschool Utrecht en leerlingen van ROC Het Element (Hooglandseweg-Noord 55), waarin de ideeën van De Voedselapotheek nader toegelicht worden en deelnemers de kans hebben om mee te praten. Zie voor meer informatie en details de agenda van InSchothorst:
https://inschothorst.nl/events/lunch-met-voedselapotheek-en-het-element/.

 

14 november 2019 / door / in
De Rozenbuurttuin krijgt vorm

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wat een enthousiasme en gezelligheid onder de buurtbewoners in en rondom de Roos van Dekemastraat die op zaterdag 9 november 2019 samen startten met de realisatie van de Rozenbuurttuin!

In nauwe samenwerking met de Gemeente Amersfoort zijn we gekomen waar we nu zijn. Na een aantal maanden van onder andere ideevorming, het maken van ontwerpen en vormen van plannen en ook in gesprek blijven met de buren is het bijzonder leuk om te zien dat het idee nu ook echt vorm gaat krijgen.

Reacties deelnemers 1e klusdag

Ongeveer 15 volwassenen en circa 10 kinderen variërend in leeftijd van peuter tot tiener kwamen zaterdagochtend meehelpen. De reacties van hen waren erg leuk. “Het was een supergeslaagde dag!”, zegt een van de initiatiefnemers over deze eerste klusochtend op zaterdag. “Gister heb ik heel veel tegels versleept, vandaag heb ik best spierpijn, maar ik vond het wel erg gezellig om aan mee te werken!”, vertelt een buurtgenoot van 14 jaar. En een aantal buurkinderen tussen de 3 en 8 jaar roepen: “Wij mochten ook helpen met de stenen en een heel groot houten bord maken!”.

Ontstaan van een idee

In 2018 liepen we met een aantal bewoners uit de Roos van Dekemastraat mee met de ‘Speeltuintjestocht door Schothorst’ die de Gemeente Amersfoort organiseerde. Tijdens en vlak na die wandeling ontstond het idee om een ‘buurttuin’ te maken van het stukje kale grond op de Roos van Dekemastraat (ter hoogte van het bruggetje bij de tandarts). We hebben dat idee voorgelegd aan de gemeente en kregen gehoor!

Van idee tot een prachtig tuinontwerp

Samen met een vertegenwoordiger van de gemeente zijn we verder concreet gaan nadenken over wat we wilden met de buurttuin. We hadden twee doelen, namelijk speelruimte voor echt jonge kinderen en positieve verbinding in de buurt creëren. Er is aardig wat doorstroom in de buurt geweest de afgelopen jaren, met als gevolg een flink aantal nieuwe buurtbewoners. Hoe mooi zou het zijn, dachten we, als we de buurtbewoners die er al langer wonen en de nieuwe bewoners op een leuke manier met elkaar in contact kunnen brengen en zorgen dat men elkaar blijvend kan vinden. En hoe mooi zou het ook zijn als dat kan met een mooi ‘groen’ initiatief. Gesprekken met de gemeente daarover hebben geleid tot een prachtig ontwerp voor onze buurttuin.

Van ontwerp naar realisatie

Vervolgens werd het tijd om na te denken over hoe we dat nu echt konden gaan realiseren. De gemeente Amersfoort helpt ons goed op weg door bijvoorbeeld een aannemer en een hovenier beschikbaar te stellen. Daarnaast worden bijvoorbeeld diverse materialen hergebruikt en krijgen we een aantal prachtige fruitbomen in de buurttuin. Natuurlijk zijn er ook zaken die we zelf regelen, zoals bijvoorbeeld een subsidieaanvraag bij Indebuurt033 om onder andere de tuinomheining te kunnen financieren, voor aanschaf van gereedschappen, etc. En vandaag begrepen we tot onze vreugde dat onze subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Ook uitvoerende hulp  van buurtbewoners regelden we en iets te drinken/lekkers voor tijdens het klussen. We betrekken daarnaast ook andere buurtbewoners bij dit initiatief, zodat zij weten wat er in de buurttuin gebeurt en betrokken blijven.

Dat hebben we bijvoorbeeld met een nieuwsbrief gedaan. Deze hangt ook op het houten bord in de Rozenbuurttuin.

De impact op de buurt

We zien nu al nieuwe verbindingen ontstaan tussen jong en oud, tussen nieuwe bewoners en mensen die al langer in de buurt wonen, tussen mensen die kunnen meedenken/organiseren en zij die goed kunnen klussen, maar ook tussen mensen met spierballen en mensen met groene vingers. Het is geweldig om te zien dat het zo uitpakt en het biedt een mooi vooruitzicht op een buurttuin waar we elkaar in 2020 kunnen ontmoeten.

De Rozenbuurttuin geven we samen verder vorm on onderhouden we door bijvoorbeeld elke tweede zaterdag van de maand samen wat klusjes te doen.

Voor nu is er een flink rood/wit lint gespannen om aan te geven dat de situatie in de toekomstige Rozenbuurttuin voorlopig niet echt veilig is en er staat in een hoek een flinke stapel stoeptegels die we gaan hergebruiken. Het kriebelt om verder te gaan!

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande verhaal, stuur ons die dan gerust toe in een email via mailadres rozenbuurttuin@gmail.com.

Annemarie Koelewijn-den Heijer
11 november 2019

 

12 november 2019 / door / in
Organiseer jij een project of activiteit voor Amersfoort 75 jaar vrijheid?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen dat we 75 jaar leven in vrijheid. Wil jij een activiteit organiseren in het kader van Amersfoort 75 jaar vrijheid? Dan kun je vanaf nu tot en met 30 november een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. De gemeente Amersfoort hoopt zoveel mogelijk vooral kleinere projecten te steunen met een bescheiden bijdrage van 500 euro tot maximaal 5.000 euro per toekenning.

Heb jij een idee hoe je 75 jaar in vrijheid leven tot uiting brengt in een activiteit of project? Lees dan vooral verder en dien een aanvraag in!

Criteria en beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op:

 • bijdrage van het project aan het totale programma/thema
 • samenwerking tussen partners (samenwerking wordt op prijs gesteld)
 • duurzaamheid van het project

Richt je bijdrage aan de Stuurgroep 75 jaar vrijheid, ter attentie van de voorzitter Ina Loovers. Zorg dat de aanvraag maximaal 2 A4’tjes lang is en de volgende informatie bevat:

 1. Datum
 2. Projectnaam en omschrijving project
 3. Doel project en relatie naar 75 jaar vrijheid
 4. Doelgroepen (voor wie)
 5. Samenwerkingspartners (met wie)
 6. Duurzaamheidswaarde project (blijvende waarde)
 7. Planning uitvoering project
 8. Begroting (met vermelding bedrag dat wordt aangevraagd aan de stuurgroep, vermelding cofinanciering en/of aantal vrijwilligersuren en/of beschikbaar stellen van middelen of goederen)

Personeels- en exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Deadline     

E-mail je aanvraag vóór 1 december naar: 75jaarvrijheid@amersfoort.nl. Inzendingen die na 30 november binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie over 75 jaar vrijheid in Amersfoort, kijk op amersfoort.nl/75jaarvrijheid.

11 november 2019 / door / in
Projecten Duurzaam Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Schothorst duurzaam maken, dat is het doel van Duurzaam Schothorst. Dit kan op veel manieren. Op dit moment lopen de volgende projecten:

Schothorst Zuid Aardgasvrij

Dit project is door de gemeente Amersfoort gestart en gaat over de energietransitie in Schothorst Zuid. Meer informatie vind je hier .

Warmtecentrale Schothorst

Bij dit project wordt verkend of het mogelijk is een warmtecentrale te ontwikkelen op basis van oppervlaktewater van het Valleikanaal. Meer info vind je hier.

De links op deze pagina verwijzen naar de site van Duurzaam033. Als je ook een project wilt lanceren of mee wilt doen aan een project, kun je jezelf  aanmelden op Duurzaam033. Dit is geheel gratis en verplicht je tot niets. Duurzaam033 voldoet volledig aan de AVG wetgeving.

Wil je meer informatie over Duurzaam Schothorst, klik dan hier.

Tjerk-Peter van den Berg

11 november 2019 / door / in
Inloopbruis met de Wijkraad

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zoek je verbinding in je straat, in je buurt of in de wijk?
Heb je een goed idee voor de wijk? Bijvoorbeeld:
– hoe we meer wijkbewoners kunnen bereiken?
– hoe we interculturele ontmoetingen kunnen organiseren.
Mis je iets in de wijk?

Kom dan binnenlopen op 20 november tussen 14.30 en 16.30.
De Hoeksteen, achter Jumbo, Klaartje Donzepad 59.

NB: Schikt de woensdagmiddag niet, maar wil je wel contact?
Mail ons of bel met de
buurtnetwerker (zie onderaan  voor contactgegevens).

Graag tot ziens op 20 november.

Vriendelijke groet,

De kerngroep van Wijkraad Schothorst (wijkraadschothorst@gmail.com)

Stephanie Niessen (tel. 06 41545986; stephanie.niessen@indebuurt033.nl)

 

5 november 2019 / door / in
Een vrijwillige vuurwerkvrije zone organiseren?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wil jij als bewoner aankomende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone? Maak dan met de buren de afspraak om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Dit jaar houdt de gemeente een proef met tien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Hiermee ondersteunt de gemeente bewoners bij hun initiatief.

Met dit initiatief hopen wij dat buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over het beleven van plezier aan vuurwerk aan de ene kant, en het beperken van overlast aan de andere kant. Door met elkaar te bepalen waar vuurwerk wel kan, en waar liever niet, werken bewoners en gemeente samen aan een prettige jaarwisseling voor iedereen.

Hoe ondersteunt de gemeente het initiatief?

Bewoners die meedoen met de proef ontvangen van de gemeente vier borden die langs de randen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone geplaatst kunnen worden. Daarnaast stuurt de gemeente bewoners en direct omwonenden van de vuurwerkvrije zone een brief met de oproep om het initiatief te ondersteunen en te respecteren.

Wat houdt ‘vrijwillig’ in?

In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het met elkaar eens dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, op hun plein of rondom hun gebouw. Gemeente en politie ondersteunen het initiatief maar handhaven niet omdat het gaat om onderlinge afspraken tussen buren. Er geldt hier geen wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

Hoe doe je mee?

Om een succes te maken van een vrijwillige vuurwerkvrije zone is het belangrijk dat je met je buren afspraken maakt en dat zij het eens zijn met het initiatief. Wil je meedoen met de proef van de gemeente?

Zo werkt het:

 1. Mail je verzoek voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone naar veilig@amersfoort.nl of neem contact op met Suzanne Robijn via telefoonnummer 14 033. Geef duidelijk aan om welke straat/straten, plein of gebouw het gaat. Baken het gebied zo duidelijk mogelijk af, bijvoorbeeld met een plattegrond. Geef je verzoek door vóór maandag 11 november.
 2. De gemeente kijkt met je mee naar de zone en de omvang van het gebied en laat zij je weten of je met de volgende stap verder kunt.
 3. Om een succes te maken van jouw initiatief is het belangrijk dat zoveel mogelijk buren achter het initiatief staan. Je moet handtekeningen ophalen bij minimaal 60% van je buren. Met de handtekening verklaren ze dat zij het eens zijn met de vuurwerkvrije zone. Het handtekeningenformulier krijg je van de gemeente.
 4. Lever het ingevulde handtekeningenformulier uiterlijk maandag 2 december in bij de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: via e-mail op veilig@amersfoort.nl, of per post: Postbus 4000, t.a.v. S. Robijn, afdeling veiligheid, 3800 EA Amersfoort; of je geeft het formulier af bij de balie van het stadhuis, Stadhuisplein 1.
 5. Als je aanvraag akkoord is, dan kun je half december op het stadhuis vier borden ophalen die je rondom de vuurwerkvrije zone kunt plaatsen. De gemeente informeert bewoners van de deelnemende zone over de proef via een brief.
 6. Hang de borden uiterlijk 31 december op langs de grenzen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone.
 7. Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn.

Klik hier voor de informatie op de site van de gemeente.

(Voorbeeldillustratie gemeente Ronde Venen)

1 november 2019 / door / in
Eenzaamheid te lijf

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


 

Niet iedereen staat weleens stil bij het feit dat eenzaamheid een veel voorkomend probleem is in de wereld. Ook in Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen eenzaam.

De herfst is ingetreden, het begin van een reeks donkere dagen achter elkaar. De kans is nu dat eenzaamheid gevoelsmatig als erger wordt ervaren. Daarom wil Share & Live tijdens haar 4e bijeenkomst op 26 oktober 2019 dit probleem bespreekbaar maken.

Allen die begaan zijn met dit thema zijn welkom. Misschien heb je kennissen/vrienden/familie die baat hebben bij dit onderwerp. Moedig hen aan om deze bijzondere inspirerende avond bij te wonen. Graag tot dan!

Locatie: SGS Guido de Bres, Paladijnenweg 253 Amersfoort
Tijd:: 19:00 – 21:30 uur
Gastspreekster: Vicky Bergman, ambassadeur bij de stichting Samen Sterk Zonder Stigma
Live muziek: zangeres Bellita Carol, van Inspiratieplatform ‘IKBENFRiS!
Gratis entree

Bezoek voor uitgebreide info de website:
https://shareandlive.nl/blog/event/eenzaamheid-laten-we-samen-niet-eenzaam-zijn/

17 oktober 2019 / door / in
Studenten Academie van de Stad zetten zich in voor woongebouw Paladijnenweg

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Sinds september 2019 wonen er een aantal studenten van De Academie van de Stad op een appartementencomplex op de Paladijnenweg. Dit appartementencomplex stond in het nieuws vanwege overlast door bewoners. Inmiddels zijn een aantal bewoners verhuisd of door Portaal uit hun woning gezet. De studenten verblijven anderhalf jaar op deze locatie met als doel de bewoners weer met elkaar in contact te brengen, door middel van activiteiten en koffie-uurtjes die plaatsvinden in een van de lege woningen.

Op de website van de gemeente kun je meer achtergrond lezen. Op de website van De Academie van de Stad lees je meer over de werkwijze van deze organisatie. De activiteiten van studenten die meedoen aan De Academie van de Stad vinden plaats in allerlei steden in Nederland.

Eleonora Aalten

17 oktober 2019 / door / in
Het klimaat als nieuwe religie

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het volgende is een opiniestuk ingezonden door Ed Vos.

Veel prachtige initiatieven in Schothorst! Het Klimaat als Nieuwe Religie. Met dien verschille, dat het met het klimaat gaat om: Eerst zien en dan geleuven. Met dat ‘zien’ zit het niet helemaal lekker. Want vage aankondigingen over mogelijkheden en data van uitvoering geven de ‘consument’ niet alleen het idee dat het nog allemaal verweggistan is, maar het eigen initiatief nemen zowel financieel als de juiste piepels inschakelen voor de warmtepomp, is nog echt een dingetje.

Het ‘klimaat’ is opeens de maatstaf. Het Britse (even een uitstapje) Koningshuis dat onder vuur ligt vanwege klimaat propaganda maar met het vliegtuig van hot naar her vliegt. De gaspijp die in Hoevelaken de grond in wordt gejast alsof er ‘no tomorrow’ is. Hele wijken die via de zee hun warmtepompen lieten lopen, die verstopten en de service contracten niet meer golden. De chaos lijkt nog binnen de perken, omdat het nog niet helemaal ‘los gaat’.

Religie is iets vanuit het hart. Waar je als mens opeens de mazzel hebt dat je een beetje wakker wordt met waardering voor en van het ‘hogere’. De mens leefde jarenlang in een droom van onvrede en het teveel en nu we wakker worden uit die luxe droom, bleken we al jaren in een consumentennachtmerrie te leven. Compassie voor onszelf in deze transitietijden kan erg belangrijk zijn. Kleine dingetjes zoals een tomatenplantje op je balkon of in je tuintje of een bloembak met kruiden. Contact maken, herwaarderen van de natuur is niet enkel een boompje bewonderen. Natuur is ook functioneel!

Als in een virtuele wereld, bezien we de natuur vanuit schoonheid maar het is in wezen een taaie rakker die het positieve lef heeft om dwars door betontegels te groeien! Opeens is een boom wederom een DING dat door het woord klimaat opeens verdedigd moet worden. De milieu-onvriendelijke pasjes voor de ondergrondse containers, het uit het zicht van afval (waarmee we ons consumentengedrag en al het plastic nog niet onder ogen zien). Het lijkt wederom meer om visuele schoonheid en orde te gaan dan om daadwerkelijke indamming van het consumeren en het verbod om plastic om een komkommer te trekken. (Anja, wieviel kosten die Kondomen?)

Hoewel de boeren opeens moeten consuminderen met de koeien, zijn het klimaat en het milieu opeens de Melkkoe. Helemaal van het gas af zal niet lukken, zolang er nog blikken bruine bonen te koop zijn (grapje).

Daarom vind ik wat er in Schothorst gebeurd heel goed! Op kleine schaal dingetjes doen, betrokkenheid en ook uitvoeren. Als ik elke week met mijn afvalprikker door mijn straat en het park loop, voel ik mij betrokken. En als ik opruim, heeft dat ook zeker met de schoonheid van de aarde te maken, in dubbele betekenis schoon-heid.

Ik voel me dan een beetje de schoonheidsspecialist. Dus het heeft ook zeker weer met aanblik te maken, maar ook met waardering en het willen proberen om de gifstoffen die in de aarde trekken door afval weg te sluizen, zodat die mooie groene longen hun werk voor ons kunnen blijven doen. (diep hè?)

Uiteindelijk bepaal je zelf hoeveel last je van de transitie hebt (heb ik het niet over financiële draaglast) maar we hebben er niet altijd bij stilgestaan dat veel onvrede kwam door ‘hoe goed we het hebben en hoe gewoon we het vonden’. We gooiden maar weg en sliepen veilig in onze bedjes, terwijl Groningen de lasten droeg. Het is tijd iets terug te doen. Voor onszelf en de planeet. Maar vooral jezelf te herwaarderen in tijden van grote transities. We zijn onze eigen liefde meer dan waard en ook Gods Schepping!

Foto: Geen Stijl

12 oktober 2019 / door / in ,
Meedenken over de ontwikkeling van Amersfoort, m.n. Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Op woensdag 9 oktober organiseert de gemeente Amersfoort een bijeenkomst over de ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort Midden en West, waaronder Schothorst. U bent van harte welkom om mee te denken over de vraag welke dilemma’s ontstaan als de inzichten uit meer dan 40 interviews, bestaande ontwikkelingen en beleidsdoelen naast elkaar worden gelegd. Over díe dilemma’s moet de Omgevingsvisie dan straks in ieder geval een uitspraak doen.

Op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie kunt u zich aanmelden. De bijeenkomsten worden in verschillende delen in de stad georganiseerd, om te verkennen of en hoe de behoeften en dilemma’s verschillen per wijk.

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. Het gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar een Omgevingsvisie voor Amersfoort, gaat de gemeente in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Allereerst om de onderwerpen te bepalen waarover de Omgevingsvisie in ieder geval uitspraken moet doen.

Ruim 40 interviews met inwoners en andere belanghebbenden

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van en ontwikkelingen in Amersfoort. Voor de interviews met inwoners waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit waaronder MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

Gebiedsgesprekken

De volgende stap zijn de hierboven genoemde bijeenkomsten in vier delen van de stad, om de uitkomsten van de interviews te toetsen en te bespreken welke dilemma’s er zichtbaar worden voor de komende jaren. De bijeenkomst voor de bewoners van Schothorst, Stadshart, Kruiskamp-Koppel en Soesterkwartier vindt plaats op woensdag 9 oktober, in De Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1,  van 19:15 tot 21:15 uur (inloop vanaf 18:45 uur).

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten en om u aan te melden op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Stadsgesprek op 20 november

Op woensdag 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten. U bent daarbij van harte welkom. Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.

Exposities rond Omgevingsvisie in Rietveldpaviljoen

Bent u benieuwd naar de opgaven en ontwikkelingen van de stad en de opbrengst van de interviews en bijeenkomsten voor de bouwstenen van de Omgevingsvisie?

Komt u dan tussen woensdag 16 oktober en woensdag 6 november naar het Rietveldpaviljoen op de Zonnehof. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

8 oktober 2019 / door / in
Omgekeerd inzamelen voor Schothorst komt langzaam naderbij

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In september heeft het college van Burgemeester en wethouders het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Schothorst Noord en Zuid vastgesteld. In dit locatieplan zijn 59 locaties bepaald voor in totaal 64 ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen.

De ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst zullen binnenkort geplaatst worden. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Schothorst. De datum is nog niet bekend, of nog niet bekendgemaakt.

Zijn de nieuwe restafvalcontainers al geplaatst in jouw buurt? Op deze kaart* kun je zien waar ze komen. De verschillende buurtjes die op een zekere restafvalcontainer zijn aangewezen hebben allemaal dezelfde kleur. Zoek jouw huis op op de kaart; ergens in het buurtje met dezelfde kleur staat een stip met diezelfde kleur met een nummer ernaast. Daar komt de container te staan.

Kun je je restafval ook een in andere container kwijt? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op deze pagina van de gemeente. Ook op deze pagina vind je veel informatie.

 

*Terwijl de definitieve locaties nu dus zijn aangewezen, heet deze kaart nog ‘Concept Locatieplan’. Het kan dus zijn dat deze kaart nog niet de definitieve locatie aangeeft voor jouw restafvalcontainer.

8 oktober 2019 / door / in
Mind-Walk

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Elke vrijdag is er een Mind-Walk les in Park Schothorst van 10 tot 11.30 uur.

Wat is een Mind-Walk?
Mind-Walk is wandelen met aandacht voor jezelf en de natuur. Er worden enkele oefeningen gedaan om jezelf meer in balans te brengen.

Voor wie is het bedoeld?
Iedereen kan meedoen, er is geen speciale ervaring of kennis nodig.

Kosten: €6,- per les.
Start: Bij Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21.
Info en opgave: Ineke van der Aalst, 📞 0618865594

7 oktober 2019 / door / in
Eerste Bruisuurtje woensdag 2 oktober

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Schothorst bruist! Van de activiteiten en van de verbeteringen en van de veranderingen. Daar vind je vast wel iets van. Misschien wil je een pluimpje geven, misschien wil je een verbeterpunt aandragen.

De Wijkraad wil dat graag weten. Je kunt ze natuurlijk mailen op wijkraadschothorst@gmail.com, maar je kunt ze ook persoonlijk aanspreken. En zonder er een hele avond aan te verliezen, want het Bruisuurtje duurt echt maar een uur. Binnen dat uur kun je binnenlopen en je ei kwijt. En daarna is de tijd echt om tot het volgende Bruisuurtje. (Hoewel je natuurlijk ook naar een wijkraadvergadering kunt komen, maar dan ben je wel je hele avond kwijt, wel op een zinvolle manier, maar toch.)

Het Bruisuurtje wordt gehouden op woensdag 2 oktober, in De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59, achter de Jumbo) van 19.30 tot 20.30. En geen minuut later.

27 september 2019 / door / in
Op 28 september is het Burendag

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op zaterdag 28 september is het in het hele land Burendag. Hier in Schothorst wordt dit in ieder geval gevierd in het Inloophuis (Lancelotpad 18).

Daar kun je tussen 15 en 18 uur je buurt- of in ieder geval wijkgenoten ontmoeten, kijken en zien wat er hier in Schothorst en in het Inloophuis te doen is en de vrijwilligers van het Inloophuis ontmoeten en ook buurtnetwerker Stephanie Niessen en participatiemakelaar Nienke Gorter van Indebuurt033. En genieten van een goed gesprek of lekker keuvelen.

Ontdek wat je kan doen, proeven en horen. Maar je bent zelf ook een buur, dus neem hapjes mee uit je eigen cultuur en proef de variatie van culturen in de wijk.

Aanmelden is niet nodig, kom zoals je bent: welkom.

27 september 2019 / door / in
Amersfoort en Schothorst bruisen tijdens Week van de Ontmoeting

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Van 1 t/m 8 oktober 2019 vindt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting plaats. Tijdens deze week worden overal in de stad tal van activiteiten georganiseerd waar inwoners aan mee kunnen doen en buurtgenoten kunnen ontmoeten.

Laagdrempelig

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend erbij te horen, gezien te worden of mensen te ontmoeten. De Week van de Ontmoeting is een initiatief dat de stad moet laten bruisen van ontmoetingen. Het doel is om meer mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en zo eenzaamheid te verminderen.

Deelnemen aan activiteiten in Schothorst of elders

Op de website van Indebuurt033 zijn al ruim 80 ontmoetingsactiviteiten aangemeld door verschillende bewonersinitiatieven en organisaties. Iedere dag komen hier nieuwe activiteiten bij. De week start onder andere met een gezellige brunch in de Informatiewinkels van Indebuurt033.

Wil je weten wat er tijdens deze week allemaal te doen is in Schothorst of in een van de andere wijken van Amersfoort? Kijk op: https://www.indebuurt033.nl/activiteiten-weekvandeontmoeting/ en vink Schothorst of een van de andere wijken aan.

Wil je een activiteit aanmelden?

Het kan gaan om een bestaande activiteit of een extra activiteit, georganiseerd voor de Week van de Ontmoeting. Alle initiatieven en betrokkenheid zijn welkom. Inschrijving van activiteiten kan via: www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met onze buurtnetwerker, Stephanie Niessen (06–41545986), of loop binnen wanneer het informatiepunt in De Hoeksteen geopend is op woensdag van 14.00 tot 16.30, of loop binnen bij een van de andere Informatiewinkels, bel het algemene nummer van Indebuurt033, 033–2048677, of kijk op www.indebuurt033.nl.

18 september 2019 / door / in
 Straatambassadeurs in Schothorst gezocht!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


“Het is heel fijn om wat te kunnen betekenen voor je buren”, aldus Cyrille de Waard, straatambassadeur in de straat Kruiskamp. Zij besloot een paar maanden geleden om zich in te zetten als straatambassadeur om de straat nog wat leuker en socialer te maken. Samen met haar collega-ambassadeur Fela van Benschop is ze alle huizen langsgegaan om zich voor te stellen en een enquêteformulier uit te delen. “We hebben inmiddels een straatfeest georganiseerd, maar we hebben er ook voor gezorgd dat onze 90-jarige buurman in de bloemetjes werd gezet op zijn verjaardag. Eigenlijk kun je het zo klein of groot maken als je zelf wilt.”

Bij het project met de straatambassadeurs staat het directe buurtje waarin je leeft centraal: dat kan de straat zijn, het portiek of het pleintje waaraan je huis zich bevindt. In zo’n straat kijken buren naar elkaar om. Buren kunnen op elkaar rekenen als het even niet goed gaat en zorgen ervoor dat niemand buiten de boot valt. In de straat besteden buren extra aandacht aan zieke of oudere buren. Iedere straat doet dat op zijn eigen manier, die het beste past bij de bewoners.

“Wij hebben een whatsappgroep en dat werkt erg goed”, aldus Cyrille. “Daarin zetten we informatie over de werkzaamheden in onze straat maar ook als iemand iets wil melden zoals een geboorte mag dat.” Volgens Cyrille merkt ze nu al dat er meer verbondenheid is in de straat. “Als iemand op zoek is naar een schuurmachine dan zet hij dat in de app en binnen korte tijd kan hij dan aan de slag want er wordt flink van elkaar geleend. In de straat voel je je in ieder geval nooit alleen en staat er altijd wel een buur voor je klaar!”

In een heleboel straten en buurtjes zijn er al bewoners die dit doen en dat is natuurlijk fantastisch, die zijn in feite al straatambassadeurs. Maar nu willen we graag dat er ook ambassadeurs komen in straten en flats in Schothorst.

Wat doe je als straatambassadeur :

 • Je bent de oren en ogen van je straat
 • Je verwelkomt nieuwe bewoners
 • Je brengt een bloemetje bij een verjaardag, geboorte of als er iemand ziek is
 • Misschien wil je wel contactpersoon zijn tussen de straat en bijvoorbeeld de gemeente
 • En verder vul je het op je eigen manier in

Er is geld beschikbaar voor zaken als kaartjes, bloemetjes of een kraamcadeautje. Ook zijn er speciale tasjes en visitekaartjes voor straatambassadeurs.

Voor meer informatie of aanmelden:
Stephanie Niessen, Buurtnetwerker, Stephanie.Niessen@indebuurt033.nl of 06-41545986
Nienke Gorter, Participatiemakelaar, Nienke.Gorter@indebuurt033.nl of  06-43707864

Het project Straatambassadeurs wordt gestimuleerd vanuit Indebuurt033. Zie ook https://www.indebuurt033.nl/nieuws/straatambassadeurs-in-kruiskamp-en-koppel/

14 september 2019 / door / in
Wegwijs 2019-2020 is uit!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Dit is alweer de vijfde uitgave van Wegwijs in Schothorst. Op 13 september is deze jubileumuitgave officieel aan de wijkwethouder van Schothorst, Kees Kraanen, uitgereikt.

Zoals in andere jaren wordt ook deze uitgave huis and huis verspreid. Heb je hem binnen twee weken nog niet ontvangen, dan kun je er een halen bij Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, het Groene Huis in Park Schothorst of broodjeszaak Panini op het plein vóór Station Schothorst.

Ben je tevreden met een digitale versie, dan kun je die hier downloaden.

12 september 2019 / door / in
Nieuw: Gratis sport- en beweegspreekuur

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wil je meer bewegen, maar weet je niet welke mogelijkheden er zijn? Benieuwd welke sport- of beweegactiviteit het beste bij je past? Kom langs en stel jouw vraag aan de buurtsportcoach.

De buurtsportcoach houdt spreekuur elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (achter de Jumbo). Jong en oud zijn welkom.

Meer informatie? Mail of bel Yoeri Bos, YBos@sro.nl; 06-43612242.

12 september 2019 / door / in
Opwekkend bericht!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zelf (samen) stroom opwekken?

Ben je inwoner van Schothorst of Zielhorst? Dan heb je de mogelijkheid om je eigen elektriciteit op te wekken!

De gemeente Amersfoort hecht aan het stimuleren van burgerinitiatieven. Zo’n initiatief ontstond in Schothorst en werd omarmd door de gemeente die een bureau inhuurde om het idee te ondersteunen. Na een oproep verspreid door de wijkraad en enkele bewonersgroepen wordt er gezocht naar nog meer bewoners van Schothorst en Zielhorst die graag hun energie (op afstand) willen opwekken via een energiecoöporatie.

De ligging van de geluidswal, die langs de Zielhorsterweg ligt, biedt goede mogelijkheden om een extra functie erbij te krijgen: het opwekken van hernieuwbare energie.

Technisch onderzoek is nog nodig, maar er zijn kansen!

Geen hoge kosten en een goed rendement!

Belangstelling? Meld je aan per email: l.kemp@d-bv.nl.

Lidewij Kemp is medewerker bij Driven by Values, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en begeleiden van projecten in de energietransitie en de organisatie die gevraagd werd door de gemeente Amersfoort om de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal aan de Zielhorsterweg te onderzoeken.

11 september 2019 / door / in
Bepaalt jouw achtergrond jouw toekomst?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Ben je kansloos? Of toch niet?

Tweede-Kamerlid Zohair El Yassini geeft op 28 september hier in Schothorst zijn antwoord op deze vraag.

Wil jij geïnspireerd worden? En je ontworstelen aan een kansarm milieu? Kom dan luisteren naar en praten met Zohair El Yassini. Live muziek wordt verzorgd door Islene en Daniel. Host van de avond is Shedia Brazil.

De avond wordt georganiseerd door Share and Live.

Dag: Zaterdag 28 september
Tijd: 19:00 – 21:30
Waar: Paladijnenweg 253 (parkeren en entree op nr. 251)

10 september 2019 / door / in
Heb jij al meegedaan aan ‘Kies je sport’?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het is weer zover, een nieuw seizoen Kies je Sport gaat van start.

In vorige seizoenen hebben veel kinderen mee kunnen proeven aan verschillende sporten en activiteiten via Kies je Sport. Dit najaar trappen we af met Kies je Sport voor volwassenen. Veel volwassenen die bijvoorbeeld lange tijd niet meer hebben gesport, vinden het lastig om iets te vinden wat ze leuk vinden en wat goed bij ze past. Met een gevarieerd sportaanbod met o.a. schermen, crossfit, synchroonzwemmen en volleybal hopen de Buurtsportcoaches veel mensen aan te spreken.

Het Kies je sport-boekje, waarin het aanbod voor kinderen staat, is begin september uitgedeeld op basisscholen. Het sportaanbod voor volwassenen is hier te vinden.

De digitale flyer over Kies je sport vind je hier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Buurtsportcoaches.

10 september 2019 / door / in
Wijkmobiel rijdt nu ook ’s avonds

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


De WijkMobiel rijdt sinds 1 september 2019 ook ’s avonds. Van maandag t/m vrijdag kan er tot 22:00 uur gebruik van worden gemaakt.

Al ruim anderhalf jaar rijdt de WijkMobiel in de wijken Schothorst/Zielhorst en De Hoef. De WijkMobiel rijdt u ook naar vele plaatsen in Amersfoort. De voorwaarde is dat het begin- of eindpunt in bovengenoemde wijken ligt.

U wordt op het afgesproken tijdstip bij uw voordeur opgehaald. De chauffeur brengt u naar de gewenste bestemming. Ook zo dicht mogelijk bij de voordeur. Uw (opvouwbare of inklapbare) rollator kan ook mee.

Tot een dag tevoren kunt u een rit reserveren. Om te reserveren kunt u zeven dagen per week van 17:00 tot 21:00 uur bellen naar de volgende nummers: 0640 831 647 of 033 472 6214.

De WijkMobiel kan rijden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

10 september 2019 / door / in
World Cleanup Day, óók in Schothorst!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day: een wereldwijde golf van schoonmaakacties die begint in Nieuw-Zeeland en 36 uur later eindigt in Hawaii. Miljoenen mensen wereldwijd werken deze dag aan een schonere wereld!

Stadsbrede actie tegen zwerfafval

In Amersfoort gaan zaterdag 21 september honderden vrijwilligers aan de slag om Amersfoort Zwerfafvalvrij te maken. Gewapend met afvalknijper en vuilniszak gaan ze de strijd aan met rondslingerend plastic, lege blikjes en andere rommel. Parken, waterwegen en woonomgeving worden vanuit verschillende locaties aangepakt. Matchpoint Amersfoort, JCI Eemland en Rotary Young Ambition organiseren gezamenlijk de schoonmaakacties. Wat begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een stadsbrede actie met diverse startlocaties in de hele stad – ook in Schothorst, startend bij De Koperhorst.

Startlocaties in de hele stad

Sluit op zaterdag 21 september aan bij een van de vele activiteiten. Er zijn verschillende startlocaties. Je kunt ondermeer starten vanaf het Onze Lieve Vrouwetheater, IKEA, Het Eemhuis, Lakeside Sup in Vathorst, Huis van Bartels, Het Klokhuis, Speeltuinvereniging Rivierenwijk en dus ook woonzorgcentrum De Koperhorst. Op worldcleanupday033.nl zie je een overzicht van alle locaties en wat er die dag in de stad allemaal te doen is. Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden, bij andere kun je gewoon aansluiten. Check het voor de zekerheid even op de site.

Wil je zelf, samen met vrienden, collega’s of teamleden een eigen schoonmaakactie opzetten of een gebied adopteren? Neem dan even contact op via www.worldcleanupday033.nl.

8 september 2019 / door / in
Beleef Schothorst 2019

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zaterdag 14 september vindt voor de vierde maal de manifestatie ‘Beleef Schothorst’ plaats.

Activiteiten

Op Beleef Schothorst is er iets te doen en te beleven voor alle inwoners van Schothorst, jong en oud. Voor de jeugd is er een sportief evenement en er komt een goochelaar die jong en oud zal weten te vermaken.

Verder kan iedereen kennismaken met allerlei organisaties die in Schothorst actief zijn om er een nog groenere, leukere en gezelligere wijk van te maken (zie hieronder). U kunt ze leren kennen maar zelf ook uw ideeën kwijt hoe het in Schothorst nog beter kan worden.

Thema: 5G

Het thema van Beleef Schothorst 2019 is “Schothorst gaat 5G”: Groen, Gastvrij, Gezellig, Gasloos en Gezond.

Groen: De Gemeente heeft €50.000 beschikbaar gesteld voor de vergroening van ons winkelcentrum. De plannen zijn gemaakt door een groep wijkbewoners en op Beleef Schothorst kun je de verschillende onderdelen van het plan komen bekijken en stemmen op de leukste. Ook kun je vragen stellen of je aanmelden om te helpen bij aanleggen/onderhouden.

Gezond: De GGD komt met een stand over gezonde voeding en via de SRO kun je zien wat er allemaal aan sportactiviteiten mogelijk is in Schothorst.

Gezellig: De markt wordt zeker gezellig, maar ook de wijkraad steunt veel initiatieven die het mogelijk maken elkaar te ontmoeten of samen wat te ondernemen.

Gasloos: Het gasloos worden van Schothorst roept nog bij velen vragen op en terecht: het wordt een gigantische operatie voor Schothorst. De gemeente en Energie033  zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Gastvrij: Dat straalt er op Beleef Schothorst bij alle kramen van af! Alle inwoners van Schothorst zijn welkom!

Waar?

De manifestatie vindt plaats in Winkelcentrum Schothorst (Pieter Stastokerf). In geval van (heel) slecht weer kunnen we uitwijken naar De Hoeksteen (achter de Jumbo).

Kom dus op zaterdag 14 september tussen 10:00 en 15:00 uur naar Beleef Schothorst in Winkelcentrum Schothorst of (hopelijk niet!) in De Hoeksteen.

7 september 2019 / door / in
Het Middelpuntkoor, voor iedereen die graag wil zingen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het Middelpuntkoor is gestart in de zomer van 2015 en telt inmiddels 30 enthousiaste zangers en zangeressen. Onze belangrijkste missie is om samen muziek te maken.

Na de start is ons koor gegroeid en hebben wij al verschillende mooie optredens verzorgd. Wij zoeken, naast de eigen concerten, ook graag de samenwerking met andere koren en muziekverenigingen. Zo geven wij vorm aan een gevarieerd repertoire, met heel afwisselende projecten.

Wij repeteren iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum ’t Middelpunt aan het Spinetpad 2 in Zielhorst. Maar ook Schothorsters zijn van harte welkom!

Zing met ons mee

Wij nodigen iedereen die graag wil zingen met een gezellige groep mensen van harte uit om met ons mee te doen. Voor € 15,- per maand bent u lid. Voor dit bedrag ontvangt u bladmuziek en neemt u deel aan de repetities en uitvoeringen. Maar u kunt ook deelnemen aan losse projecten. U vindt alle informatie over dit gezellige koor op www.middelpuntkoor.nl.

Wilt u contact met ons opnemen, mail dan naar: middelpuntkoor@hotmail.com
Of bel met onze voorzitter Rian Monkhorst, telefoonnummer 06-12047677

[kopij aangeleverd door Het Middelpuntkoor]

7 september 2019 / door / in
Faunatunnel Hamseweg; en ander nieuws Werkgroep Park Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het is zover! We gaan de faunatunnel onder de Hamseweg, ter hoogte van het Nieuw Weedepad, aanleggen. Daarmee is de ecologische verbinding tussen de Molenweg en het land van boer Kok klaar. Het plan is bedacht door de werkgroep Park Schothorst.

Maandag 26 augustus 2019 is de aannemer gestart. De Hamseweg is afgesloten tot en met vrijdag 6 september. Verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid.

Hoe gaat het met de Rode Beukenlaan?

De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten in onze ambitie om de Rode Beukenlaan in stand te houden. Wat is er zoal gebeurd?

Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is afgerond. Het terrein is veilig verklaard om de sloot te kunnen verplaatsen en jonge beukjes te kunnen aanplanten. De harde grond onder het pad in de laan is met een speciale methode verbeterd. Dat is gunstig voor de wortels van de oude beuken langs de laan. Er is een bestek gemaakt om een aannemer te selecteren voor het verplaatsen van de sloot en het planten van jonge beukjes. Veel aannemers zitten vol met opdrachten. Het zal daarom bij de aanbesteding moeten blijken of deze werkzaamheden de komende winter kunnen worden uitgevoerd of dat het langer gaat duren. De benodigde vergunningen zijn in ieder geval rond.

Werkgroep Park Schothorst

28 augustus 2019 / door / in
Eerste wijkraad van het seizoen op 11 september

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Beste medewijkbewoners,

De scholen zijn bíjna weer begonnen en ook de Wijkraad komt weer in actie. We hadden u in mei al gemeld dat de eerste vergadering na de zomervakantie zou zijn op

woensdag 11 september, om 19.30 uur
in de Koperhorst, Paladijnenweg 275.

We proberen steeds nieuwe wegen te vinden om onze wijkdoelen stapje voor stapje te realiseren en we hopen dat u met ons mee wilt denken. Agendapunten zijn:

 • Het laatste nieuws uit de wijk, o.a. over de subsidie-aanvragen en het overleg over de eventuele aanleg van zonnepanelen langs de Zielhorsterweg.
 • Terugkoppeling van de werkgroepen die tijdens het wijkraadoverleg van 10 april gevormd zijn. Op die 10e april hebben we vier wijkdoelen gekozen waarmee vijf werkgroepen diezelfde  avond aan de slag zijn gegaan. Deze werkgroepen brengen nu verslag uit van de eerste stappen die ze gezet hebben. Eén werkgroep heeft in elk geval al veel bereikt, de   werkgroep Winkelcentrum Schothorst Groen!
 • Samen in Schothorst, een nieuw initiatief van de Wijkraad om samen met een groep mensen van niet-Nederlandse afkomst activiteiten te ontwikkelen.
 • Onze tweewekelijkse halve pagina in De Stad Amersfoort-Noord. We zijn benieuwd hoeveel wijkbewoners die pagina lezen en wat ze ervan vinden. Als u daar iets over wilt melden, kan dat ook per mail. Graag zelfs!
 • Een voorstel van ervaringsdeskundige Nienke Gorter (participatiemedewerkster van IDB033, woont in Kruiskamp) om, net als in Kruiskamp, te gaan werken met straatambassadeurs – een bijzondere aanpak om straatgericht bijvoorbeeld informatie te delen of een wijkdoel te promoten.  We zijn benieuwd of en hoe we zoiets ook in onze wijk van de grond kunnen krijgen. Wat denkt u?
 • Het Bruisuurtje, een gloednieuw initiatief van de Wijkraad, voor mensen die geen tijd voor of zin in lange vergaderingen hebben, maar wél eens een uurtje met de Wijkraad willen brainstormen. Het eerste Bruisuurtje is op woensdag 2 oktober, van 19.30 tot precies 20.30 uur.
 • En uiteraard kunt u eigen agendapunten inbrengen.

Graag tot woensdag 11 september, tot Beleef Schothorst of wie weet tot het Bruisuurtje!

Wijkraad Schothorst

28 augustus 2019 / door / in
Subsidie voor negen sociale projecten in Schothorst en Zielhorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Maar liefst 9 mooie sociale projecten hebben in Schothorst en Zielhorst subsidie ontvangen via projecten#indebuurt033.

Op zaterdag 14 september vindt de sociale markt Beleef Schothorst plaats in het Winkelcentrum van Schothorst. Kom kijken wat Schothorst allemaal te bieden heeft, maak kennis met de Wijkraad en een heleboel andere organisaties uit Schothorst, doe nieuwe ideeën op en ontmoet nieuwe mensen!

 • Het Inloophuis Schothorst heeft ook weer subsidie ontvangen om een aantal activiteiten te organiseren: het project Taallokaal nodigt mensen uit om speels te oefenen met taal met eigen ingebrachte onderwerpen. Zo worden mensen taalvaardiger en kunnen ze beter functioneren in de maatschappij.
 • Het projectkoor “Schothorst Zingt” kan voor het vijfde achtereenvolgende jaar weer samen zingen tijdens de kerstmarkt en de kerstviering in de Koperhorst. Samen oefenen in de tijd ervoor geeft veel saamhorigheid en plezier!
 • Ook kunnen in het najaar wederom mensen met een kleine beurs weer deelnemen aan interessante creatieve workshops in het project KunstLokaal. Op deze manier leer je mensen kennen met wellicht dezelfde interesses, ontstaan er mogelijk vriendschappen en leer je ook nog eens wat!
 • Het Geinplein in Schothorst wordt omgetoverd tot een groen buurtplein voor en door bewoners!
 • Het skatepark “de Pool” in Park Schothorst wordt uitgebreid met nieuwe skatetoestellen. De jongerenvereniging “So What” in Zielhorst heeft dit voorstel gedaan en gaan ook zorgen dat er onder andere toernooien georganiseerd gaan worden. De toestellen zijn ook geschikt voor jongere kinderen. De bedoeling is dat de jongeren elkaar ook van alles gaan leren. Iedereen mag komen kijken!
 • In wijkcentrum ‘t Middelpunt In Zielhorst kunnen twee bestaande initiatieven doorgaan met hun mooie activiteiten! Zo geeft iemand lessen in kleding maken om dames in deze voor sommigen financieel moeilijke tijd de kans te geven te werken aan een eigen garderobe. En de tafeltennisgroep ‘t Middelpunt kan eindelijk eens nieuwe spullen aanschaffen!
 • Tot slot zijn er hesjes gefinancierd voor de Juniorsportivators in Schothorst. Deze kinderen zullen andere kinderen in de wijk motiveren, stimuleren en activeren om weer te gaan spelen in de wijk!

Heeft u ook een leuk idee voor Schothorst of Zielhorst? Past het idee in het wijkplan? Dan kunt u geld aanvragen bij Indebuurt033 voor uw activiteit! Dat kan per kwartaal, dus de volgende deadline is 30 september 2019. Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie.

Meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van uw aanvraag? Neem contact op met buurtnetwerker Stephanie Niessen, stephanie.niessen@indebuurt033.nl, of 0641545986.

Lees hier het wijkplan van Schothorst en Zielhorst en het overzicht van de toegekende subsidieprojecten.

28 augustus 2019 / door / in
Winkelcentrum Schothorst gaat Groen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het is zover! Er is een begin gemaakt met het plan om Winkelcentrum Schothorst aantrekkelijker te maken met groen. Dit stond al op de agenda van de Groenvisie van Gemeente Amersfoort, waardoor er budget beschikbaar kwam.

Afgelopen tijd hebben medewerkers van de gemeente, de Groene Raad Schothorst en enkele andere betrokken wijkbewoners samen met een vertegenwoordiging van de winkeliers de groene vingers laten wapperen en hebben maatregelen bedacht. Het voorlopige plan bestaat uit diverse onderdelen die los van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fleurige bloembak van maar liefst 30m2, gevelbeplanting en pergola’s waar planten op, onder en tussen kunnen groeien. Samen zorgen ze voor een aantrekkelijker en groener winkelcentrum.

Dit is echter niet het enige voordeel van vergroenen. De nieuwe beplanting zal ook zorgen voor een betere afvoer van regenwater en het verminderen van de hittestress. Zo draagt de vergroening ook bij aan het winkelcentrum af te helpen van de zeer dubieuze eer als ‘de heetste plek van Schothorst’. En laten we ook vogels, bijen en vlinders niet vergeten die met bloeiende beplanting meer ruimte krijgen om te kunnen overleven.

Bent u ook nieuwsgierig? De plannen zijn te bekijken op de informatiemarkt Beleef Schothorst, zaterdag 14 september tussen 10.00 en 15.00 uur. Waar? Hoe kan het ook anders dan in het winkelcentrum zelf.

Wees allen welkom en als u zelf de groene handen uit de mouwen wil steken kan dat ook! Voor het aanleggen en onderhoud kan er altijd hulp gebruikt worden. U kunt zich ter plaatse aanmelden, dan hoort u nog van ons.

Groene Raad Schothorst

28 augustus 2019 / door / in ,
Subsidieregeling voor sport en bewegen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Altijd al een leuk plan gehad om mensen meer te laten bewegen, maar nooit het geld ervoor gehad? De gemeente Amersfoort heeft een subsidiepot om sport en bewegen te bevorderen.

Niet alleen sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ideeën die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad, ook gewone inwoners kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten vóór 1 oktober 2019 worden ingediend en gelden voor sport- of beweegactiviteiten of andere plannen die plaatsvinden in 2020.

Kijk op de website van de gemeente Amersfoort voor meer informatie, inclusief het type activiteit dat hiervoor in aanmerking komt, en een aanvraagformulier.

14 augustus 2019 / door / in
Niet iedereen is met vakantie…

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zomer in Schothorst en Zielhorst

Niet iedereen is de stad uit! Ook voor de thuisblijvers is er van alles te doen. Zie voor een compleet overzicht de plaatselijke bladen en de digitale nieuwsbrief Zielhorst. Hieronder een paar activiteiten in Schothorst en Zielhorst.

Naaigroep: Lerares Inge de Hoog heeft vakantie gehouden, maar geeft op de dinsdagmiddagen 13, 20, 27 augustus en 3 september (van 13:00 – 17:00 uur) nog workshops Tassen maken van oude spijkerbroeken of Bloesje maken van oud herenoverhemd. Mail haar op bandung48@gmail.com.

Inloophuis Schothorst blijft open. De wijkmaaltijden op woensdagavond komen in juli en augustus te vervallen; begin september wordt de wekelijkse maaltijd hervat. Op woensdag 21 augustus is er een middag over de verborgen schoonheid van stenen/gesteente. Zie https://inloophuisschothorst.nl/ voor meer informatie.

Ook de Open Huiskamer, Klaartje Donzepad 59, is gewoon open, elke dinsdagochtend van 10 tot 12.

Kitchen Delicious: het Samen koken gaat in de zomer gewoon door en dus kan er ook Samen gegeten worden in ‘t Middelpunt, op de donderdagen 11 en 25 juli, en 8 en 22 augustus. We gaan om 18:00 uur aan tafel. Het menu wordt aangekondigd in de digitale nieuwsbrief en op facebook: www.facebook.com/kitchendeliciouszielhorst/. Kosten: EUR 6,50 per persoon excl. drank. Wie wil mee-eten, reserveert uiterlijk de dinsdag ervoor (tel. 0611 380 349 of mail kitchen.delicious@outlook.com).

De skaters rond ‘de Pool’ in Schothorst gaan met step (SMX), fiets (BMX) én plannen de zomervakantie in. Deze jongeren zijn ook regelmatig op banen elders in Amersfoort te vinden. Elke baan heeft zijn eigen uitdaging en je ontmoet steeds weer andere jongeren, vertellen Thomas uit Vathorst, Rico uit Kattenbroek en Niels uit Schothorst. De sport leidt dus tot veel contacten. Tot nu toe zijn relatief weinig meiden te vinden op skatebanen. De jongeren hebben subsidie aangevraagd voor het uitbreiden van het skatepark in Park Schothorst: een flatrail van 4 meter, die geschikt is voor de step, en een ramp, speciaal voor beginners, en dus ook voor meisjes aantrekkelijk. Als de aanvragen gehonoreerd worden, kan binnenkort een grotere en meer diverse groep Amersfoortse jongeren terecht op het skatepark in Park Schothorst.

Het afgelopen jaar waren zo’n 50 jongeren regelmatig in het park te vinden. Reden genoeg voor de actieve kern om, net als vorig jaar, een skatetoernooi te organiseren, en wel in de laatste week van augustus. De activiteiten, inclusief filmpjes van stuntwerk in Park Schothorst, zijn te volgen op Instagram: @pool_schothorst en #poolschothorst. Zodra de datum van het skatetoernooi vaststaat, wordt die daar opgezet.

En vergeet de Zomerpretpas niet, die deze of afgelopen week is uitgereikt aan alle kinderen uit Amersfoort. Meer informatie: https://zomerpretpas.nl/

De Buurtsportcoaches: blijven ook actief met aanbod voor jong en oud. Zie https://sro.nl/buurtsportcoach/aanbod/. En zie hier hun flyer voor sportieve activiteiten voor senioren en volwassenen van 35+.

5 augustus 2019 / door / in
Zomerexpositie: Sanne gaat circulair
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JULI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om hun negatieve impact op de aarde te verkleinen. Speciaal voor hen organiseert het Centrum voor Natuur en Milieueducatie deze zomer de expositie ‘Sanne gaat circulair’. Een expositie met leuke, praktische tips en inspirerende initiatieven. Want als je weet waar je de meeste negatieve impact hebt, kun je die eenvoudiger omzetten in een positieve bijdrage.

Sanne is een fictieve Amersfoortse vrouw die geniet van haar leven in Amersfoort, terwijl ze zich toch ook zorgen maakt over de negatieve impact die wij als mensen hebben op onze planeet. Aan de hand van eenvoudige stappenplannetjes als de piraminder en de keuzeboom, ontdekt ze wat haar eerste stappen op weg naar minder impact gaat zijn. De expositie is aangevuld met leuke filmpjes, creatieve activiteiten en spelletjes, en is daardoor geschikt voor alle leeftijden.

De expositie is te bekijken tot en met 1 september 2019 in Het Groene Huis op Landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sanne.

31 juli 2019 / door / in
Inloophuis Schothorst brengt zomernieuwsbrief uit
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JULI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In de zomernieuwsbrief van Inloophuis Schothorst staat, naast een terugblik, veel informatie over interessante weetjes en activiteiten, ook en juist vooral in de zomer. Wist je dat het Inloophuis ook een weggeefwinkel had? En wat dacht je van ‘Taal Lokaal’ en ‘Bij de Haard Praat’? Gauw kijken dus. En als het niets voor jou is, wellicht wel voor een buurman of -vrouw…

25 juli 2019 / door / in
Doe je mee?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JULI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Erbij horen, gezien worden, ontmoeten op de meest simpele manier, iedereen heeft er behoefte aan. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Daarom organiseert Indebuurt033 van 1 t/m 8 oktober de Week van de Ontmoeting. In die week kunnen alle inwoners van Amersfoort op een laagdrempelige manier in contact komen met hun buren, wijkbewoners en stadsgenoten. Doe je mee?

Doe je mee?

Organiseer jij activiteiten op het gebied van ontmoeten, met jouw bewonersinitiatief of jouw organisatie? Vind jij het belangrijk dat nog meer mensen in Amersfoort elkaar kunnen ontmoeten, dat mensen naar elkaar omzien en elkaar weten te vinden als dat nodig is? Doe dan mee met de Week van de Ontmoeting en meld jouw activiteit aan! Dat kan een activiteit zijn die je altijd al organiseert, of een extra activiteit. Ook kun je samenwerken met andere initiatieven en samen iets bedenken.

Wat vragen we van jou?
• Organiseer een activiteit tijdens de Week van de Ontmoeting en meld deze aan via de aanmeldknop op www.indebuurt033.nl    Hoe eerder je je activiteit aanmeldt hoe langer en beter je activiteit zichtbaar is op het activiteitenoverzicht. Graag iedere activiteit apart aanmelden.
• Stimuleer je vrijwilligers en bezoekers om iemand mee te nemen naar jouw activiteit. Iemand die echt baat zou hebben bij contact met anderen, een praatje en wat gezelligheid. Promoot via social media jouw activiteit en de Week van de Ontmoeting. Kortom, maak je activiteit kenbaar bij anderen, zodat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Wat regelt Indebuurt033 voor jou?
• Promotie van de Week van de Ontmoeting vanaf half augustus.
• Een overzicht van alle activiteiten op de website van Indebuurt033.
• Ondersteuning bij vragen door de buurtnetwerker van Indebuurt033 in je wijk. Voor activiteiten voor jongeren kun je voor ondersteuning contact opnemen met de jongerenwerker in je wijk. Voor de contactgegevens van de buurtnetwerker en jongerenwerker in jouw wijk, kijk op: www.indebuurt033.nl/in-de-wijk

Dus doe mee met de Week van de Ontmoeting en meld je: laten we alle inwoners van Amersfoort met elkaar verbinden!

25 juli 2019 / door / in
Jij + hittestress in Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Onderzoek

Of we het nou leuk vinden of niet, we krijgen vaker te maken met heel warm weer. Hitte! En hitte heeft allerlei effecten. Op mensen (je hart moet harder werken; je concentratievermogen neemt af; de kans op irritatie en agressie neemt toe). Op dieren (die arme hondenpootjes op die veel te hete stoeptegels, ‘mussen die van het dak afvallen’ en ga maar door). Op planten (bomen laten hun bladeren vallen, struiken verdorren en planten verpieteren). En zelfs op levenloze dingen, want staal zet bijvoorbeeld uit, waardoor bruggen niet meer open kunnen en boten niet meer verder. Van bruggen en scheepsverkeer hebben we in Schothorst geen last, maar ook in deze wijk veroorzaakt hitte ongetwijfeld hittestress. Wat doet de hitte in Schothorst met jou? Onderzoekers willen dat héél graag weten. Daarom zijn ze op vrijdag 28 juni vanaf 13:30 uur in Eetcafé Schothorst om jou een aantal vragen te stellen. Vragen als ‘wat verandert er door hitte in jouw dagelijkse leven?’

Korte vraaggesprekken

Het vraaggesprek duurt ongeveer een kwartiertje en er wordt geen naam of adres of andere persoonlijke gegevens aan je gevraagd. Je privacy is dus niet in gevaar en ook jouw medewerking levert de onderzoekers belangrijke informatie op. Want hoe wapenen we ons het beste tegen hitte? En wie zou daarvoor wat, wanneer moeten doen? Meedoen is ook nog eens interessant, want natuurlijk kun jij ook jouw vragen kwijt. Hitte-deskundige Lisette Klok van Hogeschool Amsterdam weet van alles over de effecten van hitte en vertelt je daar graag over. Ook kun je vragen stellen over de meetgegevens van de tientallen meetkastjes, die MeetjeStad! het afgelopen jaar in Schothorst heeft opgehangen. Die meten op verschillende plekken in de wijk de temperatuur, de luchtvochtigheid en de lichtintentie. Door die meetkastjes weten we precies wat de heetste en de koelste plekken in Schothorst zijn.

MeetjeStad!

MeetjeStad is een burgerwetenschapsproject van Universiteit Amersfoort. Samen met de gemeente, de Hogeschool Amsterdam, het Waterschap en andere partijen (o.a. KNMI, RIVM, Rijkswaterstaat en TNO) doet MeetjeStad onder andere onderzoek naar hitte. Wil je meer weten over MeetjeStad! kijk dan op www.meetjestad.nl

Kun jij vrijdagmiddag niet?

Misschien wel omdat je het dan te warm vindt om mee te doen aan dit onderzoek :)? We zijn 28 juni in de ochtend (van 11:00 – 12:30 uur in de hal van De Koperhorst; in de middag van 13:30 – minstens 15:00 uur in Eetcafé Schothorst (en de kans dat we daar langer blijven is erg groot!) en op zondag 30 juni heeft MeetjeStad ook een kraam op de Groene Dag op Landgoed Schothorst. Ook daar ben je welkom.

26 juni 2019 / door / in
Hotel in de wijk
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Schothorst krijgt een hotel. Niet voor mensen maar voor insecten. Het hotel krijgt een plek in het groen langs de vijver aan de Roelandplaats.

Gebouwd door bewoners

Bewoners van Schothorst hebben het hotel zelf gebouwd. Onder leiding van Gijs van Valkenhoef tijdens de GroendoetjegoedMarkt, die in april in Winkelcentrum Schothorst was. Het is een prachtig bouwwerk geworden. Kom je kijken naar de onthulling?

Onthulling

De feestelijke onthulling is op woensdag 19 juni om 10:30 uur. Locatie: Roelandplaats, bij de vijver. Dat is vlakbij het winkelcentrum, dus….

13 juni 2019 / door / in ,
Dronken maaien?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De gemeente Amersfoort is op een andere manier gaan maaien. Sinusmaaien heet die nieuwe manier. Het is beter voor meer bijen, vlinders en insecten in de stad. Maar het maaien roept wel vragen op. ‘Was de maaimachinist dronken?’ ‘Waarom slaat hij stukken over?’ ‘Is ’t ie wat vergeten?’ En ga zo maar door…

Uitleg en demonstratie

Om te vertellen waarom dat sinusmaaien zo belangrijk is en vooral ook te laten zien hoe dat sinusmaaien gaat komt wethouder Kees Kraanen naar Schothorst voor een heuse demonstratie. Kom je kijken?

woensdag 19 juni, 09:30 uur op het veld achter het Valleikanaal, vlakbij de Vuurtoren en de bussluis, zo’n beetje recht tegenover de Prof Groenschool.

Je bent van harte welkom!

 

13 juni 2019 / door / in ,
Wie helpt Inloophuis Schothorst de zomer door?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Omdat het Inloophuis ook in de zomermaanden graag open wil zijn, is men op zoek naar gastvrouwen en gastheren, die in de maanden juli en augustus 2019 willen invallen.

Het betreft het inschenken van een kopje koffie of thee, een praatje maken en een luisterend oor. Je werkt altijd met 2 personen en je wordt goed ingewerkt.

Het Inloophuis is open op maandag-, donderdag-, vrijdag-  en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Het is een leuke manier om vrijblijvend te zien of dit soort vrijwilligerswerk iets voor je is. Je legt je vast voor twee maanden en als het niks voor je is, stop je daarna. En als je het leuk vindt, dan kun je ook blijvend, of als invaller, het team blijven versterken.

Wil je eerst meer informatie of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Ellen Nijsse, (vrijwillig) coördinator gastvrouwen/-heren, 0640267203 of via de mail: info@inloophuisschothorst.nl.

10 juni 2019 / door / in
Schothorst-Zuid aardgasvrij: Waar staan we nu?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Nog tot 14 juni kunnen bewoners van Schothorst-Zuid het concept-wijkwarmteplan voor hun wijkdeel inzien en erop reageren. En eind juni komt er een bijeenkomst waarin de ervaringen van tien huiseigenaren in Schothorst-Zuid met het toekomstbestendig maken van hun huis worden bekendgemaakt.

In april 2019 zijn er drie bijeenkomsten geweest waarin de gemeente de bewoners van Schothorst-Zuid informeerde over de stand van zaken en de plannen om dit wijkdeel aardgasvrij te maken: dit omdat we allemaal op termijn aardgasvrij moeten leven en omdat het aardgasnet van dit wijkdeel binnenkort aan vervanging toe is. Dan beter nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen!

Zoals het er nu naar uitziet gaat de gemeente een wijkwarmtenet aanleggen: dit lijkt de goedkoopste oplossing voor de meeste woningen in Schothorst-Zuid om ze van warmte te voorzien, omdat het gebied redelijk dichtbebouwd is en er ook vrij veel hoogbouw is. Niemand is echter verplicht om zich aan te sluiten bij zo’n wijkwarmtenet. Het is een beetje zoals glasvezel: als genoeg mensen zich ervoor inschrijven, wordt het aangelegd en daarna is aan iedereen de keus om het te gebruiken of niet.

Op dit moment loopt er een pilot met een aantal huiseigenaren om hun huis aardgasvrij en toekomstbestendig te maken. De tien huiseigenaren, van verschillende woningtypen en met verschillende gezinssituaties, hebben samen met 033Energie een persoonlijk klimaatplan opgesteld. Dit houdt zowel isoleren in als overstappen op aardgasvrije stook- en kookmogelijkheden, met vergelijkbare maandlasten. De resultaten van deze pilot worden hopelijk eind juni gepubliceerd en er komt ook weer een bijeenkomst over.

Tot 14 juni hebben wijkbewoners het recht om het concept-wijkwarmteplan voor Schothorst-Zuid in te zien en erop te reageren. Daarna worden die reacties in het plan verwerkt en in september wordt het plan in de gemeenteraad besproken. Ook dan hebben wijkbewoners het recht om hun mening kenbaar te maken. Op 1 oktober 2019 wordt het wijkwarmteplan definitief vastgesteld.

Ook nadat alles in kannen en kruiken is, gaat Schothorst-Zuid niet meteen van het gas af. Er komt een overgangsperiode van acht jaar en het is nog niet duidelijk wanneer die overgangsperiode van start gaat.

Meer informatie? Hier kunt u meer te weten komen over de warmtevisie van de gemeente Amersfoort en hier leest u het laatste nieuws over de plannen voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid.

4 juni 2019 / door / in
Basisscholen fuseren in Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Momenteel staan er zeven basisscholen in Schothorst: twee openbare, twee katholieke, twee protestantse en één ‘gereformeerde’. Maar de leerlingenaantallen lopen terug. Dat wordt dus fuseren.

De twee protestantse basisscholen, de Wingerd (Raadhoven 2) en de Wegwijzer (Koning Karelpad 2) zijn al een aantal jaren gefuseerd en heten nu de Parkschool. Op hoofdlocatie ‘Koningspark’ aan het Koning Karelpad zitten nu groep 1 t/m 4 en ook de peuterschool, de Koningin Wilhelminaschool voor protestants-christelijk speciaal onderwijs en een expertisecentrum gericht op kinderen, met onder andere logopedie en kinderfysiotherapie. Op locatie ‘Stadspark’ op Raadhoven zitten de groepen 5 t/m 8. Op beide locaties is ook een buitenschoolse opvang.

De twee katholieke scholen, De Drieslag (Raadhoven 4) en De Tafelronde (Koning Karelpad 12) zijn sinds afgelopen jaar ook gefuseerd. De nieuwe school heeft de naam Talentum gekregen.

De twee openbare scholen, De Weesboom (Raadhoven 3) en de Zevensprong (Bruispad 1), werken nog onafhankelijk.

Op termijn worden er drie nieuwe basisscholen gebouwd in Schothorst, voor het protestants, openbaar en katholiek basisonderwijs. De Gereformeerde basisschool De Regenboog (Reinaartpad 1), die leerlingen vanuit heel Amersfoort en daarbuiten betrekt, blijft onafhankelijk bestaan.

 

3 juni 2019 / door / in
Zes sociale projecten ontvangen subsidie in tweede kwartaal
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Ook in het tweede kwartaal van 2019 hebben zes mooie sociale projecten in Schothorst en Zielhorst subsidie ontvangen via projecten#indebuurt033.

U heeft hem vast wel eens zien rijden: de Wijkmobiel! Dit mooie vervoersinitiatief op maat met persoonlijke aandacht voor oudere en andere minder mobiele bewoners krijgt er een tweede kar bij en kan dan ook de rijtijden uitbreiden!

In Zielhorst in ’t Middelpunt kunnen ook weer mooie initiatieven doorgaan. Zo geeft iemand lessen in kleding maken om dames in deze voor sommigen financieel moeilijke tijd de kans te geven te werken aan een eigen garderobe.  Ook het Middelpuntkoor brengt wijkbewoners samen! Iedereen is welkom, ook als je niet zo goed kunt zingen, maar het wel heel leuk vindt om te doen. Dit koor vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, er is persoonlijke aandacht en er wordt naar elkaar omgekeken!

Basisschool de Zonnewijzer gaat aan de slag met een Groen schoolplein. Ook de buurt wordt erbij betrokken, zodat het schoolplein ook van de wijk wordt, mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Bij Kitchen Delicious blijft er twee keer per maand samen gekookt en gegeten worden. Jongeren en volwassenen uit de wijk bereiden driegangenmaaltijden die zij serveren aan wijkbewoners.

En last but not least: de wijkwebsite InSchothorst.nl heeft ook een financiële bijdrage ontvangen om de website in de lucht te houden en nog beter te maken. En dat is maar goed ook, anders had u dit bericht niet gelezen……

Heeft u ook een leuk idee voor Schothorst? Past het idee in het wijkplan? Dan kunt u geld aanvragen bij Indebuurt033 voor uw activiteit! Dat kan per kwartaal, dus de volgende deadline is 1 juli! Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie. Meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van uw aanvraag? Neem contact op met buurtnetwerker Stephanie Niessen, stephanie.niessen@indebuurt033.nl, of 0641545986.

Lees hier het wijkplan van Schothorst.

23 mei 2019 / door / in
Vragen en antwoorden
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

InSchothorst zocht contact met de gemeente om meer helderheid te krijgen over de plannen voor herontwikkeling van Schothorsterlaan 88. Het gaat om twee kavels, die nu nog niet van de gemeente zijn, maar wel liggen in dat prachtige Park Schothorst. Eén van de kavels, nu nog een afgesloten braakliggend terrein, zou dan worden toegevoegd aan Park Schothorst; het andere kavel, nu nog gebruikt als opslagruimte,  wordt dan de plek waar 60 gestapelde woningen verrijzen. Hieronder leest u de vragen die InSchothorst stelde en de antwoorden die de gemeente daarop gaf.

Vraag 1: Het kavel grenzend aan het Winkelpad (wijk Schothorst) wordt woongebied; het kavel grenzend aan de Schothorsterlaan wordt park.
– waarom deze keuze en niet omgedraaid?
– welke onderzoeken zijn er geweest/ wat zijn de beweegredenen argumenten om voor deze verdeling te komen (m.a.w. waarom niet
andersom?)

Antwoord: Er is een studie gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden voor beide kavels. Er zijn daarbij verschillende scenario’s bekeken. De reden dat er gekeken wordt naar de bebouwingsmogelijkheden voor de kavel het dichtse bij de bestaande wijk komt door:
– er is al reeds bebouwing op die kavel en de andere kavel niet.
– de onbebouwde kavel ecologisch meer waarde heeft
– de ontwikkeling van woningen op de kavel aan de Schothorsterlaan sluit niet aan bij de oorspronkelijke doelstelling van het park als een aaneengesloten groengebied tussen de wijken. De herontwikkeling van de kavel van Amfors biedt door de komst van de ecologische corridor aan het Winkelpad de mogelijkheid de groene parkrand te intensiveren in combinatie met het toevoegen van de zo gevraagde woningbouw.

—–

Vraag 2: Wie ziet de gemeente als ‘buurt’, ‘belanghebbenden’, ‘stakeholders’? op welke adressen is de bewonersbrief bezorgd? Waarom is die keus gemaakt? Wie worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst? Hoe worden bewoners uitgenodigd?

Antwoord: We hebben de direct omwonenden en de stakeholders van het park een brief gestuurd. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ruimtelijke kaders organiseren we een startbijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Voor deze bijeenkomst nodigen we deze groepen weer per brief uit en daarnaast gaan we de bijeenkomst van te voren breed communiceren.

—-
Vraag 3: Begrijp ik het goed dat er vooral gebouwd gaat worden voor kleine huishoudens, om zo doorstroming in de wijk te verkrijgen (veel oudere bewoners zonder kinderen in huis die nu een eengezinswoning bezetten en gezien hun leeftijd wellicht kleiner willen wonen)?
Antwoord: Er is nog geen woninggrootte bekend op dit moment.  We richten ons in eerste instantie op woningen voor 1 tot 3 persoonshuishoudens.  Het klopt dat er relatief weinig doorstroom mogelijkheden zijn voor ouderen. Wellicht biedt dit plan een bijdrage aan mogelijkheden voor doorstroming.
—–
Vraag 4: De helft van het kavel zal worden ‘versteend’ (woningbouw en infrastructuur), de andere helft dus niet. De nieuwbouw zal gestapeld worden om zo min mogelijk grondoppervlak te hoeven verstenen en zoveel mogelijk te vergroenen. In de wijk gaat het gerucht dat er een ‘woonwijk’ komt en een ‘woontoren’. Dat lijkt mij gezien de stedenbouwkundige randvoorwaarden onjuist. Klopt dat?
Antwoord: Een voorlopig idee is om het aantal van ongeveer 60 woningen in meerdere gebouwen van enkele lagen te realiseren. De verhouding tussen groen en steen willen we op ongeveer 50/50 houden. Het gaat dus niet om grondgebonden woningen met een tuin of één grote woontoren. Waar deze woonblokken op het terrein komen en hoeveel het er moeten zijn, willen we met de betrokkenen bespreken.
—–
Vraag 5: Begrijp ik het goed dat de groenstructuur rond de nieuwbouw versterkt zal worden omdat de nieuwbouw als een eilandje in het park moet komen te liggen? Dat geld dan dus ook voor de groenstructuur aan het Winkelpad?
Antwoord: Een van de randvoorwaarden is dat er een groene corridor op het terrein komt. Deze is ongeveer 30 meter en komt te liggen tussen het Winkelpad en het stuk van de kavel dat bebouwd zal worden. Daarnaast wordt de kavel zelf ook zo groen mogelijk ingevuld worden.
—–
Vraag 6:  In punt 1.2 wordt gesproken van een reeds plaatsgevonden startup bijeenkomst waar bewoners bij betrokken zijn geweest. Wanneer heeft die bijeenkomst plaatsgehad? Welke bewoners zijn daar (waarom en hoe) bij uitgenodigd? Is de Wijkraad Schothorst daarbij betrokken geweest? Is er een verslag van die bijeenkomst?
Antwoord: De startup betreft een interne ambtelijke start bijeenkomst, waarbij geen bewoners zijn uitgenodigd. Het is binnen de gemeente gebruikelijk om met de interne projectgroep een startup te doen om een beeld te krijgen van de uitgangspunten van het project.
—–
Vraag 7In de laatste alinea van de Risicoparagraaf en in het stukje over Communicatie wordt gesproken over twee bijeenkomsten met stakeholders/bewoners: in de bewonersbrief wordt melding gemaakt van 1. Rara hoe kan dat? Is bij de gemeente bekend dat Park Schothorst een voorziening is waar de hele wijk (en ook mensen van buiten de wijk) graag gebruik van maakt?
Antwoord: Er zijn twee bijeenkomsten gepland om met de stakeholders en de bewoners in gesprek te gaan. Direct omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodiging, maar staat voor iedereen open. De uitnodiging voor de bijeenkomst gaan we breed communiceren.
Vraag 8: De locatie stond dus al op een lijst van mogelijke ontwikkellocaties (Strategie Sociale Woningbouw 2016). Staan op die lijst nog meer locaties in Schothorst en zo ja: welke?
Antwoord: De strategie sociale woningbouw is hier te vinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4515745/2 In bijlage 4 staat het overzicht van de locaties
—-
Vraag 9: Rond het Bruispad en in de Kop van Schothorst zijn in ieder geval ook al vergaande plannen voor ontwikkeling. Op de website van de gemeente Amersfoort kan ik over beide locaties geen informatie vinden. Ik wil natuurlijk graag weten: hoeveel nieuwbouwwoningen daar verschijnen? voor wie gebouwd wordt? wanneer gaat daar wat gebeuren?

Antwoord: Voor het Bruispad zijn er twee inloopbijeenkomsten voor de buurt geweest. Daar wordt op dit moment nog verder gewerkt aan het stedenbouwkundige plan, in combinatie met de renovatie van de school de Zevensprong. Er is in het vakblad Stadszaken enige tijd geleden een artikel over verschenen https://www.stadszaken.nl/ruimte/gebiedsontwikkeling/1998/herontwikkeling-amersfoort-bruispad-schothorst-knutselen-met-de-ruimte-die-er-is

Voor de Kop van Schothorst wordt de mogelijkheid onderzocht of de locatie mogelijk geschikt is voor tijdelijk Wonen.
Meer informatie hierover is te vinden in de Raadsinformatiebrief 2019-11: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7326157/1/Raadsinformatiebrief%202019-011%20Tijdelijk%20wonen
—-
Vraag 10: Worden deze drie plannen door de gemeente in samenhang bekeken op wat de gevolgen zijn voor de wijk? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat?
Antwoord: De projecten vallen allemaal onder het Programma woningbouw van de gemeente Amersfoort. Daar vindt ook de interne afstemming over de projecten plaats. Er wordt bij mogelijke woningbouwontwikkelingen ook altijd gekeken naar de huidige samenstelling van een wijk.
6 mei 2019 / door / in
Protest!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Het protest tegen de plannen om op het terrein van Amfors woningen te bouwen groeit. Veel Schothorsters maken zich zorgen. Zij hebben zich verenigd in de actiegroep Behoud Park Schothorst. Middels een poster en een flyer wordt iedereen opgeroepen:

 • de petitie te ondertekenen
 • een bezwaarschrift te schrijven aan de gemeenteraad
 • de raadsvergadering van 14 mei bij te wonen (20:00 uur in het gemeentehuis).

Wilt u op de hoogte worden gehouden en/of meedenken met Behoud Park Schothorst? Geef u dan op voor de Whatsapp-groep door een mailtje te sturen naar behoudparkschothorst@gmail.com.

Raadsvergadering 14 mei

Op 14 mei bespreekt de gemeenteraad de plannen voor herontwikkelingen.  De herontwikkeling betreft twee op Park Schothorst gelegen kavels van elk ongeveer 1 hectare groot:

 • één van die kavels wordt dan toegevoegd aan Park Schothorst
 • het andere wordt gebruikt voor woningbouw (60 gestapelde woningen) en een ecologische verbinding.

Wilt u meer informatie over het plan? Lees hier wat het plan inhoudt.

 

6 mei 2019 / door / in
De Hoef: Woonwijk in wording

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Aan de andere kant van Station Schothorst ligt kantoorgebied De Hoef. Eerst mondjesmaat maar nu sneller wordt eraan gewerkt om hiervan deels een stadswijk te maken. Dit zal worden gerealiseerd door kantoorpanden om te bouwen tot appartementen maar ook door middel van nieuwbouw. Het resultaat moet zijn:  “een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen” volgens de pagina over De Hoef op amersfoort.nl.

4 mei 2019 / door / in
Wij gaan weer naar de stembus

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op 23 mei kunnen wij stemmen voor de 26 Nederlandse leden van het 751 leden tellende Europese Parlement.

In Schothorst zijn er stembureaus te vinden op de gebruikelijke plekken:

 • Schoolgebouw De Zevensprong, Bruispad 1 (twee stembureaus)
 • Kerkelijk centrum De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
 • Schoolgebouw De Weesboom, Raadhoven 3
 • Schoolgebouw De Drieslag, Raadhoven 4
 • Sociëteitsruimte Seniorenflat, Garietstraat 205
 • Woon- en zorgcentrum De Koperhorst, Paladijnenweg 275

Natuurlijk kun je zonder afspraak vooraf op alle Amersfoortse stembureaus je stem uitbrengen.

Weet je niet genoeg af van de Europese verkiezingen en wat er op dat niveau speelt?

ProDemos, die meestal nuttige dingen doet, heeft een handzaam boekje opgesteld over hoe alles werkt op Europees niveau, geschreven in simpele taal, dat hier te downloaden is. Ook hebben ze een Stemwijzer opgesteld. Op deze pagina zie je wat de Europese partijen zijn.

Ook de website Europa Nu is handig voor informatie.

Nederlandse partijen sluiten zich doorgaans bij een gelijkgestemde Europese partij aan, om sterker te staan.  Volt is echter een jonge Europese partij. Wil je wat meer weten over de standpunten van de verschillende partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen, dan heb je hier de websites waar je die informatie kunt vinden, voorzover aanwezig:

In Nederland worden de verkiezingen gehouden op 23 mei. De precieze datum verschilt per land, afhankelijk van de gebruiken in elk land. En 26 mei is de laatste datum dat er deze ronde gestemd wordt. Ook het Verenigd Koninkrijk doet deze keer (hoogstwaarschijnlijk) nog mee: ook op 23 mei.

3 mei 2019 / door / in
Welkom nieuwe Read Shop!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wat was ik verbaasd en verbijsterd toen ik vorig jaar terugkwam van vakantie en zag dat de Read Shop in Winkelcentrum Schothorst gesloten was! Hoe vaak heb ik de afgelopen maanden niet gedacht, o, dat haal ik wel bij de Read Shop, o, die is er niet meer! En wat was ik blij toen ik een maand of twee geleden opeens een bord zag staan waarop stond dat hij weer open ging!

Nu is de Read Shop weer open en het verschil mag er zijn! De ruimte oogt veel groter dan voorheen. De vloer is prachtig. Alles is heel smaakvol ingericht. Er is weer een ruim aanbod aan tijdschriften en boeken, maar ook kaarten, kleine cadeaus en kantoorartikelen zijn volop aanwezig. Moeite waard dus om een kijkje te gaan nemen!

3 mei 2019 / door / in
Creatieve workshop voor 55+’ers: Bureaulamp maken!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Scholen in de Kunst organiseert in Schothorst een heel bijzondere creatieve cursus, speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving, dit keer in het gebouw van de Zeeverkenners, De Stuw 3.

In deze cursus maak je onder leiding van Studio Klem een houten bureaulamp. We gaan zagen, schuren, boren, houten verbindingen maken en de elektra aansluiten. Beginners worden goed begeleid, als je meer ervaring hebt kan je het ontwerp complexer maken en meer tijd in de afwerking steken.

Wanneer?

 • dinsdagmiddag 21 mei, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 28 mei, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 4 juni, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 11 juni, 13.30 – 16.00

Waar?

Zeeverkenners, De Stuw 3, 3813TX Amersfoort.

Belangstelling?

Voor opgave en/of meer informatie kun je terecht bij Inloophuis Schothorst, 033-4801902 of info@inloophuisschothorst.nl. De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Is de prijs voor jou een probleem? Geef dit dan aan, dan wordt gezocht naar een oplossing. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te kunnen doen.

2 mei 2019 / door / in
Op nu.nl: Tuintegel eruit ook goed voor ons eigen welbevinden

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In nu.nl stond onlangs een interessant artikel over hoe we niet alleen voor insecten en tegen wateroverlast en hitte, maar ook voor ons eigen welbevinden, beter wat van die tegels uit onze tuinen kunnen halen. Het artikel begint zo:

Vlinders verdwijnen, bijen sterven, egels kiezen het hazenpad, onze steden kunnen de hoosbuien nauwelijks aan en worden steeds heter. Eén van de boosdoeners: strak betegelde voor- en achtertuintjes. Dus is er Operatie Steenbreek.

In die betegelde tuinen wonen geen dieren en groeien geen planten. Dat is ook de bedoeling van de tuineigenaren, want dat maakt een tuin onderhoudsarm, behalve het obligate onkruid krabben en de hogedrukspuit eens in de zoveel tijd.

Toch heeft zo’n tegeltuintje z’n weerslag op de natuur én ons welbevinden. Dat mensen zich lekkerder voelen tussen groen gras, fladderende vlinders en geurende bloementuinen dan in een hete stad klinkt aannemelijk. De Universiteit van Wageningen zocht het uit.

En inderdaad: veruit de meeste mensen voelen zich het allergelukkigst aan de kust en in de wilde natuur, en het minst gelukkig in een stedelijke bebouwde omgeving. Daar tussenin zitten recreatiegebieden, parken, bossen en landbouwgrond.

Al die stenen in de stad zijn niet alleen de straten, winkels of overheidsgebouwen: 40 procent van het stedelijk gebied is in het bezit van particulieren.

Op die particulieren mikt Operatie Steenbreek. Door een tegeltje eruit te wrikken en er plantjes in te zetten help je verdwijnende insecten, de bestrijding van oververhitte steden en wateroverlast…

En als de tuintegels toch moeten blijven: overweeg wat planten-bakken, of neem voor je huis een boomspiegel onder je hoede om insecten aan te trekken. Wellicht bevordert ook dat ons eigen welbevinden.

2 mei 2019 / door / in ,
Besluiten tot bouwen?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Er zijn plannen om het terrein rondom de voormalige Eemforsboerderij aan de Schothorsterlaan te herontwikkelen. Het gaat om twee kavels van elk ongeveer 1 hectare groot. Als de gemeenteraad het voorstel tot herontwikkeling aanneemt, wordt de ene kavel toegevoegd aan Park Schothorst en wordt de andere kavel gebruikt voor woningbouw

Het gaat dan om 60 woningen in gestapelde vorm. Woningen die met elkaar maximum de helft van het kavel in beslag mogen nemen, want het moet ‘wonen in een parkbos’ worden. De kavel waarop mogelijk gebouwd gaat worden is nu een achter hek en heggen liggend opslagterrein. De andere kavel wordt door niemand gebruikt. Beide kavels liggen op een van de mooiste plekjes in de stad: aan de rand van Park Schothorst. Het plan voor herontwikkeling stuit op veel verzet:

 • in nog geen twee weken tijd verklaarden al 2000 mensen in een petitie tegen te zijn;
 • direct omwonenden hebben zich verzameld en inmiddels een brief naar de gemeenteraad gestuurd met de oproep:
  • niet in te stemmen met de beslispunten uit het raadsvoorstel
  • het participatietraject anders in te richten.

Gemeenteraad aan zet

Het plan is inmiddels goedgekeurd door B&W. Lees in een eerder op InSchothorst gepubliceerd artikel wat het plan inhoudt. Op 14 mei aanstaande wordt het plan besproken in de gemeenteraad. Op 28 mei staat het weer op de agenda, dán ter besluitvorming. Omwonenden hebben de gemeenteraad inmiddels een brief gestuurd. De brief met uitgebreide argumentatie leest u hier.

24 april 2019 / door / in
Glas schilderen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Scholen in de Kunst organiseert opnieuw in het Inloophuis in Schothorst een creatieve cursus, speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving.

Het gaat nu om de cursus GLASSCHILDEREN. Onder leiding van glaskunstenares Mirjam Achterkamp maak je een beschilderd glazen schaaltje op basis van je eigen ontwerp. Door de techniek ontstaat er diepte in de schildering. Het gaat om een cursus van drie bijeenkomsten. De totale kosten zijn €15,-

Wanneer?

 • woensdag 15 mei 13:30 – 15:30
 • woensdag 22 mei 13:30 –  15:30
 • woensdag 29 mei 13:30 –  15:30.

Waar?

Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18, Amersfoort Schothorst. Tel 033 – 480 19 22. info@inloophuisschothorst.nl

Belangstelling?

Voor opgave en/of meer informatie kun je terecht bij het Inloophuis (adres hierboven). De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Is de prijs voor jou een probleem? Geef dit dan aan, dan wordt gezocht naar een oplossing. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te kunnen doen.

24 april 2019 / door / in
Gratis oranje cadeau!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Omdat de Koning dit jaar zijn verjaardag viert in Amersfoort, is er een prachtig magazine gemaakt over Amersfoort en de Oranjes. Wie een gratis exemplaar wil, kan dat op komen halen bij het Inloophuis. Adres: Lancelotpad 18. Openingstijden: ma do vr zo 14-16u, di wo 10-12u.

Het gratis magazine ligt ook in de hal van het stadhuis, Museum Flehite, de Sint-Joriskerk, bibliotheken en de betere boekhandels. Bewoners van de Koperhorst en andere tehuizen krijgen het blad gratis thuisbezorgd. Een cadeau van de plaatselijke erfgoedinstellingen!

Kroniek

Het gratis magazine is een een extra editie van het Amersfoortse erfgoedblad Kroniek. Het is geheel gewijd aan de band tussen de Oranjes en Amersfoort. Die band blijkt al eeuwenlang te bestaan. Van Willem van Oranje tot Willem-Alexander, alle Oranjes hebben van Amersfoort geweten en de meesten zijn hier ook op bezoek geweest. Het waren momenten van vreugde of verdriet: oorlogen en militaire inspecties, het behoud van de Koppelpoort, Oranjefeesten met een gezellig verlichte stad, openingen en herdenkingen, kerkbezoek, ijsjes voor kermiskinderen en een prinses die hier op kamers woonde. Maar deze informatie was nooit gebundeld. Dat is nu wel gebeurd én…. u krijgt het gewoon cadeau. Wees er snel bij, want op is op.

Smaakt naar meer?

Wie weet wilt u de Kroniek vaker in de bus krijgen. Word dan lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Kijk op www.historisch-amersfoort.nl; dit staat ook achterop het blad.

24 april 2019 / door / in
Plaats voor woningbouw?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Aan de rand van Park Schothorst, tussen de Schothorsterlaan en het Winkelpad liggen twee kavels, die niet van de gemeente Amersfoort zijn. Sinds 24 mei 2016 zijn beide kavels aangemerkt als ‘ontwikkellocatie’, een plek, waar mogelijk gebouwd kan worden om iets te doen aan het tekort aan woningen in Amersfoort.  Gaat er nu echt gebouwd worden?

Dit is de mogelijke plek voor woningbouw. Vroeger stond er de Eemfors-boerderij. Nadat die is afgebrand gebruikt Eemfors (Amfors) het als opslagruimte. Het is een stuk grond van ca. 1 hectare.

Raadsvoorstel

Of er ooit echt gebouwd gaat worden is op dit moment nog compleet onduidelijk. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt hoogstwaarschijnlijk wel, tenminste…. zij namen op hun vergadering van afgelopen 9 april het besluit om een voorstel te doen aan de gemeenteraad.  Op 14 mei bespreekt de gemeenteraad het voorstel; op 28 mei staat het ter besluitvorming op de agenda. Het voorstel is nog géén bouwbesluit, maar als de raad het voorstel aanneemt:

 • wordt de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht én
 • staan vier belangrijke randvoorwaarden niet meer ter discussie.

Dit staat dan vast:

 1. één van de kavels (degene die tegen het Winkelpad aan ligt en nu door Amfors gebruikt wordt als opslagruimte) wordt woningbouwlocatie, de andere kavel (nu een braakliggend terrein achter heggen) wordt ingericht als park
 2. uitgangspunt voor woningbouw is circa 60 woningen in gestapelde vorm (hoogbouw dus)
 3. er wordt ‘gemixt’ gebouwd (dus…. sociale huurwoningen én vrije sector)
 4. er komt een ecologische zone op het terrein.

Direct na hun besluit liet B&W een brief uitgaan naar omwonenden. Wie precies gezien wordt als omwonende is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat niet alle ontvangers van de brief blij waren met die brief. Er is inmiddels een petitie tegen de mogelijke woningbouw opgesteld: binnen twee weken was deze door 1000 personen ondertekend. Op www.behoudparkschothorst.nl leest u meer.

Vragen en antwoorden

InSchothorst stelde de gemeente flink wat vragen over de plannen. U leest ze hier.

Dit is de mogelijke plek voor woningbouw: een kavel van ca 1 hectare. De andere kavel is net zo groot. Dáár is woningbouw uitgesloten. Deze kavel gaat volgens de plannen een park worden. Ook in de te bebouwen kavel wordt de helft van de ruimte voor groen gereserveerd: “wonen in het parkbos”.

Als er inderdaad zo’n 60 woningen op deze plek worden gebouwd, moet die plek natuurlijk bereikbaar worden voor autoverkeer. In het raadsvoorstel worden twee mogelijkheden met voor- en nadelen opgenoemd. Eén daarvan is een ontsluiting via Schothorst. Als daarvoor gekozen wordt is o.a. een brug nodig voor over dit water. Kiezen voor deze ontsluiting heeft grote gevolgen voor de direct omwonenden. Nu wonen die immers rustig aan een doodlopende straat. De bouw van ca. 60 woningen betekent zo’n 300 ‘gemotoriseerde verkeersbewegingen’ per etmaal.

 

De plannen hebben betrekking op 2 kavels. Links van dit pad ligt kavel A (nu nog een ongebruikt stuk grond, straks wellicht park); rechts ligt kavel B (nu een alleen voor bevoegden toegankelijke opslagruimte, straks wellicht een terrein waar 60 woningen verschijnen). Die 60 woningen mogen, om ook in kavel B voldoende groen te hebben, de helft van het grondoppervlakte in beslag nemen. Daarom wordt het dan ook gestapelde woningbouw.

Het stuk grond waarop misschien gebouwd gaat worden is nu met hekken afgezet en alleen toegankelijk voor bevoegden. Als er inderdaad een ‘woonwijk’ op die plek komt, gaat het om 60 gestapelde woningen. Met elkaar mogen die de helft van het grondoppervlak beslaan: men moet er kunnen wonen als “wonen in een parkbos”. De nieuwe ‘woonwijk’ komt als een eilandje in het groen te liggen. Een ‘eilandje’ dat zo oogt, dat het past bij het park. Op het ‘eilandje” zal daarom ook geen ruimte zijn voor privétuinen en zichtbare parkeerplekken.

Op allerlei manieren worden Schothorsters en andere belanghebbenden opgeroepen om een petitie te tekenen tegen de bouwplannen: nog voor Koningsdag ondertekenden al 2000 mensen deze petitie.

 

 

23 april 2019 / 3 Reacties / door / in
Hitte in Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Weet u het nog? Die warme zomer van vorig jaar? De klimaatverandering belooft vaker extreem warme zomers. Wat voor gevolgen heeft dat voor u? Voor uw dagelijkse bezigheden? Voor de mensen om u heen én voor uw buurt en wijk? MeetjeStad!, een samenwerkingsproject van o.a. de gemeente Amersfoort, de Hogeschool Amsterdam en WAR onderzoeken de gevolgen van hitte in Schothorst. Op 23 april is er een avond over hitte in Het Groene Huis. Aanvang 19:30. Einde 21:30. Toegang gratis en van te voren aanmelden niet nodig. Bent u erbij?

Op deze avond deelt MeetjeStad! de kennis die tot nu toe is opgedaan. Hogeschool van Amsterdam vertelt over alle gevolgen die extreme hitte kan hebben op een stad. En samen kijken we naar wat de gevolgen voor Schothorst zijn.

Programma

19.30 inloop met koffie en thee

20.00 uur delen van ervaringen van afgelopen zomer

20.15 presentatie Hogeschool van Amsterdam over gevolgen van hitte in de stad

21.00 hoe en waar worden de gevolgen in Schothorst ervaren.

Meer weten?

Zie voor de mind-map hitte: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/interviews/waarom-steden/

Er is ook een interactieve mind-map in de maak. Achter elk gevolg van hitte schuilt een factsheet met daarin meer informatie over het gevolg, suggesties voor maatregelen en links naar kaartmateriaal om de kwetsbaarheid meer inzichtelijk te maken. De beta-versie staat op: http://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/

Voor vragen: info@meetjestad.net

16 april 2019 / door / in
Doorstart Schothorst Gezonde Wijk

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het project ‘Gezonde Wijk’ is een project van de GGD in samenwerking met de gemeente, de huisartsen, de wijkteams van Indebuurt033, het welzijnswerk en niet te vergeten de bewoners zelf.

Het is het geesteskind van dr. Ted van Essen, bij veel Schothorste-naren wel bekend. Het vloeit voort uit de gedachte dat echte gezondheid niet alleen fysieke gezondheid behelst, maar ook sociale en mentale gezondheid, en dat die drie pijlers elkaar beïnvloeden.

Wat houdt het in?

Loop/Wandelroute van 3,7 km in Park Schothorst, bewegwijzerd hoewel bordjes niet altijd vind- of leesbaar zijn.

Onder de projecten die onder de paraplu van ‘Gezonde Wijk’ zijn opgericht, zijn ‘beweegrondjes’ in het Leusderkwartier en de Berg (wij hadden er toevallig al een, in Park Schothorst); ‘Sociaal Vitaal’ voor 65+ers die kwetsbaar zijn voor gezondheids-problemen en isolement, ook in Schothorst; en het pilotproject bij de huisartsen van Orion (hoek Ringweg Koppel en Meridiaan) en Sagenhoek (hoek Paladijnenweg en Sagenlaan) waarbij zij middels een ‘receptenboekje’ patiënten gericht doorverwijzen naar een welzijns-werker van Indebuurt033 (en de welzijnswerker er ook van op de hoogte stellen) wanneer zij vinden dat er meer aan de hand is dan een gezonheidsklacht alleen.

Waarom nu pas in Schothorst?

‘Gezonde Wijk’ bestond al een aantal jaren in Schothorst maar ervaart nu een ‘doorstart’. Dat komt omdat Schothorst voor dit project eerst samenging met wijk De Koppel.  Maar nu dat wij door de gemeente en Indebuurt033 ingedeeld zijn in een gebied met Zielhorst en De Hoef, wordt het deels opnieuw opgericht.

Bij deze doorstart hoort het samenstellen van een wijkwerkgroep met wie de GGD de speerpunten voor die wijk wil vaststellen om dan samen in een brede wijkbijeenkomst waartoe alle wijkbewoners uitgenodigd zijn prioriteiten en actieplannen vast te stellen.

Filmpje

In 2016 bezocht Tweede-Kamerlid Pia Dijkstra het project ‘Gezonde Wijk’. Daar werd een filmpje over gemaakt, dat je hier kunt zien.

Hoe is het eigenlijk met Schothorst gesteld?

Schothorst in het algemeen: De wijk Schothorst heeft bijna 12.000 bewoners in ruim 5000 huishoudens. Er zijn relatief veel ouderen van 65 of ouder (21% tegenover het Amersfoortse gemiddelde van 14%). De vergrijzing slaat ook hier toe: er wordt verwacht dat in 2040, 32% van de bewoners van Schothorst 65+ is.

Ouderen: Senioren ervaren hun gezondheid minder goed in vergelijking met Amersfoort gemiddeld (58% tegenover 63%) en relatief veel senioren ervaren een beperking van mobiliteit: 33% tegenover 22% gemiddeld in Amersfoort). Het percentage mensen dat zegt zich ernstig of matig eenzaam te voelen ligt iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en is iets gestegen t.o.v. 2012.

Mantelzorgers: Ook het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt is toegenomen en ligt iets hoger dan in Amersfoort algemeen. En relatief vaak wordt er door mantelzorgers gezegd dat ze er behoefte aan hebben dat iemand tijdelijk de zorgtaken overneemt.

Ouders: Bijna de helft van de ouders in Schothorst krijgt praktische hulp bij de opvoeding, vergeleken met een kwart in Amersfoort als geheel. Daarbij vindt een kwart van die ouders de hulp onvoldoende vergeleken met een tiende in Amersfoort.

Overgewicht: Bij alle leeftijdsgroepen ligt de mate van overgewicht iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en er is een toename van 65+’ers met ernstig overgewicht; dit is ook hoger dan gemiddeld in Amersfoort. Dit terwijl het percentage inwoners dat zegt te voldoen aan de beweegrichtlijnen ongeveer gelijk is aan dat van totaal Amersfoort. De beweegrichtlijnen tegenwoordig zijn: een minimum van per week 2,5 uur (verspreid over verscheidene dagen) matig intensief bewegen, plus minimaal twee keer per week minimaal 45 minuten spier- en botversterkende activiteiten (waaronder bij ouderen ook balansoefeningen).

Oproep

Dus lezers: binnenkort komt er een oproep voor participatie in een wijkwerkgroep én op termijn worden we ook allemaal uitgenodigd voor één of meer wijkbijeenkomsten over hoe wij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat Schothorst een optimaal gezonde wijk wordt.

Voor meer informatie kun je terecht bij…
Marja van Rooijen, mvanrooijen@ggdru.nl,
en Martje Venselaar, mvenselaar@ggdru.nl,
van de GGD Regio Utrecht.

 

13 april 2019 / door / in
Winkelcentrum Schothorst één van vier groene prioriteiten Amersfoort
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Voor de gemeente is het klimaatbestendiger maken van Amersfoort een prioriteit. Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen

verdroging, een groter leefgebied voor bijen en vlinders en meer parken om te spelen. Zo zet Amersfoort in op een betere leef-omgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbe-stendigheid, recre-atie en biodiversi-teit gaan daarbij hand-in-hand.

Door het project ‘Meet je Stad‘ is bekend geworden dat het parkeerterrein van Winkelcentrum Schothorst één van de warmste plekken van Amersfoort is: veel stenen en weinig groen. Daarom is nu het vergroenen van ons winkelcentrum één van de vier ‘groene prioriteiten‘ van de gemeente. Ook voor onze Groene Raad is het één van de speerpunten.

“De uitdaging is om voor klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteitruimte ruimte te blijven vinden in een groeiende stad als Amersfoort”, aldus wethouder Kees Kraanen, die naast zijn taak als wethouder voor Schothorst en vele andere taken óók de taken ‘Stedelijk Beheer’ en ‘Klimaatadaptatie en Groen’ in zijn portefeuille heeft. “Het doel is in 2050 een klimaatbestendige stad met volop ruimte voor water en groen te zijn.” Dinsdag 9 april stelde het college het programma ‘Klimaatbestendige en Groene Stad’ vast.

De komende jaren is zo’n 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met inwoners, de stad verder te vergroenen. Daarnaast wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en ‘klimaatadaptieve’ maatregelen; een voorbeeld hiervan is de wadi langs het nieuwe flatgebouw op de hoek van de Keerkring en de Meridiaantunnel. Wethouder Kraanen zegt: “We werken aan klimaatbestendigheid door in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en de stad geleidelijk aan te passen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben; en hiermee een stad die het vermogen heeft goed te blijven functioneren als het klimaat verandert.”

Op andere plekken in de stad heeft de gemeente al aanpassingen aangebracht om de stad klimaatbestendiger te maken, zoals de herinrichting van de Boldershof (meer ruimte voor groen en spelen op een parkeerplein) en de Zonnehof (parkeerplein omgevormd tot park met maatregelen voor opvang van piekbuien).

De gemeente is ook bezig op brede bermen, oevers en taluds – ongeveer 160 ha in heel Amersfoort – de begroeiing diverser te maken: dat heet ‘kruidenrijk beheer’. Door hoger te maaien, maaisel een poos te laten liggen zodat planten hun zaden kunnen afgeven, de bodem te verschralen en inheemse planten te zaaien, worden brede bermen, oevers en taluds kruidenrijker en aantrekkelijker voor vlinders, andere insecten en bodemgedierte.

 

12 april 2019 / door / in
Komende zaterdag Rozenactie in Winkelcentrum Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Komende zaterdag 13 april staan er in Winkelcentrum Schothorst weer mensen die aan voorbijgangers een roos willen uitdelen.

Maar die roos is dan niet voor de voorbijganger zelf. Die moet hem weer doorgeven aan iemand van wie hij of zij vindt dat die wel een schouderklopje verdient, of een steuntje in de rug. Dus als jij komende zaterdag zo’n roos aangeboden krijgt: je weet wat je te doen staat!

Deze actie is een initiatief van veel kerken in Amersfoort. Bij supermarkten in heel Amersfoort wordt voorbijgangers een roos aangeboden, met de vraag om die door te geven aan wie zij een hart onder de riem willen steken. Kerkelijk Centrum De Hoeksteen (achter de Jumbo) neemt Winkelcentrum Schothorst voor zijn rekening.  De kinderen van de kerk hebben kaartjes versierd om aan de bloemen te knopen.  Meer weten:  diaconie@hoeksteenamersfoort.nl.

8 april 2019 / door / in
Vergroen je straat, neem een boomspiegel!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Vergroen je straat, claim een stukje tuin. In veel gemeenten is het mogelijk om de grond rond een boom (de boomspiegel) toegekend te krijgen. Het kan een prachtig tuintje worden, waar insecten en vogels wat aan hebben en de straat van opvrolijkt – niemand wordt blij van de met hondenpoep bedekte stukjes zand die het nu vaak zijn.

Er zijn geen landelijke regels voor het beplanten van boomspiegels, dus overleg wel met Steven Schipper, onze wijkbeheerder, over wat er wel en niet kan. Zijn contactgegevens: SR.Schipper@amersfoort.nl, 033-46 95 586. Omdat er zoveel voordelen aan mooi zitten, heeft de gemeente Amersfoort het graag. Een groene omgeving is gezond en maakt mensen vrolijker. Meer beplanting in de bebouwde kom voorkomt wateroverlast en hittestress en ook de luchtkwaliteit verbetert. Alle reden om ieder stukje grond te claimen dat in het overgeorganiseerde Nederland geen bestemmingsplan heeft – en het propvol te zetten met de juiste planten. Leef je uit!

Hieronder staan drie voorbeelden van combinaties van planten voor verschillende wensen en omstandigheden:

 1. Paars en roze insectenhemel

  De hieronder genoemde planten planten zijn inheems en daarmee goed voor de natuur en voor insecten. Ze bloeien lang. Na het planten is er weinig onderhoud, de planten redden zichzelf. Ze hebben wel een redelijk lichte plek nodig. In een smalle straat met veel schaduw, zullen ze het minder goed doen.

  Beemdkroon (Knautia arvensis)

  Vroeger was deze plant gewoon in de wei te plukken. Nu staat hij op de rode lijst omdat hij dreigt te verdwijnen. De mooie lila bloemen bevatten veel nectar, waar zowel dagvlinders als honingbijen en hommels op afkomen. Er is zelfs een solitaire bij, de knautiabij (Andrena hattorfiana) die afhankelijk is van de beemdkroon. Deze plant bloeit van juni tot oktober.

  Damastbloem (Hesperis matronalis)

  Strikt genomen noemen we deze plant ingeburgerd en niet inheems, maar daarom niet minder mooi. De plant wordt ook wel nachtviolier genoemd – en dat zegt alles over hoe lekker de bloemen ’s avonds ruiken en welke bezoekers erop verwacht kunnen worden: nachtvlinders en motten ruiken de plant al van verre. Daarnaast dient de damastbloem als waardplant (gastheer) voor diverse soorten rupsen van dagvlinders, zoals klein koolwitje en oranjetipje.  In mei en juni bloeit hij helder paars; wanneer je terugsnoeit in de zomer kan het zijn dat er in september opnieuw bloemen verschijnen. Liever een witte bloei? Kies dan de variant waar ‘Alba’ achter staat.

  Wilde marjolein (Origanum vulgare)

  Deze plant staat op de rode lijst. Vlinders, bijen, zweefvliegen en hommels maken er graag gebruik van. Wilde marjolein staat ook wel bekend als oregano en doet het goed in pasta en op pizza. Dit plantje blijft wat lager en is daarmee geschikt voor aan de randen van de boomspiegel. De bloei is van juni tot in september met roze bloemetjes.

  Betonie (Stachys officinalis)

  Betonie staat eveneens op de rode lijst, zelfs als zeer bedreigd. Deze plant wordt wat hoger (80 cm) en kan dus het best wat verder achterin geplant worden. De paarse bloemen worden druk bezocht door insecten; het is een waardplant voor de grote wolbij en andoornbij. De bloei is van juni tot augustus.

 2. Weinig onderhoud en verse kruidenthee

  Deze beplanting doet het prima op een wat donkerder plek. Het zijn planten die goed zijn voor de natuur en verse thee verschaffen. Ze redden zich prima zonder ingrijpen, omdat het stuk voor stuk wandelaars zijn die graag territorium veroveren. Laat ze het onderling uitvechten en beperk het tuinieren tot af en toe water geven en thee plukken.

  Citroenmelisse (Melissa officinalis)

  Hiermee zet je heerlijke thee die naar citroen smaakt. Ook ijsthee is makkelijk gemaakt met melisse. De plant is niet stuk te krijgen en je hoeft in het voorjaar alleen terug te snoeien, waardoor je de nieuwe scheuten licht en ruimte gunt. Melisse krijgt witte bloemetjes, waar veel bijen en hommels op te vinden zijn. Wordt de plant wat te slungelig en houtachtig in de zomer, knip dan wat meer weg voor de thee. Daarna zullen zich al snel nieuwe verse blaadjes vormen.

  Onzelievevrouwebedstro (Galium odoratum)

  Dit inheemse plantje vormt bodembedekkende matten en wandelt binnen een mum van tijd van tuin tot tuin. Ideaal dus voor bij een boomspiegel, waar de stoep zijn territoriale neigingen bedwingt. Gedroogd geurt het naar zoet stro op een warme zomerdag. Thee van lievevrouwebedstro heeft de naam slaap en spijsvertering te bevorderen en een ontkrampende werking op de bloedvaten te hebben. Maar drink er niet te veel van: er zit cumarine in en een te grote dosis daarvan is slecht voor lever en nieren.

  Munt (Mentha)

  Weer zo’n strijder om grondgebied. Zet munt dan ook nooit los in de tuin, het is niet bij te houden. In potten of binnen de beperkingen van een boomspiegel is de plant ideaal. De specifieke soort is volledig afhankelijk van de smaak van de planter, er zijn namelijk honderden soorten die variëren van chocoladesmaak tot sinaasappel en ananas. Je kunt van allemaal thee maken, het zijn fijne keukenkruiden en ze zijn zeer makkelijk te verzorgen.

 3. Een kleurrijk stukje tuin om te zaaien

  Deze boomspiegel is kleurrijk, vrolijk en ideaal om met kinderen aan te leggen om ze te enthousiasmeren voor tuinieren. De planten zijn makkelijk te zaaien, wat erg betaalbaar is ten opzichte van planten kopen. Als eenjarigen geven ze alles wat ze hebben in één seizoen. Ze bloeien dus heel rijk, om er vervolgens mee op te houden. Zo is het mogelijk ieder jaar een nieuw plan te maken en te wisselen in kleuren en ideeën. Het vraagt om een plekje waar de planten in ieder geval een paar uur per dag zon vangen.

  Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)

  Alles van deze plant is eetbaar: de bloemen, de naar radijsjes smakende jonge blaadjes en ook de zaadjes, waar een soort kappertjes van gemaakt kunnen worden. Van oudsher waren de bloemen van deze plant knaloranje en werden ze rondom gewassen gebruikt als afleidingsmanoeuvre. Luizen en rupsen zijn er namelijk gek op – en zo lieten alle plaagdieren de rest van de tuin met rust. Mochten er luizen op verschijnen dan is dat snel verholpen: de aangetaste delen wegknippen of met een straal water de luizen verwijderen. Oost-Indische kers is heel gemakkelijk te zaaien, ideaal voor een beginner in de tuin. Er zijn zaden voor planten in allerlei kleuren en groeiwijzen: lange ranken of juist korte bossige struikjes.

  Cosmea (Cosmos bipinnatus)

  Ook dit eenjarige plantje is makkelijk te zaaien en levert veel op. Er zijn massa’s mooie witte of roze snijbloemen van te knippen. Het is wel belangrijk de (uitgebloeide) bloemen te blijven snoeien: zodra cosmea de kans krijgt zaad te zetten is zijn doel bereikt en houdt hij op met bloeien. Gebeurt dit goed, dan vormt de plant bloemen tot de eerste vorst. Bijen en andere bestuivers zijn ook blij met cosmea omdat het een rijke leverancier van nectar en stuifmeel is.

  Komkommerkruid (Borago officinalis)

  Een aanwinst voor de natuur, bloeit met lieflijke, blauwe, eetbare bloemhoofdjes die druk worden bezocht door solitaire bijen en hommels. Het is makkelijk te zaaien en als het zich thuisvoelt – wat snel het geval is – komt het kruid volgend jaar terug omdat het zichzelf uitgezaaid heeft. Vaak bloeit komkommerkruid al vanaf mei en gaat hiermee door tot in de herfst.

Ook voor de kinderen leuk
Een boomspiegel is ook ideaal om met kinderen aan te leggen. Zo krijgen ze groene vingers voor later! Het leukste is dan ze zelf iets te laten zaaien. Dat is  ook lekker betaalbaar ten opzichte van planten kopen.

Veel succes en plezier met je boomspiegel!

Met wijzigingen overgenomen uit: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/04/rondje-groen-a3955656

Nog twee mooie artikelen uit NRC Handelsblad:
Zo lok je vlinders en insecten je tuin in
Al die kleurige bloemen zijn helemaal niet ‘typisch Nederlands’

8 april 2019 / 1 reactie / door / in ,
Groen doet je goed!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Zaterdag 6 juni was in Winkelcentrum Schothorst de Groen-doet-je-goedMarkt. Een markt die georganiseerd werd door de Groene Raad Schothorst. De Groene Raad deed dat in samenwerking met heel veel partijen…

Zo zorgde de Wijkraad voor koffie, stelde de Hoeksteen haar keuken en toiletten beschikbaar, dacht de Winkeliersvereniging mee, en werden er kraampjes bemand door de Jumbo, Big Bazar, Van Beest Bloemen, 033 Groen, Lekker-in-je-tuin/Steenbreek, de Buurjongens, de Groene Loods, de gemeente Amersfoort, Groei & Bloei, Het Groene Huis, MeetjeStad/de WAR, de Imkervereniging en Gijs Valkenhoef/het Groene Spoor. Bovendien zorgden Buurtbudget Schothorst en Indebuurt033/degemeente Amersfoort voor financiële ondersteuning, waardoor de Groene Raad niet alleen publiciteit kon voeren, maar nu ook over ander groen promotiemateriaal beschikt; er gratis koffie/thee en limonade was én een springkussen, amusement voor de kleintjes en ook een boer en boerin met hun loeiende koe en pruttelende traktor voor de nodige reuring zorgden. Fijn!

Groene Raad

De markt was het verjaardagsfeestje van de Groene Raad én een manier om haar bestaan aan de hele wijk zichtbaar te maken. De Groene Raad is namelijk heel wat van plan en heeft in haar eenjarig bestaan al heel veel gedaan:

 • twee bomenwandelingen door de wijk uitgezet
 • diverse bewoners geïnspireerd om in hun eigen omgeving met elkaar een groen initiatief te ontplooien
 • meegedacht met de gemeente zodat het Speelplekkenplan ook echt een (groene) verrijking voor Schothorst wordt
 • in samenwerking met de Wijkraad een avond over groen georganiseerd
 • op vergaderingen van de Wijkraad meegedacht over hoe met elkaar een nog fijnere wijk te realiseren.

Groen Schothorst

Voor een fijne wijk is groen onontbeerlijk. Gelukkig ís Schothorst al een groene wijk. Dát groen wil de Groene Raad groen houden en onder de aandacht brengen van iedereen. Je loopt er namelijk zo makkelijk aan voorbij, vindt dat wat er is al zo gauw gewoon en beter kijken naar het groen dat er al is, maakt mensen waarschijnlijk ook trotser op hun wijk. En wie trots is op z’n wijk, gaat er van houden en er als vanzelf ook voor zorgen. Het groen in de wijk is niet zo eerlijk verdeeld… Er zijn straten, waar maar weinig groen is. Die plekken wil de Groene Raad graag groener zien. Want groen doet mensen goed. Alleen al van kijken naar groen worden mensen relaxed; groen beschermt ons tegen de nadelen van het veranderende klimaat (hitte en wateroverlast) en groen nodigt uit om naar buiten te gaan. Dat is niet alleen gezond, het verhoogt ook de kans op ontmoeting. Want buiten kom je je wijkgenoten tegen. Groen verbindt mensen. Helemaal als die mensen met elkaar in het groen aan het werk gaan en… daar liggen nu allerlei kansen voor. Speelplekken worden heringericht en kunnen groene ontmoetingsplekken worden. De gemeente heeft mogelijkheden om als bewoner ook de openbare ruimte naar je eigen groene hand te zetten en met je buren een leuk stukje groen voor jou en de buurtgenoten te creëren. Grijp die kansen, de Groene Raad helpt je graag! Contact? Groeneraad@inschothorst.nl

 

7 april 2019 / door / in ,
Zwanen broeden in vijver achter het winkelcentrum
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In de hoek van de vijver het verst van kerk De Hoeksteen en het winkelcentrum ligt een grote hoop takken en ander natuurlijk rotzooi; dat is een zwanennest en nu zitten er een paar zwanen al een week of zo te broeden. Soms zwemt de ene zwaan wat rond en zit de andere zwaan reikhalzend naar hem (of haar) uit te kijken – want ze delen de broedtaak – maar soms, als hier, ligt hij (of zij) rustig te slapen en is de andere zwaan nergens in zicht.

Kijken mag, maar met rust laten alsjeblieft!

6 april 2019 / door / in
In september: Valcursus ‘In Balans’ van de buurtsportcoaches
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In september starten de buurtsportcoaches senioren in samenwerking met een geriatrisch fysiotherapeute van MTC Orion in Amersfoort de cursus In Balans.

Deze cursus is ontwikkeld om mensen met een verhoogd valrisico te trainen, zodat hun kans om te vallen afneemt. Ouderen hebben minder spierkracht, lenigheid en coördinatie. Mede hierdoor worden mensen steeds minder fysiek actief. Als gevolg hiervan hebben ze een groter risico om te vallen. En daarmee is de kans dat ze een heup, pols of iets anders te breken groter. Mensen die al eens gevallen zijn worden vaak onzeker, waardoor de kans om te vallen nog meer toeneemt.

De cursus In Balans bestaat uit 4 bijeenkomsten, waar de deelnemers veel informatie en balansoefeningen krijgen aangeboden. Na deze cursusbijeenkomsten kunnen ze een training van 10 weken 2 keer per week bij de fysiotherapeut volgen om ook hun spierkracht en vooral de beenspierkracht te vergroten. De training bij de fysiotherapeut wordt vergoed als men voldoende aanvullend verzekerd is.

Het wordt georganiseerd in het clubgebouw van korfbalvereniging MIA aan de Schothorsterlaan. Meer informatie: buurtsportcoach@sro.nl of bel 06-17455323.

Van de Nieuwsbrief van de Buurtsportcoaches

5 april 2019 / door / in
In welk (wijk)doel gaan we scoren?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN APRIL 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Alle bewoners van Schothorst zijn van harte uitgenodigd op de volgende bijeenkomst van de Wijkraad

op woensdag 10 april, om 19.30 uur
in De Koperhorst, Paladijnenweg 275.

Want samen zijn wij de wijkraad!

In de laatste tijd hebben we mooie doelen bereikt om wonen in Schothorst nóg prettiger te maken, zoals de wijkmobiel en de opening van een Wijkinformatiepunt.

In het wijkplan Schothorst 2019/2020 hebben we als bewoners andere mooie doelen beschreven, waar we samen met professionals aan willen werken. Tijdens deze avond willen we bespreken welke twee of drie doelen we het belangrijkst vinden voor onze wijk.

Willen we ons bijvoorbeeld focussen

 • op het verminderen van eenzaamheid in de wijk,
 • of op meer activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk,
 • of op meer aandacht voor mantelzorgers,
 • of op…….?

En als we twee of drie doelen hebben vastgesteld, is de volgende vraag: welke stappen zijn nodig om deze doelen te realiseren?

Kom jij ook meepraten?  Samen maken we de wijk stukje bij beetje nog mooier!  Hier staan de negen doelen; daar kun je alvast eens naar kijken.

4 april 2019 / door / in
Groen-doet-je-goedMARKT
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op zaterdag 6 april organiseert de Groene Raad de Groen-doet-je-GoedMARKT. Midden in het winkelcentrum en er is van alles te doen. Om maar wat te noemen:

 • springkussen
 • straattheater
 • stekjesmarkt
 • inleverpunt voor uitgebloeide bollen
 • workshop insektenhotel maken
 • groene schuttingen
 • en allerlei kramen boordevol informatie

Van 12:00 tot 16:00 uur

De markt wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. de Winkeliersvereniging. Van Beest, de Jumbo en Big Bazar vullen een kraam, andere winkeliers doen iets groens in hun winkel en buiten in het centrum staan diverse clubs en organisaties met inspirerende informatie. Kom bijvoorbeeld even kijken bij de kraam van Het Groene Huis. Of die van Steenbreek en MeetjeStad! Groei & Bloei is er ook, evenals Lekker in je Tuin, 033Groen, de Groene Loods, de Imkervereniging, IVN en de gemeente Amersfoort. Die laatste geeft je bijvoorbeeld ook graag info over hoe jij de openbare ruimte meer naar je eigen groene hand kunt zetten. De Groene Raad is er ook en natuurlijk is de Wijkraad ook aanwezig, samen met de Hoeksteen zorgen zij voor koffie en thee. Alle reden dus om even te komen kijken.

GroenSchothorstFlyer8:3

4 april 2019 / door / in
Onkruid en zo
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Er is mooi onkruid, en er is niet zulk mooi onkruid of onkruid dat de boel overneemt. Hier volgt wat advies over het aanpakken van ongewenst onkruid. Onderaan staat er informatie over onkruid dat zowel mooi is als goed voor insecten – en daarnaast misschien ook nog eetbaar!

ONGEWENSTE KRUIDEN AANPAKKEN

Uitputten

Voor meerjarige wortelkruiden die lastig met wortel te verwijderen zijn. Vroeg in het jaar, wanneer de eerste blaadjes opkomen 7 tot 10 dagen lang het uitlopend blad wegplukken . Na april een maal per maand de blaadjes wegplukken.

Hele wortels uit de bodem verwijderen 

Voor meerjarige wortelkruiden die zich door worteluitlopers verspreiden. (Zevenblad, Akkerpest, Haagwinde, Paardenbloemen, Distels, Braam, Brandnetel, Speenkruid, Kweek).  Half verwijderde wortels gaan weer uitlopen.

Schoffelen

Voor eenjarige ongewenste zaaikruiden. (Ereprijs, Kleine veldkers, Vogelmuur, Kroontjeskruid) Gebruik een scherpe schoffel en doe het voordat de planten zaad kunnen uitzetten.

Niet wieden

Voor eenjarige en meerjarige ongewenste kruiden. De bodem met rust laten door die  in het voorjaar te bedekken met een dikke mulchlaag of een laag karton afgedekt met compost. Omdat ongewenste kruiden juist blij zijn met veel bewerkte bodems.

pastedGraphic.png

GEWENSTE (ON) KRUIDEN : Borage, Smeerwortel en Oost-indische kers.

Omdat : ze zijn   mooi en voor insecten belangrijke planten , ze bieden stuifmeel en nectar. Smeerwortel en Borage vanaf het vroege voorjaar en Oost-Indische kers vanaf hoog zomer tot de eerste nachtvorst. Smeerwortel kun je na de eerste bloei tot 4 cm boven de grond terugsnoeien om nog een keer van blad en bloemen te genieten.

Van Borage en Oost-Indische kers is het  jonge blad smakelijk in salades. Van Oost-Indische kers zijn ook de bloemen lekker. Van Smeerwortels worden kruidenzalf, tinctuur en olie gemaakt met helende krachten bij kneuzingen.

Overtollige planten hiervan vormen goed compostmateriaal , van smeerwortel vooral met mineralen zoals borium, mangaan en magnesium. (doordat hij diep wortelt )

Goudsbloemen bloeit bij een zachte winter bijna het hele jaar. Ze weren mieren, waar je ze niet hebben wilt en met een rij Goudsbloemen tussen de aardappels ga je aaltjes tegen.

Oost-Indische kers , knoflook, brandnetels en pepermunt jagen luis weg.

Wil je koolachtigen in de moestuin beschermen tegen het koolwitje zet er  dan tijm, salie en rozemarijn tussen .

De bloemhoofdjes van de paardenbloem leveren kalk, koper, kalium, kiezel en magnesium!

Boerenwormkruid wordt  door veel insecten bezocht en hij weert insecten die steken. Het kruid verdrijft teken en vlooien.

pastedGraphic_1.png

3 april 2019 / door / in , ,
Schothorst krijgt Groene Raad
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Schothorst is een groene wijk; ‘het groen’ is ook als gespreksonderwerp springlevend.

De Wijkraad Schothorst organiseerde op 4 april 2018 in Het Groene Huis een thema-avond over het groen in de wijk. Mensen van de gemeente belichtten het onderwerp vanuit diverse kanten. Ook de ´Groenvisie’, het veelomvattende beleidsplan voor het groen in de hele stad, kwam ter sprake. Dit beleidsplan is in 2016 opgesteld door een werkgroep bestaande uit bewoners van Amersfoort en ambtenaren. Belangrijk element in die Groenvisie is de inspraak van wijkbewoners bij het tot stand komen van een wijkgroenplan. Van daaruit ontstond op 4 april het idee een Groene Raad Schothorst (GRS) op te richten.

Eerste vergadering

Tijdens de eerste vergadering van deze club formuleerden de kersverse leden, Sophie, Nan, Luc, Jori en Noor, hun missie: meer inspraak en betrokkenheid van wijkbewoners bij de beslissingen van de gemeente rond het beheer van het groen. Dit wil de Groene Raad bereiken door

samen met de gemeente te overleggen over het groenbeleid;

het zelfbeheer van gemeentegroen te promoten: bewoners stimuleren een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen en hen daarbij op weg te helpen.

Projecten

Rond 2023 staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Schothorst op de planning, maar al vóór die tijd kunnen wijkbewoners meedenken, plannen maken en stappen zetten. De Groene Raad ziet voor de komende tijd drie concrete projecten:

1            Wijkwandelroutes opstellen langs bijzondere groene plekjes in de wijk, bijvoorbeeld een wandeling ‘mooie tuinen’, een wandelroute ‘bijzondere bomen’, of een route langs leuke zelfbeheerplekjes. Met mooie foto’s erbij levert dat meteen een aardige bijdrage aan de groene pagina op de wijkwebsite inschothorst.nl.

2            Meedenken over vergroening – en verkoeling! – van Winkelcentrum Schothorst.

3            Een lijst maken van ‘groene plekjes in nood’ die op korte termijn aandacht verdienen.

Natuurlijk zoekt de Groene Raad daarbij de samenwerking met organisaties die in onze wijk al bezig zijn met de thema’s groen, biodiversiteit, klimaatverandering, wateroverlast en warmtestress.

Draagvlak

De allereerste klus waarvoor de Groene Raad zich nu gesteld ziet, is het flink uitbreiden van het aantal leden én het versterken van het draagvlak in de wijk.

Woon je in Schothorst, ben je liefhebber van groen en wil je meedenken? Of vind je het leuk mee te werken aan één van de genoemde projecten? Heb je een ander idee voor een project? Laat het weten! Wil je een zelfbeheerplekje, een mooie tuin of een interessant groen plekje inbrengen voor een wandelroute? Meld je bij groeneraad@inschothorst.nl.

3 april 2019 / door / in ,
Nieuwe ecologische bestrijding eikenprocessierups in Amersfoort
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In Amersfoort neemt het aantal eikenprocessierupsen al jaren toe, met een flinke piek in 2018. Reden genoeg voor de gemeente Amersfoort om ook andere manieren van bestrijding te onderzoeken. Binnenkort start een proef van drie jaar om de rupsen tijdens de gehele levenscyclus ecologisch aan te pakken. Jammer genoeg is Schothorst niet één van de proefgebieden voor deze aanpak, dus wij zullen het voorlopig nog met de afzuigmethode moeten doen.

Huidige aanpak

De huidige aanpak bestaat uit het wegzuigen van de nesten met rupsen. Met andere woorden: als het probleem er is, doen we er wat aan. Door al eerder in de levenscyclus van de rups in te grijpen hoopt de gemeente dat er minder rupsen uitgroeien tot vlinders, zodat uiteindelijk de overlast afneemt.

Aanpak eitjes en larven

De proef richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van vogels, insecten en vleermuizen die de larve, rups en vlinder opeten. Ook zet de gemeente in besmette eiken larven van de gaasvlieg en het tweestippelig lieveheersbeestje uit. Zij voeden zich met de eitjes en larven van eikenprocessierups.

Aanpak rupsen en vlinders

In het volgend stadium (het bestrijden van de rups zelf) zet de gemeente in op het vergroten van het aantal mezen in het proefgebied. Dat doen ze met het ophangen van circa 140 mezenkastjes. Daarnaast vormen ze bermen en gazons om naar een kruidenrijk grasland dat meer insecten aantrekt. Grootoorvleermuizen voeden hun jongen de eikenprocessierups en –vlinder. Met het plaatsen van een vleermuishotel hoopt de gemeente meer vleermuizen naar het gebied te trekken.

Vier proefgebieden

De driejarige proef vindt plaats in vier gebieden (zie onderstaande kaart). Dit zijn gebieden waar niet al te veel fiets- en voetverkeer wordt verwacht. Daar is de kans op verstoring van de vogel- en vleermuispopulaties minder groot. Gedurende het seizoen worden deze gebieden regelmatig gecontroleerd. In het najaar wordt een vlindertelling uitgevoerd door het zetten van hormoonvallen. Aan het begin en eind van het proefgebied wordt voor bezoekers en passanten een bord geplaatst met informatie over de proef. Helaas zit de Schothorsterlaan hier niet bij.

Wegzuigen

In alle andere gebieden en bomen in de stad waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt, wordt die in 2019 wederom weggezogen. Deze bomen worden duidelijk zichtbaar gemarkeerd. Wanneer in de proefgebieden de overlast te groot wordt, wordt bekeken of het ook hier noodzakelijk is de rupsen weg te zuigen. Als jij overlast ondervindt van de eikenprocessierups kun je dit melden bij de gemeente Amersfoort via een online melding of via telefoonnummer 14033.

Op de pagina Eikenprocessierups vind je meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups.

Van https://www.amersfoort.nl/nieuws/proef-met-ecologische-bestrijding-van-de-eikenprocessierups-.htm, met wijzigingen

1 april 2019 / door / in
Hoe is er op 20 maart 2019 in Schothorst gestemd?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In Schothorst waren er zes stemlokalen: in De Koperhorst, De Hoeksteen, De Weesboom, De Drieslag en De Zevensprong (twee stemlokalen). Natuurlijk mochten Schothorstenaren in elk stemlokaal in Amersfoort stemmen en mochten andere Amersfoorters ook in Schothorst stemmen, dus dit is niet precies een beeld van hoe Schothorstenaren gestemd hebben – maar het zal niet veel afwijken vermoed ik.

Provinciale Staten

In deze zes stemlokalen zijn er voor de Provinciale Staten 4305 geldige stemmen geteld, verdeeld onder de partijen als volgt:

Partij Stemmen Percentages
VVD 410 9,5
D66 296 6,9
CDA 315 7,3
PvdA 411 9,6
PVV 216 5,0
SP 352 8,2
GroenLinks 688 16,0
ChristenUnie 546 12,7
Partij voor de Dieren 225 5,2
SGP 65 1,5
50-Plus 186 4,3
DENK 108 2,5
U26 Gemeenten 23 0,5
FvD 464 10,8

Hier volgt een vergelijking tussen Schothorst, Amersfoort als geheel en Utrecht als geheel:

Partij Percentages

Schothorst

Percentages

Amersfoort

Percentages

Utrecht

VVD 9,5 14,3 15,3
D66 6,9 9,9 9,4
CDA 7,3 8,4 9,9
PvdA 9,6 8,5 7,3
PVV 5,0 4,1 4,9
SP 8,2 5,4 3,9
GroenLinks 16,0 17,1 16,1
ChristenUnie 12,7 9,7 7,3
Partij voor de Dieren 5,2 4,9 4,7
SGP 1,5 1,1 3,5
50-Plus 4,3 2,7 2,9
DENK 2,5 3,0 2,1
U26 Gemeenten 0,5 0,8 1,1
FvD 10,8 10,1 11,6

Verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe

Het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren, een heel groot gebied dus. Met de verkiezing kozen wij de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap, dat 23 zetels bevat.

In de zes stemlokalen van Schothorst zijn 4105 geldige stemmen geteld, verdeeld over de partijen als volgt:

Partij Aantal stemmen Percentage stemmen
VVD 429 10,5
CDA 377 9,2
ChristenUnie 606 14,8
Water Natuurlijk 756 18,4
PvdA 644 15,7
SGP 90 2,2
Lokaal Waterbeheer 267 6,5
AWP niet politiek wel deskundig 478 11,6
50 PLUS 402 9,8
Verenigde Senioren Partij 56 1,4

Hier volgt een vergelijking met Amersfoort als geheel, en van het Waterschap als geheel:

Partij Percentage Schothorst Percentage Amersfoort Percentage Waterschap
VVD 10,5 16,3 15,2
CDA 9,2 10,2 12,9
ChristenUnie 14,8 11,6 13,9
Water Natuurlijk 18,4 19,3 12,6
PvdA 15,7 15,2 10,7
SGP 2,2 1,9 10,4
Lokaal Waterbeheer 6,5 6,3 8,5
AWP niet politiek wel deskundig 11,6 11,5 7,7
50 PLUS 9,8 6,8 7,2
Verenigde Senioren Partij 1,4 0,9 0,8

We zijn dus als wijk en als stad meer gecharmeerd van de groep ‘Water Natuurlijk’ dan de inwoners van het Waterschap als geheel, en veel minder onder de indruk van de SGP. De VVD trekt ons Schothorstenaren minder aan, maar de rest van Amersfoort weer wel. PvdA is meer in trek in Schothorst en in Amersfoort dan in het Waterschap als geheel.

De definitieve zetelverdeling in het Algemeen Bestuur van het Waterschap is daarmee als volgt: VVD 4; CDA, ChristenUnie, Water Natuurlijk elk 3; PvdA, SGP, Lokaal Waterbeheer, AWP en 50PLUS elk 2: in totaal 23 zetels.

26 maart 2019 / door / in
Voortgang Schothorst-Zuid aardgasvrij
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Afgelopen zomer heeft een groot deel van de bewoners van Schothorst-Zuid de startbijeenkomst bezocht over het wijkwarmteplan voor deze wijk. Ook tijdens de informatiemarkt in november 2018 hebben velen zich laten informeren over de mogelijkheden om woningen in de wijk te isoleren en aardgasvrij te maken. De gemeente is nu weer een stap verder en wil bewoners nu informeren over de hoofdlijnen van het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid. Hierin komt te staan welke oplossing het meest kansrijk is om de wijk duurzaam te verwarmen.

Mensen die in Schothorst-Zuid wonen, zijn welkom op één van de drie vervolgbijeenkomsten (de bijeenkomst van 3 april is al vol). Deze bijeenkomsten zijn alle drie hetzelfde en zijn voor zowel bewoners van een koopwoning als van een huurwoning. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente, samen met de woningcorporaties Portaal, Omnia Wonen en De Alliantie. Ook netbeheerder Stedin en het lokale energieloket 033Energie zijn aanwezig.

Wanneer?          3, 15 en 17 april 2019
Waar?                 Farel College, Paladijnenweg 101, Amersfoort
Hoe laat?           19.30 – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Voor wie?           Voor woningeigenaren, huurders en VvE’s

Programma

Tijdens het eerste deel van de avond wordt verteld over de manier waarop de wijk aardgasvrij kan worden. Voor grote delen van deze wijk lijkt een warmtenet het beste alternatief te zijn. Je hoort hoe men daartoe gekomen is en wat dit de komende jaren gaat betekenen. Ook wordt er verteld over de proef die met een kleine groep bewoners gestart wordt, en hoe dit verder wordt uitgerold in de wijk. Daarna gaat de gemeente met individuele bewoners in gesprek over wat dit voor hen betekent, of het nu een eigenaar of een huurder betreft.

Lees voor meer informatie de uitnodiging die onlangs verspreid is in de Schothorst-Zuid.

Aanmelden via de website van de gemeente

Om aan een van de vervolgbijeenkomsten moet je je aanmelden. Per avond is er plek voor 150 mensen. (N.B.: De bijeenkomst van 3 april is al vol!) Je kunt je aanmelden via www.amersfoort.nl/aardgasvrij. Als je het lastig vindt om je via de website aan te melden, dan kun je eventueel ook bellen met 14 033.

23 maart 2019 / door / in
Nog steeds niet zeker hoe je gaat stemmen op 20 maart?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Vul dan een stemwijzer in.

Provinciale Verkiezingen:

Kieskompas

Mijn Stem

Of raadpleeg de website die de provincie Utrecht voor ons heeft gemaakt over de verkiezingen.

Waterschappen:

Mijn Stem

Of kijk op de website van het waterschap Vallei en Veluwe, waar wij onder vallen. Daar hebben ze filmpjes gemaakt met de standpunten van verscheidene partijen over vijf belangrijke vragen over het werk van de waterschappen.

 

15 maart 2019 / door / in
Station Schothorst op de lijst om vernieuwd te worden
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Onlangs heeft NS aangekondigd dat het zo’n 200 van de kleinere treinstations gaat verbouwen. Station Schothorst wordt ook genoemd op die lijst. Na het verbouwen van een aantal grote stations, in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Arnhem en ook Amersfoort, zijn nu kleinere stations aan de beurt. NS wil hier het verblijf verbeteren bouwend op de pijlers lekkere koffie, beschut wachten, een schoon toilet en een watertappunt. NS reserveert hiervoor de komende vijf jaar € 65 miljoen.

Op Station Schothorst kun je al beschut (hoewel niet warm) wachten, en ook is er al een toilet, naast Panini. Maar dat is toch een eind van de perrons en het is alleen tijdens openingstijden van Panini beschikbaar want je moet daar de sleutel opvragen: dus alleen doordeweeks overdag.

Station Bilthoven wordt in de berichten vaak genoemd als een voorbeeld van hoe een ‘klein’ station comfortabeler gemaakt kan worden voor reizigers. Maar ook daar is het toilet alleen open tijdens de openingstijden van de Stationshuiskamer, dus doordeweeks overdag.

Maar het toilet is voor sommige mensen niet alleen doordeweeks overdag nodig, maar ook ’s avonds en in het weekend. Dus ik kijk uit naar het moment dat er contactloos betaald kan worden en het toilet altijd en overal te gebruiken is.

13 maart 2019 / door / in
Ook jouw organisatie een kraam op de Groene Dag?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op 19 mei 2019 wordt weer de jaarlijkse Groene Dag gehouden op Landgoed Schothorst, van 11.00 – 16.00 uur. Inmiddels hebben de eerste organisaties zich ook al aangemeld.

De evaluatie van de bezoekers van de Groene Dag 2018 was erg positief. De bezoekers waren bijzonder tevreden over de diversiteit van de kramen en de gezellige sfeer. We willen het aanbod dit jaar nog diverser en interactiever maken. Het is ook mogelijk om een lezing of excursie te verzorgen. Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging met programma.

Wil je ook meedoen? Dan vragen wij je uiterlijk op donderdag 21 maart aan te melden. Dit kan door onderstaande vragen te beantwoorden en die te sturen naar cnme@amersfoort.nl.

 1. Organisatie:
 2. Contactpersoon:
 3. Telefoonnummer:
 4. E-mailadres:
 5. Wat bied je aan?
  ……….Eventuele website voor meer info over jouw aanbod
  ……….(let op: website moet actueel aanbod bevatten)
 6. Afmeting kraam:
  ……….Wil/kun je een kraam van 4 meter vullen?
  ……….of heb je aan een halve kraam (2 meter) genoeg?
  ……….of heb je een eigen “kraam” óf een activiteit zonder kraam?
 7. Extra ruimte rondom kraam: Heb je extra ruimte rond je kraam nodig en zo ja hoeveel en wat wil je daar doen?
 8. Locatie kraam: Zou je in de buurt van een bepaalde aanbieder willen staan? Zo ja, welke?
 9. Lunchpakketjes: Hoeveel wil je er bestellen? (max. twee)
 10. Heb je extra voorzieningen nodig? Zo ja, beschrijf:
 11. Organiseer je een extra activiteit? (bijv. mini-lezing, mini-excursie, mini-workshop) Zo ja, beschrijf:

…En als je geen kraam of activiteit wilt verzorgen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om op die dag te komen en te genieten van al het aanbod. Een publiek is ook belangrijk!

12 maart 2019 / door / in
28 maart wijkavond
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Wijkavond Schothorst

Op het gebied van groen en duurzaamheid spelen er in de wijk Schothorst fikse ontwikkelingen. Daarom organiseert de Wijkraad Schothorst op donderdag 28 maart in samenwerking met Het Groene Huis en de Groene Raad Schothorst een speciale avond. Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21.

Het programma start om 19.30 uur.  Om 19.15 uur staat de koffie klaar. Het programma bestaat uit twee delen en wordt geleid door Ilona Heidotting van Het Groene Huis. Het deel tot aan de pauze is informatief. Na de pauze kunt u met de sprekers in gesprek.

Programma

 1. Welkom 
 2. Groene Raad Schothorst: de Groene Raad is een groep bewoners, die zich inzetten voor een (nog) groen(er Schothorst. Wat zijn ze van plan en wat heeft u daaraan?
 3. Zelfbeheer door bewoners: wijkbewoners kunnen zelf een stukje gemeentegroen in beheer nemen. Ton de Jong legt uit hoe dat in zijn werk gaat.
 4. Kruidenrijk beheer: De gemeente Amersfoort geeft informatie over een nieuwe vorm van beheer van de wegbermen, oevers en geluidswallen/taluds.
 5. Speelplekkenplan: de gemeente heeft een plan gemaakt voor de renovatie van de speelplekken in de wijk. Dit op basis van de input van buurtbewoners, vorig najaar tijdens wandelingen langs die speelplekken.  Mirjam van der van der Graaf en Ton de Jong vertellen hoe buurtbewoners kunnen meepraten over inrichting van de speelplekken, wat speeltoestellen én wat het groen betreft.
 6. MeetjeStad! MeetjeStad! is een samenwerkingsproject van bewoners, WAR, gemeente Amersfoort, Waterschap en Hogeschool Amsterdam. Wat meten ze waar en waarom en wat gebeurt er met de resultaten?
 7. Duurzaam033 / Duurzaam Schothorst: wijkbewoner Tjerk-Peter van den Berg presenteert dit gratis lokale platform om de duurzame initiatieven die er zijn in de stad en in de wijk een podium te kunnen geven en digitale ondersteuning te bieden voor het verwezenlijken van hun project of activiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van coöperatieve software van Gebied On Line. Kijk alvast op www.duurzaam033.nl.
 8. Bouwvoorschriften bij nieuwbouw; inspraak van buurtbewoners. Voor drie locaties in de wijk worden nieuwbouwplannen ontwikkeld. Aan welke bouwvoorschriften, zoals over de afstand tot bestaande bebouwing, de hoogte van de nieuwbouw, moeten gemeente en ontwikkelaars zich houden? Hoe wordt de inspraak van omwonenden geregeld?  Een  projectleider van de gemeente legt uit hoe het zit.
 9. Schothorst-Zuid  Aardgasvrij: sinds juni 2018 is de gemeente in overleg met de bewoners van Schothorst-Zuid. Doel: dit deel van de wijk aardgasvrij te maken. Hoe ver staat het met de plannen? Projectleider Niko Paap stelt ons op de hoogte.

Pauze

10. Gelegenheid om aan te schuiven bij het onderwerp waar u meer van wilt weten of waar u zelf iets over wilt vertellen.

11. Afsluiting rond 22.00 uur. 

Welkom!

Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

10 maart 2019 / door / in
Indebuurt033 opent Informatiepunt in De Hoeksteen in Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MAART 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op 6 maart 2019 opent Indebuurt033 een Informatiepunt in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, achter winkelcentrum Schothorst.

Bij het Informatiepunt kunnen inwoners terecht met vragen, ideeën, wensen of zorgen, o.a. op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geld en recht, opvoeden, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Tevens kunnen inwoners informatie krijgen over trainingen, bijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten in de wijk en subsidie voor bewonersinitiatief.

Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 staan een maatschappelijk dienstverlener of een sociaal juridisch dienstverlener en een vrijwilliger klaar voor inwoners om vragen te beantwoorden, hen waar nodig te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te brengen.

In Amersfoort zijn, verspreid over de stad, meerdere Informatiewinkels en -punten geopend, waar inwoners dagelijks met vragen terecht kunnen. Voor een overzicht van locaties, openingstijden en contactgegevens, kijk op: www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

1 maart 2019 / door / in
Er wordt volop verbouwd in de Koperhorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Afgelopen december is de nieuwe keuken in bedrijf gegaan. En inmiddels wordt er op de plek waar de voormalige keuken stond ook weer flink verbouwd. Er zullen op deze plek nieuwe kantoorruimtes komen. De verwachting is dat dit eind maart zal worden opgeleverd.

Maar ook de algemene ruimtes zullen verder worden aangepakt. Zo zal het winkeltje worden vernieuwd. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het uitbreiden en vernieuwen van het terras. Het terras zal toegankelijker worden voor mensen met een rolstoel of een rollator. Als het terras klaar is zal er ook nieuw terrasmeubilair worden aangeschaft. In de hal van De Koperhorst zullen voorbeeld exemplaren worden tentoongesteld en kan er gestemd worden wat de voorkeur heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal gebeurt in De Koperhorst? U bent altijd welkom. De koffie staat altijd klaar.

28 februari 2019 / door / in
Gluren bij de Buren aan het Kanteklaarpad
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Aan het Kanteklaarpad staat een gezellig Schothorstiaans huis, met een afdakje voor de fietsen. Ik hoefde niet aan te bellen, het touwtje hing al uit de brievenbus…

Ik werd onmiddellijk warm verwelkomd door de gastheer, terwijl zijn vrouw een kopje koffie inschonk. De gezellige woonkamer was een beetje aangepast zodat er een soort podium ontstond. Het daglicht van buiten verlichtte op een natuurlijke manier de akoestische coverband Hoge Noot.
David Bowie, Queen en ook Nederlandstalige muziek, vertolkt in een prachtig samenspel van maar liefst drie gitaren, een keyboard, een drumsectie en niet te vergeten prachtige zangstemmen, vulden de ruimte.
Heerlijk, een van de vele concertzalen in het regenachtige Schothorst op 10 februari 2019…
14 februari 2019 / door / in
Hulp nodig bij de belastingaangifte? Loop geen aftrekposten mis!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimuminkomen hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018. De praktijk leert dat mensen daar vaak moeite mee hebben, waardoor er inkomsten worden misgelopen.

Het project ‘Aangifte 2018’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort die…

 • moeite hebben met het invullen van de belastingaangifte,
 • geen lid zijn van een bond,
 • niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en
 • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.500,- bruto per jaar voor een meerpersoonshuishouden en niet hoger dan € 22.500 voor een éénpersoonshuishouden.

Op afspraak

Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018 kunnen inwoners van 5 maart tot en met 26 april 2019 op afspraak terecht bij één van de vier Informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kun je vanaf 18 februari langskomen bij een Informatiewinkel. Die informatiewinkel voor het gebied waar Schothorst onder valt bevindt zich in De Groene Stee in Liendert:

Informatie033 Liendert
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
3815 GS Amersfoort
T: 033 – 3036420
E: liendert@indebuurt033.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 13 uur.

Benodigde gegevens

Voor het invullen van de belastingaangifte 2018 heeft de medewerker van de Informatiewinkel een aantal gegevens nodig. Als je een afspraak in de winkel komt maken, krijg je een afspraakbevestiging, samen met een lijst met de benodigde gegevens mee. Om die reden kun je de afspraak ook niet telefonisch maken. Deze gegevens moeten meegenomen worden naar de afspraak.

Ook is het belangrijk dat je beschikt over een werkende DigiD. Ook daarmee kan de medewerker van de Informatiewinkel je helpen, als je er nog geen hebt.

Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over geld, recht, vrijwilligerswerk, mantelzorg, of andere ondersteuning kunnen inwoners van maandag t/m donderdag van 9:00 – 13:00 uur terecht bij de Informatiewinkels.

14 februari 2019 / door / in
Het wel en wee in de Koperhorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Vele van u zullen woonzorgcentrum de Koperhorst kennen van het voorbij rijden. U zult er vast niet bij stil staan wat daar allemaal achter de deuren gebeurt. Uit vele jaren werkervaring binnen de de Koperhorst weet ik inmiddels dat er heel veel gebeurt binnen deze muren. Het is een maatschappij op zich, er wordt samengewerkt, geleefd, soms gehuild, maar ook veel gelachen. Op deze site zal ik de komende tijd regelmatig een stukje schrijven over het wel en wee in de Koperhorst.

Wist u dat de Koperhorst ook een wijkontmoetingscentrum is? U als wijkbewoner kunt elke dag gebruik maken van de warme maaltijden die we bieden. Tussen 12:00 en 13:30 uur is een een warme maaltijd. En tussen 16:30 en 18:00 uur. Voor de actuele prijzen en menu’s verwijzen wij u naar www.koperhorst.nl.
U kunt altijd zonder opgave gewoon aanschuiven. In de Koperhorst wordt elke dag vers gekookt. Sinds enkele maanden is de nieuwe open keuken in gebruik. Ik hoop u te mogen ontmoeten.

Wilma Polhoud

14 februari 2019 / door / in ,
Aan ergernis heb je niets
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Je hebt van die bewoners, waar je heel Schothorst wel mee gevuld zou willen hebben. Jan Groenewoud is er zo één!

In plaats van zich te ergeren aan zwerfvuil, heeft hij van zijn eigen centen een grijpertje gekocht. Daarmee gaat hij met grote regelmaat goed gemutst door de buurt om zwerfvuil op te ruimen. De omgeving van het Atrium, Koperhorst, de Holkerweg en het Valleikanaal is zijn werkterrein. “Heerlijk”, vertelt hij, “even lekker in de frisse lucht, een fijn stukje wandelen en me nog nuttig maken ook!”.

Zoals Jan zijn er gelukkig meer bewoners in Schothorst. Bewoners die zich ergeren aan zwerfvuil, maar die ergenis om weten te zetten in positiviteit. Prachtig toch?

Goed voorbeeld?

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, wordt er wel eens gezegd.  Volg jij ook? Je hoeft een grijper niet zelf te betalen. Wie zich inzet voor een schone buurt kan er eentje afhalen bij Het Groene Huis.

 

7 februari 2019 / door / in
zondag 10 februari Gluren bij buren in Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op zondag 10 februari is in Amersfoort het festival Gluren bij de Buren. Verspreid over de stad vinden in de huiskamers van ‘gewone mensen’ allerlei leuke optredens plaats. Ook in Schothorst!

Op maar liefst 8 locaties in de wijk kun je gratis en voor niets genieten van korte optredens van locale artiesten. Hieronder volgt een overzicht van alle adressen met de tijden van optredens. Stippel je eigen culturele wandeling door de wijk uit!

 • Mariken van Nimwegenpad 17: 12:00 – 13:30 – 15:00 uur
 • Raadhoeven 3: 12:00 – 13:30 – 15:00 uur
 • Kanteklaarpad 21:  12:00 – 13:30 – 15:00 uur
 • Didopad 7: 12:45 – 14:15 – 15:45 uur
 • Pieter Stastokerf 34: 12:45 – 14:15 – 15:45 uur
 • Schothorsterlaan 52: 13:30 – 15:00 – 16:30 uur
 • Queekhoven 67: 13:30 – 15:00 – 16:30 uur
 • Olivierplaats 2:  13:30 – 15:00 – 16:30 uur

WAAR IS WAT TE ZIEN?

12:00 – 13:30 – 15:00 uur

Op het Mariken van Nimwegenpad (nr 17) kun je genieten van  Dante, die in het dagelijkse leven werkt als woonbegeleider in de zorg, maar vandaag laat hij iedereen rocken!. Op Raadhoven 3 (in het gebouw van De Weesboom) kun je meedoen met ‘square dance’, de Flinstones Square Dance Club helpt alle voetjes van de vloer. Op het Kanteklaarpad (nr. 21) trakteert Hoge Noot je op covers uit vier decennia popmuziek. Dat wordt dus met recht een aha-erlebnis.

12:45 – 14:15 – 15:45 uur

Hou je van Afrikaanse percussie? Dan moet je zijn op het Didopad (nr. 7). Onder leiding van de kleurrijke Abu Swaleh trommelen gevorderde leerlingen van Scholen in de Kunst het bloed waar het niet gaan kan. Wie van theater houdt moet zijn op het Pieter Stastokerf (nr. 34) want daar vertoont TeRug haar kunsten.

13:30 – 15:00 – 16:30 uur

Wie helemaal gek is van Beatles-muziek kan niet anders dan gaan naar de Schothorsterlaan (52). Daar treden namelijk De Bietelettes op: vier meiden van middelbare leeftijd, waar John, Paul, George en Ringo bijna bij in het niets vallen. Space je liever op eigentijdse muziek? Kom dan naar de Olivierplaats (nr. 2). LucieJ & Gijs de Mik nemen je mee op reis door de droomwereld met hun dansbare spacemuziek. En voor wie meer iets met de hemel wil: kom dan naar de Queekhoven (nr. 67). Daar zingt, swingt en speelt Devote de sterren van de hemel met heerlijke Engels- en Nederlandstalige gospelmuziek. Swing maar lekker mee. Devote speelt uiteenlopende gospelstijlen. Van worship tot rock en van pop tot praise!

 

3 februari 2019 / door / in
Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat weer open
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Heb je wel een groen idee maar zijn de eisen van het Toekomstfonds niet iets te hoog gegrepen? Dan is de Voucherregeling van Beleef en Bewonder misschien iets voor jou.

Vanaf 11 februari 2019 kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht weer een voucher aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van €500,- of €1.000,-. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

Beleef en bewonder

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Informatie en aanvraagformulier

Het bedrag van de voucher moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Op deze pagina kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vanaf 11 februari) een aanvraagformulier.

Groen aan de Buurt

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt  met subsidie van de provincie Utrecht.

Overgenomen van: https://www.nmu.nl/nieuws/voucherregeling-beleef-en-bewonder-gaat-weer-open/

1 februari 2019 / door / in
Subsidie en ondersteuning voor duurzame ideeën
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Heb jij een duurzaam idee maar geen geld om het te verwezenlijken?

Voor de vijfde keer opent de gemeente het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. Met deze subsidie worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot en het afval in de stad verminderen. Los van deze subsidie helpt de gemeente startende ondernemers om een realistische business case op te stellen.

De openstelling van het Toekomstfonds is gestart op 14 januari, de eerste dag van de landelijke Week van de Circulaire Economie 2019. “Met deze subsidieregeling willen we koplopers, vernieuwers en doorbraakprojecten aanmoedigen om de duurzame ontwikkeling en de circulaire economie in Amersfoort te versnellen. En dat is hard nodig om de CO₂-neutrale en afvalloze stad te worden die we in de toekomst willen zijn”, aldus Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben al ruim 20 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen. Deelnemers van het afgelopen jaar waren onder meer de XL 3D printer voor plastic, een inzamelsysteem voor kleine bouwbedrijven en de menukaart die bewoners helpt om hun huis te verduurzamen.

Van idee naar business case

Voor initiatiefnemers die – bijvoorbeeld om een aanvraag bij het Toekomstfonds in te dienen – een realistische business case willen maken, organiseert de gemeente de Duurzame Uitdaging Amersfoort. Dit is een (gratis) ontwikkeltraject dat twee dagen duurt (7 en 21 maart). Meer informatie en de voorwaarden staan op www.duurzameuitdaging.nl.

Meer informatie Toekomstfonds

Vanaf 14 januari tot 1 april 2019 kunnen aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Er is in totaal €200.000 beschikbaar; per project maximaal €50.000 (op basis van cofinanciering). Informatie en de voorwaarden staan op www.amersfoort.nl/toekomstfonds. Voor potentiële aanvragers die hun plan willen toetsen aan de voorwaarden is er op dinsdagmiddag 19 februari een bijeenkomst. Aanmelden voor deze middag kan via duurzamestad@amersfoort.nl.

Gewijzigd overgenomen van: https://www.amersfoort.nl/nieuws/subsidie-en-ondersteuning-voor-duurzame-ideeen.htm

1 februari 2019 / door / in
Netwerken met Stephanie
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN FEBRUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op 1 februari start in Zielhorst en Schothorst een nieuwe buurtnetwerker: Stephanie Niessen.  Stephanie heeft de Informatiewinkel van Indebuurt033 in de Groene Stee in Liendert gecoördineerd en neemt veel kennis en ervaring mee naar haar nieuwe werkplek.

Maatwerk en Verbinden

Hoe ziet Stephanie haar nieuwe functie? Allereerst moet ik beide wijken grondig leren kennen, weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Dan kan ik meedenken met bewoners en professionals die ideeën hebben, samen met hen concrete plannen maken, zodat we de doelen uit het wijkplan stapje voor stapje kunnen realiseren. Ik zie mijn functie vooral als ‘maatwerk leveren’ en ‘verbinden’. Maatwerk: precies díe rol pakken die bij elke actie gewenst is. Verbinden: die mensen en die organisaties bij elkaar brengen die samen een wijkdoel kunnen realiseren.”

Contact met bewoners

De afgelopen weken was Stephanie al bij het WBT-Zielhorst en bij de Wijkraad Schothorst. Ze kijkt ernaar uit de komende tijd met veel bewoners in gesprek te komen. Stephanie is bereikbaar via de mail: stephanie.niessen@indebuurt033.nl en via de telefoon: 06 41545986.

Multiculturele ontmoeting in Schothorst

Netwerken, dat doet ook de wijkraad. Hoe meer bewoners meedenken, hoe beter we met elkaar kunnen vaststellen welke doelen uit het wijkplan prioriteit hebben en hoe we die kunnen realiseren. Samen met Stephanie wil de wijkraad dit jaar een multiculturele ontmoeting in de wijk organiseren. Meedenken daarover en over andere zaken die in de wijk spelen? En meteen kennismaken met Stephanie? Kom dan naar de volgende vergadering van de wijkraad!

Vergadering Wijkraad Schothorst 6 februari

Op woensdag 6 februari om 19.30 uur komt de wijkraad bijeen in De Koperhorst, Paladijnenweg 275.  Vergaderingen van de wijkraad staan open voor alle bewoners. Meer info over de wijkraad vind je op de pagina van de Wijkraad.

1 februari 2019 / door / in
Dit weekend Nationale Tuinvogeltelling
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Dit weekend organiseert Vogelbescherming Nederland weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weet men hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen zij vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee.
   Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of op je balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.*
  2. Je telling geef je op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 gemakkelijk door via de app Tuinvogels of via de website tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat daar voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 28 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto en je kunt na je half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels je zag.

25 januari 2019 / door / in
Wat is jouw ervaring met de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Begin 2018 heeft de gemeente de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg verkeersveiliger gemaakt en is de doorstroming verbeterd. Om te beoordelen of de maatregelen echt bijdragen, houdt de gemeente een evaluatie. Dit doen ze met een (online) vragenlijst en cameraregistratie op de rotonde.

In de week van 28 januari staan medewerkers van een verkeersadviesbureau bij de rotonde met een korte vragenlijst. Deze vragenlijst is ook online beschikbaar en kan, tot en met donderdag 31 januari, ingevuld worden door iedereen die gebruik maakt van de rotonde.

Fiets, loop of rij je over de rotonde? Dan horen ze graag jouw ervaring. Vul de enquête in, het kost u zo’n vier minuutjes van je tijd. Daarnaast legt een aantal camera’s (van 19 t/m 25 januari 2019) op de rotonde al het verkeer vast zodat men kan zien wat er gebeurt.

Geen registratie kentekens of snelheid

De camera’s registeren geen kentekens of snelheid en bij de verwerking van de beelden wordt voldaan aan de privacywet. Aan de hand van alle gegevens, kijkt men of de maatregelen die zijn genomen ook echt bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en doorstroming en of er nog aanpassingen nodig zijn.

25 januari 2019 / door / in
De Open Dagen komen eraan
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Ze komen er weer aan – de open avonden van de middelbare scholen in en om Amersfoort, momenten waarop leerlingen uit groep 8 en hun ouders een kijkje kunnen komen nemen op middelbare scholen voordat ze definitief hun keuze maken. Hier volgen alle mij bekende data op een rijtje:

’t Atrium

Paladijnenweg 611, https://www.t-atrium.nl/
vmbo/tl, mavo-plus, havo, vwo; tweetalig onderwijs op havo- en vwo-niveau, keuze tussen extra lessen sport, Engels, kunst, bètavakken, informatica

Informatiemomenten:
zaterdag 26 januari,
10.00 – 13.00:  Open huis voor leerlingen en ouders
dinsdag 29 januari, 19.00 – 21.00:    Informatieavond tweetalig onderwijs. Vast programma voor leerlingen en ouders.
Klik hier om je aan te melden.
maandag 4 februari, 19.00 – 21.00:  Informatieavond voor de sportklas. Vast programma voor leerlingen en ouders.
Klik hier om je aan te melden.
woensdag 6 februari, 14.00 – 16.00: Kennismakingslessen voor groep 8 leerlingen. Klik hier om je aan te melden.

Farel College

Paladijnenweg 101, www.farel.nl
vmbo/tl, havo, vwo; tweetalig onderwijs op alle niveaus, technasium

Thema-avond TTO en Bèta Campus:
woensdag 16 januari 2019 – 19.00 – 21.00
donderdag 17 januari 2019 – 19.00 – 21.00

Open Huis:
vrijdag 1 februari 2019: 19.00 – 21.30
zaterdag 2 februari 2019: 11.00 – 13.30

Vanaf half januari tot half februari kunnen groep 8 leerlingen een dagje meelopen. Schrijf je hier in.

GSG Guido

Paladijnenweg 251, www.guido.nl
vmbo/tl, havo, vwo, gymnasium, i-avo (voor havo/vwo leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben)
Ouders en werknemers van het Guido moeten het identiteitsdocument ondertekenen.

Open dag: woensdag 30 januari, van 15.00 – 21.00 uur.

Na de aanmelding is het mogelijk om een dagdeel mee te lopen op de school.

College ’t Hooghe Landt

Trompetstraat 1, http://www.meridiaan-college.nl/tHoogelandt/Onderwijs.aspx
mavo-xl, havo, vwo, gymnasium; stroom Kunst en Cultuur; technasium

Inloopavonden:
dinsdag 5 februari 2019, 19.15-21.30
woensdag 6 februari 2019, 19.15-21.30
Aanmelden niet nodig.

Informatieavond Vwo Technasium /Gymnasium
dinsdag 15 januari 2019
voor leerlingen en hun ouders met een vwo advies
Inschrijven vanaf maandag 7 januari 2019.

Informatieavond Havo/Vwo Technasium/Cultuur TP
dinsdag 22 januari
voor leerlingen en hun ouders met een havo/vwo, vwo advies
Inschrijven vanaf maandag 7 januari 2019.

Informatieavond mavo XL/Havo met technologisch design
woensdag 30 januari
voor leerlingen en hun ouders met een mavo en mavo/havo advies
Inschrijven vanaf maandag 7 januari 2019.

Op het moment dat deze informatie verzameld werd, was er geen inschrijfformulier voorhanden. Bel 033 455 9363.

Deze informatie is ook beschikbaar tijdens de inloopavonden op dinsdag 5 februari en woensdag 6 februari. Ga dan naar een van de lokalen waar “algemene informatie” wordt gegeven.

17 januari 2019 / door / in
Wonen in De Vlinder
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JANUARI 2019.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De Vlinder is het appartementencomplex dat pal naast Station Schothorst ligt. Ik vroeg een bewoonster, Cora Koning, hoe het was om zo dicht naast het station te wonen. Hier volgt haar verslag:

Nog wat slaperig stapt de Vlinderbewoner naar buiten met de hond. Een rondje om, kort nadat de eerste zonnestralen binnenkwamen op haar slaapkamer in haar appartement op de derde verdieping van het appartementencomplex De Vlinder pal naast station Schothorst. Vlak voor haar langs snelt een treinreiziger. Mogelijk is hij nog op tijd voor de trein! Succes! Ze steekt de busbaan over en gaat richting Park Schothorst. Een zakje in de hand voor de onvermijdelijke boodschap van de hond straks!

Een volgende Vlinderbewoner met een zware rugtas vol schoolboeken stapt ook uit de deur; eveneens vlot doorstappend om de bus te halen, richting school.

Een moeder roept zacht de kinderen van de ruime binnenplaats: “Kom! We moeten gaan, anders komen we te laat op school.” Zij gaat richting de fietsenstalling en zet de kinderen op de fietszitjes.

Met een koffertje achter zich aan rollend wandelt een andere Vlinderbewoner over de galerij naar de parkeergarage beneden het complex waar de auto fijn overdekt staat. Erg comfortabel wanneer het af en toe wintert in het land. Maar ook zomers is de auto niet loeiheet!

De geluiden van het verkeer nemen toe in de ochtendspits: aan de ene zijde de geluiden van fietsers, bus en voetgangers; aan de andere kant van het complex de geluiden van autoverkeer. Het geluid van de snelweg is hier nauwelijks hoorbaar; wandelend in het park Schothorst hangt bij stil weer het geluid van de snelweg als een deken er overheen. In onze appartementen is dat niet hoorbaar.

Na de ochtendspit keert de rust terug tot het middaguur. De lunchtijd geeft weer reuring en beweging rondom het complex: pratende werknemers van nabijgelegen bedrijven wandelen in hun lunchpauze. De Italiaan bij de bushaltes handelt vlot en levert verrukkelijke broodjes. Scholieren van de Campus nabij vertellen elkaar luidruchtig stoere verhalen en halen eten en drinken bij de supermarkt.

Ik kijk om me heen na de lunchpauze wanneer ik boodschappen ga doen; een leeg blikje Red Bull staat in het gras gedrukt, verpakkingsmateriaal van broodjes liggen verspreid over de stoep en de busbaan; kauwgum en sigarettenpeuken zijn vers gedropt.

Zoetjesaan op de middag vult het appartementencomplex weer; mensen komen thuis. Om uiteenlopende redenen wonen zij hier: huurders en eigenaren.

Opnieuw op dit moment van de dag is er een opleving van geluid, dan komt er de rust en stilte van de avond. Aan de westzijde kijken de Vlinderbewoners onder het genot van een drankje tijdens het bereiden van de maaltijd af en toe naar de prachtig ondergaande zon die een kleurenpracht laat zien over de achtertuinen van medebewoners in de wijk.

Op het balkon hoor ik treinen. Op weg naar andere stations waarmee we verbonden zijn via het spoor.

8 januari 2019 / door / in ,
Informatiemarkt aardgasvrij druk bezocht
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Zaterdag 24 november kwamen naar schatting 500 mensen naar de Informatiemarkt Schothorst-Zuid Aardgasvrij. In De Hoeksteen kregen zij informatie om hun woning te isoleren en aardgasvrij te maken. Er waren kraampjes (o.a. warmtepomp, isolatiemateriaal, inductie koken, zonnepanelen, warmtenet, herinrichting openbare ruimte, operatie Steenbreek, Groene Huis, Stedin), presentaties en gesprekken. Kinderen konden leuke experimentjes doen in de DoeZo Bus en er was een knutseltafel van het Groene Huis. De informatiemarkt werd georganiseerd samen met het lokale energieloket 033Energie en in overleg met de wijkraad.

25 mensen gaven aan interesse te hebben in een pilot om hun huis in stappen aardgasvrij te maken, waarvoor begin volgend jaar de eerste informatiebijeenkomst is. Al met al een mooie opbrengst! Foto’s, video en verslag vindt u op www.amersfoort.nl/aardgasvrij. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond aardgasvrij? Vul dan het formuliertje in op www.amersfoort.nl/aardgasvrij.

8 januari 2019 / door / in
Gospelkoor Testify! treedt op tijdens de Kerstlichtjestocht
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Silent night, Mary did you know, This holy Christmas Night… Gospelkoor Testify! is al een paar weken in kerstsfeer. Het verhaal van de geboorte van Jezus tot leven wekken met muziek, dat is de missie in de donkere dagen voor Kerst. Daarom doet Testify! graag mee aan de sfeervolle Kerstlichtjestocht in Park Schothorst op 22 december.

Dirigent Jolanda Brus kijkt er alweer reikhalzend naar uit. ‘Ik vind het zo mooi dat daar zo’n tweeduizend mensen langskomen met ieder een eigen motivatie. De een heeft wel iets met God en de kerk, een ander komt gewoon voor de sfeer, maar iedereen is welkom. Dat past bij ons koor en om die reden werken we al een aantal jaren mee. Bij dit evenement voelen we ons thuis!’

Vuurkorven
De Kerstlichtjestocht in Park Schothorst is inmiddels een decembertraditie. De organisatie is in handen van twee kerken die de Amersfoorters in een sfeervolle ambiance willen laten kennismaken met het kerstverhaal. Eerst loop je via honderden lichtjes langs de bekende scènes. Aan het einde kom je op een pleintje met vuurkorven waar je elkaar kunt ontmoeten. Brus: ‘Op deze plek vol warmte, gezelligheid en een beetje lekkers trakteren wij je graag op een prachtig stukje livemuziek.’

Licht klassiek
Tijdens het evenement brengt het koor een aantal kerstliederen in een nieuw jasje ten gehore. ‘De vertrouwde kerstliederen hoor je al terwijl je de tocht loopt,’ verklaart Brus. ‘Dan vinden wij het leuk juist om liederen te zingen waar een twist in zit, terwijl toch het bekende door het lied heen schemert. We hopen dat dit de luisteraar triggert: doordat je een beetje verrast wordt, kan de inhoud opnieuw gaan spreken.’

Zingen vanuit je hart
Het koor, dat in juni zijn twintigjarig jubileum vierde, blijft in beweging. ‘Er zijn weer nieuwe leden met een frisse inbreng,’ vertelt Brus. ‘Ook studeren de koorleden met steeds meer precisie de nummers in, wat de kwaliteit ten goede komt. Maar die staat geheel in dienst van de inhoud. Het verhaal vertellen, zingen vanuit je hart – daarin willen we blijven groeien. Het is fijn om te horen dat we een hartelijke sfeer uitstralen.’

De Kerstlichtjestocht vindt plaats op 22 december (16.30-19.00), in Park Schothorst. Toegang is gratis. Kom ook en geniet mee!

www.gospelkoortestify.nl

tekst: Sandra van Tongeren

20 december 2018 / door / in
Tekenen en kleuren….
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Speciaal voor alle 55plussers in Schothorst organiseert Scholen in de Kunst drie workshops tekenen. Er wordt gewerkt met kleurpotlood en pastelkrijt en aandacht gegeven aan het tekenen van (speelse) vormen en verschillende kleurtechnieken. Denk nou maar niet ‘da’s niets voor mij’, want of je nu wel of niet tekenervaring hebt: iedereen kan meedoen! De workshops worden begeleid door Ingrid Stolk, een ervaren én inspirerende tekendocent, die zelf ook in Schothorst woont.  Dankzij subsidie van Indebuurt033 kost de complete cursus (bestaande uit drie workshops) maar € 7,50.

Wanneer

Op drie maandagochtend van 10:00 – 12:00 uur.

Data: 14 januari, 28 januari en 11 februari

Waar

Inloophuis Schothorst,

Lancelotpad 18.

Is het voor u niet haalbaar om daar op eigen houtje naar toe te komen? Maak dan gebruik van de Wijkmobiel. Die rijdt u er voor 2 euro heen en haalt u voor 2 euro ook weer op. Reserveren is wel nodig: Er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen, dus….. geef u zelf snel opDe workshops vinden plaats in het Inloophuis, Lancelotpad 18. Is het voor u niet haalbaar om daar op eigen houtje naar toe te komen? Maak dan gebruik van de Wijkmobiel. Die brengt u voor 2 euro per rit overal in Schothorst (en directe omgeving) naar toe. Reserveren is wel nodig. dat kan via 06 – 408 316 47 of via www.wijkmobiel.nl

Meedoen aan de cursus

Aanmelden kan bij het Inloophuis. Bel 033 – 480 19 02 of mail info@inloophuis.nl

Maak wel een beetje haast met uw aanmelding, want er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en kleuren en tekenen is hartstikke leuk. Doen dus!

 

20 december 2018 / door / in
Hooggeëerd bezoek
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Koning Willem-Alexander en Maxima komen op 27 april niet naar Schothorst, maar alle wethouders én de burgermeester trokken onlangs wel door de wijk. Schothorst krijgt en verdient ook veel aandacht van het gemeentebestuur. Er speelt in deze wijk zoveel leuks en interessants! Een groot gedeelte van Schothorst Zuid wordt aardgasvrij, de speelplekken worden onder handen genomen, het openbaar groen gaat op de schop, er moeten dingen met de riolering gebeuren en Schothorst is een interessante wijk voor pilots. Dat is fijn!

Op de foto ziet u hoe burgemeester en wethouders zich vergapen aan Hinderstein. Daar gaat namelijk op initiatief van bewoners het een en ander gebeuren. Iets waardoor die plek groener en gezellig wordt en voor de omwonenden meer van betekenis zal zijn. Binnenkort lees je er meer over…

20 december 2018 / door / in , ,
Mogelijkheden voor mensen met een smalle beurs
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De gemeente biedt verscheidene mogelijkheden voor mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien om rond te komen. Misschien is dit bij u van toepassing, of misschien kent u iemand?

U kunt bijvoorbeeld geld aanvragen voor een lidmaatschap bij een sportclub of muziek- of andere vereniging, of voor de bibliotheek, of voor theaterbezoek of een ov-kortingskaart of een museumkaart. Helaas maar één van die mogelijkheden!

Of u kunt geld aanvragen voor huiswerkbegeleiding voor uw kind. Zo heeft het kind een rustige plek om huiswerk te doen, en kan het hulp krijgen bij het wegwerken van achterstanden in bijvoorbeeld wiskunde. Ook voor kinderen is er de mogelijkheid om deelname aan sport- of andere activiteiten te vergoeden. U kunt ook een ‘kledingpas’ t.w.v. €100 aanvragen voor kinderen van middelbare-schoolleeftijd.

En er zijn nog meer mogelijkheden… Klik hier om te zien of u in aanmerking komt en wat er allemaal mogelijk is. Laat niet geld liggen dat voor u beschikbaar is!

 

30 november 2018 / door / in
Plein voor bewoners
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Verscholen achter de huizen en appartementen op de hoek van de Sara Burgerhartsingel en de Holkerweg ligt een nu nog triest pleintje. Maar daar komt verandering in!

De eerste verandering is al gerealiseerd. Om de overlast van fietsende scholieren, die het pleintje als een soort sluiproute gebruikten, tegen te gaan, plaatste de gemeente op verzoek van de bewoners een hek. ‘Fijn!’, dachten veel bewoners, maar vier bewoners dachten vooral: ’het kan veel fijner!’ 

Op initiatief van deze vier bewoners ligt er nu een compleet nieuw inrichtingsplan. Met meer groen, fleurige bloembakken, bankjes om te zitten en wat speeldingen voor de kleintjes.

Samenwerking

De bewoners maakten het herinrichtingsplan met behulp van Daniel Roos, een door de gemeente ingehuurde tuincoach, die de bewoners ook gaat begeleiden bij het aanleggen van de tuin. Want als bewoners zelf ook een duit in het zakje doen, en de buurt niet tegen het plan is, dan helpt de gemeente graag een buurt groener en gezelliger te maken. 

Bewoners én de gemeente gaan nu samen aan de slag om het plan te realiseren. Een van de bewoners: “Natuurlijk kunnen we niet alles zelf doen. De gemeente zorgt zeg maar voor al het zware werk en voor begeleiding. Maar dat wat we wel zelf kunnen of kunnen leren, dát pakken we als bewoners zelf aan. Met elkaar samen klussen is misschien dan zwaar, maar óók heel gezellig. En zo wordt het ook echt een pleintje van ons. Een soort van binnentuin voor iedereen die rond dit pleintje woont.”

Aan de slag

Van die nieuwe binnentuin maakten de bewoners een maquette. De gemeente stuurde alle omwonenden een brief om iedereen te informeren over de plannen en uit te nodigen naar die maquette te komen kijken. En hoewel sommige bewoners sceptisch zijn, reageerde men wel enthousiast op de ideeën.

De vier bewoners en de gemeente werken het plan nu samen verder uit. Wie doet wat en wie kán wat. Die vragen worden de komende weken beantwoord en dan in het voorjaar… gaat het werk echt van start. Op deze website kunt u de vorderingen volgen.

Kom kijken

Nieuwsgierig naar de plannen? Op de Aardgasvrijmarkt van zaterdag  24 november aanstaande is de maquette ook te zien en zijn de plannenmakers aanwezig om u te vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Ook ideeën van bewoners voor andere plekken in Schothorst zijn dan te zien. Dus… als uw buurt ook wel een opknapbeurt kan gebruiken, kom dan inspiratie halen. De markt is in De Hoeksteen, de kerk, die pal achter de Jumbo in het winkelcentrum ligt. Aanvang 10:00 uur, einde 16:00 uur.

22 november 2018 / door / in ,
Dienstregelingen Lijn 4, 5 en 7 gaan veranderen
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op zondag 9 december gaat de nieuwe dienstregeling van Syntus Utrecht in voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. De nieuwe dienstregeling komt mede tot stand door tips en feedback van reizigers en chauffeurs. 

Lijn 7 rijdt door Schothorst op zijn route tussen station Amersfoort en station Vathorst. Tussen station Schothorst en station Amersfoort wijzigen misschien de tijden, maar de frequentie niet: die blijft maandag t/m zaterdag overdag, zoals nu, ieder kwartier (met uitzondering van de zomervakantie). Tussen de stations Schothorst en Vathorst rijdt lijn 7 voortaan iedere 30 minuten in plaats van ieder kwartier.

Ook lijn 5 rijdt minder vaak tussen de stations Schothorst en Vathorst. De vertrektijden van de lijnen 5, 7, 101 en 203 worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd  zodat er voldoende vertrekmomenten per uur blijven voor reizigers van/naar Zielhorst en Vathorst.  Iedere wijk in Amersfoort-Noord blijft op maandag t/m zaterdag overdag minimaal 4x per uur bereikbaar (behalve, zoals gezegd, in de zomervakantie).

Lijn 4, die over de Hamseweg de bewoners in Schothorst-West bedient, gaat ieder kwartier rijden in plaats van iedere tien minuten.

De nieuwe folders en lijnennetkaarten van Syntus Utrecht zijn beschikbaar op www.syntusutrecht.nl/dienstregeling. Ook zijn de lijnen en dienstregeling via de interactieve reisplanner te bekijken. Daarnaast worden reizigers geattendeerd op de nieuwe dienstregeling via de beeldschermen en omroepberichten in de bussen, de dynamische borden bij diverse haltes en via social media.

19 november 2018 / door / in
Workshop Kerstversieringen knippen
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving

Vind u het leuk om uw huis en tafel wat kerstsfeer te geven? Dat kan heel eenvoudig met zelfgeknipte versieringen. Wijkgenote Riet Bessels is een zeer ervaren knipdocente. Ze geeft u veel voorbeelden en handige tips om eenvoudige maar heel mooie versieringen te maken: tafelversieringen, naambordjes voor het diner, (menu)kaarten of versieringen voor in huis.

Wie er handig in is, krijgt extra uitdaging! U kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als u wilt.

Wie…………….55-plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer……maandag 3, 10 en 17 december 2018
Tijd…………….10:00 – 12:00
Waar…………..Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18, Amersfoort
Kosten………..€7,50 per persoon, voor 3 workshops.
……………………Er kunnen 10 mensen meedoen.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Inloophuis Schothorst:
info@inloophuisschothorst.nl of 033-4801902

Tip: Voor €2,- per rit haalt de Wijkmobiel u thuis in Schothorst, Zielhorst of De Hoef op en brengt u naar de workshop. Reserveer via 06-40831647 of www.wijkmobiel.nl.

19 november 2018 / door / in
“De Vlinder” verduurzaamt
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Wij, de commissie duurzaamheid van de VVE De Vlinder, werken enthousiast aan het verduurzamen van ons appartementencomplex met 70 woningen en kantoren. De Vlinder, gelegen aan de Sara Burgerhartsingel naast het busplatform bij station Schothorst, kent een goed lopende VvE, die twee jaar geleden een commissie duurzaamheid heeft opgericht om de mogelijkheden om het complex te verduurzamen te onderzoeken.

We zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de appartementen energiezuiniger te maken en een ‘quick-scan’ gaf een overzicht van maatregelen. Omdat ons complex in 1998 best goed gebouwd is, leverden niet alle maatregelen direct meerwaarde…

Andere maatregelen waren wel interessant: recent zijn ruim 120 (!) lampen in de parkeergarage en de algemene gezamenlijke ruimten vervangen door duurzame ledverlichting. Daarmee besparen we veel energie, zonder aan comfort te verliezen. Op het binnenplein van appartementencomplex De Vlinder zorgen de energiezuinige straatlantaarns, lampen bij de woningen en in de parkeergarage voor goede verlichting, met een flink lager energieverbruik! We verwachten de extra kosten van de lampen binnen vier jaar terug te verdienen.

We zoeken gedreven verder op thema’s als transport (laadpalen), afval (scheiding bij de bron), energie (zonnepanelen op ons dak en / of isoleren) en vergroening (van onze binnenplaats). Volgend jaar willen we op deze thema’s nieuwe maatregelen uitvoeren.

We verduurzamen ons complex stapje voor stapje, op weg naar een fantastisch duurzaam, comfortabel en veilig appartementencomplex: energieneutraal, gasloos, groen. Daarvoor moet, net zoals in de rest van Schothorst, nog best veel gebeuren en er zal nog wel wat tijd overheen gaan.

Bericht ingezonden door bewoner – waarvoor dank!

 

19 november 2018 / door / in ,
Wijkmobiel in de running voor een optreden op Koningsdag
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Zoals de meesten al weten, komen de Koning en Koningin op Koningsdag 2019 naar Amersfoort. Onlangs organiseerde de gemeente een inloop waar stadsbewoners hun ideeën konden inbrengen voor het inkleden van deze dag.

De Wijkmobiel van Schothorst en Zielhorst werd voorgesteld als een prima vervoersmiddel voor onze koninklijke gasten. Daar werd ook serieus aandacht aan besteed. Ook in het artikel over deze indeeëninloop in het Algemeen Dagblad werd de Wijkmobiel uitgebreid besproken:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoorters-presenteren-plannen-voor-koningsdag-op-ideeenmarkt-in-sint-joriskerk~a61db394/.

 

12 november 2018 / door / in
Schothorst-Zuid aardgasvrij – Infomarkt
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Over een aantal jaren stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas. Dat betekent nogal wat. We stappen in het hele land over op andere manieren om huizen, andere gebouwen en water te verwarmen en om te koken. Per wijk maken we hier een warmteplan voor, waarin staat hoe een wijk aardgasvrij kan worden.

In juni en september heeft u hiervoor een bijeenkomst kunnen bezoeken in Schothorst-Zuid. Dit hebben bijna 300 mensen gedaan. Op https://www.amersfoort.nl/project/informatiemarkt-aardgasvrij.htm vindt u een weergave van deze avonden.

Tijdens de bijeenkomsten hebben veel bewoners aangegeven meer informatie te willen. Daarom is er op zaterdag 24 november van 10.00 – 16.00 uur voor de bewoners van Schothorst-Zuid een informatiemarkt. Tijdens deze markt gaan we ook graag met u in gesprek over het warmteplan voor Schothorst-Zuid. De komende maanden werken we dit warmteplan – samen met de wijk – verder uit. Hierin verwerken we de ideeën en meningen uit de eerdere bijeenkomsten en uit de informatiemarkt van 24 november.

Wellicht mogen bewoners van Schothorst-Noord ook een kijkje komen nemen: dit is ook hún voorland.

De gemeente organiseert de informatiemarkt samen met 033Energie (het lokale energieloket) en in overleg met de wijkraad. De informatiemarkt vindt plaats in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59. U bent van harte welkom om binnen te lopen en hoeft zich nergens voor aan te melden.

Wat is er te doen?

 1. Wilt u meer weten hoe u uw huis kunt isoleren, wat een warmtepomp is en hoe die werkt? Wilt u de warmte van warmtepanelen voelen, ervaren hoe u met inductie kunt koken? Of zien hoe u uw tuin kunt aanpassen naar meer groen? Nieuwsgierig naar het gebruik van de elektrische buurauto? De hele dag zijn er live demonstraties en experts om aan te spreken.
 2. Wilt u bijgepraat worden over de alternatieven voor aardgas? Om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur vertelt een deskundige u meer over de mogelijkheden van een warmtepomp, warmtenet en de verschillende energiebronnen hiervoor, en over groengas of waterstofgas.
 3. Om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur kunt u horen wat globaal de mogelijkheden en kosten per woningtype zijn om een huis te isoleren en aardgasvrij te maken.
 4. Meedenken en -praten hoe u als bewoner kunt helpen om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken? Hoe u tot een georganiseerde bewonersinbreng kunt komen voor het warmteplan? Maar ook hoe u als bewoners samen zonnepanelen kunt kopen, huizen kunt isoleren of met de straat een warmtevoorziening kunt treffen? Discussieer mee, hoor ervaringen van anderen en kom op goede ideeën. U bent welkom om 11.00 uur en om 14.00 uur. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier.
 5. Bezoek ook de kraam Financiering & subsidies. Hier hoort u wat de huidige financieringsmogelijkheden zijn om uw woning te verduurzamen.

Kinderen mee? Graag!

Kinderen kunnen leuke experimentjes doen in de DoeZo Bus. Ook zijn er andere activiteiten voor hen.

Vervoer een probleem? Laat u ophalen!

Is het lastig voor u om naar De Hoeksteen te komen? Mensen die minder mobiel zijn, kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur worden opgehaald en thuisgebracht met de Wijkmobiel of met een elektrische buurauto. Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan uiterlijk woensdag 21 november het formulier in op www.amersfoort.nl/aardgasvrij of bel met 14033.

Waarom aardgasvrije woningen?

Uiterlijk in 2030 stopt de gaswinning in Groningen. Daarnaast zorgt het gebruik van aardgas voor CO₂-uitstoot. CO₂ is een broeikasgas en draagt bij aan klimaatverandering en opwarming van de aarde. Daarom gaan we in Nederland onze huizen aardgasvrij maken. De gemeente Amersfoort streeft ernaar om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. De hele stad aardgasvrij maken, is een enorme opgave die we alleen maar samen kunnen realiseren.

Dit artikel behelst grotendeels de inhoud van de brief die onlangs door de gemeente naar bewoners van Schothorst-Zuid is gestuurd.

12 november 2018 / door / in
Plannen voor deze plek!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Woensdag 14 november, tussen 18:30 en 20:00 uur, organiseert de gemeente een ‘inloopavond’ op het pleintje dat u ziet op de foto. Mogelijk wordt dit pleintje namelijk veranderd.

Een groep enthousiaste bewoners heeft voor dit pleintje een herinrichtingsplan gemaakt. Een plan, waardoor het er groener, aantrekkelijker en gezelliger wordt.

Alle omwonenden hebben inmiddels van de gemeente een brief gekregen. Mét schetstekeningen van het nieuwe ontwerp én de uitnodiging/oproep om op 14 november tussen 18:30 en 20:00 uur naar het pleintje te komen. In de dan voor de gelegenheid opgezette tent staan bewoners en gemeentemedewerkers klaar om iedereen over de plannen te informeren. Er is alle gelegenheid voor vragen en natuurlijk ook voor andere ideeën.

 

12 november 2018 / door / in
Slachtoffer woninginbraak

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Al lezend in de krant valt mijn blik op een politiebericht. “POLITIE WAARSCHUWT” schreeuwt de kop, “Wees in de vakantieperiode extra alert op inbrekers”. Mijn gedachten gaan een sprong terug…

Het was al donker toen ik na een gezellig weekend thuis kwam. Ik stak de sleutel in het deurslot en draaide om mijn deur te openen, maar geen beweging. ‘Vast de verkeerde sleutel van mijn bos gepakt’, dacht ik, maar nee hoor, toch niet. Ik draaide nog eens… en nog eens… maar geen beweging. Wat nu? Ik keek om me heen en zag de buurman die zijn hond aan het uitlaten was. Zou ik hem om hulp vragen? Dat deed ik.

Hulpvaardig kwam de buurman naar me toe. Ook hij probeerde het slot open te draaien, maar nu brak zelfs de sleutel af. “Er is iets mis met het slot”, zei hij, “wat raar”… Hij inspecteerde mijn huis en zag toen aan een raam dat er iets mis was. “Er is bij je ingebroken”, zei hij, “kijk maar niet naar binnen.” Toch wilde ik kijken. Bij het zien van de ravage ging alles draaien en moest ik steun zoeken. Wat een bende in de kamer, alles lag over de vloer verspreid. Mijn buurman belde de politie, die was er heel snel. Ik mocht niet naar binnen, durfde dit ook niet. Met trillende knieën stond ik voor mijn eigen voordeur, terwijl de politie in mijn huis foto’s maakte van hoe de dieven binnenkwamen en welke puinhoop ze achterlieten. Pas toen alles was vastgelegd mocht ik naar binnen. Het was één grote puinhoop. Alles, werkelijk álles was overhoop gegooid. Mijn thuis, mijn veilige plek, was ruw verstoord.

Vreemde handen hebben overal aan gezeten. Alles aangeraakt. Alles besmet. Als het donker is, durf ik mijn huis niet meer uit. Als ik thuis blijf, ben ik bang. Ondanks de extra sloten, ondanks al die andere maatregelen. Mijn huis voelt niet meer als mijn huis. Ik kan toch niet in een bunker leven? Waarom kozen die inbrekers mijn huis? Wat hebben zij daaraan? Waarom deden ze dit?

Weg was mijn gevoel van veiligheid. En weg was mijn vertrouwen.

Pas heel veel later vond ik die terug. Nu voel ik weer een stralende oerkracht. Wat is de schepping onmetelijk mooi! De zonnestralen geven mij weer vertrouwen in de mensen om mij heen. Mijn huis is nog steeds goed beveiligd, maar geen vesting meer. De tuin is in de zomer weer mijn tweede huiskamer, met bloemen, fakkels en lampjes.

Tineke Pul, wijkschrijver 

 

 

 

 

 

12 november 2018 / door / in ,
Voorbij: die mooie zomer!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Wat een geweldige zomer hebben we achter de rug. Wekenlang leefden we in de tuin. laat in de tuin zitten.  Elke morgen de tuinstoelen van kussens voorzien. Onder het genot van een luchtig ontbijtje de krant doornemen en dan maar snel de parasol openklappen, want warm was de afgelopen zomer wel.

Onze goede, oude buren zijn ook liefhebbers van de zon. Net als wij zitten ook zij elke dag in de tuin. Zij met haar hardhorendheid en hij met een daardoor aangepast stemvolume.

Of we nou willen of niet: we horen woord voor woord wat ze met elkaar bespreken. En voor mensen die al zoveel huwelijksjaren samenzijn is dat opvallend veel. Het gesprek tussen de twee kabbelt de hele lange zomer door.

Zowel de buurman als buurvrouw hebben een stopwoordje. Hij eindigt nagenoeg elke zin met een vragend ‘ja?’. Vermoedelijk om te peilen of zijn vrouw zijn verhaal wel volgt. Maar gek genoeg horen we haar nooit antwoord geven en last de buurman ook nooit een pauze in, zodat ze antwoord zou kunnen geven.

Het stopwoordje van de buurvrouw is een snerpend  ‘Hè?’. Om de paar minuten schalt dat vragende ‘Hè?’ door de tuin. Het doet pijn aan mijn oren. Het druist zo in tegen wat ik thuis geleerd heb: zeg nooit ‘hè?’, dat klinkt zo lomp, vraag ‘wat zegt u’’?

Het gesprek van onze buren kabbelt de hele zomer door. We raken er aan gewend en stoppen onze oren toe. Alleen als er met stemverheffing gesproken wordt, leggen we onze krant of boek even neer.

Laatst bijvoorbeeld. Toen iets in de buurt het gespreksonderwerp van onze buren was en onze namen ook zijdelings ter sprake kwamen. Maar net op het moment dat we de clou konden vernemen, ging onze andere buurman met zijn maaimachine aan de slag en hoorde we alleen nog maar zijn motorlawaai.

Mijn vrouw en ik keken elkaar toen aan en besloten onze E-bike uit de schuur te halen en een rondje te gaan fietsen. Als we weer thuiskomen is de rust in onze tuin niet teruggekeerd. Iedereen zit immers buiten. Uit alle windrichtingen komen de gesprekken onze tuin binnen.

Er groeit een diep verlangen in ons dat er een regenbuitje komt over-drijven. Toch geen kwaad woord over onze buren. In de aard zijn het aardige en behulpzame mensen. Heb je elkaar nodig dan zijn zij en wij er voor elkaar. Waarmee gezegd: ”een goede buur is beter dan een verre vriend”

Om op het opschrift terug te komen: het was het zomertje wel.

Waarvan acte: buurman Piet.

Buurman Piet van den Enden is één van de wijkschrijvers van Schothorst.

Wilt u ook wijkschrijver zijn? Bel dan 06 – 52 477 917

8 november 2018 / door / in ,
AED erbij in Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN NOVEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een AED geplaatst op de Elsenburg in Schothorst. Dit is mogelijk geworden door de samenwerking tussen de huiseigenaar, die zijn gevel en stroom ter beschikking stelt, onze wijkcoördinator Teus, die dit allemaal geregeld heeft, onze vrijwilliger Rikus die de kast geïnstalleerd heeft en een gezondheidsfonds dat ons de gelden voor de AED heeft geschonken.

De slotcode wordt aan onze burgerhulpverleners toegezonden bij hun alarmering.

Er zijn nog meer AEDs nodig om in heel Schothorst binnen 6 minuten na een hartstilstand een AED bij het slachtoffer te krijgen. Geen AED in uw buurt? Start een eigen actie op www.buurtaed.nl. Van het Reanimatie Netwerk kunt u onder voorwaarden een bijdrage krijgen van Eur 500.

Meer info: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

SAMEN maken we Amersfoort hartveilig.

6 november 2018 / door / in
Peuter- en Kleutergym in Schothorst vanaf 6 november

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Vanaf volgende week dinsdag 6 november zal er 6 weken lang oud-peutergym en kleutergym worden aangeboden in Schothorst. In diezelfde week beginnen er in alle wijken van Amersfoort peuter- en kleutergymlessen.

Deelname is gratis.

Als feestelijke afsluiter is er op zaterdag 15 december een peuter- en kleutergym ‘B-slim Festival’ in Amersfoort.

Zie de flyer voor meer informatie: 181106 Flyer peuter&kleuter gym.

30 oktober 2018 / door / in
Skatetoernooi een top event!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het skatetoernooi van vandaag, 28 oktober 2018,  was een top event, georganiseerd door de jeugd voor de jeugd. 

Het was een stralende dag. Er deden uiteindelijk 16 jongens mee. 2 jongens op skate en 14 op stuntstep. Ook waren er veel belangstellenden uit de buurt die waren komen kijken. Naast het toernooi waren er demo’s van Kevin Schippers en Milan Hagen, de nrs. 3 en 6 van de Benelux.

Met hulp van Jelle Maris van Indebuurt033 en het SRO was er muziek en liep alles op rolletjes. Kijk voor meer foto’s op Instagram @pool_schothorst.

Het was een succes. Volgend jaar weer?

Als je zelf ook flips, flairs en tailwhips wil zien, moet je bij het skatepark in park Schothorst komen kijken.

Dank aan de wijkraad Schothorst, het burennetwerk en scootershop The Dream die dit mede mogelijk gemaakt hebben.

 

28 oktober 2018 / door / in
Telefoonnummer Wijkmobiel gewijzigd

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Het telefoonnummer voor de Wijkmobiel is gewijzigd en ook de tijden wanneer men kan bellen om te reserveren zijn verruimd.

Het telefoonnummer is nu: 06-40831647. De tijden wanneer men kan bellen zijn verruimd naar 7.30 ’s ochtends tot 22.00 ’s avonds.

De ​ wijkmobiel rijdt in Schothorst en Zielhorst van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Kosten €2,- per rit, strippenkaart €7.50. Strippenkaarten zijn te koop bij Jumbo in Schothorst en Emiclaer en de Koperhorst. Per rit kunt u ook met pinpas in de mobiel betalen. U kunt ook reserveren via e-mail: reserveren@wijkmobiel.nl.

28 oktober 2018 / door / in
Cameratoezicht in flat Schothorst na artikel AD

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In augustus 2018 verscheen er in het AD een artikel over de extreme overlast in een flatgebouw in Schothorst veroorzaakt door bewoners met een psychiatrische achtergrond.

Hierover schrijft “een boze bewoner” nu het volgende:

Bewoners in een flat in Schothorst stapten naar het AD. Ze waren de jarenlange overlast zat. Hoewel bij Portaal al jaren bekend was dat toewijzing van urgentiegevallen niet past bij mensen met dagbesteding of een baan, kwam het tot een climax. Inmiddels worden er camera’s geplaatst.

Er is nog steeds onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of gesprekken met de Gemeente over een ander toewijzingsbeleid iets opleverden. Wel vernamen we van de Sociaal Adviseur Leefomgeving Schothorst, dat na een aantal doodsbedreigingen men mogelijk overging op uitzetting. De verharding van de maatschappij ten top.

Helaas neemt Portaal geen verantwoording voor het ‘leerproces’ dat al jaren gaande was en legt de schuld bij de bewoners die zo murw zijn dat ze zelf op patiënten gaan lijken. Sociale huurwoning: Dan gaat het kennelijk enkel over de lage huur, want de rest gaat daarmee niet gepaard.

Hier een link naar het artikel in het AD: https://www.ad.nl/amersfoort/bewoners-flat-in-schothorst-een-kind-kreeg-zelfs-een-doodsbedreiging~ace5710e/

Toevallig (of niet?) is de woonoverlast door mensen met een psychiatrische achtergrond ook een onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2018. Het voorstel dat voor de gemeenteraad ligt, luidt als volgt:

Het college stelt de raad voor de Wet aanpak woonoverlast toe te passen en de burgemeester daarmee de bevoegdheid te geven op te treden bij ernstige overlastsituaties (gedragsaanwijzing of tijdelijke uithuisplaatsing). Het college stelt de raad ook voor de Algemene Plaatselijke Verordening daarop aan te passen.

Het is dus niet helemaal waar dat de gemeentelijke overheid niets doet met de klachten gehoord vanuit de bevolking. Wat wel duidelijk is, is dat de gemeentelijke molens veel te langzaam malen voor mensen die dit soort overlast dagelijks aan den lijve ondervinden.

 

27 oktober 2018 / door / in ,
Skatetoernooi Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op 28 oktober, van 13.00 tot 16.00 uur, is er een skatetoernooi georganiseerd door en voor jongeren in samenwerking met Indebuurt033. Het evenement vindt plaats bij de “pool”, de skatebaan bij Amelisweerd, in Park Schothorst. Er zullen ook stuntstep demonstraties gehouden worden. Je kunt je nog inschrijven: schothorstskatemail@gmail.com.

En kom anders kijken! Publiek is ook welkom!

25 oktober 2018 / door / in
Nu zes wandelingen langs speelplekken in Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Onlangs hebben wij bericht over vijf wandelingen voor kinderen en hun ouders langs speelplekken in Schothorst, zodat kinderen én hun ouders kunnen meedenken over het herinrichten van de speelplekken in onze wijk. De eerste vijf wandelingen vinden plaats op maandag 29 oktober en zaterdag 3 november. Zie de agenda voor meer informatie.

Nu is er een zesde wandeling bij gekomen, en wel op maandag 5 november, beginnende om 16.30 bij het trapveldje aan het Wittekindpad. Het Wittekindpad is het wandelpad dat achter de huizen aan de Geernoutstraat loopt parallel met het kanaal, tussen de Garietstraat en de Balladelaan. Het trapveldje ligt dicht bij de Balladelaan. Zie wandeling 6 op de kaart: Zes wandelingen langs speelplekken Schothorst.

Naast de zes wandelingen zijn er ook twee inloopmomenten in basisschool de Zevensprong (Bruispad 1): op maandag 29 oktober en maandag 5 november, van 19.00 tot 21.00. Hier kunt u terecht voor meer informatie en om uw mening te geven. De twee inlopen zijn identiek.

Zie de agenda op de gewenste datum voor meer informatie.

23 oktober 2018 / door / in
Boeiende thema-avond over duurzaamheid

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Deze wijkavond was een samenwerking van Het Groene Huis en de Wijkraad Schothorst. Herman Vijlbrief opende de avond en vertelde over de achtergrond en doelstelling van de Wijkraad. Hij gaf daarna invulling aan een wens van de Wijkraad om nieuwe wijkbewoners welkom te heten. Vanavond kon dat heel mooi: Ilona Heidotting, medewerkster van Het Groene Huis en gespreksleider van deze bijeenkomst, is namelijk sinds kort inwoonster van Schothorst. Herman overhandigde haar een tasje met inhoud, waar een paar leuke dingen in zaten die Louise de Haart, één van de vaste leden van de Wijkraad, gemaakt had.

Nieuwe bewoners verwelkomen

De wens om álle nieuwe bewoners welkom te heten is niet te realiseren omdat de instanties geen gegevens over personen verstrekken. Het zou wel haalbaar zijn als inwoners van Schothorst een nieuwe bewoner in hun buurt melden bij iemand van de Wijkraad.

Groene Raad

Daarna gaf Herman Ilona het woord. Zij liep even het programma door en gaf vervolgens het woord aan Dini Teunis als lid van de Groene Raad. Dini vertelde over deze raad, die bestaat uit enkele enthousiaste groenliefhebbers. De raad overlegt met de gemeente over het beheer van het groen in de wijk. De Groene Raad stimuleert bewoners zelf een stukje groen te ontwikkelen of een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen. De gemeente is blij met dit initiatief en wil graag met de bewoners samenwerken.

Meet je stad

Er is meer te doen in de stad en dus ook in Schothorst: de actie Meet je stad. Luc Noordman informeerde ons over deze actie. De zomer van dit jaar heeft duidelijk gemaakt dat de verstening van de wijk tot hogere temperaturen leidt. Dat is meestal geen probleem, maar in de zomer zijn er duidelijk hitteplekken die het er niet aangenamer op maken.  Om te zorgen dat deze plekken minder warm worden, moeten we eerst weten waar ze allemaal  zijn. Daar is deze actie ‘Meet je stad’ voor. Bij www.meetjestad.nl kun je je opgeven om mee te doen. Je begint met een middag of avond een bouwpakket in elkaar te klussen (onder leiding) en het resultaat is een meetapparaat dat digitaal de metingen doorstuurt naar het beheer. Via de website kun je de gegevens bekijken.

Energietransitie

 Vervolgens introduceerde Ilona de heer Jan van Staveren voor een lezing over het onderwerp: Is de energietransitie haalbaar? Jan van Staveren heeft een boek geschreven over energie. Dit is in zijn geheel op internet gepubliceerd: www.energiefeiten.nl. Een samenvatting van de lezing vindt u hier: 181010 samenvatting JanvanStaveren

De stelling van Jan van Staveren luidt: grote getallen zeggen niets, verhoudingen wel.  In een vogelvlucht nam hij ons mee in de verhoudingenwereld van een groot aantal onderwerpen. Daarbij werd ons duidelijk dat er nog veel te weinig zicht is op alle onderdelen rond brandstoffen, uitvindingen en de oplossingen voor de energievoorziening. Het veranderen van gewoonten is daarin ook een groot probleem. Het kost veel tijd om mensen anders te laten denken en te laten handelen. De overheid is veel te traag.

Zijn slotconclusie was dat er o.a. tien maatregelen nodig zijn:

 • Minder mensen: er wordt geschat dat er in 6 jaar een miljard meer bijkomen;
 • Energie duurder maken – groene projecten;
 • Afschaffen/minder auto’s laten rijden;
 • Minder luxe: buitenlandse vakanties;
 • Isolatie van alle huizen;
 • Meer zonnepanelen en zonneboilers;
 • Hergebruik energie;
 • Deeleconomie: materialen gebruiken met meerdere mensen;
 • Kernenergie op basis van thorium: minder schadelijk en gevaren, minder afval en kortere afbreektijd.

Zijn slotzin was: We zullen wel moeten veranderen: met z’n allen er tegenaan.

Er werden nog enkele vragen gesteld. Er kwam ook het geweldige idee om de geluidswal langs de Zielhorsterweg vol te leggen met zonnepanelen.  Daarna was het tijd voor een pauze.

Omgekeerd inzamelen

Na de pauze nam Ilona ons met beelden mee naar de plannen van de Gemeente Amersfoort voor het omgekeerd inzamelen.  Dit betekent: een container met oranje deksel erbij voor de plastic/metaal (PMD) afval maar geen grijze container meer. In de wijk komen ondergrondse containers voor het grijze afval; daarover zijn plannen in de maak. Containers worden in overleg met bewoners zoveel mogelijk goed bereikbaar en op niet al te grote afstand van elkaar geplaatst. Bewoners krijgen een pasje, waarmee de container geopend kan worden. Via dat pasje wordt alleen geregistreerd hoe vaak de container gebruikt wordt, zodat de Rova weet wanneer de container vol is.

In Schothorst worden de eerste informatiebijeenkomsten over het omgekeerd inzamelen eind 2018/begin 2019 gehouden. Er komt een overgangsfase van nu naar de nieuwe situatie. Wanneer alles uiteindelijk vorm krijgt, hangt af van het tempo waarin het hele proces doorlopen wordt.

Zero Waste?

Vervolgens liet Ilona een filmpje zien van twee dames die dachten binnen een maand zonder afval te kunnen leven. Het Zero Waste project, gebaseerd op 5 R’s: reduce (verminderen), refuse (weigeren), re-use (hergebruik), recycle, rot (composteren). Dat bleek tegen te vallen, maar ze werden wel steeds inventiever. Maken eigen crèmes, zeep, wasmiddel en gebruiken bijv. eigen dozen voor afhaalmaaltijden.

Bij Het Groene Huis zijn herbruikbare materialen te koop. Ook is er in de kringloopwinkel aan de Zwaaikom een afdeling voor bouwmaterialen: wastafels, plaatmaterialen etc.

Voedselkollektief

Tot slot kwam Hans Hubregtse van Voedselkollektief Amersfoort (VOKO) aan het woord.  Het Voedselcollectief is een initiatief van Amersfoortse bewoners die gezamenlijk biologisch voedsel vanuit de regio inkopen. Hans liet op een kaart de leveranciers van biologisch fruit, groente en vlees zien: kleine boerenbedrijven, tuinderijen en zorgboerderijen, allemaal binnen een straal van 25 km rond Amersfoort. Deze bedrijven kweken zonder kunstmest en meestal van de koude grond. Dat betekent dus groente van het seizoen, waaronder ook ‘vergeten’ groenten.

Op basis van een lidmaatschap van éénmalig € 20,- kun je deelnemen. VOKO wordt gedraaid door de leden: bijv. de verkoop (een pop-upwinkel) opbouwen, de winkel draaien, de bestelde artikelen ophalen. Ongeveer 1x per maand ben je aan de beurt. Naast groenten, aardappels, fruit zijn er ook kaas, vlees, yoghurt, plantjes (kweek) en andere artikelen te bestellen. Je krijgt digitaal een bestellijst, die je naar behoefte invult. Op de donderdag van 17-21 u. en vrijdagmorgen kun je je bestelling afhalen bij de WAR (Geldersestraat 6), achter de Spullenmannen.

Doel is naast goed en gezond eten ook het terugdringen van verspilling. Er is geen concurrentie met de bestaande natuurwinkels. Mensen die bij de VOKO beginnen gaan vaak daarna ook naar de Natuurwinkel: gedragsverandering!

Het was een boeiende avond, waarbij naast de organiserende wijkraadleden en mensen van de gemeente vijftien wijkbewoners aanwezig waren.

19 oktober 2018 / door / in
Laatste stukje Kattenbroekerweg wordt gerepareerd
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Op verschillende plaatsen in de stad repareert de gemeente het asfalt van het wegdek. Dit gebeurt in de avonden van maandag 22 tot vrijdag 26 oktober 2018. Het gaat om delen van de Birkstraat, de Nijkerkerstraat en dus ook een deel van de Kattenbroekerweg.

De aannemer werkt ’s avonds om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Wel zal het werk enige (geluids)overlast met zich meebrengen.

Kattenbroekerweg

Aan de Kattenbroekerweg is al eerder gewerkt, maar nu is het deel tussen de Ringweg-Koppel en de Paladijnenweg aan de beurt. Daar werkt de aannemer vanaf maandag 22 oktober 20.00 uur tot donderdag 25 oktober 6.00 uur. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Omleidingen staan aangegeven.

19 oktober 2018 / door / in
Herfstvakantie is Lekker Fit! Week voor iedereen
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

In de week van 22 tot 25 oktober worden er in Schothorst leuke, gezellige en bewegingsrijke activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Alle activiteiten zijn gratis.

Maandag 22 oktober
15.00 – 16.00: Sportinstuif voor groep 5 en 6, Koning Karelpad | Buurtsportcoach SRO

16.15 – 17.15: Sportinstuif voor groep 7 en 8, Koning Karelpad | Buurtsportcoach SRO

Dinsdag 23 oktober
08.45 – 09.45: Peutergym+ dietist voor 2 – 4 jaar + smoothiefiets,
Basisschool De Drieslag | Sportivate
Terwijl je kind actief aan het bewegen is tijdens de peutergym kun je informatie en advies krijgen over gezonde voeding. Martina de Haan, diëtist, gaat samen met de ouders aan de slag om meer te weten te komen over gezond eten, suiker en suikerklontjes, vette weetjes en alles waar je haar vragen over zou willen stellen. Tevens kunnen jullie zelf een lekkere gezonde smoothie maken om de verbruikte energie op een gezonde manier aan te vullen.

Woensdag 24 oktober
Start 15.00: Kabouterwandeling, Het Groene Huis in Park Schothorst
Kom samen met je ouders kabouters zoeken en ontdek de natuur in de buurt. De wandeling duurt maximaal een uur en wordt begeleid door Margriet Heyden.

Donderdag 25 oktober
15.00 – 16.00: Sportivate Club voor groep 3,4 en 5, VVZA | Sportivate

16.00 – 17.00: Sportivate Club voor groep 6,7 en 8, VVZA | Sportivate

Kijk ook op de flyer: B.Slim Schothorst Activiteiten in de Herfsvakantie.

Voor meer informatie: Sarah de Vries | sarahdevrieswerk@gmail.com

Deze activiteiten worden ons aangeboden o.a. door de Buurtsportcoaches, B.Slim, Indebuurt033 en de gemeente Amersfoort.

18 oktober 2018 / door / in
‘Wegwijs in Schothorst’ ook digitaal beschikbaar
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De nieuwe Wegwijs in Schothorst voor 2018-2019 is in de maand september in Schothorst verspreid. Mocht u de gids niet op de deurmat hebben gevonden, dan kunt u hem ook hier downloaden:

Wegwijs in Schothorst 2018-2019.

Wilt u hem toch liever op papier hebben, dan kunt u er eentje ophalen bij de Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, Het Groene Huis in Park Schothorst, of bij Panini (bij Station Schothorst).

7 oktober 2018 / door / in
Denk mee over speelplekken in Schothorst
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De gemeente vraagt kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting van de speelplekken in de wijken. Welke ideeën hebben zij voor de speelplekken? En wat vinden ze van de ruimte in de buurt om te spelen? Dit najaar is Schothorst aan de beurt.

Speelplekken met meer variatie (niet meer op elke hoek een wipkip), voor kinderen van alle leeftijden die aansluiten bij hun wensen. Dat is de insteek bij de inrichting van speelplekken in de wijken. Daarbij betrekken we kinderen uit de buurt.

Wandelingen

Voor kinderen organiseren we wandelingen langs speelplekken in de wijk. Zij kunnen dan hun ideeën laten horen. Hun ouders zijn ook welkom. Twee wandelingen vinden plaats op maandag 29 oktober tussen 16 en 17 uur en drie wandelingen op zaterdag 3 november vanaf 13.30 uur. Medewerkers van de gemeente en het bedrijf Speelplan begeleiden de wandelingen.

Zie voor de startpunten en de routes van de vijf wandelingen: Wandelingen langs speelplekken Schothorst. Op de agenda van InSchothorst, op de desbetreffende datum, vindt u ook meer informatie over het precieze vertrekpunt.

Inloopbijeenkomsten

Naast de wandelingen zijn er inloopbijeenkomsten in de wijk. Daar krijgt u informatie over de ideeën van de gemeente over de speelplekken in Schothorst. De gemeente is benieuwd hoe u daarover denkt. Ook krijgt u informatie over het vervolgproces.

De inloopbijeenkomsten zijn op maandag 29 oktober en maandag 5 november in basisschool De Zevensprong, Bruispad 1 in Amersfoort. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op een moment dat het u goed uitkomt. De bijeenkomsten zijn identiek.

Aanpassing

In overleg met de kinderen willen we een deel van de speelplekken opnieuw inrichten, meer variatie voor kinderen van alle leeftijden en een betere aansluiting op hun wensen. De speelplekken worden geleidelijk aangepakt.

Er is niet genoeg geld om alle speeltoestellen in de stad te onderhouden of te vervangen. Samen met kinderen wordt besproken hoe we deze plekken opnieuw inrichten, bijvoorbeeld met boomstammen, grasveldjes of moestuintjes.

Ook wordt bekeken hoe centrale buurtspeelplekken het beste kunnen worden ingericht zodat deze aantrekkelijk zijn voor verschillende leeftijden. Zo ontstaat een divers speelaanbod per wijk.

Meer informatie over data, tijden en routes van de wandelingen en inloopbijeenkomsten vindt u op de website van de gemeente.

1 oktober 2018 / 1 reactie / door / in
Amersfoort bruist van de activiteiten tijdens Week van de Ontmoeting

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Van 27 september t/m 6 oktober 2018 vindt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting plaats. Tijdens deze week worden overal in de stad tal van activiteiten georganiseerd waar je als inwoner aan mee kunt doen en waar je buurtgenoten kunt ontmoeten.

Laagdrempelig

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend erbij te horen, gezien te worden of andere mensen te ontmoeten. De Week van de Ontmoeting is een initiatief dat de stad moet laten bruisen van ontmoetingen. Het doel is om meer mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en zo eenzaamheid te verminderen.

Deelnemen aan activiteiten

Gezellig samen eten? Een kop koffie drinken bij de buurtinloop? Samen tuinieren of creatief bezig zijn? Er zijn allerlei mogelijkheden om andere buurtgenoten te leren kennen. Op de website van Indebuurt033 zijn meer dan 100 verschillende ontmoetingsactiviteiten aangemeld door verschillende bewonersinitiatieven en organisaties.

Wil je weten wat er tijdens die week allemaal te doen is in Schothorst, kijk dan op: www.indebuurt033.nl/activiteiten-weekvandeontmoeting/ en plaats een vinkje vóór ‘Schothorst/ Zielhorst/ Park/ De Hoef’ en daaronder een vinkje vóór jouw doelgroep.

Inschrijving van activiteiten, voor zover nodig, kan via: www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze buurtnetwerker, Michel Wesolek, of loop binnen bij een van de informatiewinkels, bereikbaar via het algemene nummer van Indebuurt033, 033 – 204 86 77 of kijk op www.indebuurt033.nl voor de locaties.

1 oktober 2018 / door / in
Smalle beurs en toch sporten of naar het museum?
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook aan sport of culturele activiteiten, zoals een bezoek aan het theater/museum of culturele cursussen. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom hiervoor een bijdrage aanvragen.

Inwoners hebben de keuze uit twee mogelijkheden:

 • Een bijdrage van € 100,- voor een lidmaatschap van een sportclub,  muziekvereniging of een culturele cursus.
 • Een bijdrage van € 75,- voor het bezoeken van theater-of bioscoop, lidmaatschap bibliotheek, een ov-kaart met korting of een museumkaart.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke dat zijn en hoe u de bijdrage kunt aanvragen, leest u op de pagina Bijdrage voor sport en cultuur voor volwassenen.

Andere regelingen

De gemeente heeft meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor een wasmachine of koelkast, een zorgverzekering of vergoedingen voor sport, hobby of andere (school)activiteiten voor kinderen. Bekijk de regelingen.

1 oktober 2018 / door / in
Sara Burgerhartsingel tot 13 oktober slecht of niet toegankelijk
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN OKTOBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De Sara Burgerhartsingel krijgt nieuw asfalt. Dit gebeurt in de periode van 1 tot en met 13 oktober. Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen.

Het eerste stuk waar wordt gewerkt is het stuk van de Holkerweg tot de Batostraat. Hier werkt de aannemer van 1 tot en met 6 oktober. Het tweede stuk is het stuk van de Batostraat tot de Zielhorsterweg. Daar wordt gewerkt van 8 tot en met 13 oktober. De aannemer werkt overdag. Tijdens het werk is de weg afgesloten. De fiets- en voetpaden blijven gewoon toegankelijk. Omleidingen staan aangegeven.

Natuurlijk hebben deze werkzaamheden ook gevolgen voor de bussen. Volgens Syntus vervallen tot 12 oktober, 18.00 uur, de volgende haltes:

 • Voor bus 5 (in beide richtingen) vervallen de haltes Hagenhof, Herderinnenpad en Silverstein
 • Voor bus 7 (in beide richtingen) vervallen de haltes Oudegein en Silverstein
 • Voor bus 101 (in beide richtingen) vervallen de haltes Silverstein, Oudegein en Paladijnenweg
 • Voor bus 203 (in beide richtingen) vervallen de haltes Oudegein en Silverstein

Wilt u weten waar en wanneer er nog meer gewerkt wordt aan de wegen in de stad? Kijk dan op www.amersfoort.nl/werkzaamheden.

1 oktober 2018 / door / in
Nieuw aanbod Buurtsportcoaches Amersfoort
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

De buurtsportcoaches zijn er voor iedereen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Zoals ouderen en kwetsbare jongeren, kinderen met een beweegachterstand of kinderen uit gezinnen die geen geld  hebben om te sporten. Zo wordt sporten mogelijk voor iedereen!

De Buurtsportcoaches, Mark Schepp en Yoeri Bos, organiseren vele laagdrempelige sportactiviteiten voor mensen van 4 tot 100 jaar. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor Kies je Sport. Hierbij bieden verenigingen voor een kleine bijdrage kennismakingslessen aan voor hun sport en vereniging. Van beide hebben wij een mooie flyer en een leuk boekje gemaakt met al het aanbod. In het Kies je Sportboekje staat overigens ook nog informatie over aangepast sporten, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en over alle schoolsporttoernooien die er dit schooljaar gaan plaatsvinden.

Sport in Amersfoort-Noord 2018-2019

Kies je Sport september-december 2018

Contactinfo:
Mark Schepp, 06-22295393, mschepp@sro.nl
Yoeri Bos, ybos@sro.nl (Yoeri vervangt Nadine de Goede)

SRO
Soesterweg 556, 3812BP Amersfoort
Postbus 167, 3800AD Amersfoort
www.buurtsportcoach.nl

24 september 2018 / door / in
Een bericht van onze wijkwethouder
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Afgelopen week ben ik twee keer op visite geweest in Schothorst, de eerste keer als onderdeel van mijn tour langs de wijken waarvan ik wijkwethouder ben en de tweede keer op 22 september voor de markt ‘Beleef Schothorst’ en de officiële opening van de nieuwe ‘huiskamer van de wijk’ in De Hoeksteen door burgemeester Bolsius. Verbondenheid in de wijk is belangrijk en dat draagt men er zeker uit; goed om te zien dat er zoveel goede initiatieven worden ontplooid om eenzaamheid en taal- en andere achterstanden terug te dringen.

En het was een eer om de sponsorloop, bedoeld om het resterende bedrag binnen te krijgen om de ‘huiskamer’ af te betalen, om 15.30 af te mogen “schieten”. Ik zet ‘schieten’ maar tussen aanhalingstekens want ik stuurde de lopers op pad met een ouderwetse koeienbel. Nu maar hopen dat de sponsorloop de benodigde euro’s in het laatje brengt.

Dank voor de uitnodiging en tot snel.

Hartelijke groet,

Kees Kraanen
Wethouder

24 september 2018 / door / in
De participatiemakelaars stellen zich voor
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Wat zijn Participatiemakelaars?

Participatiemakelaars in Zielhorst en Schothorst richten zich op kwetsbare mensen. Ze kijken samen met de bewoners wat die nodig hebben en proberen de wensen van de bewoners te koppelen aan het bestaande aanbod. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen en ontmoetingsgroepen van Indebuurt033 maar ook aan andere initiatieven in de wijk zoals de burenhulpdienst of het Inloophuis.

Wanneer er kwetsbare bewoners zijn die graag een specifieke activiteit willen organiseren die er nog niet is kunnen de participatiemakelaars meedenken en verbindingen leggen.

Participatiemakelaars organiseren niet, maar faciliteren. Ook laten ze mensen elkaar ontmoeten in hun eigen woonomgeving door ze te leiden naar vrijwilligerswerk, ontmoetingsgroepen of leuke activiteiten in de omgeving. Kortom: participatiemakelaars zijn een schakel tussen bewoners en zinvolle tijdsbesteding.

De participatiemakelaars stellen zich voor: Saliha el Atrouss

Mijn naam is Saliha el Atrouss en ik ben participatiemakelaar van Indebuurt033 en werkzaam in jullie wijk. Ik heb jarenlange ervaring met het draaien van groepen in verschillende wijken in Amersfoort. Daarnaast zet ik me ook in voor individuele vragen.

Een leuk initiatief in de wijk Schothorst is het Opa- en Omacafé. Grootouders kunnen wekelijks langskomen met hun kleinkind. [Ook senioren zonder kleinkind zijn daar welkom; daarom heet het nu ook ‘Seniorencafé. Nvdr] De groep draait geheel zelfstandig door de inzet van twee vrijwilligers. Echt een mooie manier om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk. Verder ben ik zelf betrokken bij “Samen voortburgeren” waar migrantenvrouwen wekelijks bij elkaar komen en praten over opvoeden, gezondheid, bewegen en andere onderwerpen. Zij oefenen de Nederlandse taal en leren de wijk kennen.

Tijdens mijn werk in de wijk kwam ik erachter dat er veel Armeens/Iraakse vrouwen waren die zich alleen voelden. We hebben toen gezorgd voor een locatie zodat de vrouwen elkaar daar kunnen ontmoeten. Uiteindelijk hopen we dat ze op die locatie ook andere mensen uit de buurt leren kennen.

De participatiemakelaars stellen zich voor: Nienke Gorter

Ik ben Nienke Gorter en ben de andere participatiemakelaar van de wijk Zielhorst/Schothorst. Ik richt me vooral op de individuele vraagstukken binnen de wijk. Zo kijk ik welke mogelijkheden er zijn voor mensen die bijvoorbeeld na het overlijden van hun echtgenoot eenzaam zijn en wat activiteiten zoeken. Zo vertel ik over de verschillende seniorengroepen in de wijk, de mogelijke locaties om andere mensen te ontmoeten en ik vertel hen over ‘de Plusbus’ waarmee ze een dagje uit kunnen. Ook probeer ik mensen binnen de wijk te koppelen door het inzetten van bijvoorbeeld de burenhulpdienst of andere organisaties.

U kunt de participatiemakelaars bereiken via:
Saliha.elatrouss@indebuurt033.nl  tel: 06-43141521
Nienke.gorter@indebuurt033.nl tel: 06-43707864

 

 

18 september 2018 / door / in
Beweegproject voor senioren: Enquêteurs gezocht!
DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL.
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.

Vanaf november 2018 start het beweeg- en gezondheidsproject SOCIAAL VITAAL in de wijk Schothorst. Dit is een project van de SRO van de gemeente Amersfoort om ouderen gezonder te helpen worden en om eenzaamheid tegen te gaan.

Voor wie is SOCIAAL VITAAL bedoeld?

 • Senioren tussen de 65 en 80 jaar die onvoldoende bewegen
 • en graag meer sociale contacten willen hebben
 • en zich weerbaarder en vitaler willen voelen.

Wat bieden we deze groep mensen aan?

 • wekelijkse beweegactiviteiten
 • en voor senioren die dit willen extra voorlichtingen en trainingen.

Project

Elfhonderd senioren in Schothorst krijgen op 23 september een brief met informatie. Twee weken later worden de senioren thuis bezocht om nadere info te geven en om hen te stimuleren mee te doen.

De eerste activiteit is een fittest op 5 november voor mensen die hebben gereageerd op de oproep of die positief hebben gereageerd toen de enquêteur langskwam. Een week later starten de beweegactiviteiten met gevarieerd sport en spel aangevuld met trainingen en voorlichtingen. Dit activiteiten gaan een jaar lang door.

Als u geen uitnodiging hebt gekregen maar u zou wel willen weten of dit programma iets voor u is én u behoort tot de doelgroep, mail of bel dan Lizzie Belt, lbelt@sro.nl;  033 422 5100.

Enquêteurs gezocht!

Voor het afleggen van de huisbezoeken zoeken wij enthousiaste en communicatieve mensen!

U krijgt een training met nadere uitleg. Deze training vindt plaats op maandagochtend 8 oktober van 9.30-12.00 uur in kerk De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59 – achter de Jumbo).

U krijgt daarna 30-35 adressen die u gaat bezoeken (in totaal 3-4 uur).
U krijgt een vergoeding van € 25,00 in de vorm van een cadeaubon.

Opgeven en informatie

Als u enthousiast bent kunt u zich vóór 20 september aanmelden bij Lizzie Belt.
Email: lbelt@sro.nl; Telefoon: 033 422 5100

18 september 2018 / door / in
Denk mee over de Groenkaart 

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In Amersfoort wordt hard gewerkt aan goed en gedegen groenbeleid. Dat beleid wordt samen met bewoners gemaakt en die invloed van bewoners is natuurljk ontzettend belangrijk.  Vanachter een bureau ziet Schothorst er immers heel anders uit…

Via de gemeente ontving uw website onderstaande bericht. We geven het graag door en hopen dat u op 26 september mee wilt denken. De Groenraad van Schothorst is zeker aanwezig.

Denk mee over de Groenkaart   

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op. In 2017 volgde de Bomenleidraad. In vervolg hierop werken we in 2018 aan de Groen(structuur)kaart. Dit doen we in stappen. In de eerste helft van 2018 vatten we al het Amersfoortse groenbeleid samen op een digitale Beleidskaart. Nu is het tijd om de Beleidskaart te vertalen in de Groenkaart. Hierop staat Stadsgroen en Buurtgroen. Het Stadsgroen zijn de bossen en parken,  water en groen dat hiermee verbonden is en de belangrijke bomenlijnen.

Waarden Stadsgroen en Buurtgroen

Eind juni fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde. 

Kansen en Opgaven

Naast de Groenkaart maken we een Kansen- en opgavenkaart. Hierop zie je waar we welke waarde van het Stadsgroen willen versterken. Want versterking van groene waarden is in tijden van klimaatverandering en stedelijke groei meer nodig dan ooit!

Denk mee!

Nu is het tijd om ons over de kaarten te buigen. De beleidskaart ligt er. Om de uitgangpunten voor de Groenkaart vast te stellen buigen we ons over de kaart voor Schothorst. Wil je meehelpen? Denk dan mee op 26 september van 18.30 tot 20.30 in het Groene Huis. Ben je niet in de gelegenheid om te komen en wil je wel graag meedenken? Mail dan naar groenestad@amersfoort.nl.Samen maken we de stad Groener!

 

7 september 2018 / door / in
Taalcafé weer van start in Huiskamerbibliotheek de Koperhorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Maandag 13 augustus is het Taalcafé in Huiskamerbibliotheek de Koperhorst weer van start gegaan. Eens in de twee weken zijn wijkbewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal van harte welkom van 13.30 tot 15.00 uur om samen met vrijwilligers de taal te oefenen. Het eerstvolgende taalcafé is maandag 10 september.

Het Taalcafé is voor mensen die de Nederlandse taal niet als moedertaal hebben en graag goed Nederlands willen spreken. Maar ook voor Nederlanders die moeite hebben met de Nederlandse taal en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens het tweewekelijkse Taalcafé kunnen wijkbewoners hun spreekvaardigheid oefenen, informele en gezellige gesprekjes voeren, een taalspelletje doen, hulp vragen bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het lezen van een brief, nieuwe mensen ontmoeten en nog veel meer.

Deelnemen

Wie graag wil deelnemen aan het Taalcafé kan vrijblijvend binnenlopen in de recreatiezaal van Huiskamerbibliotheek de Koperhorst. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

7 september 2018 / door / in
Schothorst klimaatbestendig?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


De regen vanochtend zorgde voor flink wat overlast in Schothorst: het tunneltje bij Station Schothorst was nagenoeg onbegaanbaar. Ook op andere plekken in de wijk veranderden straten in waterwegen. Gelukkig regende het maar kort en is het leed alweer geleden. Toch baart het zorgen…

Het klimaat verandert. Hoosbuien en hittegolven worden normaal. Wat voor gevolgen heeft dat voor Schothorst? Waar in Schothorst dreigen problemen te ontstaan? Problemen als wateroverlast, droogte en hittestress…

Meet je Stad!

‘Meet je Stad!’ – een samenwerkingsproject van de WAR en de gemeente Amersfoort – onderzoekt de gevolgen van het veranderende klimaat in Schothorst en andere delen van Amersfoort. Het is een burgerwetenschapsproject, waar ook het waterschap én de Hogeschool van Amsterdam bij zijn betrokken. Verspreid over onze wijk hangen op dit moment zo’n 40 meetstation, die de temperatuur en luchtvochtigheid meten.

Meten = weten

Dankzij Meet je Stad! weten we nu precies hoe warm het de afgelopen maandag was op zo’n 40 verschillende plekken in Schothorst. Niet overal was het even warm. De meetresultaten zijn inmiddels in kaart gebracht. Op zondag 23 september – van 14:00 – 16:00 uur – zijn ze te zien in Het Groene Huis. Samen met foto’s, die tijdens die hittegolf, door Hans Niezen gemaakt zijn.

Hitte in Schothorst

De afgelopen zomer hebben we een flinke hittegolf meegemaakt. Hoe heeft u dat ervaren? Wat heeft u gedaan om koelte te vinden? Wat vond u tijdens die hittegolf de prettige en de onprettige plekken in onze wijk? Voor Meet je Stad! is dat belangrijke informatie.

Schothorst klimaatbestendig

Door uw ervaringen van de afgelopen zomer te vertellen, draagt u bij aan de realisatie van een klimaatbestendig Schothorst.  Komen dus…

 • wanneer: 23 september van 14:00 tot 16:00
 • waar: Het Groene Huis in Park Schothorst
5 september 2018 / 1 reactie / door / in
Beleef Schothorst!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN SEPTEMBER 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zaterdag 22 september – van 10:00 tot 15:00 uur – vindt voor de derde maal de manifestatie ‘Beleef Schothorst’ plaats. Vlakbij het winkelcentrum – achter de Jumbo en in en rond De Hoeksteen – valt er dan van alles te beleven.

Alle inwoners van Schothorst – jong én oud – zijn uitgenodigd. Voor de jeugd is er een sportief evenement; voor de kleintjes een leuk springkussen; voor de wat ouderen is er een gezellige informatiemarkt. U kunt kennismaken met allerlei organisaties die in Schothorst actief zijn om er een nóg groenere, leukere en gezellige wijk van te maken. Het aanbod is groot: ontdek maar.

Bruisend Schothorst

In Schothorst valt van alles te beleven. Welke clubs en verenigingen zijn er? Waar kunt u sporten, knutselen, zingen of wat dan ook. Wat doet de wijkraad? Wie zitten er in? Waarom is er een Groenraad? Hoe beleeft ú Schothorst? Want natuurlijk kunt u óók uw ideeën kwijt over een nóg fijnere wijk.

Welkom!

Schuifel gezellig langs de kramen en ontdek wat er in Schothorst speelt. Wip even binnen bij De Hoeksteen, want afgelopen winter is die kerk behoorlijk verbouwd. Er is een nieuwe huiskamer gekomen, die speciaal bedoeld is voor buurtactiviteiten. Tijdens Beleef Schothorst wordt deze huiskamer voor de wijk  officieel geopend. De burgermeester én wijkwethouder Kees Kraanen – zelf een echte Schothorster -komen dat hoogstpersoonlijk doen. U komt toch ook even een kijkje nemen?

Beleef Schothorst –  – achter de Jumbo en voor en rond de Hoeksteen.

4 september 2018 / door / in
Feest van Goedroen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op 14 juli 2018 vierden de bewoners van de Goedroenstraat hun eerste straatfeest, waarvoor op onze nieuwjaarsborrel de voorzet was gegeven. Met vereende krachten werd op het grasveld aan het einde  van onze straat een feestelijke ambiance gecreëerd…

Buren waren in het bezit van een grote partytent. Uit vele huizen kwamen parasols, stoelen en tafeltjes tevoorschijn zodat iedereen een lekker plekje in de schaduw kon vinden om een gekoeld drankje te drinken en met elkaar te kletsen. Er werden slingers en lichtjes opgehangen. Anderen hadden zich gebogen over sfeervolle muziek. 

Ezels en eten

Rond 17.00 uur werd de BBQ aangestoken en werden de door diverse Goedroen-kokkinnen gemaakte salades en quiches gepresenteerd. Het was een lust voor oog en mond. Van tevoren hadden we afgesproken dat we een kleine tentoonstelling wilden maken van vele vormen van beeldende kunst die door verschillende buren werd gemaakt. Beelden, foto’s, schilderijen , hoeden en keramiek werden uitgestald op een paar gehuurde feestelijke minikraampjes en op zelf gefabriceerde ezels en sokkeltjes. 

De stemming zat er prima in en er werd onder andere gesproken over de net opgerichte buurt-alert-app. Deze is sinds kort in het leven geroepen na een uiterst brutale inbraak bij een van ons.  Doel; om nog meer dan we al doen, te waken over elkaars goederen en eigendommen en afwijkend gedrag in de straat met elkaar te delen en/of te melden aan de politie. Natuurlijk kwamen ook het wel en wee van de buren en de vakantieverhalen  aan de orde. Al met al was het een zeer geslaagd feest waar we met plezier op kunnen terug kijken.

Gerard van Haaff

16 augustus 2018 / door / in
Schothorst zonder aardgas

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN AUGUSTUS 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In het kader van de broodnodige duurzaamheid en de daaraan gekoppelde energietransitie, ontwikkelt de gemeente voor Schothorst een warmteplan. Om bewoners daarin te betrekken organiseert de gemeente, verspreid over de wijk, informatie-avonden. Herman Vijlbrief bezocht de avond van 28 juni. Lees hieronder zijn bevindingen én… heeft u nog geen informatieavond kunnen bezoeken? Grijp dan uw laatste kans en kom op 12 september naar De Koperhorst!

Van gas los

‘Vond je het een interessante bijeenkomst en wat heb je geleerd? En wil je dat opschrijven?’, met die vragen werd ik gebeld en, vooruit dan maar: Ja, ik vond het goede avond: een strak geleid vraaggesprek met de wethouder Duurzaamheid, mevr. Janssen, een deskundige van een adviesbureau, dhr. Wiggers en de projectleider “Aardgasvrij” van de gemeente, mevr. Sparenburg.  Na elk vraaggesprek  kon er uit de zaal gereageerd worden en was er tijd voor een antwoord op de vragen en opmerkingen. Na de pauze volgden de tafelgesprekken van de aanwezigen. Op gele briefjes konden we onze vragen, zorgen en opmerkingen kwijt.

De meest gestelde vragen:

 • Wat kost dat?
 • Hoe financieren?
 • En als je al oud bent?
 • Komt er subsidie en voor wie?
 • Wat levert het op?
 • En als m’n ketel er mee stopt?
 • Niet elk dat is geschik voor zonnepanelen.
 • En een eigen windmolentje?
 • Gezamenlijk aanpakken: een project met de straat
 • Kan iedereen op een warmtenet?
 • Ze zeggen dat warmtepompen nogal wat lawaai maken.

Er was ook kritiek:

 • Waarom moeten we sneller dan de landelijke overheid?
 • Zijn bestaande technieken al voldoende uitgetest? Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
 • Er is genoeg gas in de wereld en Nederland heeft een goed gasnet.
 • Gas is een schone brandstof.
 • De huishoudens in Nederland zijn maar voor 7% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.

Tegen negenen werden de gele briefjes opgehaald en konden we aangeven of we betrokken wilde worden bij de vervolggesprekken over het warmteplan dat voor Schothorst gemaakt moet worden, want de gemeente doet  mee aan de subsidiewedstrijd van de regering: twintig wijken in ons land met de beste warmteplannen krijgen subsidie. Om hoeveel geld het gaat en hoe de buit verdeeld gaat worden is voor mij net zo vaag als wat er in het warmteplan komt te staan. 

Wat heb ik geleerd?

 • Je kunt niet kiezen of je wel of geen gas meer wil.
 • Het gaat geld kosten en op de een of andere manier moeten we het betalen.
 • Woonhuizen zijn niet geschikt voor een warmtenet. Dus voor elk huis een eigen installatie.
 • Alleen hoogbouw is geschikt voor een warmtenet.
 • Als ik geen gas meer hoef te kopen levert de verandering ook wat op.

Advies: bezoek eens een website: klimaatakkoord.nl of 033energie.nl, of google eens met woorden als: zonnepaneel of infraroodpaneel of zonneboiler of ……. Geen computer? Nodig de buren met laptop op de koffie.

Herman Vijlbrief

13 augustus 2018 / door / in ,
Ook in de zomer welkom in het Inloophuis

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JULI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


De wijkmaaltijden van het Inloophuis zijn even stopgezet alsook het maandelijks bezinningsmoment, maar de inlopen gaan in principe gewoon door. Die zijn op de volgende tijden:

Maandag                                            14.00-16.00
Dinsdag                                              10.00-12.00
Woensdag                                          10.00-12.00
Donderdag                                         14.00-16.00
Vrijdag                                               14.00-16.00
Zondag 2e, 3e, 4e v/d maand         14.00-16.00

Het verdient wel aanbeveling om eerst even te bellen of te mailen:
(033) 4801902 of  info@inloophuisschothorst.nl.

Of loop even langs en je kunt het zien aan de kaars: Als de kaars brandt, is het Inloophuis open.

10 juli 2018 / door / in
Van Batostraat 2 naar Lancelotpad 18

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Jaren gaan en komen, zo ook voor ons gezamelijke inloophuis op de Batostraat. Nieuwe kansen en uitbreidingen worden gezocht. Er is een ruimere plek nodig en die hebben wij gevonden!

Eenvoudig was dat niet. Het was best een lange zoektocht. Voor iedereen was het spannend, want al jaren waren wij ons stekje op de Batostraat gewend!

Toch kwam die dag. Een nieuw huis op het Lancelotpad. Door veel inzet en met veel vrijwilligers om de verhuizing gedaan te krijgen!

Ik zie het zo voor me: dozen worden ingepakt door de inlopers en vrijwilligers. Kasten versjouwd door wat sterke mannen. Vrijwilligers die de kasten schoonmaken. Andere vrijwilligers die de verhuizing begeleiden met administratieve handelingen!

Och ja ik zal vast mensen overslaan, maar ik weer zeker dat een ieder zijn steentje heeft bijgedragen op welke manier dan ook!

Zweetdruppels zijn er zeker gevallen, maar dan krijg je ook een mooi en sfeervol geheel onder het nieuwe dak. Ik heb het al gezien!

Truus Schoonderbeek
(Een heel belangrijke vrijwilligerster achter de schermen)

29 juni 2018 / door / in ,
Nieuwe jongerenwerker stelt zich voor

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Graag stel ik mij voor als de nieuwe Jongerenwerker voor de wijken Schothorst en Zielhorst. Ik ben 1 mei begonnen bij Indebuurt033, dus ik zit volop in de inwerkperiode. Op dit moment ben ik vooral bezig om kennis te maken met de jongeren op straat en met de samenwerkingspartners in de wijk. Ik probeer zicht te krijgen op de thema’s die spelen onder de jeugd in Schothorst en Zielhorst, zoals overgewicht, pesten (op social media) en een aantal specifieke overlastplekken.

Als Jongerenwerker is het mijn taak om jeugd/jongeren in de leeftijd 12 t/m 23 jaar te ontmoeten op de plekken waar ze graag zijn en te luisteren naar hun vragen en de zaken die hen bezighouden. Zo kom ik bijvoorbeeld regelmatig jongeren tegen die willen voetballen in de zaal. Ik motiveer de jongeren zoiets voor zichzelf te organiseren en ik faciliteer met mijn kennis en netwerk. Zo leren de jongeren hoe ze iets kunnen organiseren voor zichzelf en zijn ze ‘van de straat’.

Daarnaast heb ik ook voor jongeren individueel aandacht. Ik luister en stel vragen. Soms uiten de school of ouders hun zorgen en ga ik met jongeren hierover in gesprek. Als het nodig is, verwijs ik door naar een hulpverlener.

Dan nog iets over mezelf. Om dit werk te kunnen doen heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening gedaan en heb ik ervaring opgedaan met jongeren op verschillende werkplekken. Jongeren hebben mijn passie. Ik geniet ervan als ik mee mag kijken in hun leven en hen kan steunen in de processen die zij doormaken in de puberteit en de adolescentie. Ik heb dan ook veel plezier van mijn huidige positie als Jongerenwerker!

Als je contact met me wil of bijvoorbeeld vragen hebt: welkom! Stuur me een mailtje of appje en dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Jelle Maris
jelle.maris@indebuurt033.nl
06 – 41546113

29 juni 2018 / door / in
Fietsen door en voor GROEN SCHOTHORST

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Liefhebbers van groen… opgelet! Op woensdag 27 juni is er een kleine fietstocht door de wijk. Samen met de Groenraad van Schothorst én medewerkers van de gemeente Amersfoort. Vertrek 19:30 uur vanaf Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan.

De fietstocht voert langs het openbaar groen in Schothorst. Dat groen is heel veelzijdig. Schothorst heeft natuurgebiedjes, speelplekken en trapveldjes, wegbermen en waterkanten, bloemperken en bomen. Oude, monumentale bomen én jonge, sprieterige bomen, die tussen al die stenen, maar moeilijk op gang komen. De gemeente beheert en onderhoudt al dat groen. Mét beleid. Beleid dat ruimte biedt voor inbreng van bewoners…

Ontdekkingstocht door de wijk

De fietstocht voert langs plekken die de gemeente onderhoudt én langs plekken die door bewoners worden onderhouden. Je krijgt uitleg, ontdekt nieuwe groene plekken en mogelijkheden bij jou in de buurt én je maakt kennis met de Groenraad van Schothorst en met de voor Schothorst werkende medewerkers van de gemeente Amersfoort. En natuurlijk met nog meer mensen die in Schothorst wonen.

Fiets je mee?

Aanmelden is niet nodig, je kunt zó aanschuiven. Naar alle waarschijnlijkheid duurt de hele tocht een uur, maar… we nemen er de tijd voor. Lekker genieten van het groen én groene weetjes en verhalen. Dus…… Welkom!

25 juni 2018 / door / in
Braamsluipers in de wijk

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zingende Braamsluiper gesignaleerd

Wie heeft er wel eens van een Braamsluiper gehoord? Nou, dan weet je meer van vogels dan de gemiddelde Schothorstiaan. Het lijkt wel een soort rover die zich schuil houdt in het dichte struikgewas. En dat doet deze vogel dan ook een beetje. Op andere plaatsen in Nederland wordt hij ook wel Brummel(=braam)diefje, Babbelaartje of Molenaartje genoemd.

Onze sluiper komt eind april, begin mei uit Afrika terug in Nederland en gaat hier op zoek naar een aardig vrouwtje en een geschikte nestplaats. Hij zoekt een biotoop uit waar veel stekelstruiken staan (dicht struikgewas) zoals de Sleedoorn, de Meidoorn en de Braam. Helaas komen deze “wilde” stekelplekjes nog maar weinig voor in Schothorst. Alles moet netjes tegenwoordig, geschoffeld en aangeharkt. Vindt onze Braamsluiper echter een mooi struweeltje dan gaat hij luid zitten zingen in de top van de dichtstbijzijnde boom om de aandacht van een vrouwtje te trekken.

Mitrailleurtje

Als je z’n zang eenmaal kent, dan vergeet je’m niet meer. Een soort staccato ratelend mitrailleurtje. Zo ook dit jaar. Dagen achtereen hoorde ik het mannetje zingen tot het wat stiller werd. Dat kan twee dingen betekenen: hij was vertrokken of hij had een partner gevonden en ze waren een nest aan het bouwen en aan het broeden geslagen. Tijdens de broedfase zijn ze so wie so beduidend stiller omdat er jongen grootgebracht moeten worden. Tot twee weken geleden de zang weer wat toenam. Onze sluiper was er nog steeds.

Zomergasten

Zodra ze jongen hebben brengen vogels rond de broedplaats vaak andere “lokkende” geluidjes voort en is hun territoriumzang even weinig in beeld. Jongen bedelen alleen nog maar om eten tot ze zelf hun maaltijd bij elkaar kunnen scharrelen. Als de jongen groot zijn is de taak volbracht en in oktober vertrekt de Braamsluiper, nadat ze wat zijn opgevet, weer richting zuid om in Oost-Afrika te overwinteren en het volgend voorjaar zich weer in Schothorst te melden.

Auteur:  Gerard van Haaff  •  Foto: Bert Geelmuijden

 

19 juni 2018 / door / in
Schothorst en inbraken

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


112 vang je boeven mee… Die boodschap gonsde woensdag 13 juni door de zaal van de Hoeksteen, waar politie én gemeente samen een informatieavond hielden over veiligheid in Schothorst.

De avond werkt druk bezocht. Veiligheid speelt in Schothorst. Vorig jaar deden 64 Schothorsters aangifte bij de politie: in 27 gevallen kwamen de boeven binnen en werden er spullen ontvreemd; in 37 gevallen bleef het bij een poging tot inbraak. De cijfers van dit jaar tonen ongeveer hetzelfde beeld. Tot 13 juni is er 27x aangifte gedaan van inbraak. In 13 gevallen bleef het bij een poging. Maar ook een poging tot inbraak is naar om mee te maken: je zit met schade, met rotzooi én voelt je in je eigen huis niet meer veilig… En zeker als de boeven wél binnen zijn gekomen, als wildvreemde mensen in jouw huis aan je spullen hebben gezeten, duren die gevoelens van onveiligheid vaak lang. En bibberen vaak ook geschrokken buren mee. Een inbraak in de straat is afschuwelijk.

Inbraken voorkomen

Gelukkig kunnen we veel doen om ons huis, onze straat en onze buurt te beschermen tegen inbrekers. Hoe verschillend inbrekers namelijk ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze willen absoluut niet gepakt worden. Dát betekent dat inbrekers:

 • zo snel mogelijk naar binnen willen
 • zo snel mogelijk spullen van waarde willen pakken
 • door niemand gezien of gehoord worden.

Voorkom dat iemand makkelijk naar binnen kan

Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Doe de deur altijd op slot, óók als je maar heel even weg bent. Laat ook je ramen niet openstaan! Een touwtje uit de brievenbus is natuurlijk ook niet slim. Evenals een sleutel onder de deurmat, aan het haakje of onder de bloempot. Inbrekers hebben die zó gevonden.

Voorkom dat inbrekers bij u snel de weg weten

Veel inbraken worden voorbereid. Wees daarom alert op ‘vreemde snuiters’ in de straat. Op iemand die foto’s maakt in de straat, op iemand die aandachtig om zich heen en bij huizen naar binnen kijkt of iemand die bij jou of je buurvrouw aanbelt met voor jouw gevoel een smoesje. Let ook op ‘tekens’ in de straat: georganiseerde boevengroepjes merken de inbraak-aantrekkelijke of juist de ‘niet-hier-huizen’ wel eens met krijtstrepen of stickers. En als u iets verdachts ziet: vertrouw op uw onderbuik en bel onmiddellijk 112.

Laat inbrekers zien en horen

Inbrekers blijven graag ongezien. In het pikkedonker of verscholen achter schuttingen of struiken dus. Voorkom donkere plekken en ideale werkomstandigheden voor inbrekers door de ingangen van uw woning goed zichtbaar te houden. Zorg ook voor lampen die aanfloepen.

Ze willen ook niet gehoord worden: honden hebben ze een hekel aan. Evenals grote glazen vazen op de vensterbank, paden van grint en rode lampjes of stickers, die de aanwezigheid van een alarminstallatie verraden.

Inbrekers vinden straten waar bewoners goed opletten veel minder aantrekkelijk om een poging te wagen. Help elkaar dus met opletten en let op elkaars huis als  iemand weg is. Zeker op vakantie. En als u zelf op vakantie gaat: zorg dat uw huis er niet verlaten uit ziet!

15 juni 2018 / door / in
Groene Raad Schothorst aan de slag

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Schothorst is een groene wijk; ‘het groen’ is ook als gespreksonderwerp springlevend.

De Wijkraad Schothorst organiseerde op 4 april in Het Groene Huis een thema-avond over het groen in de wijk. Mensen van de gemeente belichtten het onderwerp vanuit diverse kanten. Ook de ´Groenvisie’, het veelomvattende beleidsplan voor het groen in de hele stad, kwam ter sprake. Dit beleidsplan is in 2016 opgesteld door een werkgroep bestaande uit bewoners van Amersfoort en ambtenaren. Belangrijk element in die Groenvisie is de inspraak van wijkbewoners bij het tot stand komen van een wijkgroenplan. Van daaruit ontstond op 4 april het idee een Groene Raad Schothorst (GRS) op te richten.

Eerste vergadering

Tijdens de eerste vergadering van deze club formuleerden de kersverse leden, Sophie, Nan, Luc, Jori en Noor, hun missie: meer inspraak en betrokkenheid van wijkbewoners bij de beslissingen van de gemeente rond het beheer van het groen. Dit wil de Groene Raad bereiken door

 • samen met de gemeente te overleggen over het groenbeleid;
 • het zelfbeheer van gemeentegroen te promoten: bewoners stimuleren een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen en hen daarbij op weg te helpen.

Projecten

Rond 2023 staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Schothorst op de planning, maar al vóór die tijd kunnen wijkbewoners meedenken, plannen maken en stappen zetten. De Groene Raad ziet voor de komende tijd drie concrete projecten:

1            Wijkwandelroutes opstellen langs bijzondere groene plekjes in de wijk, bijvoorbeeld een wandeling ‘mooie tuinen’, een wandelroute ‘bijzondere bomen’, of een route langs leuke zelfbeheerplekjes. Met mooie foto’s erbij levert dat meteen een aardige bijdrage aan de groene pagina op de wijkwebsite inschothorst.nl.

2            Meedenken over vergroening – en verkoeling! – van Winkelcentrum Schothorst.

3            Een lijst maken van ‘groene plekjes in nood’ die op korte termijn aandacht verdienen.

Natuurlijk zoekt de Groene Raad daarbij de samenwerking met organisaties die in onze wijk al bezig zijn met de thema’s groen, biodiversiteit, klimaatverandering, wateroverlast en warmtestress.

Draagvlak

De allereerste klus waarvoor de Groene Raad zich nu gesteld ziet, is het flink uitbreiden van het aantal leden én het versterken van het draagvlak in de wijk.

Woon je in Schothorst, ben je liefhebber van groen en wil je meedenken? Of vind je het leuk mee te werken aan één van de genoemde projecten? Heb je een ander idee voor een project? Laat het weten! Wil je een zelfbeheerplekje, een mooie tuin of een interessant groen plekje inbrengen voor een wandelroute? Meld je bij wijknetwerkinschothorst@gmail.com. Liever telefonisch contact? Bel dan met buurtnetwerker Michel Wesolek, telefoon 06–53579498.

Fietstocht langs groene plekken

De eerstvolgende activiteit is al gepland. Op woensdagavond 27 juni, om 18.30 uur, na het Groencafé, starten we vanuit het Groene Huis met een fietstocht langs verschillende groene plekken in de wijk. De Groene Raad bekijkt dan samen met mensen van de gemeente hoe het groenbeleid voor de wijk in de toekomst eruit kan zien. Wil je meefietsen? Je bent van harte welkom!

7 juni 2018 / door / in
Schothorst en klimaatverandering

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Schothorst klimaatbestendig?

Het klimaat verandert. Hoosbuien en hittegolven worden normaal. Wat voor gevolgen heeft dat voor Schothorst? Waar in Schothorst dreigen problemen te ontstaan? Problemen als wateroverlast, droogte en hittestress…

Meet je Stad!

‘Meet je Stad!’ onderzoekt de gevolgen van het veranderende klimaat in Amersfoort. Het is een burgerwetenschapsproject, waar al meer dan honderd Amersfoorters aan meedoen. Ook de gemeente Amersfoort, het waterschap én de Hogeschool van Amsterdam zijn betrokken.

Meet Schothorst!

Meten = weten. Daarom organiseert ‘Meet je Stad!’ voor Schothorst twee workshops voor het bouwen van meetkastjes. Meetkastjes, die in Schothorst worden opgehangen en de gevolgen van het veranderende klimaat in kaart brengen.

Workshop Meetkastje bouwen

‘Meet je Stad!’ organiseert voor Schothorst twee workshops. De eerste – op zondag 17 juni – is al nagenoeg vol, maar… in de tweede workshop is nog plaats. Het bouwen van zo’n meetkast schijnt niet moeilijk te zijn. En hoe meer meetkasten, hoe meer waardevolle informatie verzameld wordt.

Zondagmiddag 1 juli

Op zondag 1 juli is de tweede workshop. Van 13:00 – 17:00 uur.  Voor deze workshop is nog volop plaats. Geef je dus gauw op via meedoen@meetjestad.net Doe mee en werk mee aan een klimaatbestendig Schothorst. Een Schothorst zonder wateroverlast en zonder hittestress.

Zie ook: www.meetjestad.net

7 juni 2018 / door / in
Veiligheidsavond op woensdagavond 13 juni in De Hoeksteen

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Ook helpen om inbraken in uw buurt te voorkomen?

Regelmatig organiseert gemeente Amersfoort bijeenkomsten over veiligheid. De afgelopen periode zijn er in de buurten Elly Takmastraat en Camera Obscurastraat een aantal (pogingen tot) auto- en woninginbraken gedaan.
Daarom organiseren we voor de inwoners van deze buurten en de buurten er omheen een bijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 13 juni in De Hoeksteen. Tijdens deze bijeenkomst zal wijkagent Tonny Poelman een presentatie geven met cijfers over inbraken, het herkennen van verdachte situaties en maatregelen die u zelf kunt nemen.

Een beheerder van een buurt WhatsApp groep zal iets over het opzetten van zo’n WhatsApp groep vertellen. Daarnaast komt de samenwerking tussen buren, gemeente en politie aan de orde. Er is uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Nog even op een rijtje:
Datum: Woensdag 13 juni 2018
Tijd: 19.15 – 21.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: Protestantse kerk De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Voor wie: bewoners buurten Elly Takmastraat, Camera Obscurastraat en omgeving

5 juni 2018 / door / in
Halte De Brand in Kattenbroek weer in gebruik

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Ook menige busreiziger uit Schothorst ergerde zich aan het feit dat de halte De Brand (dicht bij de Pellikaan en Piet Klerkx) vervallen was, maar nu is hij weer in gebruik!

Vanaf zaterdag 2 juni kunnen reizigers van lijn 5, 7, 101 en 203 weer in- en uitstappen bij halte De Brand in Kattenbroek. Door werkzaamheden aan de Heideweg was de halte vervallen. De halte is wel verplaatst van de Heideweg naar de Laan naar Emiclaer. De plaats van de halte is dus om de hoek ten opzichte van de vorige locatie (op het plaatje).

4 juni 2018 / door / in
Marathon van Amersfoort schampt Schothorst

foto: Harry Prins

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


De marathon van Amersfoort op 10 juni gaat Schothorst rakelings voorbij, dus ook voor ons is het raadzaam in de gaten te houden welke wegen afgesloten zijn. Hardlopers gaan over de Hamseweg, de Schothorsterlaan, de Duivensteeg (tussen de Natuurspeeltuin en het paardenveld), het Enkeerdpad (tussen het bos en het vliegerveld), het Masker en de Oversteek over de vijver van Emiclaer. Die zijn tussen 10 en 14.30 afgesloten voor alle verkeer.

Bijna 6.000 hardlopende kinderen, jongeren en volwassenen starten 10 juni op het Eemplein voor een van de afstanden. Daar is ook de finish. Klik hier voor de informatie van de Gemeente Amersfoort, inclusief een plattegrond.

4 juni 2018 / door / in
Zin om een keertje mee te zingen?

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Zingen maakt blij en houdt je vitaal. Samen zingen is nóg mooier: dat verbindt. Met elkaar zingen is gezellig en geeft het gevoel van saamhorigheid.

Daarom is zingen vooral voor oudere mensen belangrijk én mogelijk! Een werkgroepje vanuit de Westerkerk in het Soesterkwartier organiseert eens in de twee maanden een samenzangavond in De Koperhorst.

Hoe ziet zo’n samenzangavond eruit?

We beginnen om 19.45 uur en vullen een uurtje met:

 • samen geestelijke liederen zingen
 • luisteren naar een korte overdenking
 • genieten van een muzikaal intermezzo
 • drinken van een (gratis) kopje koffie of thee.

24 juni

Zondagavond 24 juni is de eerste mogelijkheid om gezellig mee te zingen. Het thema ‘zomer’ staat dan centraal. Evert Jan Hempenius, docent aan de scholengemeenschap Guido de Brès, houdt een korte overdenking. Wie er dit keer voor de muziek zorgt is nog een verrassing.

Zin in zingen?

Kom gerust kennismaken en zing met ons mee. U bent van harte welkom! Bezorg uzelf een fijne zinvolle zondagavond.

Meer weten?
P. van den Enden
telefoon: 033 – 472 44 96
mail: endymion@casema.nl

Foto Westerkerk:
Door WeeJeeVee – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44337759

2 juni 2018 / door / in
Nieuwe serie workshops ‘glasfusing’ voor 55+’ers in Schothorst

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Na het succes van de workshops in april en mei is besloten om nog een serie van drie workshops ‘glasfusing’ aan te bieden in juni, speciaal voor 55 plussers in Schothorst en omgeving. Deze workshops worden ook gegeven door glaskunstenaar Mirjam Achterkamp drie workshops glasfusing in Schothorst.

Elke week wordt er iets anders gemaakt:

15 juni: Raamhanger met koperdraad, metaalfolie, glaspoeder en glasconfetti.
22 juni: Schaaltje schilderen met glas.
29 juni: Schaaltje of raamhanger maken met stukjes glas.

Na de workshop worden de plaatjes in een oven heet gemaakt zodat de materialen in het glas smelten. De techniek is voor iedereen goed te doen, het resultaat is altijd mooi en verrassend.

U kunt samen komen of alleen, voor 1, 2 of 3 workshops en er is plek voor maximaal 6 deelnemers per workshop, dus schrijf u snel in.

Wie                  55 plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer       15, 22 en 29 juni 2018
Starttijd         10:00 uur
Duur               Een workshop duurt 1 tot 1,5 uur
Waar               Basisschool De Drieslag, Raadhoven 4, Amersfoort.
Kosten            €5,- per persoon per workshop, contant en gepast te betalen bij de docent.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Margreet Bouwman, 033-4798024 of margreetbouwman@scholenindekunst.nl

31 mei 2018 / door / in
Doe mee met de ‘Week van de ontmoeting’: 27 september t/m 6 oktober 2018

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN JUNI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Erbij horen, gezien worden, ontmoeten op de meest simpele manier, iedereen heeft er behoefte aan. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Daarom willen wij extra aandacht geven aan elkaar ontmoeten tijdens de Week van de ontmoeting.

Van 27 september t/m 6 oktober 2018 kunnen alle initiatieven rond ontmoeting in de stad bruisen en samenwerken, zodat de inwoners van Amersfoort op een laagdrempelige manier in contact komen met hun buren, wijkbewoners en stadsgenoten tijdens dit evenement georganiseerd door Indebuurt033.

Organiseer een ontmoetingsactiviteit

Organiseer jij activiteiten op het gebied van ontmoeten, met jouw bewonersinitiatief of jouw organisatie? Vind jij het belangrijk dat nog meer mensen in Amersfoort elkaar kunnen ontmoeten en dat mensen naar elkaar omzien en elkaar weten te vinden als dat nodig is?

Doe dan mee met de ‘Week van de ontmoeting’ en meld jouw activiteit aan! Dat kan een activiteit zijn die je altijd al organiseert, of een extra activiteit. Ook kun je samenwerken met andere initiatieven en samen iets bedenken.

Je kan bijvoorbeeld met alle kookgroepen uit je wijk de langste eettafel regelen of samen met alle sportverenigingen een sportevenement organiseren. Alles mag, graag heel laagdrempelig zodat zo veel mogelijk mensen de kans hebben om mee te doen en anderen te ontmoeten.

Wat vragen we van jou?

 • Organiseer een activiteit tijdens de ‘Week van de ontmoeting’ en meld deze aan via de aanmeldknop op de website van Indebuurt033.
 • Stimuleer je vrijwilligers en bezoekers om iemand mee te nemen naar jouw activiteit. Iemand die nog niet eerder is geweest, iemand die echt baat zou hebben bij contact met anderen, een praatje en wat gezelligheid. Promoot via social media jouw activiteit en de ‘Week van de ontmoeting’.

Wat kun je van de ‘Week van de ontmoeting’ werkgroep van Indebuurt033 verwachten?

 • Promotie van de ’Week van de ontmoeting’ vanaf de maand juni, via social media, posters, flyers en krantenartikelen.
 • Een overzicht van alle activiteiten op de website van Indebuurt033.
 • Ondersteuning bij vragen door de buurtnetwerker van Indebuurt033 in Schothorst, Michel Wesolek.

Dus doe mee met de ‘Week van de ontmoetingop 27 september t/m 6 oktober 2018 en meld je aan via de website van Indebuurt033.

Laten we alle inwoners van Amersfoort met elkaar verbinden!

30 mei 2018 / door / in
Wijkraadvergadering 30 mei. Kom meedenken!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Op woensdag 30 mei 2018 is er weer een wijkraadvergadering voor de wijk Schothorst. Een uitgelezen kans om meer te weten te komen over uw wijk en om invloed te hebben op wat er gebeurt in onze wijk. Maak dus tijd vrij en kom meedenken. Om 19.30 in De Koperhorst (Paladijnenweg 275, hoek Holkerweg).

We zijn benieuwd naar uw reacties op de onderwerpen hieronder. Maar er moet ook ruimte zijn voor zaken die ú wilt inbrengen. Daarom zullen we deze vergadering beginnen met de rondvraag.
Tot 1 juli kunnen subsidies voor het volgende kwartaal aangevraagd worden, dus als u een leuk idee heeft, is dit hét moment om dat op tafel te leggen.
Verder zijn er o.a. de volgende agendapunten:
 • Michel Wesolek, onze buurtnetwerker, vertelt over het nieuwe project Sociaal Vitaal, bedoeld om een moeilijk bereikbare groep mensen in onze wijk letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.
 • We kijken terug op de wijkavond van 4 april over het groen in de wijk. Het directe resultaat daarvan was de oprichting van een Groene Raad Schothorst! We zoeken mensen die willen meedenken, meekijken of meewandelen in de hele wijk of in hun eigen buurt.
 • Er zijn plannen om informatieborden in het winkelcentrum geplaatst te krijgen en borden met “welkom in de wijk’ aan de rand van Schothorst.
 • Met mensen van Indebuurt033 zijn we in overleg over het organiseren  van een wekelijks Informatiepunt in onze wijk.
 • Een van de wijkbewoners, Hans  Hubregtse, komt iets vertellen over het Voedselkollektief.
 • We kijken vooruit naar een wijkavond over energietransitie in oktober.

Van harte welkom!

29 mei 2018 / door / in
Schothorst een stille wijk? Vergeet het maar!

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Net terug van een reis door Andalusië, een bergachtig, dunbevolkt gebied in Zuid Spanje, ben ik weer teruggekeerd op mijn honk in Schothorst. Geen groter contrast denkbaar als het gaat om de beleving van de stilte om mij heen.

Dorpsplein

Zo zat ik in Lanteira, een bergdorp van niets, graag op het centrale dorpsplein, waar alleen het geklater van een fontein hoorbaar was en af en toe een oudje op pantoffels voorbij kwam sloffen. De jeugd is in dit soort dorpen allang verdwenen op zoek naar een baan in de steden. Met de feestdagen en in de vakantie komen ze graag even terug. De ouderlijke woning wordt zo lang  mogelijk aangehouden, zoals veel stedelingen in ons land ergens een stacaravan hebben staan.

Kunstgrasveld

Terug in Schothorst kan ik genieten van een groene wijk met bomen die zich tijdens mijn afwezigheid hebben getooid met hun mooiste bladerdak. Het opvallendste contrast met mijn verblijf in Spanje wordt echter gevormd door het geheel ontbreken van stilte in mijn straat.

Zo woon ik op korte afstand van een kunstgrasveld dat grenst aan het speelplein van een basisschool. Een perfecte locatie voor de jeugd, die alle ruimte heeft om te sporten, te spelen, te kloten en vooral heel veel lawaai te produceren.

In een samenleving waarin van kinderen al op jonge leeftijd veel inzet en discipline gevraagd wordt vormt de speelplek voor mijn deur de perfecte spot om helemaal los te gaan.

Gillen en schreeuwen

De dag begint met het af en aan rijden van auto’s met haastige ouders die hun kroost voor het afgaan van de snoeiharde schoolsirene in mijn straat komt droppen. Ongerief dat goed te verdragen is, omdat een dreigend verkeersinfarct binnen tien minuten weer geheel is opgelost.

Nee, dan de pauzes. Tijdens de schooluren worden er per leeftijdsgroep meerdere pauzes gehouden.

Ik waag mij niet aan geluidsmeting, maar heb de stellige indruk dat het volume van de kids de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen. Gillen, schreeuwen en krijsen zijn gewoon geworden, waarbij vooral de jongste kinderen tonen weten te produceren waar de ruiten bijna van gaan rinkelen. Mijn ramen gaan dicht wil ik kunnen werken of een telefoongesprek voeren.

Geluidsproductie

Maar aan die herrie komt dankzij het continurooster ’s middags een vroeg einde en nemen de kids van de Buitenschoolse Opvang (BSO) de geluidsproductie over.

Aan het eind van de middag verschijnen dan de tieners op het kunstgrasveld en wordt er fanatiek gevoetbald door gelegenheidteams die elkaar directer met de mond dan met de bal weten vinden.

Een en ander wordt na de avondmaaltijd voortgezet, tot het duister voor de eerste stilte in mijn straat zorgt.

Dronken bui

Met uitzondering van de jongeren die het na een avondje stappen nog wel eens in hun dronken bol halen om ’s nachts om 1.00 uur te gaan voetballen, waarbij het lol is de bal zo hard mogelijk naast het doel tegen de metalen kooi aan te knallen.

Een eens per jaar is er de Ramadan, waarbij jongeren van de nacht een dag maken. Na zonsondergang wordt er eerst uitgebreid gegeten, daarna gerust om tegen 3.00 uur in de morgen …te gaan voetballen op het kunstgrasveld voor mijn deur.

Geknars tussen de oren

Ter geruststelling: het zijn alleen de eerste weken na terugkomst van vakantie dat mijn oren zo’n overdaad aan lawaai nauwelijks kunnen verdragen. Het menselijk lichaam is gelukkig goed geconditioneerd voor het maken van een aanpassing aan de omgeving.

Rest de kunst om de geluidsoverdaad niet tussen de oren te parkeren opdat het hoofd, in de weinige stille uren die mijn straat gegund worden, de innerlijke stilte niet komt verstoren met gemaal over ergernissen en de aantasting van woongenot.

Maar om mijn Schothorst nu een stille, rustige wijk te noemen? Nou, nee dus!

Daan Vosskuhler

20 mei 2018 / door / in ,
Het Inloophuis is verhuisd

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN MEI 2018.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


Al tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018 kon het bestuur van het Inloophuis Schothorst (IHS), voorheen aan de Batostraat 2, bekend maken dat het Inloophuis in 2018 ging verhuizen. Deze gedachte had toen al een jaar of drie gespeeld. Een nieuw onderkomen was nodig om meer activiteiten te kunnen organiseren, maar ook om op een meer centrale plek in de wijk aanwezig te zijn.

Tijdens een overleg met alle medewerkers en vrijwilligers is besproken aan welke eisen dit huis zou moeten voldoen. Met deze gegevens is het bestuur in gesprek gegaan met De Alliantie, de verhuurder van de Batostraat 2. Daar was men zeer behulpzaam, maar na bezichtiging van enkele huizen werd duidelijk dat in het woningbestand van De Alliantie in Schothorst te weinig woningen waren die voor het Inloophuis geschikt waren.

Na overleg met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort besloot de Diaconie (die al sinds 1986 IHS financieel ondersteunt) een huis te kopen. Het bestuur van IHS kreeg van hen het mandaat om op zoek te gaan naar een geschikt huis. Na een aantal mislukte bezichtigingen en/of biedingen was het raak: Lancelotpad 18 werd op 15 januari 2018 door de Diaconie aangekocht. Toen was het nodig om voor een deel van het huis – de benedenverdieping – een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen bij de gemeente. Dit was nodig om er inloop te mogen houden.

Foto: Guus Timmerman

De gemeente gaf toestemming, en toen ging de periode van start waarin de buurt bezwaar kon maken tegen de komst van een inloophuis. Die bezwaren kwamen er. Het bestuur heeft, samen met Trudy Paus – al jaren het aanspreekpunt van het Inloophuis – de bezwaren die binnenkwamen zo zorgvuldig mogelijk behandeld en goede afspraken gemaakt met de aanstaande buren. Toen kwam er nog een periode dat bezwaren ingediend konden worden bij de gemeente. Het is onbekend of die er gekomen zijn; in ieder geval zijn die voor de gemeente geen belemmering geweest om bij hun goedkeuring te blijven.

In de tussentijd is het bestuur met de aannemer, de architect en de technisch adviseur van de Diaconie aan het werk gegaan om het huis aan te passen, te isoleren en brandveilig te maken, om een sleutelplan op te stellen, nieuwe deuren aan te brengen, elektriciteit en meterkast te moderniseren en achterstallig onderhoud te plegen. Daarna is een styliste samen met Trudy en een inrichtingscommissie om de tafel gaan zitten over het inrichten van de benedenverdieping op een manier die past bij haar nieuwe taak.

In de laatste twee weken van april is alles van het oude naar het nieuwe adres verhuisd en sinds 1 mei zijn alle inlopers welkom op Lancelotpad 18. Ga eens een kijkje nemen! Alle Schothorsters zijn welkom. Zie de website van het Inloophuis voor actuele openingstijden.

14 mei 2018 / door / in
OP ZOEK NAAR GIERZWALUWEN (deel 2)

BERICHT GEPLAATST: 1 MEI 2018


Gierzwaluwen in Schothorst

Ook in Schothorst broeden op diverse plaatsen gierzwaluwen onder daken. Vaak onder daken van bewoners die ook speciale gierzwaluwdakpannen op hun huis hebben gelegd. Ze zijn makkelijk te bevestigen, veilig, duurzaam en te verkrijgen via onder meer Het Groene Huis.

TIP! In de nok van Het Groene Huis zit een gierzwaluwkast: sta er tussen begin mei en eind juli vooral even bij stil.

 

Gierzwaluwvriendelijk Schothorst

Ook jij kunt van Schothorst een aantrekkelijke buurt voor een gierzwaluw maken. Koop zo’n dakpan, bevestig hem in de juiste windrichting en zie ze na verloop van tijd in en uit komen vliegen. De Werkgroep Gierzwaluwen geeft je graag alle informatie over die dakpannen. Ook in Het Groene Huis kun je voor informatie terecht: dit is ook ‘het vergader-ontmoetings­centrum’ van Werkgroep Gierzwaluwen: in die werkgroep helpen alle gierzwaluwfans van Amersfoort mee aan een gunstig gierzwaluwklimaat in onze versteende stad. Mét resultaat: de gierzwaluw is weer terug in de wijk!

Nu nog de gierzwaluwenstand volgen, onderzoeken, versterken en vooral beschermen. Dáár richten de gierzwaluwfans van Amersfoort zich voorlopig op én… iedereen mag en kan meedoen: volg gewoon datgene wat Werkgroep Gierzwaluw in Amersfoort organiseert.

Activiteiten die nu actueel zijn:

 • Help mee met tellen!
  Je krijgt begeleiding in waar je op moet letten; handige lijstjes waarop je je gegevens in kunt vullen; en een voor jou interessant en te behappen ‘zoek-/tel-gebied’, meestal vlakbij je huis, ergens in Schothorst Zuid.
  Door in die drie maanden die de gierzwaluw hier verblijft af en toe een uurtje een extra wandelingetje te maken, verzamel je belangrijke kennis over de gierzwaluwstand en haar gedrag/voor- en afkeuren. Dat telt echt mee!
 • Zoek en fotografeer een gierzwaluwnest!
  Samen met de gemeente Amersfoort werkt de Werkgroep aan een digitale gierzwaluw-vindkaart. Op die kaart kun je zien waar in Amersfoort/Schothorst gierzwaluwen broeden. Zo weet iedereen precies waar de gierzwaluwen broeden, weten aannemers en klussers welke pannen ze met rust moeten laten en kan iedereen makkelijk een uurtje op gierzwaluw-safari.

Zin in?

Informeer bij het Gierzwaluwproject Amersfoort: ME.Miedema@amersfoort.nl

Met dank aan Gerard van Haaff

1 mei 2018 / door / in ,
[mc4wp_form id="7164"]