Nieuws

De Rozenbuurttuin krijgt vorm

Wat een enthousiasme en gezelligheid onder de buurtbewoners in en rondom de Roos van Dekemastraat die op zaterdag 9 november 2019 samen startten met de realisatie van de Rozenbuurttuin!

In nauwe samenwerking met de Gemeente Amersfoort zijn we gekomen waar we nu zijn. Na een aantal maanden van onder andere ideevorming, het maken van ontwerpen en vormen van plannen en ook in gesprek blijven met de buren is het bijzonder leuk om te zien dat het idee nu ook echt vorm gaat krijgen.

Reacties deelnemers 1e klusdag

Ongeveer 15 volwassenen en circa 10 kinderen variërend in leeftijd van peuter tot tiener kwamen zaterdagochtend meehelpen. De reacties van hen waren erg leuk. “Het was een supergeslaagde dag!”, zegt een van de initiatiefnemers over deze eerste klusochtend op zaterdag. “Gister heb ik heel veel tegels versleept, vandaag heb ik best spierpijn, maar ik vond het wel erg gezellig om aan mee te werken!”, vertelt een buurtgenoot van 14 jaar. En een aantal buurkinderen tussen de 3 en 8 jaar roepen: “Wij mochten ook helpen met de stenen en een heel groot houten bord maken!”.

Ontstaan van een idee

In 2018 liepen we met een aantal bewoners uit de Roos van Dekemastraat mee met de ‘Speeltuintjestocht door Schothorst’ die de Gemeente Amersfoort organiseerde. Tijdens en vlak na die wandeling ontstond het idee om een ‘buurttuin’ te maken van het stukje kale grond op de Roos van Dekemastraat (ter hoogte van het bruggetje bij de tandarts). We hebben dat idee voorgelegd aan de gemeente en kregen gehoor!

Van idee tot een prachtig tuinontwerp

Samen met een vertegenwoordiger van de gemeente zijn we verder concreet gaan nadenken over wat we wilden met de buurttuin. We hadden twee doelen, namelijk speelruimte voor echt jonge kinderen en positieve verbinding in de buurt creëren. Er is aardig wat doorstroom in de buurt geweest de afgelopen jaren, met als gevolg een flink aantal nieuwe buurtbewoners. Hoe mooi zou het zijn, dachten we, als we de buurtbewoners die er al langer wonen en de nieuwe bewoners op een leuke manier met elkaar in contact kunnen brengen en zorgen dat men elkaar blijvend kan vinden. En hoe mooi zou het ook zijn als dat kan met een mooi ‘groen’ initiatief. Gesprekken met de gemeente daarover hebben geleid tot een prachtig ontwerp voor onze buurttuin.

Van ontwerp naar realisatie

Vervolgens werd het tijd om na te denken over hoe we dat nu echt konden gaan realiseren. De gemeente Amersfoort helpt ons goed op weg door bijvoorbeeld een aannemer en een hovenier beschikbaar te stellen. Daarnaast worden bijvoorbeeld diverse materialen hergebruikt en krijgen we een aantal prachtige fruitbomen in de buurttuin. Natuurlijk zijn er ook zaken die we zelf regelen, zoals bijvoorbeeld een subsidieaanvraag bij Indebuurt033 om onder andere de tuinomheining te kunnen financieren, voor aanschaf van gereedschappen, etc. En vandaag begrepen we tot onze vreugde dat onze subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Ook uitvoerende hulp  van buurtbewoners regelden we en iets te drinken/lekkers voor tijdens het klussen. We betrekken daarnaast ook andere buurtbewoners bij dit initiatief, zodat zij weten wat er in de buurttuin gebeurt en betrokken blijven.

Dat hebben we bijvoorbeeld met een nieuwsbrief gedaan. Deze hangt ook op het houten bord in de Rozenbuurttuin.

De impact op de buurt

We zien nu al nieuwe verbindingen ontstaan tussen jong en oud, tussen nieuwe bewoners en mensen die al langer in de buurt wonen, tussen mensen die kunnen meedenken/organiseren en zij die goed kunnen klussen, maar ook tussen mensen met spierballen en mensen met groene vingers. Het is geweldig om te zien dat het zo uitpakt en het biedt een mooi vooruitzicht op een buurttuin waar we elkaar in 2020 kunnen ontmoeten.

De Rozenbuurttuin geven we samen verder vorm on onderhouden we door bijvoorbeeld elke tweede zaterdag van de maand samen wat klusjes te doen.

Voor nu is er een flink rood/wit lint gespannen om aan te geven dat de situatie in de toekomstige Rozenbuurttuin voorlopig niet echt veilig is en er staat in een hoek een flinke stapel stoeptegels die we gaan hergebruiken. Het kriebelt om verder te gaan!

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande verhaal, stuur ons die dan gerust toe in een email via mailadres rozenbuurttuin@gmail.com.

Annemarie Koelewijn-den Heijer
11 november 2019

 

12 november 2019 / door / in
Organiseer jij een project of activiteit voor Amersfoort 75 jaar vrijheid?

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen dat we 75 jaar leven in vrijheid. Wil jij een activiteit organiseren in het kader van Amersfoort 75 jaar vrijheid? Dan kun je vanaf nu tot en met 30 november een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. De gemeente Amersfoort hoopt zoveel mogelijk vooral kleinere projecten te steunen met een bescheiden bijdrage van 500 euro tot maximaal 5.000 euro per toekenning.

Heb jij een idee hoe je 75 jaar in vrijheid leven tot uiting brengt in een activiteit of project? Lees dan vooral verder en dien een aanvraag in!

Criteria en beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op:

 • bijdrage van het project aan het totale programma/thema
 • samenwerking tussen partners (samenwerking wordt op prijs gesteld)
 • duurzaamheid van het project

Richt je bijdrage aan de Stuurgroep 75 jaar vrijheid, ter attentie van de voorzitter Ina Loovers. Zorg dat de aanvraag maximaal 2 A4’tjes lang is en de volgende informatie bevat:

 1. Datum
 2. Projectnaam en omschrijving project
 3. Doel project en relatie naar 75 jaar vrijheid
 4. Doelgroepen (voor wie)
 5. Samenwerkingspartners (met wie)
 6. Duurzaamheidswaarde project (blijvende waarde)
 7. Planning uitvoering project
 8. Begroting (met vermelding bedrag dat wordt aangevraagd aan de stuurgroep, vermelding cofinanciering en/of aantal vrijwilligersuren en/of beschikbaar stellen van middelen of goederen)

Personeels- en exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Deadline     

E-mail je aanvraag vóór 1 december naar: 75jaarvrijheid@amersfoort.nl. Inzendingen die na 30 november binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie over 75 jaar vrijheid in Amersfoort, kijk op amersfoort.nl/75jaarvrijheid.

11 november 2019 / door / in
Projecten Duurzaam Schothorst

Schothorst duurzaam maken, dat is het doel van Duurzaam Schothorst. Dit kan op veel manieren. Op dit moment lopen de volgende projecten:

Schothorst Zuid Aardgasvrij

Dit project is door de gemeente Amersfoort gestart en gaat over de energietransitie in Schothorst Zuid. Meer informatie vind je hier .

Warmtecentrale Schothorst

Bij dit project wordt verkend of het mogelijk is een warmtecentrale te ontwikkelen op basis van oppervlaktewater van het Valleikanaal. Meer info vind je hier.

De links op deze pagina verwijzen naar de site van Duurzaam033. Als je ook een project wilt lanceren of mee wilt doen aan een project, kun je jezelf  aanmelden op Duurzaam033. Dit is geheel gratis en verplicht je tot niets. Duurzaam033 voldoet volledig aan de AVG wetgeving.

Wil je meer informatie over Duurzaam Schothorst, klik dan hier.

Tjerk-Peter van den Berg

11 november 2019 / door / in
Inloopbruis met de Wijkraad

 

Zoek je verbinding in je straat, in je buurt of in de wijk?
Heb je een goed idee voor de wijk? Bijvoorbeeld:
– hoe we meer wijkbewoners kunnen bereiken?
– hoe we interculturele ontmoetingen kunnen organiseren.
Mis je iets in de wijk?

Kom dan binnenlopen op 20 november tussen 14.30 en 16.30.
De Hoeksteen, achter Jumbo, Klaartje Donzenpad 59.

NB: Schikt de woensdagmiddag niet, maar wil je wel contact?
Mail ons of bel met de
buurtnetwerker (zie onderaan  voor contactgegevens).

Graag tot ziens op 20 november.

Vriendelijke groet,

De kerngroep van Wijkraad Schothorst (wijkraadschothorst@gmail.com)

Stephanie Niessen (tel. 06 41545986; stephanie.niessen@indebuurt033.nl)

 

5 november 2019 / door / in
Een vrijwillige vuurwerkvrije zone organiseren?

Wil jij als bewoner aankomende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone? Maak dan met de buren de afspraak om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Dit jaar houdt de gemeente een proef met tien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Hiermee ondersteunt de gemeente bewoners bij hun initiatief.

Met dit initiatief hopen wij dat buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over het beleven van plezier aan vuurwerk aan de ene kant, en het beperken van overlast aan de andere kant. Door met elkaar te bepalen waar vuurwerk wel kan, en waar liever niet, werken bewoners en gemeente samen aan een prettige jaarwisseling voor iedereen.

Hoe ondersteunt de gemeente het initiatief?

Bewoners die meedoen met de proef ontvangen van de gemeente vier borden die langs de randen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone geplaatst kunnen worden. Daarnaast stuurt de gemeente bewoners en direct omwonenden van de vuurwerkvrije zone een brief met de oproep om het initiatief te ondersteunen en te respecteren.

Wat houdt ‘vrijwillig’ in?

In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het met elkaar eens dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, op hun plein of rondom hun gebouw. Gemeente en politie ondersteunen het initiatief maar handhaven niet omdat het gaat om onderlinge afspraken tussen buren. Er geldt hier geen wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

Hoe doe je mee?

Om een succes te maken van een vrijwillige vuurwerkvrije zone is het belangrijk dat je met je buren afspraken maakt en dat zij het eens zijn met het initiatief. Wil je meedoen met de proef van de gemeente?

Zo werkt het:

 1. Mail je verzoek voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone naar veilig@amersfoort.nl of neem contact op met Suzanne Robijn via telefoonnummer 14 033. Geef duidelijk aan om welke straat/straten, plein of gebouw het gaat. Baken het gebied zo duidelijk mogelijk af, bijvoorbeeld met een plattegrond. Geef je verzoek door vóór maandag 11 november.
 2. De gemeente kijkt met je mee naar de zone en de omvang van het gebied en laat zij je weten of je met de volgende stap verder kunt.
 3. Om een succes te maken van jouw initiatief is het belangrijk dat zoveel mogelijk buren achter het initiatief staan. Je moet handtekeningen ophalen bij minimaal 60% van je buren. Met de handtekening verklaren ze dat zij het eens zijn met de vuurwerkvrije zone. Het handtekeningenformulier krijg je van de gemeente.
 4. Lever het ingevulde handtekeningenformulier uiterlijk maandag 2 december in bij de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: via e-mail op veilig@amersfoort.nl, of per post: Postbus 4000, t.a.v. S. Robijn, afdeling veiligheid, 3800 EA Amersfoort; of je geeft het formulier af bij de balie van het stadhuis, Stadhuisplein 1.
 5. Als je aanvraag akkoord is, dan kun je half december op het stadhuis vier borden ophalen die je rondom de vuurwerkvrije zone kunt plaatsen. De gemeente informeert bewoners van de deelnemende zone over de proef via een brief.
 6. Hang de borden uiterlijk 31 december op langs de grenzen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone.
 7. Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn.

Klik hier voor de informatie op de site van de gemeente.

(Voorbeeldillustratie gemeente Ronde Venen)

1 november 2019 / door / in
Eenzaamheid te lijf

Niet iedereen staat weleens stil bij het feit dat eenzaamheid een veel voorkomend probleem is in de wereld. Ook in Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen eenzaam.

De herfst is ingetreden, het begin van een reeks donkere dagen achter elkaar. De kans is nu dat eenzaamheid gevoelsmatig als erger wordt ervaren. Daarom wil Share & Live tijdens haar 4e bijeenkomst op 26 oktober 2019 dit probleem bespreekbaar maken.

Allen die begaan zijn met dit thema zijn welkom. Misschien heb je kennissen/vrienden/familie die baat hebben bij dit onderwerp. Moedig hen aan om deze bijzondere inspirerende avond bij te wonen. Graag tot dan!

Locatie: SGS Guido de Bres, Paladijnenweg 253 Amersfoort
Tijd:: 19:00 – 21:30 uur
Gastspreekster: Vicky Bergman, ambassadeur bij de stichting Samen Sterk Zonder Stigma
Live muziek: zangeres Bellita Carol, van Inspiratieplatform ‘IKBENFRiS!
Gratis entree

Bezoek voor uitgebreide info de website:
https://shareandlive.nl/blog/event/eenzaamheid-laten-we-samen-niet-eenzaam-zijn/

17 oktober 2019 / door / in
Studenten Academie van de Stad zetten zich in voor woongebouw Paladijnenweg

Sinds september 2019 wonen er een aantal studenten van De Academie van de Stad op een appartementencomplex op de Paladijnenweg. Dit appartementencomplex stond in het nieuws vanwege overlast door bewoners. Inmiddels zijn een aantal bewoners verhuisd of door Portaal uit hun woning gezet. De studenten verblijven anderhalf jaar op deze locatie met als doel de bewoners weer met elkaar in contact te brengen, door middel van activiteiten en koffie-uurtjes die plaatsvinden in een van de lege woningen.

Op de website van de gemeente kun je meer achtergrond lezen. Op de website van De Academie van de Stad lees je meer over de werkwijze van deze organisatie. De activiteiten van studenten die meedoen aan De Academie van de Stad vinden plaats in allerlei steden in Nederland.

17 oktober 2019 / door / in
Meedenken over de ontwikkeling van Amersfoort, m.n. Schothorst

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Op woensdag 9 oktober organiseert de gemeente Amersfoort een bijeenkomst over de ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort Midden en West, waaronder Schothorst. U bent van harte welkom om mee te denken over de vraag welke dilemma’s ontstaan als de inzichten uit meer dan 40 interviews, bestaande ontwikkelingen en beleidsdoelen naast elkaar worden gelegd. Over díe dilemma’s moet de Omgevingsvisie dan straks in ieder geval een uitspraak doen.

Op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie kunt u zich aanmelden. De bijeenkomsten worden in verschillende delen in de stad georganiseerd, om te verkennen of en hoe de behoeften en dilemma’s verschillen per wijk.

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. Het gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar een Omgevingsvisie voor Amersfoort, gaat de gemeente in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Allereerst om de onderwerpen te bepalen waarover de Omgevingsvisie in ieder geval uitspraken moet doen.

Ruim 40 interviews met inwoners en andere belanghebbenden

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van en ontwikkelingen in Amersfoort. Voor de interviews met inwoners waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit waaronder MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

Gebiedsgesprekken

De volgende stap zijn de hierboven genoemde bijeenkomsten in vier delen van de stad, om de uitkomsten van de interviews te toetsen en te bespreken welke dilemma’s er zichtbaar worden voor de komende jaren. De bijeenkomst voor de bewoners van Schothorst, Stadshart, Kruiskamp-Koppel en Soesterkwartier vindt plaats op woensdag 9 oktober, in De Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1,  van 19:15 tot 21:15 uur (inloop vanaf 18:45 uur).

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten en om u aan te melden op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Stadsgesprek op 20 november

Op woensdag 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten. U bent daarbij van harte welkom. Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.

Exposities rond Omgevingsvisie in Rietveldpaviljoen

Bent u benieuwd naar de opgaven en ontwikkelingen van de stad en de opbrengst van de interviews en bijeenkomsten voor de bouwstenen van de Omgevingsvisie?

Komt u dan tussen woensdag 16 oktober en woensdag 6 november naar het Rietveldpaviljoen op de Zonnehof. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

8 oktober 2019 / door / in
Omgekeerd inzamelen voor Schothorst komt langzaam naderbij

In september heeft het college van Burgemeester en wethouders het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Schothorst Noord en Zuid vastgesteld. In dit locatieplan zijn 59 locaties bepaald voor in totaal 64 ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen.

De ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst zullen binnenkort geplaatst worden. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Schothorst. De datum is nog niet bekend, of nog niet bekendgemaakt.

Zijn de nieuwe restafvalcontainers al geplaatst in jouw buurt? Op deze kaart* kun je zien waar ze komen. De verschillende buurtjes die op een zekere restafvalcontainer zijn aangewezen hebben allemaal dezelfde kleur. Zoek jouw huis op op de kaart; ergens in het buurtje met dezelfde kleur staat een stip met diezelfde kleur met een nummer ernaast. Daar komt de container te staan.

Kun je je restafval ook een in andere container kwijt? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op deze pagina van de gemeente. Ook op deze pagina vind je veel informatie.

 

*Terwijl de definitieve locaties nu dus zijn aangewezen, heet deze kaart nog ‘Concept Locatieplan’. Het kan dus zijn dat deze kaart nog niet de definitieve locatie aangeeft voor jouw restafvalcontainer.

8 oktober 2019 / door / in
Mind-Walk

Elke vrijdag is er een Mind-Walk les in Park Schothorst van 10 tot 11.30 uur.

Wat is een Mind-Walk?
Mind-Walk is wandelen met aandacht voor jezelf en de natuur. Er worden enkele oefeningen gedaan om jezelf meer in balans te brengen.

Voor wie is het bedoeld?
Iedereen kan meedoen, er is geen speciale ervaring of kennis nodig.

Kosten: €6,- per les.
Start: Bij Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21.
Info en opgave: Ineke van der Aalst, 📞 0618865594

7 oktober 2019 / door / in
Eerste Bruisuurtje woensdag 2 oktober

Schothorst bruist! Van de activiteiten en van de verbeteringen en van de veranderingen. Daar vind je vast wel iets van. Misschien wil je een pluimpje geven, misschien wil je een verbeterpunt aandragen.

De Wijkraad wil dat graag weten. Je kunt ze natuurlijk mailen op wijkraadschothorst@gmail.com, maar je kunt ze ook persoonlijk aanspreken. En zonder er een hele avond aan te verliezen, want het Bruisuurtje duurt echt maar een uur. Binnen dat uur kun je binnenlopen en je ei kwijt. En daarna is de tijd echt om tot het volgende Bruisuurtje. (Hoewel je natuurlijk ook naar een wijkraadvergadering kunt komen, maar dan ben je wel je hele avond kwijt, wel op een zinvolle manier, maar toch.)

Het Bruisuurtje wordt gehouden op woensdag 2 oktober, in De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59, achter de Jumbo) van 19.30 tot 20.30. En geen minuut later.

27 september 2019 / door / in
Op 28 september is het Burendag

Op zaterdag 28 september is het in het hele land Burendag. Hier in Schothorst wordt dit in ieder geval gevierd in het Inloophuis (Lancelotpad 18).

Daar kun je tussen 15 en 18 uur je buurt- of in ieder geval wijkgenoten ontmoeten, kijken en zien wat er hier in Schothorst en in het Inloophuis te doen is en de vrijwilligers van het Inloophuis ontmoeten en ook buurtnetwerker Stephanie Niessen en participatiemakelaar Nienke Gorter van Indebuurt033. En genieten van een goed gesprek of lekker keuvelen.

Ontdek wat je kan doen, proeven en horen. Maar je bent zelf ook een buur, dus neem hapjes mee uit je eigen cultuur en proef de variatie van culturen in de wijk.

Aanmelden is niet nodig, kom zoals je bent: welkom.

27 september 2019 / door / in
Amersfoort en Schothorst bruisen tijdens Week van de Ontmoeting

Van 1 t/m 8 oktober 2019 vindt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting plaats. Tijdens deze week worden overal in de stad tal van activiteiten georganiseerd waar inwoners aan mee kunnen doen en buurtgenoten kunnen ontmoeten.

Laagdrempelig

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend erbij te horen, gezien te worden of mensen te ontmoeten. De Week van de Ontmoeting is een initiatief dat de stad moet laten bruisen van ontmoetingen. Het doel is om meer mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en zo eenzaamheid te verminderen.

Deelnemen aan activiteiten in Schothorst of elders

Op de website van Indebuurt033 zijn al ruim 80 ontmoetingsactiviteiten aangemeld door verschillende bewonersinitiatieven en organisaties. Iedere dag komen hier nieuwe activiteiten bij. De week start onder andere met een gezellige brunch in de Informatiewinkels van Indebuurt033.

Wil je weten wat er tijdens deze week allemaal te doen is in Schothorst of in een van de andere wijken van Amersfoort? Kijk op: https://www.indebuurt033.nl/activiteiten-weekvandeontmoeting/ en vink Schothorst of een van de andere wijken aan.

Wil je een activiteit aanmelden?

Het kan gaan om een bestaande activiteit of een extra activiteit, georganiseerd voor de Week van de Ontmoeting. Alle initiatieven en betrokkenheid zijn welkom. Inschrijving van activiteiten kan via: www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met onze buurtnetwerker, Stephanie Niessen (06–41545986), of loop binnen wanneer het informatiepunt in De Hoeksteen geopend is op woensdag van 14.00 tot 16.30, of loop binnen bij een van de andere Informatiewinkels, bel het algemene nummer van Indebuurt033, 033–2048677, of kijk op www.indebuurt033.nl.

18 september 2019 / door / in
 Straatambassadeurs in Schothorst gezocht!

“Het is heel fijn om wat te kunnen betekenen voor je buren”, aldus Cyrille de Waard, straatambassadeur in de straat Kruiskamp. Zij besloot een paar maanden geleden om zich in te zetten als straatambassadeur om de straat nog wat leuker en socialer te maken. Samen met haar collega-ambassadeur Fela van Benschop is ze alle huizen langsgegaan om zich voor te stellen en een enquêteformulier uit te delen. “We hebben inmiddels een straatfeest georganiseerd, maar we hebben er ook voor gezorgd dat onze 90-jarige buurman in de bloemetjes werd gezet op zijn verjaardag. Eigenlijk kun je het zo klein of groot maken als je zelf wilt.”

Bij het project met de straatambassadeurs staat het directe buurtje waarin je leeft centraal: dat kan de straat zijn, het portiek of het pleintje waaraan je huis zich bevindt. In zo’n straat kijken buren naar elkaar om. Buren kunnen op elkaar rekenen als het even niet goed gaat en zorgen ervoor dat niemand buiten de boot valt. In de straat besteden buren extra aandacht aan zieke of oudere buren. Iedere straat doet dat op zijn eigen manier, die het beste past bij de bewoners.

“Wij hebben een whatsappgroep en dat werkt erg goed”, aldus Cyrille. “Daarin zetten we informatie over de werkzaamheden in onze straat maar ook als iemand iets wil melden zoals een geboorte mag dat.” Volgens Cyrille merkt ze nu al dat er meer verbondenheid is in de straat. “Als iemand op zoek is naar een schuurmachine dan zet hij dat in de app en binnen korte tijd kan hij dan aan de slag want er wordt flink van elkaar geleend. In de straat voel je je in ieder geval nooit alleen en staat er altijd wel een buur voor je klaar!”

In een heleboel straten en buurtjes zijn er al bewoners die dit doen en dat is natuurlijk fantastisch, die zijn in feite al straatambassadeurs. Maar nu willen we graag dat er ook ambassadeurs komen in straten en flats in Schothorst.

Wat doe je als straatambassadeur :

 • Je bent de oren en ogen van je straat
 • Je verwelkomt nieuwe bewoners
 • Je brengt een bloemetje bij een verjaardag, geboorte of als er iemand ziek is
 • Misschien wil je wel contactpersoon zijn tussen de straat en bijvoorbeeld de gemeente
 • En verder vul je het op je eigen manier in

Er is geld beschikbaar voor zaken als kaartjes, bloemetjes of een kraamcadeautje. Ook zijn er speciale tasjes en visitekaartjes voor straatambassadeurs.

Voor meer informatie of aanmelden:
Stephanie Niessen, Buurtnetwerker, Stephanie.Niessen@indebuurt033.nl of 06-41545986
Nienke Gorter, Participatiemakelaar, Nienke.Gorter@indebuurt033.nl of  06-43707864

Het project Straatambassadeurs wordt gestimuleerd vanuit Indebuurt033. Zie ook https://www.indebuurt033.nl/nieuws/straatambassadeurs-in-kruiskamp-en-koppel/

14 september 2019 / door / in
Wegwijs 2019-2020 is uit!

Dit is alweer de vijfde uitgave van Wegwijs in Schothorst. Op 13 september is deze jubileumuitgave officieel aan de wijkwethouder van Schothorst, Kees Kraanen, uitgereikt.

Zoals in andere jaren wordt ook deze uitgave huis and huis verspreid. Heb je hem binnen twee weken nog niet ontvangen, dan kun je er een halen bij Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, het Groene Huis in Park Schothorst of broodjeszaak Panini op het plein vóór Station Schothorst.

Ben je tevreden met een digitale versie, dan kun je die hier downloaden.

12 september 2019 / door / in
Nieuw: Gratis sport- en beweegspreekuur

Wil je meer bewegen, maar weet je niet welke mogelijkheden er zijn? Benieuwd welke sport- of beweegactiviteit het beste bij je past? Kom langs en stel jouw vraag aan de buurtsportcoach.

De buurtsportcoach houdt spreekuur elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (achter de Jumbo). Jong en oud zijn welkom.

Meer informatie? Mail of bel Yoeri Bos, YBos@sro.nl; 06-43612242.

12 september 2019 / door / in
Opwekkend bericht!

Zelf (samen) stroom opwekken?

Ben je inwoner van Schothorst of Zielhorst? Dan heb je de mogelijkheid om je eigen elektriciteit op te wekken!

De gemeente Amersfoort hecht aan het stimuleren van burgerinitiatieven. Zo’n initiatief ontstond in Schothorst en werd omarmd door de gemeente die een bureau inhuurde om het idee te ondersteunen. Na een oproep verspreid door de wijkraad en enkele bewonersgroepen wordt er gezocht naar nog meer bewoners van Schothorst en Zielhorst die graag hun energie (op afstand) willen opwekken via een energiecoöporatie.

De ligging van de geluidswal, die langs de Zielhorsterweg ligt, biedt goede mogelijkheden om een extra functie erbij te krijgen: het opwekken van hernieuwbare energie.

Technisch onderzoek is nog nodig, maar er zijn kansen!

Geen hoge kosten en een goed rendement!

Belangstelling? Meld je aan per email: l.kemp@d-bv.nl.

Lidewij Kemp is medewerker bij Driven by Values, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en begeleiden van projecten in de energietransitie en de organisatie die gevraagd werd door de gemeente Amersfoort om de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal aan de Zielhorsterweg te onderzoeken.

11 september 2019 / door / in
Bepaalt jouw achtergrond jouw toekomst?

Ben je kansloos? Of toch niet?

Tweede-Kamerlid Zohair El Yassini geeft op 28 september hier in Schothorst zijn antwoord op deze vraag.

Wil jij geïnspireerd worden? En je ontworstelen aan een kansarm milieu? Kom dan luisteren naar en praten met Zohair El Yassini. Live muziek wordt verzorgd door Islene en Daniel. Host van de avond is Shedia Brazil.

De avond wordt georganiseerd door Share and Live.

Dag: Zaterdag 28 september
Tijd: 19:00 – 21:30
Waar: Paladijnenweg 253 (parkeren en entree op nr. 251)

10 september 2019 / door / in
Heb jij al meegedaan aan ‘Kies je sport’?

Het is weer zover, een nieuw seizoen Kies je Sport gaat van start.

In vorige seizoenen hebben veel kinderen mee kunnen proeven aan verschillende sporten en activiteiten via Kies je Sport. Dit najaar trappen we af met Kies je Sport voor volwassenen. Veel volwassenen die bijvoorbeeld lange tijd niet meer hebben gesport, vinden het lastig om iets te vinden wat ze leuk vinden en wat goed bij ze past. Met een gevarieerd sportaanbod met o.a. schermen, crossfit, synchroonzwemmen en volleybal hopen de Buurtsportcoaches veel mensen aan te spreken.

Het Kies je sport-boekje, waarin het aanbod voor kinderen staat, is begin september uitgedeeld op basisscholen. Het sportaanbod voor volwassenen is hier te vinden.

De digitale flyer over Kies je sport vind je hier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Buurtsportcoaches.

10 september 2019 / door / in
Wijkmobiel rijdt nu ook ’s avonds

De WijkMobiel rijdt sinds 1 september 2019 ook ’s avonds. Van maandag t/m vrijdag kan er tot 22:00 uur gebruik van worden gemaakt.

Al ruim anderhalf jaar rijdt de WijkMobiel in de wijken Schothorst/Zielhorst en De Hoef. De WijkMobiel rijdt u ook naar vele plaatsen in Amersfoort. De voorwaarde is dat het begin- of eindpunt in bovengenoemde wijken ligt.

U wordt op het afgesproken tijdstip bij uw voordeur opgehaald. De chauffeur brengt u naar de gewenste bestemming. Ook zo dicht mogelijk bij de voordeur. Uw (opvouwbare of inklapbare) rollator kan ook mee.

Tot een dag tevoren kunt u een rit reserveren. Om te reserveren kunt u zeven dagen per week van 17:00 tot 21:00 uur bellen naar de volgende nummers: 0640 831 647 of 033 472 6214.

De WijkMobiel kan rijden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

10 september 2019 / door / in
World Cleanup Day, óók in Schothorst!

Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day: een wereldwijde golf van schoonmaakacties die begint in Nieuw-Zeeland en 36 uur later eindigt in Hawaii. Miljoenen mensen wereldwijd werken deze dag aan een schonere wereld!

Stadsbrede actie tegen zwerfafval

In Amersfoort gaan zaterdag 21 september honderden vrijwilligers aan de slag om Amersfoort Zwerfafvalvrij te maken. Gewapend met afvalknijper en vuilniszak gaan ze de strijd aan met rondslingerend plastic, lege blikjes en andere rommel. Parken, waterwegen en woonomgeving worden vanuit verschillende locaties aangepakt. Matchpoint Amersfoort, JCI Eemland en Rotary Young Ambition organiseren gezamenlijk de schoonmaakacties. Wat begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een stadsbrede actie met diverse startlocaties in de hele stad – ook in Schothorst, startend bij De Koperhorst.

Startlocaties in de hele stad

Sluit op zaterdag 21 september aan bij een van de vele activiteiten. Er zijn verschillende startlocaties. Je kunt ondermeer starten vanaf het Onze Lieve Vrouwetheater, IKEA, Het Eemhuis, Lakeside Sup in Vathorst, Huis van Bartels, Het Klokhuis, Speeltuinvereniging Rivierenwijk en dus ook woonzorgcentrum De Koperhorst. Op worldcleanupday033.nl zie je een overzicht van alle locaties en wat er die dag in de stad allemaal te doen is. Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden, bij andere kun je gewoon aansluiten. Check het voor de zekerheid even op de site.

Wil je zelf, samen met vrienden, collega’s of teamleden een eigen schoonmaakactie opzetten of een gebied adopteren? Neem dan even contact op via www.worldcleanupday033.nl.

8 september 2019 / door / in
Beleef Schothorst 2019

Zaterdag 14 september vindt voor de vierde maal de manifestatie ‘Beleef Schothorst’ plaats.

Activiteiten

Op Beleef Schothorst is er iets te doen en te beleven voor alle inwoners van Schothorst, jong en oud. Voor de jeugd is er een sportief evenement en er komt een goochelaar die jong en oud zal weten te vermaken.

Verder kan iedereen kennismaken met allerlei organisaties die in Schothorst actief zijn om er een nog groenere, leukere en gezelligere wijk van te maken (zie hieronder). U kunt ze leren kennen maar zelf ook uw ideeën kwijt hoe het in Schothorst nog beter kan worden.

Thema: 5G

Het thema van Beleef Schothorst 2019 is “Schothorst gaat 5G”: Groen, Gastvrij, Gezellig, Gasloos en Gezond.

Groen: De Gemeente heeft €50.000 beschikbaar gesteld voor de vergroening van ons winkelcentrum. De plannen zijn gemaakt door een groep wijkbewoners en op Beleef Schothorst kun je de verschillende onderdelen van het plan komen bekijken en stemmen op de leukste. Ook kun je vragen stellen of je aanmelden om te helpen bij aanleggen/onderhouden.

Gezond: De GGD komt met een stand over gezonde voeding en via de SRO kun je zien wat er allemaal aan sportactiviteiten mogelijk is in Schothorst.

Gezellig: De markt wordt zeker gezellig, maar ook de wijkraad steunt veel initiatieven die het mogelijk maken elkaar te ontmoeten of samen wat te ondernemen.

Gasloos: Het gasloos worden van Schothorst roept nog bij velen vragen op en terecht: het wordt een gigantische operatie voor Schothorst. De gemeente en Energie033  zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Gastvrij: Dat straalt er op Beleef Schothorst bij alle kramen van af! Alle inwoners van Schothorst zijn welkom!

Waar?

De manifestatie vindt plaats in Winkelcentrum Schothorst (Pieter Stastokerf). In geval van (heel) slecht weer kunnen we uitwijken naar De Hoeksteen (achter de Jumbo).

Kom dus op zaterdag 14 september tussen 10:00 en 15:00 uur naar Beleef Schothorst in Winkelcentrum Schothorst of (hopelijk niet!) in De Hoeksteen.

7 september 2019 / door / in
Het Middelpuntkoor, voor iedereen die graag wil zingen

Het Middelpuntkoor is gestart in de zomer van 2015 en telt inmiddels 30 enthousiaste zangers en zangeressen. Onze belangrijkste missie is om samen muziek te maken.

Na de start is ons koor gegroeid en hebben wij al verschillende mooie optredens verzorgd. Wij zoeken, naast de eigen concerten, ook graag de samenwerking met andere koren en muziekverenigingen. Zo geven wij vorm aan een gevarieerd repertoire, met heel afwisselende projecten.

Wij repeteren iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum ’t Middelpunt aan het Spinetpad 2 in Zielhorst. Maar ook Schothorsters zijn van harte welkom!

Zing met ons mee

Wij nodigen iedereen die graag wil zingen met een gezellige groep mensen van harte uit om met ons mee te doen. Voor € 15,- per maand bent u lid. Voor dit bedrag ontvangt u bladmuziek en neemt u deel aan de repetities en uitvoeringen. Maar u kunt ook deelnemen aan losse projecten. U vindt alle informatie over dit gezellige koor op www.middelpuntkoor.nl.

Wilt u contact met ons opnemen, mail dan naar: middelpuntkoor@hotmail.com
Of bel met onze voorzitter Rian Monkhorst, telefoonnummer 06-12047677

[kopij aangeleverd door Het Middelpuntkoor]

7 september 2019 / door / in
Faunatunnel Hamseweg; en ander nieuws Werkgroep Park Schothorst

Het is zover! We gaan de faunatunnel onder de Hamseweg, ter hoogte van het Nieuw Weedepad, aanleggen. Daarmee is de ecologische verbinding tussen de Molenweg en het land van boer Kok klaar. Het plan is bedacht door de werkgroep Park Schothorst.

Maandag 26 augustus 2019 is de aannemer gestart. De Hamseweg is afgesloten tot en met vrijdag 6 september. Verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid.

Hoe gaat het met de Rode Beukenlaan?

De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten in onze ambitie om de Rode Beukenlaan in stand te houden. Wat is er zoal gebeurd?

Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is afgerond. Het terrein is veilig verklaard om de sloot te kunnen verplaatsen en jonge beukjes te kunnen aanplanten. De harde grond onder het pad in de laan is met een speciale methode verbeterd. Dat is gunstig voor de wortels van de oude beuken langs de laan. Er is een bestek gemaakt om een aannemer te selecteren voor het verplaatsen van de sloot en het planten van jonge beukjes. Veel aannemers zitten vol met opdrachten. Het zal daarom bij de aanbesteding moeten blijken of deze werkzaamheden de komende winter kunnen worden uitgevoerd of dat het langer gaat duren. De benodigde vergunningen zijn in ieder geval rond.

Werkgroep Park Schothorst

28 augustus 2019 / door / in
Eerste wijkraad van het seizoen op 11 september

Beste medewijkbewoners,

De scholen zijn bíjna weer begonnen en ook de Wijkraad komt weer in actie. We hadden u in mei al gemeld dat de eerste vergadering na de zomervakantie zou zijn op

woensdag 11 september, om 19.30 uur
in de Koperhorst, Paladijnenweg 275.

We proberen steeds nieuwe wegen te vinden om onze wijkdoelen stapje voor stapje te realiseren en we hopen dat u met ons mee wilt denken. Agendapunten zijn:

 • Het laatste nieuws uit de wijk, o.a. over de subsidie-aanvragen en het overleg over de eventuele aanleg van zonnepanelen langs de Zielhorsterweg.
 • Terugkoppeling van de werkgroepen die tijdens het wijkraadoverleg van 10 april gevormd zijn. Op die 10e april hebben we vier wijkdoelen gekozen waarmee vijf werkgroepen diezelfde  avond aan de slag zijn gegaan. Deze werkgroepen brengen nu verslag uit van de eerste stappen die ze gezet hebben. Eén werkgroep heeft in elk geval al veel bereikt, de   werkgroep Winkelcentrum Schothorst Groen!
 • Samen in Schothorst, een nieuw initiatief van de Wijkraad om samen met een groep mensen van niet-Nederlandse afkomst activiteiten te ontwikkelen.
 • Onze tweewekelijkse halve pagina in De Stad Amersfoort-Noord. We zijn benieuwd hoeveel wijkbewoners die pagina lezen en wat ze ervan vinden. Als u daar iets over wilt melden, kan dat ook per mail. Graag zelfs!
 • Een voorstel van ervaringsdeskundige Nienke Gorter (participatiemedewerkster van IDB033, woont in Kruiskamp) om, net als in Kruiskamp, te gaan werken met straatambassadeurs – een bijzondere aanpak om straatgericht bijvoorbeeld informatie te delen of een wijkdoel te promoten.  We zijn benieuwd of en hoe we zoiets ook in onze wijk van de grond kunnen krijgen. Wat denkt u?
 • Het Bruisuurtje, een gloednieuw initiatief van de Wijkraad, voor mensen die geen tijd voor of zin in lange vergaderingen hebben, maar wél eens een uurtje met de Wijkraad willen brainstormen. Het eerste Bruisuurtje is op woensdag 2 oktober, van 19.30 tot precies 20.30 uur.
 • En uiteraard kunt u eigen agendapunten inbrengen.

Graag tot woensdag 11 september, tot Beleef Schothorst of wie weet tot het Bruisuurtje!

Wijkraad Schothorst

28 augustus 2019 / door / in
Subsidie voor negen sociale projecten in Schothorst en Zielhorst

Maar liefst 9 mooie sociale projecten hebben in Schothorst en Zielhorst subsidie ontvangen via projecten#indebuurt033.

Op zaterdag 14 september vindt de sociale markt Beleef Schothorst plaats in het Winkelcentrum van Schothorst. Kom kijken wat Schothorst allemaal te bieden heeft, maak kennis met de Wijkraad en een heleboel andere organisaties uit Schothorst, doe nieuwe ideeën op en ontmoet nieuwe mensen!

 • Het Inloophuis Schothorst heeft ook weer subsidie ontvangen om een aantal activiteiten te organiseren: het project Taallokaal nodigt mensen uit om speels te oefenen met taal met eigen ingebrachte onderwerpen. Zo worden mensen taalvaardiger en kunnen ze beter functioneren in de maatschappij.
 • Het projectkoor “Schothorst Zingt” kan voor het vijfde achtereenvolgende jaar weer samen zingen tijdens de kerstmarkt en de kerstviering in de Koperhorst. Samen oefenen in de tijd ervoor geeft veel saamhorigheid en plezier!
 • Ook kunnen in het najaar wederom mensen met een kleine beurs weer deelnemen aan interessante creatieve workshops in het project KunstLokaal. Op deze manier leer je mensen kennen met wellicht dezelfde interesses, ontstaan er mogelijk vriendschappen en leer je ook nog eens wat!
 • Het Geinplein in Schothorst wordt omgetoverd tot een groen buurtplein voor en door bewoners!
 • Het skatepark “de Pool” in Park Schothorst wordt uitgebreid met nieuwe skatetoestellen. De jongerenvereniging “So What” in Zielhorst heeft dit voorstel gedaan en gaan ook zorgen dat er onder andere toernooien georganiseerd gaan worden. De toestellen zijn ook geschikt voor jongere kinderen. De bedoeling is dat de jongeren elkaar ook van alles gaan leren. Iedereen mag komen kijken!
 • In wijkcentrum ‘t Middelpunt In Zielhorst kunnen twee bestaande initiatieven doorgaan met hun mooie activiteiten! Zo geeft iemand lessen in kleding maken om dames in deze voor sommigen financieel moeilijke tijd de kans te geven te werken aan een eigen garderobe. En de tafeltennisgroep ‘t Middelpunt kan eindelijk eens nieuwe spullen aanschaffen!
 • Tot slot zijn er hesjes gefinancierd voor de Juniorsportivators in Schothorst. Deze kinderen zullen andere kinderen in de wijk motiveren, stimuleren en activeren om weer te gaan spelen in de wijk!

Heeft u ook een leuk idee voor Schothorst of Zielhorst? Past het idee in het wijkplan? Dan kunt u geld aanvragen bij Indebuurt033 voor uw activiteit! Dat kan per kwartaal, dus de volgende deadline is 30 september 2019. Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie.

Meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van uw aanvraag? Neem contact op met buurtnetwerker Stephanie Niessen, stephanie.niessen@indebuurt033.nl, of 0641545986.

Lees hier het wijkplan van Schothorst en Zielhorst en het overzicht van de toegekende subsidieprojecten.

28 augustus 2019 / door / in
Winkelcentrum Schothorst gaat Groen

Het is zover! Er is een begin gemaakt met het plan om Winkelcentrum Schothorst aantrekkelijker te maken met groen. Dit stond al op de agenda van de Groenvisie van Gemeente Amersfoort, waardoor er budget beschikbaar kwam.

Afgelopen tijd hebben medewerkers van de gemeente, de Groene Raad Schothorst en enkele andere betrokken wijkbewoners samen met een vertegenwoordiging van de winkeliers de groene vingers laten wapperen en hebben maatregelen bedacht. Het voorlopige plan bestaat uit diverse onderdelen die los van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fleurige bloembak van maar liefst 30m2, gevelbeplanting en pergola’s waar planten op, onder en tussen kunnen groeien. Samen zorgen ze voor een aantrekkelijker en groener winkelcentrum.

Dit is echter niet het enige voordeel van vergroenen. De nieuwe beplanting zal ook zorgen voor een betere afvoer van regenwater en het verminderen van de hittestress. Zo draagt de vergroening ook bij aan het winkelcentrum af te helpen van de zeer dubieuze eer als ‘de heetste plek van Schothorst’. En laten we ook vogels, bijen en vlinders niet vergeten die met bloeiende beplanting meer ruimte krijgen om te kunnen overleven.

Bent u ook nieuwsgierig? De plannen zijn te bekijken op de informatiemarkt Beleef Schothorst, zaterdag 14 september tussen 10.00 en 15.00 uur. Waar? Hoe kan het ook anders dan in het winkelcentrum zelf.

Wees allen welkom en als u zelf de groene handen uit de mouwen wil steken kan dat ook! Voor het aanleggen en onderhoud kan er altijd hulp gebruikt worden. U kunt zich ter plaatse aanmelden, dan hoort u nog van ons.

Groene Raad Schothorst

28 augustus 2019 / door / in
Subsidieregeling voor sport en bewegen

Altijd al een leuk plan gehad om mensen meer te laten bewegen, maar nooit het geld ervoor gehad? De gemeente Amersfoort heeft een subsidiepot om sport en bewegen te bevorderen.

Niet alleen sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ideeën die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad, ook gewone inwoners kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten vóór 1 oktober 2019 worden ingediend en gelden voor sport- of beweegactiviteiten of andere plannen die plaatsvinden in 2020.

Kijk op de website van de gemeente Amersfoort voor meer informatie, inclusief het type activiteit dat hiervoor in aanmerking komt, en een aanvraagformulier.

14 augustus 2019 / door / in
Niet iedereen is met vakantie…

Zomer in Schothorst en Zielhorst

Niet iedereen is de stad uit! Ook voor de thuisblijvers is er van alles te doen. Zie voor een compleet overzicht de plaatselijke bladen en de digitale nieuwsbrief Zielhorst. Hieronder een paar activiteiten in Schothorst en Zielhorst.

Naaigroep: Lerares Inge de Hoog heeft vakantie gehouden, maar geeft op de dinsdagmiddagen 13, 20, 27 augustus en 3 september (van 13:00 – 17:00 uur) nog workshops Tassen maken van oude spijkerbroeken of Bloesje maken van oud herenoverhemd. Mail haar op bandung48@gmail.com.

Inloophuis Schothorst blijft open. De wijkmaaltijden op woensdagavond komen in juli en augustus te vervallen; begin september wordt de wekelijkse maaltijd hervat. Op woensdag 21 augustus is er een middag over de verborgen schoonheid van stenen/gesteente. Zie https://inloophuisschothorst.nl/ voor meer informatie.

Ook de Open Huiskamer, Klaartje Donzepad 59, is gewoon open, elke dinsdagochtend van 10 tot 12.

Kitchen Delicious: het Samen koken gaat in de zomer gewoon door en dus kan er ook Samen gegeten worden in ‘t Middelpunt, op de donderdagen 11 en 25 juli, en 8 en 22 augustus. We gaan om 18:00 uur aan tafel. Het menu wordt aangekondigd in de digitale nieuwsbrief en op facebook: www.facebook.com/kitchendeliciouszielhorst/. Kosten: EUR 6,50 per persoon excl. drank. Wie wil mee-eten, reserveert uiterlijk de dinsdag ervoor (tel. 0611 380 349 of mail kitchen.delicious@outlook.com).

De skaters rond ‘de Pool’ in Schothorst gaan met step (SMX), fiets (BMX) én plannen de zomervakantie in. Deze jongeren zijn ook regelmatig op banen elders in Amersfoort te vinden. Elke baan heeft zijn eigen uitdaging en je ontmoet steeds weer andere jongeren, vertellen Thomas uit Vathorst, Rico uit Kattenbroek en Niels uit Schothorst. De sport leidt dus tot veel contacten. Tot nu toe zijn relatief weinig meiden te vinden op skatebanen. De jongeren hebben subsidie aangevraagd voor het uitbreiden van het skatepark in Park Schothorst: een flatrail van 4 meter, die geschikt is voor de step, en een ramp, speciaal voor beginners, en dus ook voor meisjes aantrekkelijk. Als de aanvragen gehonoreerd worden, kan binnenkort een grotere en meer diverse groep Amersfoortse jongeren terecht op het skatepark in Park Schothorst.

Het afgelopen jaar waren zo’n 50 jongeren regelmatig in het park te vinden. Reden genoeg voor de actieve kern om, net als vorig jaar, een skatetoernooi te organiseren, en wel in de laatste week van augustus. De activiteiten, inclusief filmpjes van stuntwerk in Park Schothorst, zijn te volgen op Instagram: @pool_schothorst en #poolschothorst. Zodra de datum van het skatetoernooi vaststaat, wordt die daar opgezet.

En vergeet de Zomerpretpas niet, die deze of afgelopen week is uitgereikt aan alle kinderen uit Amersfoort. Meer informatie: https://zomerpretpas.nl/

De Buurtsportcoaches: blijven ook actief met aanbod voor jong en oud. Zie https://sro.nl/buurtsportcoach/aanbod/. En zie hier hun flyer voor sportieve activiteiten voor senioren en volwassenen van 35+.

5 augustus 2019 / door / in
Zomerexpositie: Sanne gaat circulair

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om hun negatieve impact op de aarde te verkleinen. Speciaal voor hen organiseert het Centrum voor Natuur en Milieueducatie deze zomer de expositie ‘Sanne gaat circulair’. Een expositie met leuke, praktische tips en inspirerende initiatieven. Want als je weet waar je de meeste negatieve impact hebt, kun je die eenvoudiger omzetten in een positieve bijdrage.

Sanne is een fictieve Amersfoortse vrouw die geniet van haar leven in Amersfoort, terwijl ze zich toch ook zorgen maakt over de negatieve impact die wij als mensen hebben op onze planeet. Aan de hand van eenvoudige stappenplannetjes als de piraminder en de keuzeboom, ontdekt ze wat haar eerste stappen op weg naar minder impact gaat zijn. De expositie is aangevuld met leuke filmpjes, creatieve activiteiten en spelletjes, en is daardoor geschikt voor alle leeftijden.

De expositie is te bekijken tot en met 1 september 2019 in Het Groene Huis op Landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sanne.

31 juli 2019 / door / in
Inloophuis Schothorst brengt zomernieuwsbrief uit

In de zomernieuwsbrief van Inloophuis Schothorst staat, naast een terugblik, veel informatie over interessante weetjes en activiteiten, ook en juist vooral in de zomer. Wist je dat het Inloophuis ook een weggeefwinkel had? En wat dacht je van ‘Taal Lokaal’ en ‘Bij de Haard Praat’? Gauw kijken dus. En als het niets voor jou is, wellicht wel voor een buurman of -vrouw…

25 juli 2019 / door / in
Doe je mee?

Erbij horen, gezien worden, ontmoeten op de meest simpele manier, iedereen heeft er behoefte aan. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Daarom organiseert Indebuurt033 van 1 t/m 8 oktober de Week van de Ontmoeting. In die week kunnen alle inwoners van Amersfoort op een laagdrempelige manier in contact komen met hun buren, wijkbewoners en stadsgenoten. Doe je mee?

Doe je mee?

Organiseer jij activiteiten op het gebied van ontmoeten, met jouw bewonersinitiatief of jouw organisatie? Vind jij het belangrijk dat nog meer mensen in Amersfoort elkaar kunnen ontmoeten, dat mensen naar elkaar omzien en elkaar weten te vinden als dat nodig is? Doe dan mee met de Week van de Ontmoeting en meld jouw activiteit aan! Dat kan een activiteit zijn die je altijd al organiseert, of een extra activiteit. Ook kun je samenwerken met andere initiatieven en samen iets bedenken.

Wat vragen we van jou?
• Organiseer een activiteit tijdens de Week van de Ontmoeting en meld deze aan via de aanmeldknop op www.indebuurt033.nl    Hoe eerder je je activiteit aanmeldt hoe langer en beter je activiteit zichtbaar is op het activiteitenoverzicht. Graag iedere activiteit apart aanmelden.
• Stimuleer je vrijwilligers en bezoekers om iemand mee te nemen naar jouw activiteit. Iemand die echt baat zou hebben bij contact met anderen, een praatje en wat gezelligheid. Promoot via social media jouw activiteit en de Week van de Ontmoeting. Kortom, maak je activiteit kenbaar bij anderen, zodat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Wat regelt Indebuurt033 voor jou?
• Promotie van de Week van de Ontmoeting vanaf half augustus.
• Een overzicht van alle activiteiten op de website van Indebuurt033.
• Ondersteuning bij vragen door de buurtnetwerker van Indebuurt033 in je wijk. Voor activiteiten voor jongeren kun je voor ondersteuning contact opnemen met de jongerenwerker in je wijk. Voor de contactgegevens van de buurtnetwerker en jongerenwerker in jouw wijk, kijk op: www.indebuurt033.nl/in-de-wijk

Dus doe mee met de Week van de Ontmoeting en meld je: laten we alle inwoners van Amersfoort met elkaar verbinden!

25 juli 2019 / door / in
Jij + hittestress in Schothorst

Onderzoek

Of we het nou leuk vinden of niet, we krijgen vaker te maken met heel warm weer. Hitte! En hitte heeft allerlei effecten. Op mensen (je hart moet harder werken; je concentratievermogen neemt af; de kans op irritatie en agressie neemt toe). Op dieren (die arme hondenpootjes op die veel te hete stoeptegels, ‘mussen die van het dak afvallen’ en ga maar door). Op planten (bomen laten hun bladeren vallen, struiken verdorren en planten verpieteren). En zelfs op levenloze dingen, want staal zet bijvoorbeeld uit, waardoor bruggen niet meer open kunnen en boten niet meer verder. Van bruggen en scheepsverkeer hebben we in Schothorst geen last, maar ook in deze wijk veroorzaakt hitte ongetwijfeld hittestress. Wat doet de hitte in Schothorst met jou? Onderzoekers willen dat héél graag weten. Daarom zijn ze op vrijdag 28 juni vanaf 13:30 uur in Eetcafé Schothorst om jou een aantal vragen te stellen. Vragen als ‘wat verandert er door hitte in jouw dagelijkse leven?’

Korte vraaggesprekken

Het vraaggesprek duurt ongeveer een kwartiertje en er wordt geen naam of adres of andere persoonlijke gegevens aan je gevraagd. Je privacy is dus niet in gevaar en ook jouw medewerking levert de onderzoekers belangrijke informatie op. Want hoe wapenen we ons het beste tegen hitte? En wie zou daarvoor wat, wanneer moeten doen? Meedoen is ook nog eens interessant, want natuurlijk kun jij ook jouw vragen kwijt. Hitte-deskundige Lisette Klok van Hogeschool Amsterdam weet van alles over de effecten van hitte en vertelt je daar graag over. Ook kun je vragen stellen over de meetgegevens van de tientallen meetkastjes, die MeetjeStad! het afgelopen jaar in Schothorst heeft opgehangen. Die meten op verschillende plekken in de wijk de temperatuur, de luchtvochtigheid en de lichtintentie. Door die meetkastjes weten we precies wat de heetste en de koelste plekken in Schothorst zijn.

MeetjeStad!

MeetjeStad is een burgerwetenschapsproject van Universiteit Amersfoort. Samen met de gemeente, de Hogeschool Amsterdam, het Waterschap en andere partijen (o.a. KNMI, RIVM, Rijkswaterstaat en TNO) doet MeetjeStad onder andere onderzoek naar hitte. Wil je meer weten over MeetjeStad! kijk dan op www.meetjestad.nl

Kun jij vrijdagmiddag niet?

Misschien wel omdat je het dan te warm vindt om mee te doen aan dit onderzoek :)? We zijn 28 juni in de ochtend (van 11:00 – 12:30 uur in de hal van De Koperhorst; in de middag van 13:30 – minstens 15:00 uur in Eetcafé Schothorst (en de kans dat we daar langer blijven is erg groot!) en op zondag 30 juni heeft MeetjeStad ook een kraam op de Groene Dag op Landgoed Schothorst. Ook daar ben je welkom.

26 juni 2019 / door / in
Hotel in de wijk

Schothorst krijgt een hotel. Niet voor mensen maar voor insecten. Het hotel krijgt een plek in het groen langs de vijver aan de Roelandplaats.

Gebouwd door bewoners

Bewoners van Schothorst hebben het hotel zelf gebouwd. Onder leiding van Gijs van Valkenhoef tijdens de GroendoetjegoedMarkt, die in april in Winkelcentrum Schothorst was. Het is een prachtig bouwwerk geworden. Kom je kijken naar de onthulling?

Onthulling

De feestelijke onthulling is op woensdag 19 juni om 10:30 uur. Locatie: Roelandplaats, bij de vijver. Dat is vlakbij het winkelcentrum, dus….

13 juni 2019 / door / in ,
Dronken maaien?

De gemeente Amersfoort is op een andere manier gaan maaien. Sinusmaaien heet die nieuwe manier. Het is beter voor meer bijen, vlinders en insecten in de stad. Maar het maaien roept wel vragen op. ‘Was de maaimachinist dronken?’ ‘Waarom slaat hij stukken over?’ ‘Is ’t ie wat vergeten?’ En ga zo maar door…

Uitleg en demonstratie

Om te vertellen waarom dat sinusmaaien zo belangrijk is en vooral ook te laten zien hoe dat sinusmaaien gaat komt wethouder Kees Kraanen naar Schothorst voor een heuse demonstratie. Kom je kijken?

woensdag 19 juni, 09:30 uur op het veld achter het Valleikanaal, vlakbij de Vuurtoren en de bussluis, zo’n beetje recht tegenover de Prof Groenschool.

Je bent van harte welkom!

 

13 juni 2019 / door / in ,
Wie helpt Inloophuis Schothorst de zomer door?

Omdat het Inloophuis ook in de zomermaanden graag open wil zijn, is men op zoek naar gastvrouwen en gastheren, die in de maanden juli en augustus 2019 willen invallen.

Het betreft het inschenken van een kopje koffie of thee, een praatje maken en een luisterend oor. Je werkt altijd met 2 personen en je wordt goed ingewerkt.

Het Inloophuis is open op maandag-, donderdag-, vrijdag-  en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Het is een leuke manier om vrijblijvend te zien of dit soort vrijwilligerswerk iets voor je is. Je legt je vast voor twee maanden en als het niks voor je is, stop je daarna. En als je het leuk vindt, dan kun je ook blijvend, of als invaller, het team blijven versterken.

Wil je eerst meer informatie of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Ellen Nijsse, (vrijwillig) coördinator gastvrouwen/-heren, 0640267203 of via de mail: info@inloophuisschothorst.nl.

10 juni 2019 / door / in
Schothorst-Zuid aardgasvrij: Waar staan we nu?

Nog tot 14 juni kunnen bewoners van Schothorst-Zuid het concept-wijkwarmteplan voor hun wijkdeel inzien en erop reageren. En eind juni komt er een bijeenkomst waarin de ervaringen van tien huiseigenaren in Schothorst-Zuid met het toekomstbestendig maken van hun huis worden bekendgemaakt.

In april 2019 zijn er drie bijeenkomsten geweest waarin de gemeente de bewoners van Schothorst-Zuid informeerde over de stand van zaken en de plannen om dit wijkdeel aardgasvrij te maken: dit omdat we allemaal op termijn aardgasvrij moeten leven en omdat het aardgasnet van dit wijkdeel binnenkort aan vervanging toe is. Dan beter nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen!

Zoals het er nu naar uitziet gaat de gemeente een wijkwarmtenet aanleggen: dit lijkt de goedkoopste oplossing voor de meeste woningen in Schothorst-Zuid om ze van warmte te voorzien, omdat het gebied redelijk dichtbebouwd is en er ook vrij veel hoogbouw is. Niemand is echter verplicht om zich aan te sluiten bij zo’n wijkwarmtenet. Het is een beetje zoals glasvezel: als genoeg mensen zich ervoor inschrijven, wordt het aangelegd en daarna is aan iedereen de keus om het te gebruiken of niet.

Op dit moment loopt er een pilot met een aantal huiseigenaren om hun huis aardgasvrij en toekomstbestendig te maken. De tien huiseigenaren, van verschillende woningtypen en met verschillende gezinssituaties, hebben samen met 033Energie een persoonlijk klimaatplan opgesteld. Dit houdt zowel isoleren in als overstappen op aardgasvrije stook- en kookmogelijkheden, met vergelijkbare maandlasten. De resultaten van deze pilot worden hopelijk eind juni gepubliceerd en er komt ook weer een bijeenkomst over.

Tot 14 juni hebben wijkbewoners het recht om het concept-wijkwarmteplan voor Schothorst-Zuid in te zien en erop te reageren. Daarna worden die reacties in het plan verwerkt en in september wordt het plan in de gemeenteraad besproken. Ook dan hebben wijkbewoners het recht om hun mening kenbaar te maken. Op 1 oktober 2019 wordt het wijkwarmteplan definitief vastgesteld.

Ook nadat alles in kannen en kruiken is, gaat Schothorst-Zuid niet meteen van het gas af. Er komt een overgangsperiode van acht jaar en het is nog niet duidelijk wanneer die overgangsperiode van start gaat.

Meer informatie? Hier kunt u meer te weten komen over de warmtevisie van de gemeente Amersfoort en hier leest u het laatste nieuws over de plannen voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid.

4 juni 2019 / door / in
Basisscholen fuseren in Schothorst

Momenteel staan er zeven basisscholen in Schothorst: twee openbare, twee katholieke, twee protestantse en één ‘gereformeerde’. Maar de leerlingenaantallen lopen terug. Dat wordt dus fuseren.

De twee protestantse basisscholen, de Wingerd (Raadhoven 2) en de Wegwijzer (Koning Karelpad 2) zijn al een aantal jaren gefuseerd en heten nu de Parkschool. Op hoofdlocatie ‘Koningspark’ aan het Koning Karelpad zitten nu groep 1 t/m 4 en ook de peuterschool, de Koningin Wilhelminaschool voor protestants-christelijk speciaal onderwijs en een expertisecentrum gericht op kinderen, met onder andere logopedie en kinderfysiotherapie. Op locatie ‘Stadspark’ op Raadhoven zitten de groepen 5 t/m 8. Op beide locaties is ook een buitenschoolse opvang.

De twee katholieke scholen, De Drieslag (Raadhoven 4) en De Tafelronde (Koning Karelpad 12) zijn sinds afgelopen jaar ook gefuseerd. De nieuwe school heeft de naam Talentum gekregen.

De twee openbare scholen, De Weesboom (Raadhoven 3) en de Zevensprong (Bruispad 1), werken nog onafhankelijk.

Op termijn worden er drie nieuwe basisscholen gebouwd in Schothorst, voor het protestants, openbaar en katholiek basisonderwijs. De Gereformeerde basisschool De Regenboog (Reinaartpad 1), die leerlingen vanuit heel Amersfoort en daarbuiten betrekt, blijft onafhankelijk bestaan.

 

3 juni 2019 / door / in
Zes sociale projecten ontvangen subsidie in tweede kwartaal

Ook in het tweede kwartaal van 2019 hebben zes mooie sociale projecten in Schothorst en Zielhorst subsidie ontvangen via projecten#indebuurt033.

U heeft hem vast wel eens zien rijden: de Wijkmobiel! Dit mooie vervoersinitiatief op maat met persoonlijke aandacht voor oudere en andere minder mobiele bewoners krijgt er een tweede kar bij en kan dan ook de rijtijden uitbreiden!

In Zielhorst in ’t Middelpunt kunnen ook weer mooie initiatieven doorgaan. Zo geeft iemand lessen in kleding maken om dames in deze voor sommigen financieel moeilijke tijd de kans te geven te werken aan een eigen garderobe.  Ook het Middelpuntkoor brengt wijkbewoners samen! Iedereen is welkom, ook als je niet zo goed kunt zingen, maar het wel heel leuk vindt om te doen. Dit koor vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, er is persoonlijke aandacht en er wordt naar elkaar omgekeken!

Basisschool de Zonnewijzer gaat aan de slag met een Groen schoolplein. Ook de buurt wordt erbij betrokken, zodat het schoolplein ook van de wijk wordt, mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Bij Kitchen Delicious blijft er twee keer per maand samen gekookt en gegeten worden. Jongeren en volwassenen uit de wijk bereiden driegangenmaaltijden die zij serveren aan wijkbewoners.

En last but not least: de wijkwebsite InSchothorst.nl heeft ook een financiële bijdrage ontvangen om de website in de lucht te houden en nog beter te maken. En dat is maar goed ook, anders had u dit bericht niet gelezen……

Heeft u ook een leuk idee voor Schothorst? Past het idee in het wijkplan? Dan kunt u geld aanvragen bij Indebuurt033 voor uw activiteit! Dat kan per kwartaal, dus de volgende deadline is 1 juli! Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie. Meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van uw aanvraag? Neem contact op met buurtnetwerker Stephanie Niessen, stephanie.niessen@indebuurt033.nl, of 0641545986.

Lees hier het wijkplan van Schothorst.

23 mei 2019 / door / in
Vragen en antwoorden

InSchothorst zocht contact met de gemeente om meer helderheid te krijgen over de plannen voor herontwikkeling van Schothorsterlaan 88. Het gaat om twee kavels, die nu nog niet van de gemeente zijn, maar wel liggen in dat prachtige Park Schothorst. Eén van de kavels, nu nog een afgesloten braakliggend terrein, zou dan worden toegevoegd aan Park Schothorst; het andere kavel, nu nog gebruikt als opslagruimte,  wordt dan de plek waar 60 gestapelde woningen verrijzen. Hieronder leest u de vragen die InSchothorst stelde en de antwoorden die de gemeente daarop gaf.

Vraag 1: Het kavel grenzend aan het Winkelpad (wijk Schothorst) wordt woongebied; het kavel grenzend aan de Schothorsterlaan wordt park.
– waarom deze keuze en niet omgedraaid?
– welke onderzoeken zijn er geweest/ wat zijn de beweegredenen argumenten om voor deze verdeling te komen (m.a.w. waarom niet
andersom?)

Antwoord: Er is een studie gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden voor beide kavels. Er zijn daarbij verschillende scenario’s bekeken. De reden dat er gekeken wordt naar de bebouwingsmogelijkheden voor de kavel het dichtse bij de bestaande wijk komt door:
– er is al reeds bebouwing op die kavel en de andere kavel niet.
– de onbebouwde kavel ecologisch meer waarde heeft
– de ontwikkeling van woningen op de kavel aan de Schothorsterlaan sluit niet aan bij de oorspronkelijke doelstelling van het park als een aaneengesloten groengebied tussen de wijken. De herontwikkeling van de kavel van Amfors biedt door de komst van de ecologische corridor aan het Winkelpad de mogelijkheid de groene parkrand te intensiveren in combinatie met het toevoegen van de zo gevraagde woningbouw.

—–

Vraag 2: Wie ziet de gemeente als ‘buurt’, ‘belanghebbenden’, ‘stakeholders’? op welke adressen is de bewonersbrief bezorgd? Waarom is die keus gemaakt? Wie worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst? Hoe worden bewoners uitgenodigd?

Antwoord: We hebben de direct omwonenden en de stakeholders van het park een brief gestuurd. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ruimtelijke kaders organiseren we een startbijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Voor deze bijeenkomst nodigen we deze groepen weer per brief uit en daarnaast gaan we de bijeenkomst van te voren breed communiceren.

—-
Vraag 3: Begrijp ik het goed dat er vooral gebouwd gaat worden voor kleine huishoudens, om zo doorstroming in de wijk te verkrijgen (veel oudere bewoners zonder kinderen in huis die nu een eengezinswoning bezetten en gezien hun leeftijd wellicht kleiner willen wonen)?
Antwoord: Er is nog geen woninggrootte bekend op dit moment.  We richten ons in eerste instantie op woningen voor 1 tot 3 persoonshuishoudens.  Het klopt dat er relatief weinig doorstroom mogelijkheden zijn voor ouderen. Wellicht biedt dit plan een bijdrage aan mogelijkheden voor doorstroming.
—–
Vraag 4: De helft van het kavel zal worden ‘versteend’ (woningbouw en infrastructuur), de andere helft dus niet. De nieuwbouw zal gestapeld worden om zo min mogelijk grondoppervlak te hoeven verstenen en zoveel mogelijk te vergroenen. In de wijk gaat het gerucht dat er een ‘woonwijk’ komt en een ‘woontoren’. Dat lijkt mij gezien de stedenbouwkundige randvoorwaarden onjuist. Klopt dat?
Antwoord: Een voorlopig idee is om het aantal van ongeveer 60 woningen in meerdere gebouwen van enkele lagen te realiseren. De verhouding tussen groen en steen willen we op ongeveer 50/50 houden. Het gaat dus niet om grondgebonden woningen met een tuin of één grote woontoren. Waar deze woonblokken op het terrein komen en hoeveel het er moeten zijn, willen we met de betrokkenen bespreken.
—–
Vraag 5: Begrijp ik het goed dat de groenstructuur rond de nieuwbouw versterkt zal worden omdat de nieuwbouw als een eilandje in het park moet komen te liggen? Dat geld dan dus ook voor de groenstructuur aan het Winkelpad?
Antwoord: Een van de randvoorwaarden is dat er een groene corridor op het terrein komt. Deze is ongeveer 30 meter en komt te liggen tussen het Winkelpad en het stuk van de kavel dat bebouwd zal worden. Daarnaast wordt de kavel zelf ook zo groen mogelijk ingevuld worden.
—–
Vraag 6:  In punt 1.2 wordt gesproken van een reeds plaatsgevonden startup bijeenkomst waar bewoners bij betrokken zijn geweest. Wanneer heeft die bijeenkomst plaatsgehad? Welke bewoners zijn daar (waarom en hoe) bij uitgenodigd? Is de Wijkraad Schothorst daarbij betrokken geweest? Is er een verslag van die bijeenkomst?
Antwoord: De startup betreft een interne ambtelijke start bijeenkomst, waarbij geen bewoners zijn uitgenodigd. Het is binnen de gemeente gebruikelijk om met de interne projectgroep een startup te doen om een beeld te krijgen van de uitgangspunten van het project.
—–
Vraag 7In de laatste alinea van de Risicoparagraaf en in het stukje over Communicatie wordt gesproken over twee bijeenkomsten met stakeholders/bewoners: in de bewonersbrief wordt melding gemaakt van 1. Rara hoe kan dat? Is bij de gemeente bekend dat Park Schothorst een voorziening is waar de hele wijk (en ook mensen van buiten de wijk) graag gebruik van maakt?
Antwoord: Er zijn twee bijeenkomsten gepland om met de stakeholders en de bewoners in gesprek te gaan. Direct omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodiging, maar staat voor iedereen open. De uitnodiging voor de bijeenkomst gaan we breed communiceren.
Vraag 8: De locatie stond dus al op een lijst van mogelijke ontwikkellocaties (Strategie Sociale Woningbouw 2016). Staan op die lijst nog meer locaties in Schothorst en zo ja: welke?
Antwoord: De strategie sociale woningbouw is hier te vinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4515745/2 In bijlage 4 staat het overzicht van de locaties
—-
Vraag 9: Rond het Bruispad en in de Kop van Schothorst zijn in ieder geval ook al vergaande plannen voor ontwikkeling. Op de website van de gemeente Amersfoort kan ik over beide locaties geen informatie vinden. Ik wil natuurlijk graag weten: hoeveel nieuwbouwwoningen daar verschijnen? voor wie gebouwd wordt? wanneer gaat daar wat gebeuren?

Antwoord: Voor het Bruispad zijn er twee inloopbijeenkomsten voor de buurt geweest. Daar wordt op dit moment nog verder gewerkt aan het stedenbouwkundige plan, in combinatie met de renovatie van de school de Zevensprong. Er is in het vakblad Stadszaken enige tijd geleden een artikel over verschenen https://www.stadszaken.nl/ruimte/gebiedsontwikkeling/1998/herontwikkeling-amersfoort-bruispad-schothorst-knutselen-met-de-ruimte-die-er-is

Voor de Kop van Schothorst wordt de mogelijkheid onderzocht of de locatie mogelijk geschikt is voor tijdelijk Wonen.
Meer informatie hierover is te vinden in de Raadsinformatiebrief 2019-11: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7326157/1/Raadsinformatiebrief%202019-011%20Tijdelijk%20wonen
—-
Vraag 10: Worden deze drie plannen door de gemeente in samenhang bekeken op wat de gevolgen zijn voor de wijk? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat?
Antwoord: De projecten vallen allemaal onder het Programma woningbouw van de gemeente Amersfoort. Daar vindt ook de interne afstemming over de projecten plaats. Er wordt bij mogelijke woningbouwontwikkelingen ook altijd gekeken naar de huidige samenstelling van een wijk.
6 mei 2019 / door / in
Protest!

Het protest tegen de plannen om op het terrein van Amfors woningen te bouwen groeit. Veel Schothorsters maken zich zorgen. Zij hebben zich verenigd in de actiegroep Behoud Park Schothorst. Middels een poster en een flyer wordt iedereen opgeroepen:

 • de petitie te ondertekenen
 • een bezwaarschrift te schrijven aan de gemeenteraad
 • de raadsvergadering van 14 mei bij te wonen (20:00 uur in het gemeentehuis).

Wilt u op de hoogte worden gehouden en/of meedenken met Behoud Park Schothorst? Geef u dan op voor de Whatsapp-groep door een mailtje te sturen naar behoudparkschothorst@gmail.com.

Raadsvergadering 14 mei

Op 14 mei bespreekt de gemeenteraad de plannen voor herontwikkelingen.  De herontwikkeling betreft twee op Park Schothorst gelegen kavels van elk ongeveer 1 hectare groot:

 • één van die kavels wordt dan toegevoegd aan Park Schothorst
 • het andere wordt gebruikt voor woningbouw (60 gestapelde woningen) en een ecologische verbinding.

Wilt u meer informatie over het plan? Lees hier wat het plan inhoudt.

 

6 mei 2019 / door / in
De Hoef: Woonwijk in wording

Aan de andere kant van Station Schothorst ligt kantoorgebied De Hoef. Eerst mondjesmaat maar nu sneller wordt eraan gewerkt om hiervan deels een stadswijk te maken. Dit zal worden gerealiseerd door kantoorpanden om te bouwen tot appartementen maar ook door middel van nieuwbouw. Het resultaat moet zijn:  “een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen” volgens de pagina over De Hoef op amersfoort.nl.

4 mei 2019 / door / in
Wij gaan weer naar de stembus

Op 23 mei kunnen wij stemmen voor de 26 Nederlandse leden van het 751 leden tellende Europese Parlement.

In Schothorst zijn er stembureaus te vinden op de gebruikelijke plekken:

 • Schoolgebouw De Zevensprong, Bruispad 1 (twee stembureaus)
 • Kerkelijk centrum De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
 • Schoolgebouw De Weesboom, Raadhoven 3
 • Schoolgebouw De Drieslag, Raadhoven 4
 • Sociëteitsruimte Seniorenflat, Garietstraat 205
 • Woon- en zorgcentrum De Koperhorst, Paladijnenweg 275

Natuurlijk kun je zonder afspraak vooraf op alle Amersfoortse stembureaus je stem uitbrengen.

Weet je niet genoeg af van de Europese verkiezingen en wat er op dat niveau speelt?

ProDemos, die meestal nuttige dingen doet, heeft een handzaam boekje opgesteld over hoe alles werkt op Europees niveau, geschreven in simpele taal, dat hier te downloaden is. Ook hebben ze een Stemwijzer opgesteld. Op deze pagina zie je wat de Europese partijen zijn.

Ook de website Europa Nu is handig voor informatie.

Nederlandse partijen sluiten zich doorgaans bij een gelijkgestemde Europese partij aan, om sterker te staan.  Volt is echter een jonge Europese partij. Wil je wat meer weten over de standpunten van de verschillende partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen, dan heb je hier de websites waar je die informatie kunt vinden, voorzover aanwezig:

In Nederland worden de verkiezingen gehouden op 23 mei. De precieze datum verschilt per land, afhankelijk van de gebruiken in elk land. En 26 mei is de laatste datum dat er deze ronde gestemd wordt. Ook het Verenigd Koninkrijk doet deze keer (hoogstwaarschijnlijk) nog mee: ook op 23 mei.

3 mei 2019 / door / in
Welkom nieuwe Read Shop!

Wat was ik verbaasd en verbijsterd toen ik vorig jaar terugkwam van vakantie en zag dat de Read Shop in Winkelcentrum Schothorst gesloten was! Hoe vaak heb ik de afgelopen maanden niet gedacht, o, dat haal ik wel bij de Read Shop, o, die is er niet meer! En wat was ik blij toen ik een maand of twee geleden opeens een bord zag staan waarop stond dat hij weer open ging!

Nu is de Read Shop weer open en het verschil mag er zijn! De ruimte oogt veel groter dan voorheen. De vloer is prachtig. Alles is heel smaakvol ingericht. Er is weer een ruim aanbod aan tijdschriften en boeken, maar ook kaarten, kleine cadeaus en kantoorartikelen zijn volop aanwezig. Moeite waard dus om een kijkje te gaan nemen!

3 mei 2019 / door / in
Creatieve workshop voor 55+’ers: Bureaulamp maken!

Scholen in de Kunst organiseert in Schothorst een heel bijzondere creatieve cursus, speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving, dit keer in het gebouw van de Zeeverkenners, De Stuw 3.

In deze cursus maak je onder leiding van Studio Klem een houten bureaulamp. We gaan zagen, schuren, boren, houten verbindingen maken en de elektra aansluiten. Beginners worden goed begeleid, als je meer ervaring hebt kan je het ontwerp complexer maken en meer tijd in de afwerking steken.

Wanneer?

 • dinsdagmiddag 21 mei, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 28 mei, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 4 juni, 13.30 – 16.00
 • dinsdagmiddag 11 juni, 13.30 – 16.00

Waar?

Zeeverkenners, De Stuw 3, 3813TX Amersfoort.

Belangstelling?

Voor opgave en/of meer informatie kun je terecht bij Inloophuis Schothorst, 033-4801902 of info@inloophuisschothorst.nl. De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Is de prijs voor jou een probleem? Geef dit dan aan, dan wordt gezocht naar een oplossing. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te kunnen doen.

2 mei 2019 / door / in
Op nu.nl: Tuintegel eruit ook goed voor ons eigen welbevinden

In nu.nl stond onlangs een interessant artikel over hoe we niet alleen voor insecten en tegen wateroverlast en hitte, maar ook voor ons eigen welbevinden, beter wat van die tegels uit onze tuinen kunnen halen. Het artikel begint zo:

Vlinders verdwijnen, bijen sterven, egels kiezen het hazenpad, onze steden kunnen de hoosbuien nauwelijks aan en worden steeds heter. Eén van de boosdoeners: strak betegelde voor- en achtertuintjes. Dus is er Operatie Steenbreek.

In die betegelde tuinen wonen geen dieren en groeien geen planten. Dat is ook de bedoeling van de tuineigenaren, want dat maakt een tuin onderhoudsarm, behalve het obligate onkruid krabben en de hogedrukspuit eens in de zoveel tijd.

Toch heeft zo’n tegeltuintje z’n weerslag op de natuur én ons welbevinden. Dat mensen zich lekkerder voelen tussen groen gras, fladderende vlinders en geurende bloementuinen dan in een hete stad klinkt aannemelijk. De Universiteit van Wageningen zocht het uit.

En inderdaad: veruit de meeste mensen voelen zich het allergelukkigst aan de kust en in de wilde natuur, en het minst gelukkig in een stedelijke bebouwde omgeving. Daar tussenin zitten recreatiegebieden, parken, bossen en landbouwgrond.

Al die stenen in de stad zijn niet alleen de straten, winkels of overheidsgebouwen: 40 procent van het stedelijk gebied is in het bezit van particulieren.

Op die particulieren mikt Operatie Steenbreek. Door een tegeltje eruit te wrikken en er plantjes in te zetten help je verdwijnende insecten, de bestrijding van oververhitte steden en wateroverlast…

En als de tuintegels toch moeten blijven: overweeg wat planten-bakken, of neem voor je huis een boomspiegel onder je hoede om insecten aan te trekken. Wellicht bevordert ook dat ons eigen welbevinden.

2 mei 2019 / door / in ,
Besluiten tot bouwen?

Er zijn plannen om het terrein rondom de voormalige Eemforsboerderij aan de Schothorsterlaan te herontwikkelen. Het gaat om twee kavels van elk ongeveer 1 hectare groot. Als de gemeenteraad het voorstel tot herontwikkeling aanneemt, wordt de ene kavel toegevoegd aan Park Schothorst en wordt de andere kavel gebruikt voor woningbouw

Het gaat dan om 60 woningen in gestapelde vorm. Woningen die met elkaar maximum de helft van het kavel in beslag mogen nemen, want het moet ‘wonen in een parkbos’ worden. De kavel waarop mogelijk gebouwd gaat worden is nu een achter hek en heggen liggend opslagterrein. De andere kavel wordt door niemand gebruikt. Beide kavels liggen op een van de mooiste plekjes in de stad: aan de rand van Park Schothorst. Het plan voor herontwikkeling stuit op veel verzet:

 • in nog geen twee weken tijd verklaarden al 2000 mensen in een petitie tegen te zijn;
 • direct omwonenden hebben zich verzameld en inmiddels een brief naar de gemeenteraad gestuurd met de oproep:
  • niet in te stemmen met de beslispunten uit het raadsvoorstel
  • het participatietraject anders in te richten.

Gemeenteraad aan zet

Het plan is inmiddels goedgekeurd door B&W. Lees in een eerder op InSchothorst gepubliceerd artikel wat het plan inhoudt. Op 14 mei aanstaande wordt het plan besproken in de gemeenteraad. Op 28 mei staat het weer op de agenda, dán ter besluitvorming. Omwonenden hebben de gemeenteraad inmiddels een brief gestuurd. De brief met uitgebreide argumentatie leest u hier.

24 april 2019 / door / in
Glas schilderen

Scholen in de Kunst organiseert opnieuw in het Inloophuis in Schothorst een creatieve cursus, speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving.

Het gaat nu om de cursus GLASSCHILDEREN. Onder leiding van glaskunstenares Mirjam Achterkamp maak je een beschilderd glazen schaaltje op basis van je eigen ontwerp. Door de techniek ontstaat er diepte in de schildering. Het gaat om een cursus van drie bijeenkomsten. De totale kosten zijn €15,-

Wanneer?

 • woensdag 15 mei 13:30 – 15:30
 • woensdag 22 mei 13:30 –  15:30
 • woensdag 29 mei 13:30 –  15:30.

Waar?

Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18, Amersfoort Schothorst. Tel 033 – 480 19 22. info@inloophuisschothorst.nl

Belangstelling?

Voor opgave en/of meer informatie kun je terecht bij het Inloophuis (adres hierboven). De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Is de prijs voor jou een probleem? Geef dit dan aan, dan wordt gezocht naar een oplossing. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te kunnen doen.

24 april 2019 / door / in
Gratis oranje cadeau!

Omdat de Koning dit jaar zijn verjaardag viert in Amersfoort, is er een prachtig magazine gemaakt over Amersfoort en de Oranjes. Wie een gratis exemplaar wil, kan dat op komen halen bij het Inloophuis. Adres: Lancelotpad 18. Openingstijden: ma do vr zo 14-16u, di wo 10-12u.

Het gratis magazine ligt ook in de hal van het stadhuis, Museum Flehite, de Sint-Joriskerk, bibliotheken en de betere boekhandels. Bewoners van de Koperhorst en andere tehuizen krijgen het blad gratis thuisbezorgd. Een cadeau van de plaatselijke erfgoedinstellingen!

Kroniek

Het gratis magazine is een een extra editie van het Amersfoortse erfgoedblad Kroniek. Het is geheel gewijd aan de band tussen de Oranjes en Amersfoort. Die band blijkt al eeuwenlang te bestaan. Van Willem van Oranje tot Willem-Alexander, alle Oranjes hebben van Amersfoort geweten en de meesten zijn hier ook op bezoek geweest. Het waren momenten van vreugde of verdriet: oorlogen en militaire inspecties, het behoud van de Koppelpoort, Oranjefeesten met een gezellig verlichte stad, openingen en herdenkingen, kerkbezoek, ijsjes voor kermiskinderen en een prinses die hier op kamers woonde. Maar deze informatie was nooit gebundeld. Dat is nu wel gebeurd én…. u krijgt het gewoon cadeau. Wees er snel bij, want op is op.

Smaakt naar meer?

Wie weet wilt u de Kroniek vaker in de bus krijgen. Word dan lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Kijk op www.historisch-amersfoort.nl; dit staat ook achterop het blad.

24 april 2019 / door / in
Plaats voor woningbouw?

Aan de rand van Park Schothorst, tussen de Schothorsterlaan en het Winkelpad liggen twee kavels, die niet van de gemeente Amersfoort zijn. Sinds 24 mei 2016 zijn beide kavels aangemerkt als ‘ontwikkellocatie’, een plek, waar mogelijk gebouwd kan worden om iets te doen aan het tekort aan woningen in Amersfoort.  Gaat er nu echt gebouwd worden?

Dit is de mogelijke plek voor woningbouw. Vroeger stond er de Eemfors-boerderij. Nadat die is afgebrand gebruikt Eemfors (Amfors) het als opslagruimte. Het is een stuk grond van ca. 1 hectare.

Raadsvoorstel

Of er ooit echt gebouwd gaat worden is op dit moment nog compleet onduidelijk. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt hoogstwaarschijnlijk wel, tenminste…. zij namen op hun vergadering van afgelopen 9 april het besluit om een voorstel te doen aan de gemeenteraad.  Op 14 mei bespreekt de gemeenteraad het voorstel; op 28 mei staat het ter besluitvorming op de agenda. Het voorstel is nog géén bouwbesluit, maar als de raad het voorstel aanneemt:

 • wordt de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht én
 • staan vier belangrijke randvoorwaarden niet meer ter discussie.

Dit staat dan vast:

 1. één van de kavels (degene die tegen het Winkelpad aan ligt en nu door Amfors gebruikt wordt als opslagruimte) wordt woningbouwlocatie, de andere kavel (nu een braakliggend terrein achter heggen) wordt ingericht als park
 2. uitgangspunt voor woningbouw is circa 60 woningen in gestapelde vorm (hoogbouw dus)
 3. er wordt ‘gemixt’ gebouwd (dus…. sociale huurwoningen én vrije sector)
 4. er komt een ecologische zone op het terrein.

Direct na hun besluit liet B&W een brief uitgaan naar omwonenden. Wie precies gezien wordt als omwonende is nog onduidelijk. Wel is overduidelijk dat niet alle ontvangers van de brief blij waren met die brief. Er is inmiddels een petitie tegen de mogelijke woningbouw opgesteld: binnen twee weken was deze door 1000 personen ondertekend. Op www.behoudparkschothorst.nl leest u meer.

Vragen en antwoorden

InSchothorst stelde de gemeente flink wat vragen over de plannen. U leest ze hier.

Dit is de mogelijke plek voor woningbouw: een kavel van ca 1 hectare. De andere kavel is net zo groot. Dáár is woningbouw uitgesloten. Deze kavel gaat volgens de plannen een park worden. Ook in de te bebouwen kavel wordt de helft van de ruimte voor groen gereserveerd: “wonen in het parkbos”.

Als er inderdaad zo’n 60 woningen op deze plek worden gebouwd, moet die plek natuurlijk bereikbaar worden voor autoverkeer. In het raadsvoorstel worden twee mogelijkheden met voor- en nadelen opgenoemd. Eén daarvan is een ontsluiting via Schothorst. Als daarvoor gekozen wordt is o.a. een brug nodig voor over dit water. Kiezen voor deze ontsluiting heeft grote gevolgen voor de direct omwonenden. Nu wonen die immers rustig aan een doodlopende straat. De bouw van ca. 60 woningen betekent zo’n 300 ‘gemotoriseerde verkeersbewegingen’ per etmaal.

 

De plannen hebben betrekking op 2 kavels. Links van dit pad ligt kavel A (nu nog een ongebruikt stuk grond, straks wellicht park); rechts ligt kavel B (nu een alleen voor bevoegden toegankelijke opslagruimte, straks wellicht een terrein waar 60 woningen verschijnen). Die 60 woningen mogen, om ook in kavel B voldoende groen te hebben, de helft van het grondoppervlakte in beslag nemen. Daarom wordt het dan ook gestapelde woningbouw.

Het stuk grond waarop misschien gebouwd gaat worden is nu met hekken afgezet en alleen toegankelijk voor bevoegden. Als er inderdaad een ‘woonwijk’ op die plek komt, gaat het om 60 gestapelde woningen. Met elkaar mogen die de helft van het grondoppervlak beslaan: men moet er kunnen wonen als “wonen in een parkbos”. De nieuwe ‘woonwijk’ komt als een eilandje in het groen te liggen. Een ‘eilandje’ dat zo oogt, dat het past bij het park. Op het ‘eilandje” zal daarom ook geen ruimte zijn voor privétuinen en zichtbare parkeerplekken.

Op allerlei manieren worden Schothorsters en andere belanghebbenden opgeroepen om een petitie te tekenen tegen de bouwplannen: nog voor Koningsdag ondertekenden al 2000 mensen deze petitie.

 

 

23 april 2019 / 3 Reacties / door / in
Hitte in Schothorst
Weet u het nog? Die warme zomer van vorig jaar? De klimaatverandering belooft vaker extreem warme zomers. Wat voor gevolgen heeft dat voor u? Voor uw dagelijkse bezigheden? Voor de mensen om u heen én voor uw buurt en wijk? MeetjeStad!, een samenwerkingsproject van o.a. de gemeente Amersfoort, de Hogeschool Amsterdam en WAR onderzoeken de gevolgen van hitte in Schothorst. Op 23 april is er een avond over hitte in Het Groene Huis. Aanvang 19:30. Einde 21:30. Toegang gratis en van te voren aanmelden niet nodig. Bent u erbij?
Op deze avond deelt MeetjeStad! de kennis die tot nu toe is opgedaan. Hogeschool van Amsterdam vertelt over alle gevolgen die extreme hitte kan hebben op een stad. En samen kijken we naar wat de gevolgen voor Schothorst zijn.

Programma

19.30 inloop met koffie en thee

20.00 uur delen van ervaringen van afgelopen zomer

20.15 presentatie Hogeschool van Amsterdam over gevolgen van hitte in de stad

21.00 hoe en waar worden de gevolgen in Schothorst ervaren.

Meer weten?

Zie voor de mind-map hitte: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/interviews/waarom-steden/

Er is ook een interactieve mind-map in de maak. Achter elk gevolg van hitte schuilt een factsheet met daarin meer informatie over het gevolg, suggesties voor maatregelen en links naar kaartmateriaal om de kwetsbaarheid meer inzichtelijk te maken. De beta-versie staat op: http://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/

Voor vragen: info@meetjestad.net

16 april 2019 / door / in
Doorstart Schothorst Gezonde Wijk

Het project ‘Gezonde Wijk’ is een project van de GGD in samenwerking met de gemeente, de huisartsen, de wijkteams van Indebuurt033, het welzijnswerk en niet te vergeten de bewoners zelf.

Het is het geesteskind van dr. Ted van Essen, bij veel Schothorste-naren wel bekend. Het vloeit voort uit de gedachte dat echte gezondheid niet alleen fysieke gezondheid behelst, maar ook sociale en mentale gezondheid, en dat die drie pijlers elkaar beïnvloeden.

Wat houdt het in?

Loop/Wandelroute van 3,7 km in Park Schothorst, bewegwijzerd hoewel bordjes niet altijd vind- of leesbaar zijn.

Onder de projecten die onder de paraplu van ‘Gezonde Wijk’ zijn opgericht, zijn ‘beweegrondjes’ in het Leusderkwartier en de Berg (wij hadden er toevallig al een, in Park Schothorst); ‘Sociaal Vitaal’ voor 65+ers die kwetsbaar zijn voor gezondheids-problemen en isolement, ook in Schothorst; en het pilotproject bij de huisartsen van Orion (hoek Ringweg Koppel en Meridiaan) en Sagenhoek (hoek Paladijnenweg en Sagenlaan) waarbij zij middels een ‘receptenboekje’ patiënten gericht doorverwijzen naar een welzijns-werker van Indebuurt033 (en de welzijnswerker er ook van op de hoogte stellen) wanneer zij vinden dat er meer aan de hand is dan een gezonheidsklacht alleen.

Waarom nu pas in Schothorst?

‘Gezonde Wijk’ bestond al een aantal jaren in Schothorst maar ervaart nu een ‘doorstart’. Dat komt omdat Schothorst voor dit project eerst samenging met wijk De Koppel.  Maar nu dat wij door de gemeente en Indebuurt033 ingedeeld zijn in een gebied met Zielhorst en De Hoef, wordt het deels opnieuw opgericht.

Bij deze doorstart hoort het samenstellen van een wijkwerkgroep met wie de GGD de speerpunten voor die wijk wil vaststellen om dan samen in een brede wijkbijeenkomst waartoe alle wijkbewoners uitgenodigd zijn prioriteiten en actieplannen vast te stellen.

Filmpje

In 2016 bezocht Tweede-Kamerlid Pia Dijkstra het project ‘Gezonde Wijk’. Daar werd een filmpje over gemaakt, dat je hier kunt zien.

Hoe is het eigenlijk met Schothorst gesteld?

Schothorst in het algemeen: De wijk Schothorst heeft bijna 12.000 bewoners in ruim 5000 huishoudens. Er zijn relatief veel ouderen van 65 of ouder (21% tegenover het Amersfoortse gemiddelde van 14%). De vergrijzing slaat ook hier toe: er wordt verwacht dat in 2040, 32% van de bewoners van Schothorst 65+ is.

Ouderen: Senioren ervaren hun gezondheid minder goed in vergelijking met Amersfoort gemiddeld (58% tegenover 63%) en relatief veel senioren ervaren een beperking van mobiliteit: 33% tegenover 22% gemiddeld in Amersfoort). Het percentage mensen dat zegt zich ernstig of matig eenzaam te voelen ligt iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en is iets gestegen t.o.v. 2012.

Mantelzorgers: Ook het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt is toegenomen en ligt iets hoger dan in Amersfoort algemeen. En relatief vaak wordt er door mantelzorgers gezegd dat ze er behoefte aan hebben dat iemand tijdelijk de zorgtaken overneemt.

Ouders: Bijna de helft van de ouders in Schothorst krijgt praktische hulp bij de opvoeding, vergeleken met een kwart in Amersfoort als geheel. Daarbij vindt een kwart van die ouders de hulp onvoldoende vergeleken met een tiende in Amersfoort.

Overgewicht: Bij alle leeftijdsgroepen ligt de mate van overgewicht iets hoger dan gemiddeld in Amersfoort en er is een toename van 65+’ers met ernstig overgewicht; dit is ook hoger dan gemiddeld in Amersfoort. Dit terwijl het percentage inwoners dat zegt te voldoen aan de beweegrichtlijnen ongeveer gelijk is aan dat van totaal Amersfoort. De beweegrichtlijnen tegenwoordig zijn: een minimum van per week 2,5 uur (verspreid over verscheidene dagen) matig intensief bewegen, plus minimaal twee keer per week minimaal 45 minuten spier- en botversterkende activiteiten (waaronder bij ouderen ook balansoefeningen).

Oproep

Dus lezers: binnenkort komt er een oproep voor participatie in een wijkwerkgroep én op termijn worden we ook allemaal uitgenodigd voor één of meer wijkbijeenkomsten over hoe wij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat Schothorst een optimaal gezonde wijk wordt.

Voor meer informatie kun je terecht bij…
Marja van Rooijen, mvanrooijen@ggdru.nl,
en Martje Venselaar, mvenselaar@ggdru.nl,
van de GGD Regio Utrecht.

 

13 april 2019 / door / in
Winkelcentrum Schothorst één van vier groene prioriteiten Amersfoort

Voor de gemeente is het klimaatbestendiger maken van Amersfoort een prioriteit. Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen verdroging, een groter leefgebied voor bijen en vlinders en meer parken om te spelen. Zo zet Amersfoort in op een betere leef-omgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbe-stendigheid, recre-atie en biodiversi-teit gaan daarbij hand-in-hand.

Door het project ‘Meet je Stad‘ is bekend geworden dat het parkeerterrein van Winkelcentrum Schothorst één van de warmste plekken van Amersfoort is: veel stenen en weinig groen. Daarom is nu het vergroenen van ons winkelcentrum één van de vier ‘groene prioriteiten‘ van de gemeente. Ook voor onze Groene Raad is het één van de speerpunten.

“De uitdaging is om voor klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteitruimte ruimte te blijven vinden in een groeiende stad als Amersfoort”, aldus wethouder Kees Kraanen, die naast zijn taak als wethouder voor Schothorst en vele andere taken óók de taken ‘Stedelijk Beheer’ en ‘Klimaatadaptatie en Groen’ in zijn portefeuille heeft. “Het doel is in 2050 een klimaatbestendige stad met volop ruimte voor water en groen te zijn.” Dinsdag 9 april stelde het college het programma ‘Klimaatbestendige en Groene Stad’ vast.

De komende jaren is zo’n 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met inwoners, de stad verder te vergroenen. Daarnaast wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en ‘klimaatadaptieve’ maatregelen; een voorbeeld hiervan is de wadi langs het nieuwe flatgebouw op de hoek van de Keerkring en de Meridiaantunnel. Wethouder Kraanen zegt: “We werken aan klimaatbestendigheid door in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en de stad geleidelijk aan te passen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben; en hiermee een stad die het vermogen heeft goed te blijven functioneren als het klimaat verandert.”

Op andere plekken in de stad heeft de gemeente al aanpassingen aangebracht om de stad klimaatbestendiger te maken, zoals de herinrichting van de Boldershof (meer ruimte voor groen en spelen op een parkeerplein) en de Zonnehof (parkeerplein omgevormd tot park met maatregelen voor opvang van piekbuien).

De gemeente is ook bezig op brede bermen, oevers en taluds – ongeveer 160 ha in heel Amersfoort – de begroeiing diverser te maken: dat heet ‘kruidenrijk beheer’. Door hoger te maaien, maaisel een poos te laten liggen zodat planten hun zaden kunnen afgeven, de bodem te verschralen en inheemse planten te zaaien, worden brede bermen, oevers en taluds kruidenrijker en aantrekkelijker voor vlinders, andere insecten en bodemgedierte.

 

12 april 2019 / door / in
Komende zaterdag Rozenactie in Winkelcentrum Schothorst

Komende zaterdag 13 april staan er in Winkelcentrum Schothorst weer mensen die aan voorbijgangers een roos willen uitdelen.

Maar die roos is dan niet voor de voorbijganger zelf. Die moet hem weer doorgeven aan iemand van wie hij of zij vindt dat die wel een schouderklopje verdient, of een steuntje in de rug. Dus als jij komende zaterdag zo’n roos aangeboden krijgt: je weet wat je te doen staat!

Deze actie is een initiatief van veel kerken in Amersfoort. Bij supermarkten in heel Amersfoort wordt voorbijgangers een roos aangeboden, met de vraag om die door te geven aan wie zij een hart onder de riem willen steken. Kerkelijk Centrum De Hoeksteen (achter de Jumbo) neemt Winkelcentrum Schothorst voor zijn rekening.  De kinderen van de kerk hebben kaartjes versierd om aan de bloemen te knopen.  Meer weten:  diaconie@hoeksteenamersfoort.nl.

8 april 2019 / door / in
Vergroen je straat, neem een boomspiegel!

Vergroen je straat, claim een stukje tuin. In veel gemeenten is het mogelijk om de grond rond een boom (de boomspiegel) toegekend te krijgen. Het kan een prachtig tuintje worden, waar insecten en vogels wat aan hebben en de straat van opvrolijkt – niemand wordt blij van de met hondenpoep bedekte stukjes zand die het nu vaak zijn.

Er zijn geen landelijke regels voor het beplanten van boomspiegels, dus overleg wel met Steven Schipper, onze wijkbeheerder, over wat er wel en niet kan. Zijn contactgegevens: SR.Schipper@amersfoort.nl, 033-46 95 586. Omdat er zoveel voordelen aan mooi zitten, heeft de gemeente Amersfoort het graag. Een groene omgeving is gezond en maakt mensen vrolijker. Meer beplanting in de bebouwde kom voorkomt wateroverlast en hittestress en ook de luchtkwaliteit verbetert. Alle reden om ieder stukje grond te claimen dat in het overgeorganiseerde Nederland geen bestemmingsplan heeft – en het propvol te zetten met de juiste planten. Leef je uit!

Hieronder staan drie voorbeelden van combinaties van planten voor verschillende wensen en omstandigheden:

 1. Paars en roze insectenhemel

  De hieronder genoemde planten planten zijn inheems en daarmee goed voor de natuur en voor insecten. Ze bloeien lang. Na het planten is er weinig onderhoud, de planten redden zichzelf. Ze hebben wel een redelijk lichte plek nodig. In een smalle straat met veel schaduw, zullen ze het minder goed doen.

  Beemdkroon (Knautia arvensis)

  Vroeger was deze plant gewoon in de wei te plukken. Nu staat hij op de rode lijst omdat hij dreigt te verdwijnen. De mooie lila bloemen bevatten veel nectar, waar zowel dagvlinders als honingbijen en hommels op afkomen. Er is zelfs een solitaire bij, de knautiabij (Andrena hattorfiana) die afhankelijk is van de beemdkroon. Deze plant bloeit van juni tot oktober.

  Damastbloem (Hesperis matronalis)

  Strikt genomen noemen we deze plant ingeburgerd en niet inheems, maar daarom niet minder mooi. De plant wordt ook wel nachtviolier genoemd – en dat zegt alles over hoe lekker de bloemen ’s avonds ruiken en welke bezoekers erop verwacht kunnen worden: nachtvlinders en motten ruiken de plant al van verre. Daarnaast dient de damastbloem als waardplant (gastheer) voor diverse soorten rupsen van dagvlinders, zoals klein koolwitje en oranjetipje.  In mei en juni bloeit hij helder paars; wanneer je terugsnoeit in de zomer kan het zijn dat er in september opnieuw bloemen verschijnen. Liever een witte bloei? Kies dan de variant waar ‘Alba’ achter staat.

  Wilde marjolein (Origanum vulgare)

  Deze plant staat op de rode lijst. Vlinders, bijen, zweefvliegen en hommels maken er graag gebruik van. Wilde marjolein staat ook wel bekend als oregano en doet het goed in pasta en op pizza. Dit plantje blijft wat lager en is daarmee geschikt voor aan de randen van de boomspiegel. De bloei is van juni tot in september met roze bloemetjes.

  Betonie (Stachys officinalis)

  Betonie staat eveneens op de rode lijst, zelfs als zeer bedreigd. Deze plant wordt wat hoger (80 cm) en kan dus het best wat verder achterin geplant worden. De paarse bloemen worden druk bezocht door insecten; het is een waardplant voor de grote wolbij en andoornbij. De bloei is van juni tot augustus.

 2. Weinig onderhoud en verse kruidenthee

  Deze beplanting doet het prima op een wat donkerder plek. Het zijn planten die goed zijn voor de natuur en verse thee verschaffen. Ze redden zich prima zonder ingrijpen, omdat het stuk voor stuk wandelaars zijn die graag territorium veroveren. Laat ze het onderling uitvechten en beperk het tuinieren tot af en toe water geven en thee plukken.

  Citroenmelisse (Melissa officinalis)

  Hiermee zet je heerlijke thee die naar citroen smaakt. Ook ijsthee is makkelijk gemaakt met melisse. De plant is niet stuk te krijgen en je hoeft in het voorjaar alleen terug te snoeien, waardoor je de nieuwe scheuten licht en ruimte gunt. Melisse krijgt witte bloemetjes, waar veel bijen en hommels op te vinden zijn. Wordt de plant wat te slungelig en houtachtig in de zomer, knip dan wat meer weg voor de thee. Daarna zullen zich al snel nieuwe verse blaadjes vormen.

  Onzelievevrouwebedstro (Galium odoratum)

  Dit inheemse plantje vormt bodembedekkende matten en wandelt binnen een mum van tijd van tuin tot tuin. Ideaal dus voor bij een boomspiegel, waar de stoep zijn territoriale neigingen bedwingt. Gedroogd geurt het naar zoet stro op een warme zomerdag. Thee van lievevrouwebedstro heeft de naam slaap en spijsvertering te bevorderen en een ontkrampende werking op de bloedvaten te hebben. Maar drink er niet te veel van: er zit cumarine in en een te grote dosis daarvan is slecht voor lever en nieren.

  Munt (Mentha)

  Weer zo’n strijder om grondgebied. Zet munt dan ook nooit los in de tuin, het is niet bij te houden. In potten of binnen de beperkingen van een boomspiegel is de plant ideaal. De specifieke soort is volledig afhankelijk van de smaak van de planter, er zijn namelijk honderden soorten die variëren van chocoladesmaak tot sinaasappel en ananas. Je kunt van allemaal thee maken, het zijn fijne keukenkruiden en ze zijn zeer makkelijk te verzorgen.

 3. Een kleurrijk stukje tuin om te zaaien

  Deze boomspiegel is kleurrijk, vrolijk en ideaal om met kinderen aan te leggen om ze te enthousiasmeren voor tuinieren. De planten zijn makkelijk te zaaien, wat erg betaalbaar is ten opzichte van planten kopen. Als eenjarigen geven ze alles wat ze hebben in één seizoen. Ze bloeien dus heel rijk, om er vervolgens mee op te houden. Zo is het mogelijk ieder jaar een nieuw plan te maken en te wisselen in kleuren en ideeën. Het vraagt om een plekje waar de planten in ieder geval een paar uur per dag zon vangen.

  Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)

  Alles van deze plant is eetbaar: de bloemen, de naar radijsjes smakende jonge blaadjes en ook de zaadjes, waar een soort kappertjes van gemaakt kunnen worden. Van oudsher waren de bloemen van deze plant knaloranje en werden ze rondom gewassen gebruikt als afleidingsmanoeuvre. Luizen en rupsen zijn er namelijk gek op – en zo lieten alle plaagdieren de rest van de tuin met rust. Mochten er luizen op verschijnen dan is dat snel verholpen: de aangetaste delen wegknippen of met een straal water de luizen verwijderen. Oost-Indische kers is heel gemakkelijk te zaaien, ideaal voor een beginner in de tuin. Er zijn zaden voor planten in allerlei kleuren en groeiwijzen: lange ranken of juist korte bossige struikjes.

  Cosmea (Cosmos bipinnatus)

  Ook dit eenjarige plantje is makkelijk te zaaien en levert veel op. Er zijn massa’s mooie witte of roze snijbloemen van te knippen. Het is wel belangrijk de (uitgebloeide) bloemen te blijven snoeien: zodra cosmea de kans krijgt zaad te zetten is zijn doel bereikt en houdt hij op met bloeien. Gebeurt dit goed, dan vormt de plant bloemen tot de eerste vorst. Bijen en andere bestuivers zijn ook blij met cosmea omdat het een rijke leverancier van nectar en stuifmeel is.

  Komkommerkruid (Borago officinalis)

  Een aanwinst voor de natuur, bloeit met lieflijke, blauwe, eetbare bloemhoofdjes die druk worden bezocht door solitaire bijen en hommels. Het is makkelijk te zaaien en als het zich thuisvoelt – wat snel het geval is – komt het kruid volgend jaar terug omdat het zichzelf uitgezaaid heeft. Vaak bloeit komkommerkruid al vanaf mei en gaat hiermee door tot in de herfst.

Ook voor de kinderen leuk
Een boomspiegel is ook ideaal om met kinderen aan te leggen. Zo krijgen ze groene vingers voor later! Het leukste is dan ze zelf iets te laten zaaien. Dat is  ook lekker betaalbaar ten opzichte van planten kopen.

Veel succes en plezier met je boomspiegel!

Met wijzigingen overgenomen uit: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/04/rondje-groen-a3955656

Nog twee mooie artikelen uit NRC Handelsblad:
Zo lok je vlinders en insecten je tuin in
Al die kleurige bloemen zijn helemaal niet ‘typisch Nederlands’

8 april 2019 / 1 reactie / door / in ,
Groen doet je goed!

Zaterdag 6 juni was in Winkelcentrum Schothorst de Groen-doet-je-goedMarkt. Een markt die georganiseerd werd door de Groene Raad Schothorst. De Groene Raad deed dat in samenwerking met heel veel partijen…

Zo zorgde de Wijkraad voor koffie, stelde de Hoeksteen haar keuken en toiletten beschikbaar, dacht de Winkeliersvereniging mee, en werden er kraampjes bemand door de Jumbo, Big Bazar, Van Beest Bloemen, 033 Groen, Lekker-in-je-tuin/Steenbreek, de Buurjongens, de Groene Loods, de gemeente Amersfoort, Groei & Bloei, Het Groene Huis, MeetjeStad/de WAR, de Imkervereniging en Gijs Valkenhoef/het Groene Spoor. Bovendien zorgden Buurtbudget Schothorst en Indebuurt033/degemeente Amersfoort voor financiële ondersteuning, waardoor de Groene Raad niet alleen publiciteit kon voeren, maar nu ook over ander groen promotiemateriaal beschikt; er gratis koffie/thee en limonade was én een springkussen, amusement voor de kleintjes en ook een boer en boerin met hun loeiende koe en pruttelende traktor voor de nodige reuring zorgden. Fijn!

Groene Raad

De markt was het verjaardagsfeestje van de Groene Raad én een manier om haar bestaan aan de hele wijk zichtbaar te maken. De Groene Raad is namelijk heel wat van plan en heeft in haar eenjarig bestaan al heel veel gedaan:

 • twee bomenwandelingen door de wijk uitgezet
 • diverse bewoners geïnspireerd om in hun eigen omgeving met elkaar een groen initiatief te ontplooien
 • meegedacht met de gemeente zodat het Speelplekkenplan ook echt een (groene) verrijking voor Schothorst wordt
 • in samenwerking met de Wijkraad een avond over groen georganiseerd
 • op vergaderingen van de Wijkraad meegedacht over hoe met elkaar een nog fijnere wijk te realiseren.

Groen Schothorst

Voor een fijne wijk is groen onontbeerlijk. Gelukkig ís Schothorst al een groene wijk. Dát groen wil de Groene Raad groen houden en onder de aandacht brengen van iedereen. Je loopt er namelijk zo makkelijk aan voorbij, vindt dat wat er is al zo gauw gewoon en beter kijken naar het groen dat er al is, maakt mensen waarschijnlijk ook trotser op hun wijk. En wie trots is op z’n wijk, gaat er van houden en er als vanzelf ook voor zorgen. Het groen in de wijk is niet zo eerlijk verdeeld… Er zijn straten, waar maar weinig groen is. Die plekken wil de Groene Raad graag groener zien. Want groen doet mensen goed. Alleen al van kijken naar groen worden mensen relaxed; groen beschermt ons tegen de nadelen van het veranderende klimaat (hitte en wateroverlast) en groen nodigt uit om naar buiten te gaan. Dat is niet alleen gezond, het verhoogt ook de kans op ontmoeting. Want buiten kom je je wijkgenoten tegen. Groen verbindt mensen. Helemaal als die mensen met elkaar in het groen aan het werk gaan en… daar liggen nu allerlei kansen voor. Speelplekken worden heringericht en kunnen groene ontmoetingsplekken worden. De gemeente heeft mogelijkheden om als bewoner ook de openbare ruimte naar je eigen groene hand te zetten en met je buren een leuk stukje groen voor jou en de buurtgenoten te creëren. Grijp die kansen, de Groene Raad helpt je graag! Contact? Groeneraad@inschothorst.nl

 

7 april 2019 / door / in ,
Zwanen broeden in vijver achter het winkelcentrum

In de hoek van de vijver het verst van kerk De Hoeksteen en het winkelcentrum ligt een grote hoop takken en ander natuurlijk rotzooi; dat is een zwanennest en nu zitten er een paar zwanen al een week of zo te broeden. Soms zwemt de ene zwaan wat rond en zit de andere zwaan reikhalzend naar hem (of haar) uit te kijken – want ze delen de broedtaak – maar soms, als hier, ligt hij (of zij) rustig te slapen en is de andere zwaan nergens in zicht.

Kijken mag, maar met rust laten alsjeblieft!

6 april 2019 / door / in
In september: Valcursus ‘In Balans’ van de buurtsportcoaches

In september starten de buurtsportcoaches senioren in samenwerking met een geriatrisch fysiotherapeute van MTC Orion in Amersfoort de cursus In Balans.

Deze cursus is ontwikkeld om mensen met een verhoogd valrisico te trainen, zodat hun kans om te vallen afneemt. Ouderen hebben minder spierkracht, lenigheid en coördinatie. Mede hierdoor worden mensen steeds minder fysiek actief. Als gevolg hiervan hebben ze een groter risico om te vallen. En daarmee is de kans dat ze een heup, pols of iets anders te breken groter. Mensen die al eens gevallen zijn worden vaak onzeker, waardoor de kans om te vallen nog meer toeneemt.

De cursus In Balans bestaat uit 4 bijeenkomsten, waar de deelnemers veel informatie en balansoefeningen krijgen aangeboden. Na deze cursusbijeenkomsten kunnen ze een training van 10 weken 2 keer per week bij de fysiotherapeut volgen om ook hun spierkracht en vooral de beenspierkracht te vergroten. De training bij de fysiotherapeut wordt vergoed als men voldoende aanvullend verzekerd is.

Het wordt georganiseerd in het clubgebouw van korfbalvereniging MIA aan de Schothorsterlaan. Meer informatie: buurtsportcoach@sro.nl of bel 06-17455323.

Van de Nieuwsbrief van de Buurtsportcoaches

5 april 2019 / door / in
In welk (wijk)doel gaan we scoren?

Alle bewoners van Schothorst zijn van harte uitgenodigd op de volgende bijeenkomst van de Wijkraad

op woensdag 10 april, om 19.30 uur
in De Koperhorst, Paladijnenweg 275.

Want samen zijn wij de wijkraad!

In de laatste tijd hebben we mooie doelen bereikt om wonen in Schothorst nóg prettiger te maken, zoals de wijkmobiel en de opening van een Wijkinformatiepunt.

In het wijkplan Schothorst 2019/2020 hebben we als bewoners andere mooie doelen beschreven, waar we samen met professionals aan willen werken. Tijdens deze avond willen we bespreken welke twee of drie doelen we het belangrijkst vinden voor onze wijk.

Willen we ons bijvoorbeeld focussen

 • op het verminderen van eenzaamheid in de wijk,
 • of op meer activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk,
 • of op meer aandacht voor mantelzorgers,
 • of op…….?

En als we twee of drie doelen hebben vastgesteld, is de volgende vraag: welke stappen zijn nodig om deze doelen te realiseren?

Kom jij ook meepraten?  Samen maken we de wijk stukje bij beetje nog mooier!  Hier staan de negen doelen; daar kun je alvast eens naar kijken.

4 april 2019 / door / in
Groen-doet-je-goedMARKT

Op zaterdag 6 april organiseert de Groene Raad de Groen-doet-je-GoedMARKT. Midden in het winkelcentrum en er is van alles te doen. Om maar wat te noemen:

 • springkussen
 • straattheater
 • stekjesmarkt
 • inleverpunt voor uitgebloeide bollen
 • workshop insektenhotel maken
 • groene schuttingen
 • en allerlei kramen boordevol informatie

Van 12:00 tot 16:00 uur

De markt wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. de Winkeliersvereniging. Van Beest, de Jumbo en Big Bazar vullen een kraam, andere winkeliers doen iets groens in hun winkel en buiten in het centrum staan diverse clubs en organisaties met inspirerende informatie. Kom bijvoorbeeld even kijken bij de kraam van Het Groene Huis. Of die van Steenbreek en MeetjeStad! Groei & Bloei is er ook, evenals Lekker in je Tuin, 033Groen, de Groene Loods, de Imkervereniging, IVN en de gemeente Amersfoort. Die laatste geeft je bijvoorbeeld ook graag info over hoe jij de openbare ruimte meer naar je eigen groene hand kunt zetten. De Groene Raad is er ook en natuurlijk is de Wijkraad ook aanwezig, samen met de Hoeksteen zorgen zij voor koffie en thee. Alle reden dus om even te komen kijken.

GroenSchothorstFlyer8:3

4 april 2019 / door / in
Zelf een stuk gemeentegroen beheren?

Is er bij jou ook een stuk of stukje gemeentegroen waarvan je denkt: dat kan beter?

Hier volgen de stappen die je kunt ondernemen om samen met buren dat stukje op te knappen en te blijven beheren.

 1. De gemeente vindt het wel belangrijk dat er meerdere buren zijn die iets met het stuk willen, dus praat met je buren en zie wie er mee wil doen.
 1. Neem contact op met de gebiedsbeheerder voor Schothorst van de gemeente (Steven Schipper, SR.Schipper@amersfoort.nl, 033-46 95 586) om de mogelijkheden te bespreken.
 1. Stel samen met je buren een plan op: wat wil je met het nieuwe stuk groen, hoe ga je het uitvoeren, en hoeveel gaat het kosten?
  De gemeente kan met praktische zaken helpen zoals een extra groencontainer, nieuwe aarde, het (deels) weghalen van bestaand groen. Budget voor nieuw groen kan aangevraagd worden via www.buurtbudget-schothorst.nl. Soms kan er via het Oranjefonds ivm Burendag in september ook nog wat geregeld worden voor de ‘opening’. Indebuurt033 kan ook aangeschreven worden voor een bijdrage als het een activiteit betreft.
  Denk bij het toepassen van het nieuwe groen bijvoorbeeld aan het volgende:
 • Verschillen in hoogtes
 • Bodembedekking
 • Kleur
 • Verschillende bloeitijden
 • Verschillende interesses zoals bessen
 • Wintergroen
 • Bijen en vogels 
 • Hoeveelheid onderhoud 
 1. Het regelen van het daadwerkelijk aanleggen van het nieuwe groen.
  Hierbij kunnen bijvoorbeeld meer mensen en kinderen in de buurt betrokken worden en kan de werkdag worden afgesloten met een feestelijke borrel; als je een persbericht stuurt naar bijvoorbeeld De Stad Amersfoort, kom je misschien ook nog in de krant!
 1. Periodiek afspreken voor het onderhoud van het groen 
3 april 2019 / door / in , ,
Nieuwe ecologische bestrijding eikenprocessierups in Amersfoort

In Amersfoort neemt het aantal eikenprocessierupsen al jaren toe, met een flinke piek in 2018. Reden genoeg voor de gemeente Amersfoort om ook andere manieren van bestrijding te onderzoeken. Binnenkort start een proef van drie jaar om de rupsen tijdens de gehele levenscyclus ecologisch aan te pakken. Jammer genoeg is Schothorst niet één van de proefgebieden voor deze aanpak, dus wij zullen het voorlopig nog met de afzuigmethode moeten doen.

Huidige aanpak

De huidige aanpak bestaat uit het wegzuigen van de nesten met rupsen. Met andere woorden: als het probleem er is, doen we er wat aan. Door al eerder in de levenscyclus van de rups in te grijpen hoopt de gemeente dat er minder rupsen uitgroeien tot vlinders, zodat uiteindelijk de overlast afneemt.

Aanpak eitjes en larven

De proef richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van vogels, insecten en vleermuizen die de larve, rups en vlinder opeten. Ook zet de gemeente in besmette eiken larven van de gaasvlieg en het tweestippelig lieveheersbeestje uit. Zij voeden zich met de eitjes en larven van eikenprocessierups.

Aanpak rupsen en vlinders

In het volgend stadium (het bestrijden van de rups zelf) zet de gemeente in op het vergroten van het aantal mezen in het proefgebied. Dat doen ze met het ophangen van circa 140 mezenkastjes. Daarnaast vormen ze bermen en gazons om naar een kruidenrijk grasland dat meer insecten aantrekt. Grootoorvleermuizen voeden hun jongen de eikenprocessierups en –vlinder. Met het plaatsen van een vleermuishotel hoopt de gemeente meer vleermuizen naar het gebied te trekken.

Vier proefgebieden

De driejarige proef vindt plaats in vier gebieden (zie onderstaande kaart). Dit zijn gebieden waar niet al te veel fiets- en voetverkeer wordt verwacht. Daar is de kans op verstoring van de vogel- en vleermuispopulaties minder groot. Gedurende het seizoen worden deze gebieden regelmatig gecontroleerd. In het najaar wordt een vlindertelling uitgevoerd door het zetten van hormoonvallen. Aan het begin en eind van het proefgebied wordt voor bezoekers en passanten een bord geplaatst met informatie over de proef. Helaas zit de Schothorsterlaan hier niet bij.

Wegzuigen

In alle andere gebieden en bomen in de stad waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt, wordt die in 2019 wederom weggezogen. Deze bomen worden duidelijk zichtbaar gemarkeerd. Wanneer in de proefgebieden de overlast te groot wordt, wordt bekeken of het ook hier noodzakelijk is de rupsen weg te zuigen. Als jij overlast ondervindt van de eikenprocessierups kun je dit melden bij de gemeente Amersfoort via een online melding of via telefoonnummer 14033.

Op de pagina Eikenprocessierups vind je meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups.

Van https://www.amersfoort.nl/nieuws/proef-met-ecologische-bestrijding-van-de-eikenprocessierups-.htm, met wijzigingen

1 april 2019 / door / in
Hoe is er op 20 maart 2019 in Schothorst gestemd?

In Schothorst waren er zes stemlokalen: in De Koperhorst, De Hoeksteen, De Weesboom, De Drieslag en De Zevensprong (twee stemlokalen). Natuurlijk mochten Schothorstenaren in elk stemlokaal in Amersfoort stemmen en mochten andere Amersfoorters ook in Schothorst stemmen, dus dit is niet precies een beeld van hoe Schothorstenaren gestemd hebben – maar het zal niet veel afwijken vermoed ik.

Provinciale Staten

In deze zes stemlokalen zijn er voor de Provinciale Staten 4305 geldige stemmen geteld, verdeeld onder de partijen als volgt:

Partij Stemmen Percentages
VVD 410 9,5
D66 296 6,9
CDA 315 7,3
PvdA 411 9,6
PVV 216 5,0
SP 352 8,2
GroenLinks 688 16,0
ChristenUnie 546 12,7
Partij voor de Dieren 225 5,2
SGP 65 1,5
50-Plus 186 4,3
DENK 108 2,5
U26 Gemeenten 23 0,5
FvD 464 10,8

Hier volgt een vergelijking tussen Schothorst, Amersfoort als geheel en Utrecht als geheel:

Partij Percentages

Schothorst

Percentages

Amersfoort

Percentages

Utrecht

VVD 9,5 14,3 15,3
D66 6,9 9,9 9,4
CDA 7,3 8,4 9,9
PvdA 9,6 8,5 7,3
PVV 5,0 4,1 4,9
SP 8,2 5,4 3,9
GroenLinks 16,0 17,1 16,1
ChristenUnie 12,7 9,7 7,3
Partij voor de Dieren 5,2 4,9 4,7
SGP 1,5 1,1 3,5
50-Plus 4,3 2,7 2,9
DENK 2,5 3,0 2,1
U26 Gemeenten 0,5 0,8 1,1
FvD 10,8 10,1 11,6

Verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe

Het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren, een heel groot gebied dus. Met de verkiezing kozen wij de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap, dat 23 zetels bevat.

In de zes stemlokalen van Schothorst zijn 4105 geldige stemmen geteld, verdeeld over de partijen als volgt:

Partij Aantal stemmen Percentage stemmen
VVD 429 10,5
CDA 377 9,2
ChristenUnie 606 14,8
Water Natuurlijk 756 18,4
PvdA 644 15,7
SGP 90 2,2
Lokaal Waterbeheer 267 6,5
AWP niet politiek wel deskundig 478 11,6
50 PLUS 402 9,8
Verenigde Senioren Partij 56 1,4

Hier volgt een vergelijking met Amersfoort als geheel, en van het Waterschap als geheel:

Partij Percentage Schothorst Percentage Amersfoort Percentage Waterschap
VVD 10,5 16,3 15,2
CDA 9,2 10,2 12,9
ChristenUnie 14,8 11,6 13,9
Water Natuurlijk 18,4 19,3 12,6
PvdA 15,7 15,2 10,7
SGP 2,2 1,9 10,4
Lokaal Waterbeheer 6,5 6,3 8,5
AWP niet politiek wel deskundig 11,6 11,5 7,7
50 PLUS 9,8 6,8 7,2
Verenigde Senioren Partij 1,4 0,9 0,8

We zijn dus als wijk en als stad meer gecharmeerd van de groep ‘Water Natuurlijk’ dan de inwoners van het Waterschap als geheel, en veel minder onder de indruk van de SGP. De VVD trekt ons Schothorstenaren minder aan, maar de rest van Amersfoort weer wel. PvdA is meer in trek in Schothorst en in Amersfoort dan in het Waterschap als geheel.

De definitieve zetelverdeling in het Algemeen Bestuur van het Waterschap is daarmee als volgt: VVD 4; CDA, ChristenUnie, Water Natuurlijk elk 3; PvdA, SGP, Lokaal Waterbeheer, AWP en 50PLUS elk 2: in totaal 23 zetels.

26 maart 2019 / door / in
Voortgang Schothorst-Zuid aardgasvrij

Afgelopen zomer heeft een groot deel van de bewoners van Schothorst-Zuid de startbijeenkomst bezocht over het wijkwarmteplan voor deze wijk. Ook tijdens de informatiemarkt in november 2018 hebben velen zich laten informeren over de mogelijkheden om woningen in de wijk te isoleren en aardgasvrij te maken. De gemeente is nu weer een stap verder en wil bewoners nu informeren over de hoofdlijnen van het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid. Hierin komt te staan welke oplossing het meest kansrijk is om de wijk duurzaam te verwarmen.

Mensen die in Schothorst-Zuid wonen zijn welkom op één van de drie vervolgbijeenkomsten (de bijeenkomst van 3 april is al vol). Deze bijeenkomsten zijn alle drie hetzelfde en zijn voor zowel bewoners van een koopwoning als van een huurwoning. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente, samen met de woningcorporaties Portaal, Omnia Wonen en De Alliantie. Ook netbeheerder Stedin en het lokale energieloket 033Energie zijn aanwezig.

Wanneer?          3, 15 en 17 april 2019
Waar?                 Farel College, Paladijnenweg 101, Amersfoort
Hoe laat?           19.30 – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Voor wie?           Voor woningeigenaren, huurders en VvE’s

Programma

Tijdens het eerste deel van de avond wordt verteld over de manier waarop de wijk aardgasvrij kan worden. Voor grote delen van deze wijk lijkt een warmtenet het beste alternatief te zijn. Je hoort hoe men daartoe gekomen is en wat dit de komende jaren gaat betekenen. Ook wordt er verteld over de proef die met een kleine groep bewoners gestart wordt, en hoe dit verder wordt uitgerold in de wijk. Daarna gaat de gemeente met individuele bewoners in gesprek over wat dit voor hen betekent, of het nu een eigenaar of een huurder betreft.

Lees voor meer informatie de uitnodiging die onlangs verspreid is in de Schothorst-Zuid.

Aanmelden via de website van de gemeente

Om aan een van de vervolgbijeenkomsten moet je je aanmelden. Per avond is er plek voor 150 mensen. (N.B.: De bijeenkomst van 3 april is al vol!) Je kunt je aanmelden via www.amersfoort.nl/aardgasvrij. Als je het lastig vindt om je via de website aan te melden, dan kun je eventueel ook bellen met 14 033.

23 maart 2019 / door / in
Nog steeds niet zeker hoe je gaat stemmen op 20 maart?

Vul dan een stemwijzer in.

Provinciale Verkiezingen:

Kieskompas

Mijn Stem

Of raadpleeg de website die de provincie Utrecht voor ons heeft gemaakt over de verkiezingen.

Waterschappen:

Mijn Stem

Of kijk op de website van het waterschap Vallei en Veluwe, waar wij onder vallen. Daar hebben ze filmpjes gemaakt met de standpunten van verscheidene partijen over vijf belangrijke vragen over het werk van de waterschappen.

 

15 maart 2019 / door / in
Station Schothorst op de lijst om vernieuwd te worden

Onlangs heeft NS aangekondigd dat het zo’n 200 van de kleinere treinstations gaat verbouwen. Station Schothorst wordt ook genoemd op die lijst. Na het verbouwen van een aantal grote stations, in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Arnhem en ook Amersfoort, zijn nu kleinere stations aan de beurt. NS wil hier het verblijf verbeteren bouwend op de pijlers lekkere koffie, beschut wachten, een schoon toilet en een watertappunt. NS reserveert hiervoor de komende vijf jaar € 65 miljoen.

Op Station Schothorst kun je al beschut (hoewel niet warm) wachten, en ook is er al een toilet, naast Panini. Maar dat is toch een eind van de perrons en het is alleen tijdens openingstijden van Panini beschikbaar want je moet daar de sleutel opvragen: dus alleen doordeweeks overdag.

Station Bilthoven wordt in de berichten vaak genoemd als een voorbeeld van hoe een ‘klein’ station comfortabeler gemaakt kan worden voor reizigers. Maar ook daar is het toilet alleen open tijdens de openingstijden van de Stationshuiskamer, dus doordeweeks overdag.

Maar het toilet is voor sommige mensen niet alleen doordeweeks overdag nodig, maar ook ’s avonds en in het weekend. Dus ik kijk uit naar het moment dat er contactloos betaald kan worden en het toilet altijd en overal te gebruiken is.

13 maart 2019 / door / in
Ook jouw organisatie een kraam op de Groene Dag?

Op 19 mei 2019 wordt weer de jaarlijkse Groene Dag gehouden op Landgoed Schothorst, van 11.00 – 16.00 uur. Inmiddels hebben de eerste organisaties zich ook al aangemeld.

De evaluatie van de bezoekers van de Groene Dag 2018 was erg positief. De bezoekers waren bijzonder tevreden over de diversiteit van de kramen en de gezellige sfeer. We willen het aanbod dit jaar nog diverser en interactiever maken. Het is ook mogelijk om een lezing of excursie te verzorgen. Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging met programma.

Wil je ook meedoen? Dan vragen wij je uiterlijk op donderdag 21 maart aan te melden. Dit kan door onderstaande vragen te beantwoorden en die te sturen naar cnme@amersfoort.nl.

 1. Organisatie:
 2. Contactpersoon:
 3. Telefoonnummer:
 4. E-mailadres:
 5. Wat bied je aan?
  ……….Eventuele website voor meer info over jouw aanbod
  ……….(let op: website moet actueel aanbod bevatten)
 6. Afmeting kraam:
  ……….Wil/kun je een kraam van 4 meter vullen?
  ……….of heb je aan een halve kraam (2 meter) genoeg?
  ……….of heb je een eigen “kraam” óf een activiteit zonder kraam?
 7. Extra ruimte rondom kraam: Heb je extra ruimte rond je kraam nodig en zo ja hoeveel en wat wil je daar doen?
 8. Locatie kraam: Zou je in de buurt van een bepaalde aanbieder willen staan? Zo ja, welke?
 9. Lunchpakketjes: Hoeveel wil je er bestellen? (max. twee)
 10. Heb je extra voorzieningen nodig? Zo ja, beschrijf:
 11. Organiseer je een extra activiteit? (bijv. mini-lezing, mini-excursie, mini-workshop) Zo ja, beschrijf:

…En als je geen kraam of activiteit wilt verzorgen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om op die dag te komen en te genieten van al het aanbod. Een publiek is ook belangrijk!

12 maart 2019 / door / in
28 maart wijkavond

Wijkavond Schothorst

Op het gebied van groen en duurzaamheid spelen er in de wijk Schothorst fikse ontwikkelingen. Daarom organiseert de Wijkraad Schothorst op donderdag 28 maart in samenwerking met Het Groene Huis en de Groene Raad Schothorst een speciale avond. Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21.

Het programma start om 19.30 uur.  Om 19.15 uur staat de koffie klaar. Het programma bestaat uit twee delen en wordt geleid door Ilona Heidotting van Het Groene Huis. Het deel tot aan de pauze is informatief. Na de pauze kunt u met de sprekers in gesprek.

Programma

 1. Welkom 
 2. Groene Raad Schothorst: de Groene Raad is een groep bewoners, die zich inzetten voor een (nog) groen(er Schothorst. Wat zijn ze van plan en wat heeft u daaraan?
 3. Zelfbeheer door bewoners: wijkbewoners kunnen zelf een stukje gemeentegroen in beheer nemen. Ton de Jong legt uit hoe dat in zijn werk gaat.
 4. Kruidenrijk beheer: De gemeente Amersfoort geeft informatie over een nieuwe vorm van beheer van de wegbermen, oevers en geluidswallen/taluds.
 5. Speelplekkenplan: de gemeente heeft een plan gemaakt voor de renovatie van de speelplekken in de wijk. Dit op basis van de input van buurtbewoners, vorig najaar tijdens wandelingen langs die speelplekken.  Mirjam van der van der Graaf en Ton de Jong vertellen hoe buurtbewoners kunnen meepraten over inrichting van de speelplekken, wat speeltoestellen én wat het groen betreft.
 6. MeetjeStad! MeetjeStad! is een samenwerkingsproject van bewoners, WAR, gemeente Amersfoort, Waterschap en Hogeschool Amsterdam. Wat meten ze waar en waarom en wat gebeurt er met de resultaten?
 7. Duurzaam033 / Duurzaam Schothorst: wijkbewoner Tjerk-Peter van den Berg presenteert dit gratis lokale platform om de duurzame initiatieven die er zijn in de stad en in de wijk een podium te kunnen geven en digitale ondersteuning te bieden voor het verwezenlijken van hun project of activiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van coöperatieve software van Gebied On Line. Kijk alvast op www.duurzaam033.nl.
 8. Bouwvoorschriften bij nieuwbouw; inspraak van buurtbewoners. Voor drie locaties in de wijk worden nieuwbouwplannen ontwikkeld. Aan welke bouwvoorschriften, zoals over de afstand tot bestaande bebouwing, de hoogte van de nieuwbouw, moeten gemeente en ontwikkelaars zich houden? Hoe wordt de inspraak van omwonenden geregeld?  Een  projectleider van de gemeente legt uit hoe het zit.
 9. Schothorst-Zuid  Aardgasvrij: sinds juni 2018 is de gemeente in overleg met de bewoners van Schothorst-Zuid. Doel: dit deel van de wijk aardgasvrij te maken. Hoe ver staat het met de plannen? Projectleider Niko Paap stelt ons op de hoogte.

Pauze

10. Gelegenheid om aan te schuiven bij het onderwerp waar u meer van wilt weten of waar u zelf iets over wilt vertellen.

11. Afsluiting rond 22.00 uur. 

Welkom!

Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

10 maart 2019 / door / in
Indebuurt033 opent Informatiepunt in De Hoeksteen in Schothorst

Op 6 maart 2019 opent Indebuurt033 een Informatiepunt in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, achter winkelcentrum Schothorst.

Bij het Informatiepunt kunnen inwoners terecht met vragen, ideeën, wensen of zorgen, o.a. op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geld en recht, opvoeden, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Tevens kunnen inwoners informatie krijgen over trainingen, bijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten in de wijk en subsidie voor bewonersinitiatief.

Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 staan een maatschappelijk dienstverlener of een sociaal juridisch dienstverlener en een vrijwilliger klaar voor inwoners om vragen te beantwoorden, hen waar nodig te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te brengen.

In Amersfoort zijn, verspreid over de stad, meerdere Informatiewinkels en -punten geopend, waar inwoners dagelijks met vragen terecht kunnen. Voor een overzicht van locaties, openingstijden en contactgegevens, kijk op: www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

1 maart 2019 / door / in
Er wordt volop verbouwd in de Koperhorst

Afgelopen december is de nieuwe keuken in bedrijf gegaan. En inmiddels wordt er op de plek waar de voormalige keuken stond ook weer flink verbouwd. Er zullen op deze plek nieuwe kantoorruimtes komen. De verwachting is dat dit eind maart zal worden opgeleverd.
Maar ook de algemene ruimtes zullen verder worden aangepakt. Zo zal het winkeltje worden vernieuwd. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het uitbreiden en vernieuwen van het terras. Het terras zal toegankelijker worden voor mensen met een rolstoel of een rollator. Als het terras klaar is zal er ook nieuw terrasmeubilair worden aangeschaft. In de hal van De Koperhorst zullen voorbeeld exemplaren worden tentoongesteld en kan er gestemd worden wat de voorkeur heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal gebeurt in De Koperhorst? U bent altijd welkom. De koffie staat altijd klaar.

28 februari 2019 / door / in
Gluren bij de Buren aan het Kanteklaarpad
Aan het Kanteklaarpad staat een gezellig Schothorstiaans huis, met een afdakje voor de fietsen. Ik hoefde niet aan te bellen, het touwtje hing al uit de brievenbus…
Ik werd onmiddellijk warm verwelkomd door de gastheer, terwijl zijn vrouw een kopje koffie inschonk. De gezellige woonkamer was een beetje aangepast zodat er een soort podium ontstond. Het daglicht van buiten verlichtte op een natuurlijke manier de akoestische coverband Hoge Noot.
David Bowie, Queen en ook Nederlandstalige muziek, vertolkt in een prachtig samenspel van maar liefst drie gitaren, een keyboard, een drumsectie en niet te vergeten prachtige zangstemmen, vulden de ruimte.
Heerlijk, een van de vele concertzalen in het regenachtige Schothorst op 10 februari 2019…
14 februari 2019 / door / in
Hulp nodig bij de belastingaangifte? Loop geen aftrekposten mis!

Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimuminkomen hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018. De praktijk leert dat mensen daar vaak moeite mee hebben, waardoor er inkomsten worden misgelopen.

Het project ‘Aangifte 2018’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort die…

 • moeite hebben met het invullen van de belastingaangifte,
 • geen lid zijn van een bond,
 • niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en
 • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.500,- bruto per jaar voor een meerpersoonshuishouden en niet hoger dan € 22.500 voor een éénpersoonshuishouden.

Op afspraak

Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018 kunnen inwoners van 5 maart tot en met 26 april 2019 op afspraak terecht bij één van de vier Informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kun je vanaf 18 februari langskomen bij een Informatiewinkel. Die informatiewinkel voor het gebied waar Schothorst onder valt bevindt zich in De Groene Stee in Liendert:

Informatie033 Liendert
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
3815 GS Amersfoort
T: 033 – 3036420
E: liendert@indebuurt033.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 13 uur.

Benodigde gegevens

Voor het invullen van de belastingaangifte 2018 heeft de medewerker van de Informatiewinkel een aantal gegevens nodig. Als je een afspraak in de winkel komt maken, krijg je een afspraakbevestiging, samen met een lijst met de benodigde gegevens mee. Om die reden kun je de afspraak ook niet telefonisch maken. Deze gegevens moeten meegenomen worden naar de afspraak.

Ook is het belangrijk dat je beschikt over een werkende DigiD. Ook daarmee kan de medewerker van de Informatiewinkel je helpen, als je er nog geen hebt.

Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over geld, recht, vrijwilligerswerk, mantelzorg, of andere ondersteuning kunnen inwoners van maandag t/m donderdag van 9:00 – 13:00 uur terecht bij de Informatiewinkels.

14 februari 2019 / door / in
Aan ergernis heb je niets

Je hebt van die bewoners, waar je heel Schothorst wel mee gevuld zou willen hebben. Jan Groenewoud is er zo één!

In plaats van zich te ergeren aan zwerfvuil, heeft hij van zijn eigen centen een grijpertje gekocht. Daarmee gaat hij met grote regelmaat goed gemutst door de buurt om zwerfvuil op te ruimen. De omgeving van het Atrium, Koperhorst, de Holkerweg en het Valleikanaal is zijn werkterrein. “Heerlijk”, vertelt hij, “even lekker in de frisse lucht, een fijn stukje wandelen en me nog nuttig maken ook!”.

Zoals Jan zijn er gelukkig meer bewoners in Schothorst. Bewoners die zich ergeren aan zwerfvuil, maar die ergenis om weten te zetten in positiviteit. Prachtig toch?

Goed voorbeeld?

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, wordt er wel eens gezegd.  Volg jij ook? Je hoeft een grijper niet zelf te betalen. Wie zich inzet voor een schone buurt kan er eentje afhalen bij Het Groene Huis.

 

7 februari 2019 / door / in ,
Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat weer open

Heb je wel een groen idee maar zijn de eisen van het Toekomstfonds niet iets te hoog gegrepen? Dan is de Voucherregeling van Beleef en Bewonder misschien iets voor jou.

Vanaf 11 februari 2019 kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht weer een voucher aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van €500,- of €1.000,-. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

Beleef en bewonder

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Informatie en aanvraagformulier

Het bedrag van de voucher moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Op deze pagina kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vanaf 11 februari) een aanvraagformulier.

Groen aan de Buurt

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt  met subsidie van de provincie Utrecht.

Overgenomen van: https://www.nmu.nl/nieuws/voucherregeling-beleef-en-bewonder-gaat-weer-open/

1 februari 2019 / door / in
Subsidie en ondersteuning voor duurzame ideeën

Heb jij een duurzaam idee maar geen geld om het te verwezenlijken?

Voor de vijfde keer opent de gemeente het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. Met deze subsidie worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot en het afval in de stad verminderen. Los van deze subsidie helpt de gemeente startende ondernemers om een realistische business case op te stellen.

De openstelling van het Toekomstfonds is gestart op 14 januari, de eerste dag van de landelijke Week van de Circulaire Economie 2019. “Met deze subsidieregeling willen we koplopers, vernieuwers en doorbraakprojecten aanmoedigen om de duurzame ontwikkeling en de circulaire economie in Amersfoort te versnellen. En dat is hard nodig om de CO₂-neutrale en afvalloze stad te worden die we in de toekomst willen zijn”, aldus Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben al ruim 20 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen. Deelnemers van het afgelopen jaar waren onder meer de XL 3D printer voor plastic, een inzamelsysteem voor kleine bouwbedrijven en de menukaart die bewoners helpt om hun huis te verduurzamen.

Van idee naar business case

Voor initiatiefnemers die – bijvoorbeeld om een aanvraag bij het Toekomstfonds in te dienen – een realistische business case willen maken, organiseert de gemeente de Duurzame Uitdaging Amersfoort. Dit is een (gratis) ontwikkeltraject dat twee dagen duurt (7 en 21 maart). Meer informatie en de voorwaarden staan op www.duurzameuitdaging.nl.

Meer informatie Toekomstfonds

Vanaf 14 januari tot 1 april 2019 kunnen aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Er is in totaal €200.000 beschikbaar; per project maximaal €50.000 (op basis van cofinanciering). Informatie en de voorwaarden staan op www.amersfoort.nl/toekomstfonds. Voor potentiële aanvragers die hun plan willen toetsen aan de voorwaarden is er op dinsdagmiddag 19 februari een bijeenkomst. Aanmelden voor deze middag kan via duurzamestad@amersfoort.nl.

Gewijzigd overgenomen van: https://www.amersfoort.nl/nieuws/subsidie-en-ondersteuning-voor-duurzame-ideeen.htm

1 februari 2019 / door / in
Netwerken met Stephanie

Op 1 februari start in Zielhorst en Schothorst een nieuwe buurtnetwerker: Stephanie Niessen.  Stephanie heeft de Informatiewinkel van Indebuurt033 in de Groene Stee in Liendert gecoördineerd en neemt veel kennis en ervaring mee naar haar nieuwe werkplek.

Maatwerk en Verbinden

Hoe ziet Stephanie haar nieuwe functie? Allereerst moet ik beide wijken grondig leren kennen, weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Dan kan ik meedenken met bewoners en professionals die ideeën hebben, samen met hen concrete plannen maken, zodat we de doelen uit het wijkplan stapje voor stapje kunnen realiseren. Ik zie mijn functie vooral als ‘maatwerk leveren’ en ‘verbinden’. Maatwerk: precies díe rol pakken die bij elke actie gewenst is. Verbinden: die mensen en die organisaties bij elkaar brengen die samen een wijkdoel kunnen realiseren.”

Contact met bewoners

De afgelopen weken was Stephanie al bij het WBT-Zielhorst en bij de Wijkraad Schothorst. Ze kijkt ernaar uit de komende tijd met veel bewoners in gesprek te komen. Stephanie is bereikbaar via de mail: stephanie.niessen@indebuurt033.nl en via de telefoon: 06 41545986.

Multiculturele ontmoeting in Schothorst

Netwerken, dat doet ook de wijkraad. Hoe meer bewoners meedenken, hoe beter we met elkaar kunnen vaststellen welke doelen uit het wijkplan prioriteit hebben en hoe we die kunnen realiseren. Samen met Stephanie wil de wijkraad dit jaar een multiculturele ontmoeting in de wijk organiseren. Meedenken daarover en over andere zaken die in de wijk spelen? En meteen kennismaken met Stephanie? Kom dan naar de volgende vergadering van de wijkraad!

Vergadering Wijkraad Schothorst 6 februari

Op woensdag 6 februari om 19.30 uur komt de wijkraad bijeen in De Koperhorst, Paladijnenweg 275.  Vergaderingen van de wijkraad staan open voor alle bewoners. Meer info over de wijkraad vind je op de pagina van de Wijkraad.

1 februari 2019 / door / in
Dit weekend Nationale Tuinvogeltelling

Dit weekend organiseert Vogelbescherming Nederland weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weet men hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen zij vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee.
   Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of op je balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.*
  2. Je telling geef je op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 gemakkelijk door via de app Tuinvogels of via de website tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat daar voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 28 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto en je kunt na je half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels je zag.

25 januari 2019 / door / in
Wat is jouw ervaring met de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg?

Begin 2018 heeft de gemeente de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg verkeersveiliger gemaakt en is de doorstroming verbeterd. Om te beoordelen of de maatregelen echt bijdragen, houdt de gemeente een evaluatie. Dit doen ze met een (online) vragenlijst en cameraregistratie op de rotonde.

In de week van 28 januari staan medewerkers van een verkeersadviesbureau bij de rotonde met een korte vragenlijst. Deze vragenlijst is ook online beschikbaar en kan, tot en met donderdag 31 januari, ingevuld worden door iedereen die gebruik maakt van de rotonde.

Fiets, loop of rij je over de rotonde? Dan horen ze graag jouw ervaring. Vul de enquête in, het kost u zo’n vier minuutjes van je tijd. Daarnaast legt een aantal camera’s (van 19 t/m 25 januari 2019) op de rotonde al het verkeer vast zodat men kan zien wat er gebeurt.

Geen registratie kentekens of snelheid

De camera’s registeren geen kentekens of snelheid en bij de verwerking van de beelden wordt voldaan aan de privacywet. Aan de hand van alle gegevens, kijkt men of de maatregelen die zijn genomen ook echt bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en doorstroming en of er nog aanpassingen nodig zijn.

25 januari 2019 / door / in
Gospelkoor Testify! treedt op tijdens de Kerstlichtjestocht

Silent night, Mary did you know, This holy Christmas Night… Gospelkoor Testify! is al een paar weken in kerstsfeer. Het verhaal van de geboorte van Jezus tot leven wekken met muziek, dat is de missie in de donkere dagen voor Kerst. Daarom doet Testify! graag mee aan de sfeervolle Kerstlichtjestocht in Park Schothorst op 22 december.

Dirigent Jolanda Brus kijkt er alweer reikhalzend naar uit. ‘Ik vind het zo mooi dat daar zo’n tweeduizend mensen langskomen met ieder een eigen motivatie. De een heeft wel iets met God en de kerk, een ander komt gewoon voor de sfeer, maar iedereen is welkom. Dat past bij ons koor en om die reden werken we al een aantal jaren mee. Bij dit evenement voelen we ons thuis!’

Vuurkorven
De Kerstlichtjestocht in Park Schothorst is inmiddels een decembertraditie. De organisatie is in handen van twee kerken die de Amersfoorters in een sfeervolle ambiance willen laten kennismaken met het kerstverhaal. Eerst loop je via honderden lichtjes langs de bekende scènes. Aan het einde kom je op een pleintje met vuurkorven waar je elkaar kunt ontmoeten. Brus: ‘Op deze plek vol warmte, gezelligheid en een beetje lekkers trakteren wij je graag op een prachtig stukje livemuziek.’

Licht klassiek
Tijdens het evenement brengt het koor een aantal kerstliederen in een nieuw jasje ten gehore. ‘De vertrouwde kerstliederen hoor je al terwijl je de tocht loopt,’ verklaart Brus. ‘Dan vinden wij het leuk juist om liederen te zingen waar een twist in zit, terwijl toch het bekende door het lied heen schemert. We hopen dat dit de luisteraar triggert: doordat je een beetje verrast wordt, kan de inhoud opnieuw gaan spreken.’

Zingen vanuit je hart
Het koor, dat in juni zijn twintigjarig jubileum vierde, blijft in beweging. ‘Er zijn weer nieuwe leden met een frisse inbreng,’ vertelt Brus. ‘Ook studeren de koorleden met steeds meer precisie de nummers in, wat de kwaliteit ten goede komt. Maar die staat geheel in dienst van de inhoud. Het verhaal vertellen, zingen vanuit je hart – daarin willen we blijven groeien. Het is fijn om te horen dat we een hartelijke sfeer uitstralen.’

De Kerstlichtjestocht vindt plaats op 22 december (16.30-19.00), in Park Schothorst. Toegang is gratis. Kom ook en geniet mee!

www.gospelkoortestify.nl

tekst: Sandra van Tongeren

20 december 2018 / door / in
Tekenen en kleuren….

Speciaal voor alle 55plussers in Schothorst organiseert Scholen in de Kunst drie workshops tekenen. Er wordt gewerkt met kleurpotlood en pastelkrijt en aandacht gegeven aan het tekenen van (speelse) vormen en verschillende kleurtechnieken. Denk nou maar niet ‘da’s niets voor mij’, want of je nu wel of niet tekenervaring hebt: iedereen kan meedoen! De workshops worden begeleid door Ingrid Stolk, een ervaren én inspirerende tekendocent, die zelf ook in Schothorst woont.  Dankzij subsidie van Indebuurt033 kost de complete cursus (bestaande uit drie workshops) maar € 7,50.

Wanneer

Op drie maandagochtend van 10:00 – 12:00 uur.

Data: 14 januari, 28 januari en 11 februari

Waar

Inloophuis Schothorst,

Lancelotpad 18.

Is het voor u niet haalbaar om daar op eigen houtje naar toe te komen? Maak dan gebruik van de Wijkmobiel. Die rijdt u er voor 2 euro heen en haalt u voor 2 euro ook weer op. Reserveren is wel nodig: Er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen, dus….. geef u zelf snel opDe workshops vinden plaats in het Inloophuis, Lancelotpad 18. Is het voor u niet haalbaar om daar op eigen houtje naar toe te komen? Maak dan gebruik van de Wijkmobiel. Die brengt u voor 2 euro per rit overal in Schothorst (en directe omgeving) naar toe. Reserveren is wel nodig. dat kan via 06 – 408 316 47 of via www.wijkmobiel.nl

Meedoen aan de cursus

Aanmelden kan bij het Inloophuis. Bel 033 – 480 19 02 of mail info@inloophuis.nl

Maak wel een beetje haast met uw aanmelding, want er kunnen maximaal 10 mensen meedoen en kleuren en tekenen is hartstikke leuk. Doen dus!

 

20 december 2018 / door / in
Hooggeëerd bezoek

Koning Willem-Alexander en Maxima komen op 27 april niet naar Schothorst, maar alle wethouders én de burgermeester trokken onlangs wel door de wijk. Schothorst krijgt en verdient ook veel aandacht van het gemeentebestuur. Er speelt in deze wijk zoveel leuks en interessants! Een groot gedeelte van Schothorst Zuid wordt aardgasvrij, de speelplekken worden onder handen genomen, het openbaar groen gaat op de schop, er moeten dingen met de riolering gebeuren en Schothorst is een interessante wijk voor pilots. Dat is fijn!

Op de foto ziet u hoe burgemeester en wethouders zich vergapen aan Hinderstein. Daar gaat namelijk op initiatief van bewoners het een en ander gebeuren. Iets waardoor die plek groener en gezellig wordt en voor de omwonenden meer van betekenis zal zijn. Binnenkort lees je er meer over…

20 december 2018 / door / in , ,
Mogelijkheden voor mensen met een smalle beurs

De gemeente biedt verscheidene mogelijkheden voor mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien om rond te komen. Misschien is dit bij u van toepassing, of misschien kent u iemand?

U kunt bijvoorbeeld geld aanvragen voor een lidmaatschap bij een sportclub of muziek- of andere vereniging, of voor de bibliotheek, of voor theaterbezoek of een ov-kortingskaart of een museumkaart. Helaas maar één van die mogelijkheden!

Of u kunt geld aanvragen voor huiswerkbegeleiding voor uw kind. Zo heeft het kind een rustige plek om huiswerk te doen, en kan het hulp krijgen bij het wegwerken van achterstanden in bijvoorbeeld wiskunde. Ook voor kinderen is er de mogelijkheid om deelname aan sport- of andere activiteiten te vergoeden. U kunt ook een ‘kledingpas’ t.w.v. €100 aanvragen voor kinderen van middelbare-schoolleeftijd.

En er zijn nog meer mogelijkheden… Klik hier om te zien of u in aanmerking komt en wat er allemaal mogelijk is. Laat niet geld liggen dat voor u beschikbaar is!

 

30 november 2018 / door / in
Plein voor bewoners

Verscholen achter de huizen en appartementen op de hoek van de Sara Burgerhartsingel en de Holkerweg ligt een nu nog triest pleintje. Maar daar komt verandering in!

De eerste verandering is al gerealiseerd. Om de overlast van fietsende scholieren, die het pleintje als een soort sluiproute gebruikten, tegen te gaan, plaatste de gemeente op verzoek van de bewoners een hek. ‘Fijn!’, dachten veel bewoners, maar vier bewoners dachten vooral: ’het kan veel fijner!’ 

Op initiatief van deze vier bewoners ligt er nu een compleet nieuw inrichtingsplan. Met meer groen, fleurige bloembakken, bankjes om te zitten en wat speeldingen voor de kleintjes.

Samenwerking

De bewoners maakten het herinrichtingsplan met behulp van Daniel Roos, een door de gemeente ingehuurde tuincoach, die de bewoners ook gaat begeleiden bij het aanleggen van de tuin. Want als bewoners zelf ook een duit in het zakje doen, en de buurt niet tegen het plan is, dan helpt de gemeente graag een buurt groener en gezelliger te maken. 

Bewoners én de gemeente gaan nu samen aan de slag om het plan te realiseren. Een van de bewoners: “Natuurlijk kunnen we niet alles zelf doen. De gemeente zorgt zeg maar voor al het zware werk en voor begeleiding. Maar dat wat we wel zelf kunnen of kunnen leren, dát pakken we als bewoners zelf aan. Met elkaar samen klussen is misschien dan zwaar, maar óók heel gezellig. En zo wordt het ook echt een pleintje van ons. Een soort van binnentuin voor iedereen die rond dit pleintje woont.”

Aan de slag

Van die nieuwe binnentuin maakten de bewoners een maquette. De gemeente stuurde alle omwonenden een brief om iedereen te informeren over de plannen en uit te nodigen naar die maquette te komen kijken. En hoewel sommige bewoners sceptisch zijn, reageerde men wel enthousiast op de ideeën.

De vier bewoners en de gemeente werken het plan nu samen verder uit. Wie doet wat en wie kán wat. Die vragen worden de komende weken beantwoord en dan in het voorjaar… gaat het werk echt van start. Op deze website kunt u de vorderingen volgen.

Kom kijken

Nieuwsgierig naar de plannen? Op de Aardgasvrijmarkt van zaterdag  24 november aanstaande is de maquette ook te zien en zijn de plannenmakers aanwezig om u te vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Ook ideeën van bewoners voor andere plekken in Schothorst zijn dan te zien. Dus… als uw buurt ook wel een opknapbeurt kan gebruiken, kom dan inspiratie halen. De markt is in De Hoeksteen, de kerk, die pal achter de Jumbo in het winkelcentrum ligt. Aanvang 10:00 uur, einde 16:00 uur.

22 november 2018 / door / in ,
Dienstregelingen Lijn 4, 5 en 7 gaan veranderen

Op zondag 9 december gaat de nieuwe dienstregeling van Syntus Utrecht in voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. De nieuwe dienstregeling komt mede tot stand door tips en feedback van reizigers en chauffeurs. 

Lijn 7 rijdt door Schothorst op zijn route tussen station Amersfoort en station Vathorst. Tussen station Schothorst en station Amersfoort wijzigen misschien de tijden, maar de frequentie niet: die blijft maandag t/m zaterdag overdag, zoals nu, ieder kwartier (met uitzondering van de zomervakantie). Tussen de stations Schothorst en Vathorst rijdt lijn 7 voortaan iedere 30 minuten in plaats van ieder kwartier.

Ook lijn 5 rijdt minder vaak tussen de stations Schothorst en Vathorst. De vertrektijden van de lijnen 5, 7, 101 en 203 worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd  zodat er voldoende vertrekmomenten per uur blijven voor reizigers van/naar Zielhorst en Vathorst.  Iedere wijk in Amersfoort-Noord blijft op maandag t/m zaterdag overdag minimaal 4x per uur bereikbaar (behalve, zoals gezegd, in de zomervakantie).

Lijn 4, die over de Hamseweg de bewoners in Schothorst-West bedient, gaat ieder kwartier rijden in plaats van iedere tien minuten.

De nieuwe folders en lijnennetkaarten van Syntus Utrecht zijn beschikbaar op www.syntusutrecht.nl/dienstregeling. Ook zijn de lijnen en dienstregeling via de interactieve reisplanner te bekijken. Daarnaast worden reizigers geattendeerd op de nieuwe dienstregeling via de beeldschermen en omroepberichten in de bussen, de dynamische borden bij diverse haltes en via social media.

19 november 2018 / door / in
Workshop Kerstversieringen knippen

Speciaal voor alle 55-plussers in Schothorst en omgeving

Vind u het leuk om uw huis en tafel wat kerstsfeer te geven? Dat kan heel eenvoudig met zelfgeknipte versieringen. Wijkgenote Riet Bessels is een zeer ervaren knipdocente. Ze geeft u veel voorbeelden en handige tips om eenvoudige maar heel mooie versieringen te maken: tafelversieringen, naambordjes voor het diner, (menu)kaarten of versieringen voor in huis.

Wie er handig in is, krijgt extra uitdaging! U kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als u wilt.

Wie…………….55-plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer……maandag 3, 10 en 17 december 2018
Tijd…………….10:00 – 12:00
Waar…………..Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18, Amersfoort
Kosten………..€7,50 per persoon, voor 3 workshops.
……………………Er kunnen 10 mensen meedoen.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Inloophuis Schothorst:
info@inloophuisschothorst.nl of 033-4801902

Tip: Voor €2,- per rit haalt de Wijkmobiel u thuis in Schothorst, Zielhorst of De Hoef op en brengt u naar de workshop. Reserveer via 06-40831647 of www.wijkmobiel.nl.

19 november 2018 / door / in
“De Vlinder” verduurzaamt

Wij, de commissie duurzaamheid van de VVE De Vlinder, werken enthousiast aan het verduurzamen van ons appartementencomplex met 70 woningen en kantoren. De Vlinder, gelegen aan de Sara Burgerhartsingel naast het busplatform bij station Schothorst, kent een goed lopende VvE, die twee jaar geleden een commissie duurzaamheid heeft opgericht om de mogelijkheden om het complex te verduurzamen te onderzoeken.

We zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de appartementen energiezuiniger te maken en een ‘quick-scan’ gaf een overzicht van maatregelen. Omdat ons complex in 1998 best goed gebouwd is, leverden niet alle maatregelen direct meerwaarde…

Andere maatregelen waren wel interessant: recent zijn ruim 120 (!) lampen in de parkeergarage en de algemene gezamenlijke ruimten vervangen door duurzame ledverlichting. Daarmee besparen we veel energie, zonder aan comfort te verliezen. Op het binnenplein van appartementencomplex De Vlinder zorgen de energiezuinige straatlantaarns, lampen bij de woningen en in de parkeergarage voor goede verlichting, met een flink lager energieverbruik! We verwachten de extra kosten van de lampen binnen vier jaar terug te verdienen.

We zoeken gedreven verder op thema’s als transport (laadpalen), afval (scheiding bij de bron), energie (zonnepanelen op ons dak en / of isoleren) en vergroening (van onze binnenplaats). Volgend jaar willen we op deze thema’s nieuwe maatregelen uitvoeren.

We verduurzamen ons complex stapje voor stapje, op weg naar een fantastisch duurzaam, comfortabel en veilig appartementencomplex: energieneutraal, gasloos, groen. Daarvoor moet, net zoals in de rest van Schothorst, nog best veel gebeuren en er zal nog wel wat tijd overheen gaan.

Bericht ingezonden door bewoner – waarvoor dank!

 

19 november 2018 / door / in ,
Wijkmobiel in de running voor een optreden op Koningsdag

Zoals de meesten al weten, komen de Koning en Koningin op Koningsdag 2019 naar Amersfoort. Onlangs organiseerde de gemeente een inloop waar stadsbewoners hun ideeën konden inbrengen voor het inkleden van deze dag.

De Wijkmobiel van Schothorst en Zielhorst werd voorgesteld als een prima vervoersmiddel voor onze koninklijke gasten. Daar werd ook serieus aandacht aan besteed. Ook in het artikel over deze indeeëninloop in het Algemeen Dagblad werd de Wijkmobiel uitgebreid besproken:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoorters-presenteren-plannen-voor-koningsdag-op-ideeenmarkt-in-sint-joriskerk~a61db394/.

 

12 november 2018 / door / in
Schothorst-Zuid aardgasvrij – Infomarkt

Over een aantal jaren stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas. Dat betekent nogal wat. We stappen in het hele land over op andere manieren om huizen, andere gebouwen en water te verwarmen en om te koken. Per wijk maken we hier een warmteplan voor, waarin staat hoe een wijk aardgasvrij kan worden.

In juni en september heeft u hiervoor een bijeenkomst kunnen bezoeken in Schothorst-Zuid. Dit hebben bijna 300 mensen gedaan. Op https://www.amersfoort.nl/project/informatiemarkt-aardgasvrij.htm vindt u een weergave van deze avonden.

Tijdens de bijeenkomsten hebben veel bewoners aangegeven meer informatie te willen. Daarom is er op zaterdag 24 november van 10.00 – 16.00 uur voor de bewoners van Schothorst-Zuid een informatiemarkt. Tijdens deze markt gaan we ook graag met u in gesprek over het warmteplan voor Schothorst-Zuid. De komende maanden werken we dit warmteplan – samen met de wijk – verder uit. Hierin verwerken we de ideeën en meningen uit de eerdere bijeenkomsten en uit de informatiemarkt van 24 november.

Wellicht mogen bewoners van Schothorst-Noord ook een kijkje komen nemen: dit is ook hún voorland.

De gemeente organiseert de informatiemarkt samen met 033Energie (het lokale energieloket) en in overleg met de wijkraad. De informatiemarkt vindt plaats in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59. U bent van harte welkom om binnen te lopen en hoeft zich nergens voor aan te melden.

Wat is er te doen?

 1. Wilt u meer weten hoe u uw huis kunt isoleren, wat een warmtepomp is en hoe die werkt? Wilt u de warmte van warmtepanelen voelen, ervaren hoe u met inductie kunt koken? Of zien hoe u uw tuin kunt aanpassen naar meer groen? Nieuwsgierig naar het gebruik van de elektrische buurauto? De hele dag zijn er live demonstraties en experts om aan te spreken.
 2. Wilt u bijgepraat worden over de alternatieven voor aardgas? Om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur vertelt een deskundige u meer over de mogelijkheden van een warmtepomp, warmtenet en de verschillende energiebronnen hiervoor, en over groengas of waterstofgas.
 3. Om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur kunt u horen wat globaal de mogelijkheden en kosten per woningtype zijn om een huis te isoleren en aardgasvrij te maken.
 4. Meedenken en -praten hoe u als bewoner kunt helpen om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken? Hoe u tot een georganiseerde bewonersinbreng kunt komen voor het warmteplan? Maar ook hoe u als bewoners samen zonnepanelen kunt kopen, huizen kunt isoleren of met de straat een warmtevoorziening kunt treffen? Discussieer mee, hoor ervaringen van anderen en kom op goede ideeën. U bent welkom om 11.00 uur en om 14.00 uur. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier.
 5. Bezoek ook de kraam Financiering & subsidies. Hier hoort u wat de huidige financieringsmogelijkheden zijn om uw woning te verduurzamen.

Kinderen mee? Graag!

Kinderen kunnen leuke experimentjes doen in de DoeZo Bus. Ook zijn er andere activiteiten voor hen.

Vervoer een probleem? Laat u ophalen!

Is het lastig voor u om naar De Hoeksteen te komen? Mensen die minder mobiel zijn, kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur worden opgehaald en thuisgebracht met de Wijkmobiel of met een elektrische buurauto. Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan uiterlijk woensdag 21 november het formulier in op www.amersfoort.nl/aardgasvrij of bel met 14033.

Waarom aardgasvrije woningen?

Uiterlijk in 2030 stopt de gaswinning in Groningen. Daarnaast zorgt het gebruik van aardgas voor CO₂-uitstoot. CO₂ is een broeikasgas en draagt bij aan klimaatverandering en opwarming van de aarde. Daarom gaan we in Nederland onze huizen aardgasvrij maken. De gemeente Amersfoort streeft ernaar om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. De hele stad aardgasvrij maken, is een enorme opgave die we alleen maar samen kunnen realiseren.

Dit artikel behelst grotendeels de inhoud van de brief die onlangs door de gemeente naar bewoners van Schothorst-Zuid is gestuurd.

12 november 2018 / door / in
AED erbij in Schothorst

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een AED geplaatst op de Elsenburg in Schothorst. Dit is mogelijk geworden door de samenwerking tussen de huiseigenaar, die zijn gevel en stroom ter beschikking stelt, onze wijkcoördinator Teus, die dit allemaal geregeld heeft, onze vrijwilliger Rikus die de kast geïnstalleerd heeft en een gezondheidsfonds dat ons de gelden voor de AED heeft geschonken.

De slotcode wordt aan onze burgerhulpverleners toegezonden bij hun alarmering.

Er zijn nog meer AEDs nodig om in heel Schothorst binnen 6 minuten na een hartstilstand een AED bij het slachtoffer te krijgen. Geen AED in uw buurt? Start een eigen actie op www.buurtaed.nl. Van het Reanimatie Netwerk kunt u onder voorwaarden een bijdrage krijgen van Eur 500.

Meer info: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

SAMEN maken we Amersfoort hartveilig.

6 november 2018 / door / in
Peuter- en Kleutergym in Schothorst vanaf 6 november

Vanaf volgende week dinsdag 6 november zal er 6 weken lang oud-peutergym en kleutergym worden aangeboden in Schothorst. In diezelfde week beginnen er in alle wijken van Amersfoort peuter- en kleutergymlessen.

Deelname is gratis.

Als feestelijke afsluiter is er op zaterdag 15 december een peuter- en kleutergym ‘B-slim Festival’ in Amersfoort.

Zie de flyer voor meer informatie: 181106 Flyer peuter&kleuter gym.

30 oktober 2018 / door / in
Skatetoernooi een top event!

Het skatetoernooi van vandaag, 28 oktober 2018,  was een top event, georganiseerd door de jeugd voor de jeugd. 

Het was een stralende dag. Er deden uiteindelijk 16 jongens mee. 2 jongens op skate en 14 op stuntstep. Ook waren er veel belangstellenden uit de buurt die waren komen kijken. Naast het toernooi waren er demo’s van Kevin Schippers en Milan Hagen, de nrs. 3 en 6 van de Benelux.

Met hulp van Jelle Maris van Indebuurt033 en het SRO was er muziek en liep alles op rolletjes. Kijk voor meer foto’s op Instagram @pool_schothorst.

Het was een succes. Volgend jaar weer?

Als je zelf ook flips, flairs en tailwhips wil zien, moet je bij het skatepark in park Schothorst komen kijken.

Dank aan de wijkraad Schothorst, het burennetwerk en scootershop The Dream die dit mede mogelijk gemaakt hebben.

 

28 oktober 2018 / door / in
Telefoonnummer Wijkmobiel gewijzigd

Het telefoonnummer voor de Wijkmobiel is gewijzigd en ook de tijden wanneer men kan bellen om te reserveren zijn verruimd.

Het telefoonnummer is nu: 06-40831647. De tijden wanneer men kan bellen zijn verruimd naar 7.30 ’s ochtends tot 22.00 ’s avonds.

De ​ wijkmobiel rijdt in Schothorst en Zielhorst van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Kosten €2,- per rit, strippenkaart €7.50. Strippenkaarten zijn te koop bij Jumbo in Schothorst en Emiclaer en de Koperhorst. Per rit kunt u ook met pinpas in de mobiel betalen. U kunt ook reserveren via e-mail: reserveren@wijkmobiel.nl.

28 oktober 2018 / door / in
Skate toernooi Schothorst

Op 28 oktober, van 13.00 tot 16.00 uur, is er een skatetoernooi georganiseerd door en voor jongeren in samenwerking met Indebuurt033. Het evenement vindt plaats bij de “pool”, de skatebaan bij Amelisweerd, in Park Schothorst. Er zullen ook stuntstep demonstraties gehouden worden. Je kunt je nog inschrijven: schothorstskatemail@gmail.com.

En kom anders kijken! Publiek is ook welkom!

25 oktober 2018 / door / in
Nu zes wandelingen langs speelplekken in Schothorst

Onlangs hebben wij bericht over vijf wandelingen voor kinderen en hun ouders langs speelplekken in Schothorst, zodat kinderen én hun ouders kunnen meedenken over het herinrichten van de speelplekken in onze wijk. De eerste vijf wandelingen vinden plaats op maandag 29 oktober en zaterdag 3 november. Zie de agenda voor meer informatie.

Nu is er een zesde wandeling bij gekomen, en wel op maandag 5 november, beginnende om 16.30 bij het trapveldje aan het Wittekindpad. Het Wittekindpad is het wandelpad dat achter de huizen aan de Geernoutstraat loopt parallel met het kanaal, tussen de Garietstraat en de Balladelaan. Het trapveldje ligt dicht bij de Balladelaan. Zie wandeling 6 op de kaart: Zes wandelingen langs speelplekken Schothorst.

Naast de zes wandelingen zijn er ook twee inloopmomenten in basisschool de Zevensprong (Bruispad 1): op maandag 29 oktober en maandag 5 november, van 19.00 tot 21.00. Hier kunt u terecht voor meer informatie en om uw mening te geven. De twee inlopen zijn identiek.

Zie de agenda op de gewenste datum voor meer informatie.

23 oktober 2018 / door / in
Boeiende thema-avond over duurzaamheid

Deze wijkavond was een samenwerking van Het Groene Huis en de Wijkraad Schothorst. Herman Vijlbrief opende de avond en vertelde over de achtergrond en doelstelling van de Wijkraad. Hij gaf daarna invulling aan een wens van de Wijkraad om nieuwe wijkbewoners welkom te heten. Vanavond kon dat heel mooi: Ilona Heidotting, medewerkster van Het Groene Huis en gespreksleider van deze bijeenkomst, is namelijk sinds kort inwoonster van Schothorst. Herman overhandigde haar een tasje met inhoud, waar een paar leuke dingen in zaten die Louise de Haart, één van de vaste leden van de Wijkraad, gemaakt had.

Nieuwe bewoners verwelkomen

De wens om álle nieuwe bewoners welkom te heten is niet te realiseren omdat de instanties geen gegevens over personen verstrekken. Het zou wel haalbaar zijn als inwoners van Schothorst een nieuwe bewoner in hun buurt melden bij iemand van de Wijkraad.

Groene Raad

Daarna gaf Herman Ilona het woord. Zij liep even het programma door en gaf vervolgens het woord aan Dini Teunis als lid van de Groene Raad. Dini vertelde over deze raad, die bestaat uit enkele enthousiaste groenliefhebbers. De raad overlegt met de gemeente over het beheer van het groen in de wijk. De Groene Raad stimuleert bewoners zelf een stukje groen te ontwikkelen of een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen. De gemeente is blij met dit initiatief en wil graag met de bewoners samenwerken.

Meet je stad

Er is meer te doen in de stad en dus ook in Schothorst: de actie Meet je stad. Luc Noordman informeerde ons over deze actie. De zomer van dit jaar heeft duidelijk gemaakt dat de verstening van de wijk tot hogere temperaturen leidt. Dat is meestal geen probleem, maar in de zomer zijn er duidelijk hitteplekken die het er niet aangenamer op maken.  Om te zorgen dat deze plekken minder warm worden, moeten we eerst weten waar ze allemaal  zijn. Daar is deze actie ‘Meet je stad’ voor. Bij www.meetjestad.nl kun je je opgeven om mee te doen. Je begint met een middag of avond een bouwpakket in elkaar te klussen (onder leiding) en het resultaat is een meetapparaat dat digitaal de metingen doorstuurt naar het beheer. Via de website kun je de gegevens bekijken.

Energietransitie

 Vervolgens introduceerde Ilona de heer Jan van Staveren voor een lezing over het onderwerp: Is de energietransitie haalbaar? Jan van Staveren heeft een boek geschreven over energie. Dit is in zijn geheel op internet gepubliceerd: www.energiefeiten.nl. Een samenvatting van de lezing vindt u hier: 181010 samenvatting JanvanStaveren

De stelling van Jan van Staveren luidt: grote getallen zeggen niets, verhoudingen wel.  In een vogelvlucht nam hij ons mee in de verhoudingenwereld van een groot aantal onderwerpen. Daarbij werd ons duidelijk dat er nog veel te weinig zicht is op alle onderdelen rond brandstoffen, uitvindingen en de oplossingen voor de energievoorziening. Het veranderen van gewoonten is daarin ook een groot probleem. Het kost veel tijd om mensen anders te laten denken en te laten handelen. De overheid is veel te traag.

Zijn slotconclusie was dat er o.a. tien maatregelen nodig zijn:

 • Minder mensen: er wordt geschat dat er in 6 jaar een miljard meer bijkomen;
 • Energie duurder maken – groene projecten;
 • Afschaffen/minder auto’s laten rijden;
 • Minder luxe: buitenlandse vakanties;
 • Isolatie van alle huizen;
 • Meer zonnepanelen en zonneboilers;
 • Hergebruik energie;
 • Deeleconomie: materialen gebruiken met meerdere mensen;
 • Kernenergie op basis van thorium: minder schadelijk en gevaren, minder afval en kortere afbreektijd.

Zijn slotzin was: We zullen wel moeten veranderen: met z’n allen er tegenaan.

Er werden nog enkele vragen gesteld. Er kwam ook het geweldige idee om de geluidswal langs de Zielhorsterweg vol te leggen met zonnepanelen.  Daarna was het tijd voor een pauze.

Omgekeerd inzamelen

Na de pauze nam Ilona ons met beelden mee naar de plannen van de Gemeente Amersfoort voor het omgekeerd inzamelen.  Dit betekent: een container met oranje deksel erbij voor de plastic/metaal (PMD) afval maar geen grijze container meer. In de wijk komen ondergrondse containers voor het grijze afval; daarover zijn plannen in de maak. Containers worden in overleg met bewoners zoveel mogelijk goed bereikbaar en op niet al te grote afstand van elkaar geplaatst. Bewoners krijgen een pasje, waarmee de container geopend kan worden. Via dat pasje wordt alleen geregistreerd hoe vaak de container gebruikt wordt, zodat de Rova weet wanneer de container vol is.

In Schothorst worden de eerste informatiebijeenkomsten over het omgekeerd inzamelen eind 2018/begin 2019 gehouden. Er komt een overgangsfase van nu naar de nieuwe situatie. Wanneer alles uiteindelijk vorm krijgt, hangt af van het tempo waarin het hele proces doorlopen wordt.

Zero Waste?

Vervolgens liet Ilona een filmpje zien van twee dames die dachten binnen een maand zonder afval te kunnen leven. Het Zero Waste project, gebaseerd op 5 R’s: reduce (verminderen), refuse (weigeren), re-use (hergebruik), recycle, rot (composteren). Dat bleek tegen te vallen, maar ze werden wel steeds inventiever. Maken eigen crèmes, zeep, wasmiddel en gebruiken bijv. eigen dozen voor afhaalmaaltijden.

Bij Het Groene Huis zijn herbruikbare materialen te koop. Ook is er in de kringloopwinkel aan de Zwaaikom een afdeling voor bouwmaterialen: wastafels, plaatmaterialen etc.

Voedselkollektief

Tot slot kwam Hans Hubregtse van Voedselkollektief Amersfoort (VOKO) aan het woord.  Het Voedselcollectief is een initiatief van Amersfoortse bewoners die gezamenlijk biologisch voedsel vanuit de regio inkopen. Hans liet op een kaart de leveranciers van biologisch fruit, groente en vlees zien: kleine boerenbedrijven, tuinderijen en zorgboerderijen, allemaal binnen een straal van 25 km rond Amersfoort. Deze bedrijven kweken zonder kunstmest en meestal van de koude grond. Dat betekent dus groente van het seizoen, waaronder ook ‘vergeten’ groenten.

Op basis van een lidmaatschap van éénmalig € 20,- kun je deelnemen. VOKO wordt gedraaid door de leden: bijv. de verkoop (een pop-upwinkel) opbouwen, de winkel draaien, de bestelde artikelen ophalen. Ongeveer 1x per maand ben je aan de beurt. Naast groenten, aardappels, fruit zijn er ook kaas, vlees, yoghurt, plantjes (kweek) en andere artikelen te bestellen. Je krijgt digitaal een bestellijst, die je naar behoefte invult. Op de donderdag van 17-21 u. en vrijdagmorgen kun je je bestelling afhalen bij de WAR (Geldersestraat 6), achter de Spullenmannen.

Doel is naast goed en gezond eten ook het terugdringen van verspilling. Er is geen concurrentie met de bestaande natuurwinkels. Mensen die bij de VOKO beginnen gaan vaak daarna ook naar de Natuurwinkel: gedragsverandering!

Het was een boeiende avond, waarbij naast de organiserende wijkraadleden en mensen van de gemeente vijftien wijkbewoners aanwezig waren.

19 oktober 2018 / door / in
Laatste stukje Kattenbroekerweg wordt gerepareerd
Op verschillende plaatsen in de stad repareert de gemeente het asfalt van het wegdek. Dit gebeurt in de avonden van maandag 22 tot vrijdag 26 oktober 2018. Het gaat om delen van de Birkstraat, de Nijkerkerstraat en dus ook een deel van de Kattenbroekerweg.
De aannemer werkt ’s avonds om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Wel zal het werk enige (geluids)overlast met zich meebrengen.

Kattenbroekerweg

Aan de Kattenbroekerweg is al eerder gewerkt, maar nu is het deel tussen de Ringweg-Koppel en de Paladijnenweg aan de beurt. Daar werkt de aannemer vanaf maandag 22 oktober 20.00 uur tot donderdag 25 oktober 6.00 uur. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Omleidingen staan aangegeven.

19 oktober 2018 / door / in
Herfstvakantie is Lekker Fit! Week voor iedereen

In de week van 22 tot 25 oktober worden er in Schothorst leuke, gezellige en bewegingsrijke activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Alle activiteiten zijn gratis.

Maandag 22 oktober
15.00 – 16.00: Sportinstuif voor groep 5 en 6, Koning Karelpad | Buurtsportcoach SRO

16.15 – 17.15: Sportinstuif voor groep 7 en 8, Koning Karelpad | Buurtsportcoach SRO

Dinsdag 23 oktober
08.45 – 09.45: Peutergym+ dietist voor 2 – 4 jaar + smoothiefiets,
Basisschool De Drieslag | Sportivate
Terwijl je kind actief aan het bewegen is tijdens de peutergym kun je informatie en advies krijgen over gezonde voeding. Martina de Haan, diëtist, gaat samen met de ouders aan de slag om meer te weten te komen over gezond eten, suiker en suikerklontjes, vette weetjes en alles waar je haar vragen over zou willen stellen. Tevens kunnen jullie zelf een lekkere gezonde smoothie maken om de verbruikte energie op een gezonde manier aan te vullen.

Woensdag 24 oktober
Start 15.00: Kabouterwandeling, Het Groene Huis in Park Schothorst
Kom samen met je ouders kabouters zoeken en ontdek de natuur in de buurt. De wandeling duurt maximaal een uur en wordt begeleid door Margriet Heyden.

Donderdag 25 oktober
15.00 – 16.00: Sportivate Club voor groep 3,4 en 5, VVZA | Sportivate

16.00 – 17.00: Sportivate Club voor groep 6,7 en 8, VVZA | Sportivate

Kijk ook op de flyer: B.Slim Schothorst Activiteiten in de Herfsvakantie.

Voor meer informatie: Sarah de Vries | sarahdevrieswerk@gmail.com

Deze activiteiten worden ons aangeboden o.a. door de Buurtsportcoaches, B.Slim, Indebuurt033 en de gemeente Amersfoort.

18 oktober 2018 / door / in
‘Wegwijs in Schothorst’ ook digitaal beschikbaar

De nieuwe Wegwijs in Schothorst voor 2018-2019 is in de maand september in Schothorst verspreid. Mocht u de gids niet op de deurmat hebben gevonden, dan kunt u hem ook hier downloaden:

Wegwijs in Schothorst 2018-2019.

Wilt u hem toch liever op papier hebben, dan kunt u er eentje ophalen bij de Jumbo in Winkelcentrum Schothorst, Het Groene Huis in Park Schothorst, of bij Panini (bij Station Schothorst).

7 oktober 2018 / door / in
Denk mee over speelplekken in Schothorst

De gemeente vraagt kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting van de speelplekken in de wijken. Welke ideeën hebben zij voor de speelplekken? En wat vinden ze van de ruimte in de buurt om te spelen? Dit najaar is Schothorst aan de beurt.

Speelplekken met meer variatie (niet meer op elke hoek een wipkip), voor kinderen van alle leeftijden die aansluiten bij hun wensen. Dat is de insteek bij de inrichting van speelplekken in de wijken. Daarbij betrekken we kinderen uit de buurt.

Wandelingen

Voor kinderen organiseren we wandelingen langs speelplekken in de wijk. Zij kunnen dan hun ideeën laten horen. Hun ouders zijn ook welkom. Twee wandelingen vinden plaats op maandag 29 oktober tussen 16 en 17 uur en drie wandelingen op zaterdag 3 november vanaf 13.30 uur. Medewerkers van de gemeente en het bedrijf Speelplan begeleiden de wandelingen.

Zie voor de startpunten en de routes van de vijf wandelingen: Wandelingen langs speelplekken Schothorst. Op de agenda van InSchothorst, op de desbetreffende datum, vindt u ook meer informatie over het precieze vertrekpunt.

Inloopbijeenkomsten

Naast de wandelingen zijn er inloopbijeenkomsten in de wijk. Daar krijgt u informatie over de ideeën van de gemeente over de speelplekken in Schothorst. De gemeente is benieuwd hoe u daarover denkt. Ook krijgt u informatie over het vervolgproces.

De inloopbijeenkomsten zijn op maandag 29 oktober en maandag 5 november in basisschool De Zevensprong, Bruispad 1 in Amersfoort. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op een moment dat het u goed uitkomt. De bijeenkomsten zijn identiek.

Aanpassing

In overleg met de kinderen willen we een deel van de speelplekken opnieuw inrichten, meer variatie voor kinderen van alle leeftijden en een betere aansluiting op hun wensen. De speelplekken worden geleidelijk aangepakt.

Er is niet genoeg geld om alle speeltoestellen in de stad te onderhouden of te vervangen. Samen met kinderen wordt besproken hoe we deze plekken opnieuw inrichten, bijvoorbeeld met boomstammen, grasveldjes of moestuintjes.

Ook wordt bekeken hoe centrale buurtspeelplekken het beste kunnen worden ingericht zodat deze aantrekkelijk zijn voor verschillende leeftijden. Zo ontstaat een divers speelaanbod per wijk.

Meer informatie over data, tijden en routes van de wandelingen en inloopbijeenkomsten vindt u op de website van de gemeente.

1 oktober 2018 / 1 reactie / door / in
Amersfoort bruist van de activiteiten tijdens Week van de Ontmoeting

Van 27 september t/m 6 oktober 2018 vindt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting plaats. Tijdens deze week worden overal in de stad tal van activiteiten georganiseerd waar je als inwoner aan mee kunt doen en waar je buurtgenoten kunt ontmoeten.

Laagdrempelig

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend erbij te horen, gezien te worden of andere mensen te ontmoeten. De Week van de Ontmoeting is een initiatief dat de stad moet laten bruisen van ontmoetingen. Het doel is om meer mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en zo eenzaamheid te verminderen.

Deelnemen aan activiteiten

Gezellig samen eten? Een kop koffie drinken bij de buurtinloop? Samen tuinieren of creatief bezig zijn? Er zijn allerlei mogelijkheden om andere buurtgenoten te leren kennen. Op de website van Indebuurt033 zijn meer dan 100 verschillende ontmoetingsactiviteiten aangemeld door verschillende bewonersinitiatieven en organisaties.

Wil je weten wat er tijdens die week allemaal te doen is in Schothorst, kijk dan op: www.indebuurt033.nl/activiteiten-weekvandeontmoeting/ en plaats een vinkje vóór ‘Schothorst/ Zielhorst/ Park/ De Hoef’ en daaronder een vinkje vóór jouw doelgroep.

Inschrijving van activiteiten, voor zover nodig, kan via: www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze buurtnetwerker, Michel Wesolek, of loop binnen bij een van de informatiewinkels, bereikbaar via het algemene nummer van Indebuurt033, 033 – 204 86 77 of kijk op www.indebuurt033.nl voor de locaties.

1 oktober 2018 / door / in
Smalle beurs en toch sporten of naar het museum?
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook aan sport of culturele activiteiten, zoals een bezoek aan het theater/museum of culturele cursussen. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom hiervoor een bijdrage aanvragen.

Inwoners hebben de keuze uit twee mogelijkheden:

 • Een bijdrage van € 100,- voor een lidmaatschap van een sportclub,  muziekvereniging of een culturele cursus.
 • Een bijdrage van € 75,- voor het bezoeken van theater-of bioscoop, lidmaatschap bibliotheek, een ov-kaart met korting of een museumkaart.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke dat zijn en hoe u de bijdrage kunt aanvragen, leest u op de pagina Bijdrage voor sport en cultuur voor volwassenen.

Andere regelingen

De gemeente heeft meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor een wasmachine of koelkast, een zorgverzekering of vergoedingen voor sport, hobby of andere (school)activiteiten voor kinderen. Bekijk de regelingen.

1 oktober 2018 / door / in
Sara Burgerhartsingel tot 13 oktober slecht of niet toegankelijk

De Sara Burgerhartsingel krijgt nieuw asfalt. Dit gebeurt in de periode van 1 tot en met 13 oktober. Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen.

Het eerste stuk waar wordt gewerkt is het stuk van de Holkerweg tot de Batostraat. Hier werkt de aannemer van 1 tot en met 6 oktober. Het tweede stuk is het stuk van de Batostraat tot de Zielhorsterweg. Daar wordt gewerkt van 8 tot en met 13 oktober. De aannemer werkt overdag. Tijdens het werk is de weg afgesloten. De fiets- en voetpaden blijven gewoon toegankelijk. Omleidingen staan aangegeven.

Natuurlijk hebben deze werkzaamheden ook gevolgen voor de bussen. Volgens Syntus vervallen tot 12 oktober, 18.00 uur, de volgende haltes:

 • Voor bus 5 (in beide richtingen) vervallen de haltes Hagenhof, Herderinnenpad en Silverstein
 • Voor bus 7 (in beide richtingen) vervallen de haltes Oudegein en Silverstein
 • Voor bus 101 (in beide richtingen) vervallen de haltes Silverstein, Oudegein en Paladijnenweg
 • Voor bus 203 (in beide richtingen) vervallen de haltes Oudegein en Silverstein

Wilt u weten waar en wanneer er nog meer gewerkt wordt aan de wegen in de stad? Kijk dan op www.amersfoort.nl/werkzaamheden.

1 oktober 2018 / door / in
Nieuw aanbod Buurtsportcoaches Amersfoort

De buurtsportcoaches zijn er voor iedereen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Zoals ouderen en kwetsbare jongeren, kinderen met een beweegachterstand of kinderen uit gezinnen die geen geld  hebben om te sporten. Zo wordt sporten mogelijk voor iedereen!

De Buurtsportcoaches, Mark Schepp en Yoeri Bos, organiseren vele laagdrempelige sportactiviteiten voor mensen van 4 tot 100 jaar. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor Kies je Sport. Hierbij bieden verenigingen voor een kleine bijdrage kennismakingslessen aan voor hun sport en vereniging. Van beide hebben wij een mooie flyer en een leuk boekje gemaakt met al het aanbod. In het Kies je Sportboekje staat overigens ook nog informatie over aangepast sporten, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en over alle schoolsporttoernooien die er dit schooljaar gaan plaatsvinden.

Sport in Amersfoort-Noord 2018-2019

Kies je Sport september-december 2018

Contactinfo:
Mark Schepp, 06-22295393, mschepp@sro.nl
Yoeri Bos, ybos@sro.nl (Yoeri vervangt Nadine de Goede)

SRO
Soesterweg 556, 3812BP Amersfoort
Postbus 167, 3800AD Amersfoort
www.buurtsportcoach.nl

24 september 2018 / door / in
Een bericht van onze wijkwethouder

Afgelopen week ben ik twee keer op visite geweest in Schothorst, de eerste keer als onderdeel van mijn tour langs de wijken waarvan ik wijkwethouder ben en de tweede keer op 22 september voor de markt ‘Beleef Schothorst’ en de officiële opening van de nieuwe ‘huiskamer van de wijk’ in De Hoeksteen door burgemeester Bolsius. Verbondenheid in de wijk is belangrijk en dat draagt men er zeker uit; goed om te zien dat er zoveel goede initiatieven worden ontplooid om eenzaamheid en taal- en andere achterstanden terug te dringen.

 

En het was een eer om de sponsorloop, bedoeld om het resterende bedrag binnen te krijgen om de ‘huiskamer’ af te betalen, om 15.30 af te mogen “schieten”. Ik zet ‘schieten’ maar tussen aanhalingstekens want ik stuurde de lopers op pad met een ouderwetse koeienbel. Nu maar hopen dat de sponsorloop de benodigde euro’s in het laatje brengt.

 

Dank voor de uitnodiging en tot snel.

 

Hartelijke groet,

Kees Kraanen
Wethouder

24 september 2018 / door / in
De participatiemakelaars stellen zich voor

Wat zijn Participatiemakelaars?

Participatiemakelaars in Zielhorst en Schothorst richten zich op kwetsbare mensen. Ze kijken samen met de bewoners wat die nodig hebben en proberen de wensen van de bewoners te koppelen aan het bestaande aanbod. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen en ontmoetingsgroepen van Indebuurt033 maar ook aan andere initiatieven in de wijk zoals de burenhulpdienst of het Inloophuis.

Wanneer er kwetsbare bewoners zijn die graag een specifieke activiteit willen organiseren die er nog niet is kunnen de participatiemakelaars meedenken en verbindingen leggen.

Participatiemakelaars organiseren niet, maar faciliteren. Ook laten ze mensen elkaar ontmoeten in hun eigen woonomgeving door ze te leiden naar vrijwilligerswerk, ontmoetingsgroepen of leuke activiteiten in de omgeving. Kortom: participatiemakelaars zijn een schakel tussen bewoners en zinvolle tijdsbesteding.

De participatiemakelaars stellen zich voor: Saliha el Atrouss

Mijn naam is Saliha el Atrouss en ik ben participatiemakelaar van Indebuurt033 en werkzaam in jullie wijk. Ik heb jarenlange ervaring met het draaien van groepen in verschillende wijken in Amersfoort. Daarnaast zet ik me ook in voor individuele vragen.

Een leuk initiatief in de wijk Schothorst is het Opa- en Omacafé. Grootouders kunnen wekelijks langskomen met hun kleinkind. [Ook senioren zonder kleinkind zijn daar welkom; daarom heet het nu ook ‘Seniorencafé. Nvdr] De groep draait geheel zelfstandig door de inzet van twee vrijwilligers. Echt een mooie manier om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk. Verder ben ik zelf betrokken bij “Samen voortburgeren” waar migrantenvrouwen wekelijks bij elkaar komen en praten over opvoeden, gezondheid, bewegen en andere onderwerpen. Zij oefenen de Nederlandse taal en leren de wijk kennen.

Tijdens mijn werk in de wijk kwam ik erachter dat er veel Armeens/Iraakse vrouwen waren die zich alleen voelden. We hebben toen gezorgd voor een locatie zodat de vrouwen elkaar daar kunnen ontmoeten. Uiteindelijk hopen we dat ze op die locatie ook andere mensen uit de buurt leren kennen.

De participatiemakelaars stellen zich voor: Nienke Gorter

Ik ben Nienke Gorter en ben de andere participatiemakelaar van de wijk Zielhorst/Schothorst. Ik richt me vooral op de individuele vraagstukken binnen de wijk. Zo kijk ik welke mogelijkheden er zijn voor mensen die bijvoorbeeld na het overlijden van hun echtgenoot eenzaam zijn en wat activiteiten zoeken. Zo vertel ik over de verschillende seniorengroepen in de wijk, de mogelijke locaties om andere mensen te ontmoeten en ik vertel hen over ‘de Plusbus’ waarmee ze een dagje uit kunnen. Ook probeer ik mensen binnen de wijk te koppelen door het inzetten van bijvoorbeeld de burenhulpdienst of andere organisaties.

U kunt de participatiemakelaars bereiken via:
Saliha.elatrouss@indebuurt033.nl  tel: 06-43141521
Nienke.gorter@indebuurt033.nl tel: 06-43707864

 

 

18 september 2018 / door / in
Beweegproject voor senioren: Enquêteurs gezocht!

Vanaf november 2018 start het beweeg- en gezondheidsproject SOCIAAL VITAAL in de wijk Schothorst. Dit is een project van de SRO van de gemeente Amersfoort om ouderen gezonder te helpen worden en om eenzaamheid tegen te gaan.

Voor wie is SOCIAAL VITAAL bedoeld?

 • Senioren tussen de 65 en 80 jaar die onvoldoende bewegen
 • en graag meer sociale contacten willen hebben
 • en zich weerbaarder en vitaler willen voelen.

Wat bieden we deze groep mensen aan?

 • wekelijkse beweegactiviteiten
 • en voor senioren die dit willen extra voorlichtingen en trainingen.

Project

Elfhonderd senioren in Schothorst krijgen op 23 september een brief met informatie. Twee weken later worden de senioren thuis bezocht om nadere info te geven en om hen te stimuleren mee te doen.

De eerste activiteit is een fittest op 5 november voor mensen die hebben gereageerd op de oproep of die positief hebben gereageerd toen de enquêteur langskwam. Een week later starten de beweegactiviteiten met gevarieerd sport en spel aangevuld met trainingen en voorlichtingen. Dit activiteiten gaan een jaar lang door.

Als u geen uitnodiging hebt gekregen maar u zou wel willen weten of dit programma iets voor u is én u behoort tot de doelgroep, mail of bel dan Lizzie Belt, lbelt@sro.nl;  033 422 5100.

Enquêteurs gezocht!

Voor het afleggen van de huisbezoeken zoeken wij enthousiaste en communicatieve mensen!

U krijgt een training met nadere uitleg. Deze training vindt plaats op maandagochtend 8 oktober van 9.30-12.00 uur in kerk De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59 – achter de Jumbo).

U krijgt daarna 30-35 adressen die u gaat bezoeken (in totaal 3-4 uur).
U krijgt een vergoeding van € 25,00 in de vorm van een cadeaubon.

Opgeven en informatie

Als u enthousiast bent kunt u zich vóór 20 september aanmelden bij Lizzie Belt.
Email: lbelt@sro.nl; Telefoon: 033 422 5100

18 september 2018 / door / in
Denk mee over de Groenkaart 

In Amersfoort wordt hard gewerkt aan goed en gedegen groenbeleid. Dat beleid wordt samen met bewoners gemaakt en die invloed van bewoners is natuurljk ontzettend belangrijk.  Vanachter een bureau ziet Schothorst er immers heel anders uit…

Via de gemeente ontving uw website onderstaande bericht. We geven het graag door en hopen dat u op 26 september mee wilt denken. De Groenraad van Schothorst is zeker aanwezig.

Denk mee over de Groenkaart   

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op. In 2017 volgde de Bomenleidraad. In vervolg hierop werken we in 2018 aan de Groen(structuur)kaart. Dit doen we in stappen. In de eerste helft van 2018 vatten we al het Amersfoortse groenbeleid samen op een digitale Beleidskaart. Nu is het tijd om de Beleidskaart te vertalen in de Groenkaart. Hierop staat Stadsgroen en Buurtgroen. Het Stadsgroen zijn de bossen en parken,  water en groen dat hiermee verbonden is en de belangrijke bomenlijnen.

Waarden Stadsgroen en Buurtgroen

Eind juni fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde. 

Kansen en Opgaven

Naast de Groenkaart maken we een Kansen- en opgavenkaart. Hierop zie je waar we welke waarde van het Stadsgroen willen versterken. Want versterking van groene waarden is in tijden van klimaatverandering en stedelijke groei meer nodig dan ooit!

Denk mee!

Nu is het tijd om ons over de kaarten te buigen. De beleidskaart ligt er. Om de uitgangpunten voor de Groenkaart vast te stellen buigen we ons over de kaart voor Schothorst. Wil je meehelpen? Denk dan mee op 26 september van 18.30 tot 20.30 in het Groene Huis. Ben je niet in de gelegenheid om te komen en wil je wel graag meedenken? Mail dan naar groenestad@amersfoort.nl.Samen maken we de stad Groener!

 

7 september 2018 / door / in
Taalcafé weer van start in Huiskamerbibliotheek de Koperhorst

Maandag 13 augustus is het Taalcafé in Huiskamerbibliotheek de Koperhorst weer van start gegaan. Eens in de twee weken zijn wijkbewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal van harte welkom van 13.30 tot 15.00 uur om samen met vrijwilligers de taal te oefenen. Het eerstvolgende taalcafé is maandag 10 september.

Het Taalcafé is voor mensen die de Nederlandse taal niet als moedertaal hebben en graag goed Nederlands willen spreken. Maar ook voor Nederlanders die moeite hebben met de Nederlandse taal en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens het tweewekelijkse Taalcafé kunnen wijkbewoners hun spreekvaardigheid oefenen, informele en gezellige gesprekjes voeren, een taalspelletje doen, hulp vragen bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het lezen van een brief, nieuwe mensen ontmoeten en nog veel meer.

Deelnemen

Wie graag wil deelnemen aan het Taalcafé kan vrijblijvend binnenlopen in de recreatiezaal van Huiskamerbibliotheek de Koperhorst. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

7 september 2018 / door / in ,
Schothorst klimaatbestendig?

De regen vanochtend zorgde voor flink wat overlast in Schothorst: het tunneltje bij Station Schothorst was nagenoeg onbegaanbaar. Ook op andere plekken in de wijk veranderden straten in waterwegen. Gelukkig regende het maar kort en is het leed alweer geleden. Toch baart het zorgen…

Het klimaat verandert. Hoosbuien en hittegolven worden normaal. Wat voor gevolgen heeft dat voor Schothorst? Waar in Schothorst dreigen problemen te ontstaan? Problemen als wateroverlast, droogte en hittestress…

Meet je Stad!

‘Meet je Stad!’ – een samenwerkingsproject van de WAR en de gemeente Amersfoort – onderzoekt de gevolgen van het veranderende klimaat in Schothorst en andere delen van Amersfoort. Het is een burgerwetenschapsproject, waar ook het waterschap én de Hogeschool van Amsterdam bij zijn betrokken. Verspreid over onze wijk hangen op dit moment zo’n 40 meetstation, die de temperatuur en luchtvochtigheid meten.

Meten = weten

Dankzij Meet je Stad! weten we nu precies hoe warm het de afgelopen maandag was op zo’n 40 verschillende plekken in Schothorst. Niet overal was het even warm. De meetresultaten zijn inmiddels in kaart gebracht. Op zondag 23 september – van 14:00 – 16:00 uur – zijn ze te zien in Het Groene Huis. Samen met foto’s, die tijdens die hittegolf, door Hans Niezen gemaakt zijn.

Hitte in Schothorst

De afgelopen zomer hebben we een flinke hittegolf meegemaakt. Hoe heeft u dat ervaren? Wat heeft u gedaan om koelte te vinden? Wat vond u tijdens die hittegolf de prettige en de onprettige plekken in onze wijk? Voor Meet je Stad! is dat belangrijke informatie.

Schothorst klimaatbestendig

Door uw ervaringen van de afgelopen zomer te vertellen, draagt u bij aan de realisatie van een klimaatbestendig Schothorst.  Komen dus…

 • wanneer: 23 september van 14:00 tot 16:00
 • waar: Het Groene Huis in Park Schothorst
5 september 2018 / 1 reactie / door / in ,
Beleef Schothorst!

Zaterdag 22 september – van 10:00 tot 15:00 uur – vindt voor de derde maal de manifestatie ‘Beleef Schothorst’ plaats. Vlakbij het winkelcentrum – achter de Jumbo en in en rond De Hoeksteen – valt er dan van alles te beleven.

Alle inwoners van Schothorst – jong én oud – zijn uitgenodigd. Voor de jeugd is er een sportief evenement; voor de kleintjes een leuk springkussen; voor de wat ouderen is er een gezellige informatiemarkt. U kunt kennismaken met allerlei organisaties die in Schothorst actief zijn om er een nóg groenere, leukere en gezellige wijk van te maken. Het aanbod is groot: ontdek maar.

Bruisend Schothorst

In Schothorst valt van alles te beleven. Welke clubs en verenigingen zijn er? Waar kunt u sporten, knutselen, zingen of wat dan ook. Wat doet de wijkraad? Wie zitten er in? Waarom is er een Groenraad? Hoe beleeft ú Schothorst? Want natuurlijk kunt u óók uw ideeën kwijt over een nóg fijnere wijk.

Welkom!

Schuifel gezellig langs de kramen en ontdek wat er in Schothorst speelt. Wip even binnen bij De Hoeksteen, want afgelopen winter is die kerk behoorlijk verbouwd. Er is een nieuwe huiskamer gekomen, die speciaal bedoeld is voor buurtactiviteiten. Tijdens Beleef Schothorst wordt deze huiskamer voor de wijk  officieel geopend. De burgermeester én wijkwethouder Kees Kraanen – zelf een echte Schothorster -komen dat hoogstpersoonlijk doen. U komt toch ook even een kijkje nemen?

Beleef Schothorst –  – achter de Jumbo en voor en rond de Hoeksteen.

4 september 2018 / door / in ,
Feest van Goedroen

 Op 14 juli j.l. vierden de bewoners van de Goedroenstraat hun eerste straatfeest, waarvoor op onze nieuwjaarsborrel de voorzet was gegeven. Met vereende krachten werd op het grasveld aan het einde  van onze straat een feestelijke ambiance gecreëerd…

Buren waren in het bezit van een grote partytent. Uit vele huizen kwamen parasols, stoelen en tafeltjes tevoorschijn zodat iedereen een lekker plekje in de schaduw kon vinden om een gekoeld drankje te drinken en met elkaar te kletsen. Er werden slingers en lichtjes opgehangen. Anderen hadden zich gebogen over sfeervolle muziek. 

Ezels en eten

Rond 17.00 uur werd de BBQ aangestoken en werden de door diverse Goedroen-kokkinnen gemaakte salades en quiches gepresenteerd. Het was een lust voor oog en mond. Van tevoren hadden we afgesproken dat we een kleine tentoonstelling wilden maken van vele vormen van beeldende kunst die door verschillende buren werd gemaakt. Beelden, foto’s, schilderijen , hoeden en keramiek werden uitgestald op een paar gehuurde feestelijke minikraampjes en op zelf gefabriceerde ezels en sokkeltjes. 

De stemming zat er prima in en er werd onder andere gesproken over de net opgerichte buurt-alert-app. Deze is sinds kort in het leven geroepen na een uiterst brutale inbraak bij een van ons.  Doel; om nog meer dan we al doen, te waken over elkaars goederen en eigendommen en afwijkend gedrag in de straat met elkaar te delen en/of te melden aan de politie. Natuurlijk kwamen ook het wel en wee van de buren en de vakantieverhalen  aan de orde. Al met al was het een zeer geslaagd feest waar we met plezier op kunnen terug kijken.

Gerard van Haaff

16 augustus 2018 / door / in
Schothorst zonder aardgas

In het kader van de broodnodige duurzaamheid en de daaraan gekoppelde energietransitie, ontwikkelt de gemeente voor Schothorst een warmteplan. Om bewoners daarin te betrekken organiseert de gemeente, verspreid over de wijk, informatie-avonden. Herman Vijlbrief bezocht de avond van 28 juni. Lees hieronder zijn bevindingen én… heeft u nog geen informatieavond kunnen bezoeken? Grijp dan uw laatste kans en kom op 12 september naar De Koperhorst!

Van gas los

‘Vond je het een interessante bijeenkomst en wat heb je geleerd? En wil je dat opschrijven?’, met die vragen werd ik gebeld en, vooruit dan maar: Ja, ik vond het goede avond: een strak geleid vraaggesprek met de wethouder Duurzaamheid, mevr. Janssen, een deskundige van een adviesbureau, dhr. Wiggers en de projectleider “Aardgasvrij” van de gemeente, mevr. Sparenburg.  Na elk vraaggesprek  kon er uit de zaal gereageerd worden en was er tijd voor een antwoord op de vragen en opmerkingen. Na de pauze volgden de tafelgesprekken van de aanwezigen. Op gele briefjes konden we onze vragen, zorgen en opmerkingen kwijt.

De meest gestelde vragen:

 • Wat kost dat?
 • Hoe financieren?
 • En als je al oud bent?
 • Komt er subsidie en voor wie?
 • Wat levert het op?
 • En als m’n ketel er mee stopt?
 • Niet elk dat is geschik voor zonnepanelen.
 • En een eigen windmolentje?
 • Gezamenlijk aanpakken: een project met de straat
 • Kan iedereen op een warmtenet?
 • Ze zeggen dat warmtepompen nogal wat lawaai maken.

Er was ook kritiek:

 • Waarom moeten we sneller dan de landelijke overheid?
 • Zijn bestaande technieken al voldoende uitgetest? Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
 • Er is genoeg gas in de wereld en Nederland heeft een goed gasnet.
 • Gas is een schone brandstof.
 • De huishoudens in Nederland zijn maar voor 7% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.

Tegen negenen werden de gele briefjes opgehaald en konden we aangeven of we betrokken wilde worden bij de vervolggesprekken over het warmteplan dat voor Schothorst gemaakt moet worden, want de gemeente doet  mee aan de subsidiewedstrijd van de regering: twintig wijken in ons land met de beste warmteplannen krijgen subsidie. Om hoeveel geld het gaat en hoe de buit verdeeld gaat worden is voor mij net zo vaag als wat er in het warmteplan komt te staan. 

Wat heb ik geleerd?

 • Je kunt niet kiezen of je wel of geen gas meer wil.
 • Het gaat geld kosten en op de een of andere manier moeten we het betalen.
 • Woonhuizen zijn niet geschikt voor een warmtenet. Dus voor elk huis een eigen installatie.
 • Alleen hoogbouw is geschikt voor een warmtenet.
 • Als ik geen gas meer hoef te kopen levert de verandering ook wat op.

Advies: bezoek eens een website: klimaatakkoord.nl of 033energie.nl, of google eens met woorden als: zonnepaneel of infraroodpaneel of zonneboiler of ……. Geen computer? Nodig de buren met laptop op de koffie.

Herman Vijlbrief

13 augustus 2018 / door / in , ,
Ook in de zomer welkom in het Inloophuis

De wijkmaaltijden van het Inloophuis zijn even stopgezet alsook het maandelijks bezinningsmoment, maar de inlopen gaan in principe gewoon door. Die zijn op de volgende tijden:

Maandag                                            14.00-16.00
Dinsdag                                              10.00-12.00
Woensdag                                          10.00-12.00
Donderdag                                         14.00-16.00
Vrijdag                                               14.00-16.00
Zondag 2e, 3e, 4e v/d maand         14.00-16.00

Het verdient wel aanbeveling om eerst even te bellen of te mailen:
(033) 4801902 of  info@inloophuisschothorst.nl.

Of loop even langs en je kunt het zien aan de kaars: Als de kaars brandt, is het Inloophuis open.

10 juli 2018 / door / in
Nieuwe jongerenwerker stelt zich voor

Graag stel ik mij voor als de nieuwe Jongerenwerker voor de wijken Schothorst en Zielhorst. Ik ben 1 mei begonnen bij Indebuurt033, dus ik zit volop in de inwerkperiode. Op dit moment ben ik vooral bezig om kennis te maken met de jongeren op straat en met de samenwerkingspartners in de wijk. Ik probeer zicht te krijgen op de thema’s die spelen onder de jeugd in Schothorst en Zielhorst, zoals overgewicht, pesten (op social media) en een aantal specifieke overlastplekken.

Als Jongerenwerker is het mijn taak om jeugd/jongeren in de leeftijd 12 t/m 23 jaar te ontmoeten op de plekken waar ze graag zijn en te luisteren naar hun vragen en de zaken die hen bezighouden. Zo kom ik bijvoorbeeld regelmatig jongeren tegen die willen voetballen in de zaal. Ik motiveer de jongeren zoiets voor zichzelf te organiseren en ik faciliteer met mijn kennis en netwerk. Zo leren de jongeren hoe ze iets kunnen organiseren voor zichzelf en zijn ze ‘van de straat’.

Daarnaast heb ik ook voor jongeren individueel aandacht. Ik luister en stel vragen. Soms uiten de school of ouders hun zorgen en ga ik met jongeren hierover in gesprek. Als het nodig is, verwijs ik door naar een hulpverlener.

Dan nog iets over mezelf. Om dit werk te kunnen doen heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening gedaan en heb ik ervaring opgedaan met jongeren op verschillende werkplekken. Jongeren hebben mijn passie. Ik geniet ervan als ik mee mag kijken in hun leven en hen kan steunen in de processen die zij doormaken in de puberteit en de adolescentie. Ik heb dan ook veel plezier van mijn huidige positie als Jongerenwerker!

Als je contact met me wil of bijvoorbeeld vragen hebt: welkom! Stuur me een mailtje of appje en dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Jelle Maris
jelle.maris@indebuurt033.nl
06 – 41546113

29 juni 2018 / door / in
Fietsen door en voor GROEN SCHOTHORST

Liefhebbers van groen… opgelet! Op woensdag 27 juni is er een kleine fietstocht door de wijk. Samen met de Groenraad van Schothorst én medewerkers van de gemeente Amersfoort. Vertrek 19:30 uur vanaf Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan.

De fietstocht voert langs het openbaar groen in Schothorst. Dat groen is heel veelzijdig. Schothorst heeft natuurgebiedjes, speelplekken en trapveldjes, wegbermen en waterkanten, bloemperken en bomen. Oude, monumentale bomen én jonge, sprieterige bomen, die tussen al die stenen, maar moeilijk op gang komen. De gemeente beheert en onderhoudt al dat groen. Mét beleid. Beleid dat ruimte biedt voor inbreng van bewoners…

Ontdekkingstocht door de wijk

De fietstocht voert langs plekken die de gemeente onderhoudt én langs plekken die door bewoners worden onderhouden. Je krijgt uitleg, ontdekt nieuwe groene plekken en mogelijkheden bij jou in de buurt én je maakt kennis met de Groenraad van Schothorst en met de voor Schothorst werkende medewerkers van de gemeente Amersfoort. En natuurlijk met nog meer mensen die in Schothorst wonen.

Fiets je mee?

Aanmelden is niet nodig, je kunt zó aanschuiven. Naar alle waarschijnlijkheid duurt de hele tocht een uur, maar… we nemen er de tijd voor. Lekker genieten van het groen én groene weetjes en verhalen. Dus…… Welkom!

25 juni 2018 / door / in
Braamsluipers in de wijk

Zingende Braamsluiper gesignaleerd

Wie heeft er wel eens van een Braamsluiper gehoord? Nou, dan weet je meer van vogels dan de gemiddelde Schothorstiaan. Het lijkt wel een soort rover die zich schuil houdt in het dichte struikgewas. En dat doet deze vogel dan ook een beetje. Op andere plaatsen in Nederland wordt hij ook wel Brummel(=braam)diefje, Babbelaartje of Molenaartje genoemd.

Onze sluiper komt eind april, begin mei uit Afrika terug in Nederland en gaat hier op zoek naar een aardig vrouwtje en een geschikte nestplaats. Hij zoekt een biotoop uit waar veel stekelstruiken staan (dicht struikgewas) zoals de Sleedoorn, de Meidoorn en de Braam. Helaas komen deze “wilde” stekelplekjes nog maar weinig voor in Schothorst. Alles moet netjes tegenwoordig, geschoffeld en aangeharkt. Vindt onze Braamsluiper echter een mooi struweeltje dan gaat hij luid zitten zingen in de top van de dichtstbijzijnde boom om de aandacht van een vrouwtje te trekken.

Mitrailleurtje

Als je z’n zang eenmaal kent, dan vergeet je’m niet meer. Een soort staccato ratelend mitrailleurtje. Zo ook dit jaar. Dagen achtereen hoorde ik het mannetje zingen tot het wat stiller werd. Dat kan twee dingen betekenen: hij was vertrokken of hij had een partner gevonden en ze waren een nest aan het bouwen en aan het broeden geslagen. Tijdens de broedfase zijn ze so wie so beduidend stiller omdat er jongen grootgebracht moeten worden. Tot twee weken geleden de zang weer wat toenam. Onze sluiper was er nog steeds.

Zomergasten

Zodra ze jongen hebben brengen vogels rond de broedplaats vaak andere “lokkende” geluidjes voort en is hun territoriumzang even weinig in beeld. Jongen bedelen alleen nog maar om eten tot ze zelf hun maaltijd bij elkaar kunnen scharrelen. Als de jongen groot zijn is de taak volbracht en in oktober vertrekt de Braamsluiper, nadat ze wat zijn opgevet, weer richting zuid om in Oost-Afrika te overwinteren en het volgend voorjaar zich weer in Schothorst te melden.

Auteur:  Gerard van Haaff  •  Foto: Bert Geelmuijden

 

19 juni 2018 / door / in
Schothorst en inbraken

112 vang je boeven mee… Die boodschap gonsde woensdag 13 juni door de zaal van de Hoeksteen, waar politie én gemeente samen een informatieavond hielden over veiligheid in Schothorst.

De avond werkt druk bezocht. Veiligheid speelt in Schothorst. Vorig jaar deden 64 Schothorsters aangifte bij de politie: in 27 gevallen kwamen de boeven binnen en werden er spullen ontvreemd; in 37 gevallen bleef het bij een poging tot inbraak. De cijfers van dit jaar tonen ongeveer hetzelfde beeld. Tot 13 juni is er 27x aangifte gedaan van inbraak. In 13 gevallen bleef het bij een poging. Maar ook een poging tot inbraak is naar om mee te maken: je zit met schade, met rotzooi én voelt je in je eigen huis niet meer veilig… En zeker als de boeven wél binnen zijn gekomen, als wildvreemde mensen in jouw huis aan je spullen hebben gezeten, duren die gevoelens van onveiligheid vaak lang. En bibberen vaak ook geschrokken buren mee. Een inbraak in de straat is afschuwelijk.

Inbraken voorkomen

Gelukkig kunnen we veel doen om ons huis, onze straat en onze buurt te beschermen tegen inbrekers. Hoe verschillend inbrekers namelijk ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze willen absoluut niet gepakt worden. Dát betekent dat inbrekers:

 • zo snel mogelijk naar binnen willen
 • zo snel mogelijk spullen van waarde willen pakken
 • door niemand gezien of gehoord worden.

Voorkom dat iemand makkelijk naar binnen kan

Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Doe de deur altijd op slot, óók als je maar heel even weg bent. Laat ook je ramen niet openstaan! Een touwtje uit de brievenbus is natuurlijk ook niet slim. Evenals een sleutel onder de deurmat, aan het haakje of onder de bloempot. Inbrekers hebben die zó gevonden.

Voorkom dat inbrekers bij u snel de weg weten

Veel inbraken worden voorbereid. Wees daarom alert op ‘vreemde snuiters’ in de straat. Op iemand die foto’s maakt in de straat, op iemand die aandachtig om zich heen en bij huizen naar binnen kijkt of iemand die bij jou of je buurvrouw aanbelt met voor jouw gevoel een smoesje. Let ook op ‘tekens’ in de straat: georganiseerde boevengroepjes merken de inbraak-aantrekkelijke of juist de ‘niet-hier-huizen’ wel eens met krijtstrepen of stickers. En als u iets verdachts ziet: vertrouw op uw onderbuik en bel onmiddellijk 112.

Laat inbrekers zien en horen

Inbrekers blijven graag ongezien. In het pikkedonker of verscholen achter schuttingen of struiken dus. Voorkom donkere plekken en ideale werkomstandigheden voor inbrekers door de ingangen van uw woning goed zichtbaar te houden. Zorg ook voor lampen die aanfloepen.

Ze willen ook niet gehoord worden: honden hebben ze een hekel aan. Evenals grote glazen vazen op de vensterbank, paden van grint en rode lampjes of stickers, die de aanwezigheid van een alarminstallatie verraden.

Inbrekers vinden straten waar bewoners goed opletten veel minder aantrekkelijk om een poging te wagen. Help elkaar dus met opletten en let op elkaars huis als  iemand weg is. Zeker op vakantie. En als u zelf op vakantie gaat: zorg dat uw huis er niet verlaten uit ziet!

15 juni 2018 / door / in
Groene Raad Schothorst aan de slag

Schothorst is een groene wijk; ‘het groen’ is ook als gespreksonderwerp springlevend.

De Wijkraad Schothorst organiseerde op 4 april in Het Groene Huis een thema-avond over het groen in de wijk. Mensen van de gemeente belichtten het onderwerp vanuit diverse kanten. Ook de ´Groenvisie’, het veelomvattende beleidsplan voor het groen in de hele stad, kwam ter sprake. Dit beleidsplan is in 2016 opgesteld door een werkgroep bestaande uit bewoners van Amersfoort en ambtenaren. Belangrijk element in die Groenvisie is de inspraak van wijkbewoners bij het tot stand komen van een wijkgroenplan. Van daaruit ontstond op 4 april het idee een Groene Raad Schothorst (GRS) op te richten.

Eerste vergadering

Tijdens de eerste vergadering van deze club formuleerden de kersverse leden, Sophie, Nan, Luc, Jori en Noor, hun missie: meer inspraak en betrokkenheid van wijkbewoners bij de beslissingen van de gemeente rond het beheer van het groen. Dit wil de Groene Raad bereiken door

 • samen met de gemeente te overleggen over het groenbeleid;
 • het zelfbeheer van gemeentegroen te promoten: bewoners stimuleren een stukje gemeentegroen in eigen beheer te nemen en hen daarbij op weg te helpen.

Projecten

Rond 2023 staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Schothorst op de planning, maar al vóór die tijd kunnen wijkbewoners meedenken, plannen maken en stappen zetten. De Groene Raad ziet voor de komende tijd drie concrete projecten:

1            Wijkwandelroutes opstellen langs bijzondere groene plekjes in de wijk, bijvoorbeeld een wandeling ‘mooie tuinen’, een wandelroute ‘bijzondere bomen’, of een route langs leuke zelfbeheerplekjes. Met mooie foto’s erbij levert dat meteen een aardige bijdrage aan de groene pagina op de wijkwebsite inschothorst.nl.

2            Meedenken over vergroening – en verkoeling! – van Winkelcentrum Schothorst.

3            Een lijst maken van ‘groene plekjes in nood’ die op korte termijn aandacht verdienen.

Natuurlijk zoekt de Groene Raad daarbij de samenwerking met organisaties die in onze wijk al bezig zijn met de thema’s groen, biodiversiteit, klimaatverandering, wateroverlast en warmtestress.

Draagvlak

De allereerste klus waarvoor de Groene Raad zich nu gesteld ziet, is het flink uitbreiden van het aantal leden én het versterken van het draagvlak in de wijk.

Woon je in Schothorst, ben je liefhebber van groen en wil je meedenken? Of vind je het leuk mee te werken aan één van de genoemde projecten? Heb je een ander idee voor een project? Laat het weten! Wil je een zelfbeheerplekje, een mooie tuin of een interessant groen plekje inbrengen voor een wandelroute? Meld je bij wijknetwerkinschothorst@gmail.com. Liever telefonisch contact? Bel dan met buurtnetwerker Michel Wesolek, telefoon 06–53579498.

Fietstocht langs groene plekken

De eerstvolgende activiteit is al gepland. Op woensdagavond 27 juni, om 18.30 uur, na het Groencafé, starten we vanuit het Groene Huis met een fietstocht langs verschillende groene plekken in de wijk. De Groene Raad bekijkt dan samen met mensen van de gemeente hoe het groenbeleid voor de wijk in de toekomst eruit kan zien. Wil je meefietsen? Je bent van harte welkom!

7 juni 2018 / door / in
Schothorst en klimaatverandering

Schothorst klimaatbestendig?

Het klimaat verandert. Hoosbuien en hittegolven worden normaal. Wat voor gevolgen heeft dat voor Schothorst? Waar in Schothorst dreigen problemen te ontstaan? Problemen als wateroverlast, droogte en hittestress…

Meet je Stad!

‘Meet je Stad!’ onderzoekt de gevolgen van het veranderende klimaat in Amersfoort. Het is een burgerwetenschapsproject, waar al meer dan honderd Amersfoorters aan meedoen. Ook de gemeente Amersfoort, het waterschap én de Hogeschool van Amsterdam zijn betrokken.

Meet Schothorst!

Meten = weten. Daarom organiseert ‘Meet je Stad!’ voor Schothorst twee workshops voor het bouwen van meetkastjes. Meetkastjes, die in Schothorst worden opgehangen en de gevolgen van het veranderende klimaat in kaart brengen.

Workshop Meetkastje bouwen

‘Meet je Stad!’ organiseert voor Schothorst twee workshops. De eerste – op zondag 17 juni – is al nagenoeg vol, maar… in de tweede workshop is nog plaats. Het bouwen van zo’n meetkast schijnt niet moeilijk te zijn. En hoe meer meetkasten, hoe meer waardevolle informatie verzameld wordt.

Zondagmiddag 1 juli

Op zondag 1 juli is de tweede workshop. Van 13:00 – 17:00 uur.  Voor deze workshop is nog volop plaats. Geef je dus gauw op via meedoen@meetjestad.net Doe mee en werk mee aan een klimaatbestendig Schothorst. Een Schothorst zonder wateroverlast en zonder hittestress.

Zie ook: www.meetjestad.net

7 juni 2018 / door / in
Veiligheidsavond op woensdagavond 13 juni in De Hoeksteen

Ook helpen om inbraken in uw buurt te voorkomen?

Regelmatig organiseert gemeente Amersfoort bijeenkomsten over veiligheid. De afgelopen periode zijn er in de buurten Elly Takmastraat en Camera Obscurastraat een aantal (pogingen tot) auto- en woninginbraken gedaan.
Daarom organiseren we voor de inwoners van deze buurten en de buurten er omheen een bijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 13 juni in De Hoeksteen. Tijdens deze bijeenkomst zal wijkagent Tonny Poelman een presentatie geven met cijfers over inbraken, het herkennen van verdachte situaties en maatregelen die u zelf kunt nemen.

Een beheerder van een buurt WhatsApp groep zal iets over het opzetten van zo’n WhatsApp groep vertellen. Daarnaast komt de samenwerking tussen buren, gemeente en politie aan de orde. Er is uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Nog even op een rijtje:
Datum: Woensdag 13 juni 2018
Tijd: 19.15 – 21.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: Protestantse kerk De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Voor wie: bewoners buurten Elly Takmastraat, Camera Obscurastraat en omgeving

5 juni 2018 / door / in
Halte De Brand in Kattenbroek weer in gebruik

Ook menige busreiziger uit Schothorst ergerde zich aan het feit dat de halte De Brand (dicht bij de Pellikaan en Piet Klerkx) vervallen was, maar nu is hij weer in gebruik!

Vanaf zaterdag 2 juni kunnen reizigers van lijn 5, 7, 101 en 203 weer in- en uitstappen bij halte De Brand in Kattenbroek. Door werkzaamheden aan de Heideweg was de halte vervallen. De halte is wel verplaatst van de Heideweg naar de Laan naar Emiclaer. De plaats van de halte is dus om de hoek ten opzichte van de vorige locatie (op het plaatje).

4 juni 2018 / door / in
Marathon van Amersfoort schampt Schothorst

foto: Harry Prins

De marathon van Amersfoort op 10 juni gaat Schothorst rakelings voorbij, dus ook voor ons is het raadzaam in de gaten te houden welke wegen afgesloten zijn. Hardlopers gaan over de Hamseweg, de Schothorsterlaan, de Duivensteeg (tussen de Natuurspeeltuin en het paardenveld), het Enkeerdpad (tussen het bos en het vliegerveld), het Masker en de Oversteek over de vijver van Emiclaer. Die zijn tussen 10 en 14.30 afgesloten voor alle verkeer.

Bijna 6.000 hardlopende kinderen, jongeren en volwassenen starten 10 juni op het Eemplein voor een van de afstanden. Daar is ook de finish. Klik hier voor de informatie van de Gemeente Amersfoort, inclusief een plattegrond.

4 juni 2018 / door / in
Zin om een keertje mee te zingen?

Zingen maakt blij en houdt je vitaal. Samen zingen is nóg mooier: dat verbindt. Met elkaar zingen is gezellig en geeft het gevoel van saamhorigheid.

Daarom is zingen vooral voor oudere mensen belangrijk én mogelijk! Een werkgroepje vanuit de Westerkerk in het Soesterkwartier organiseert eens in de twee maanden een samenzangavond in De Koperhorst.

Hoe ziet zo’n samenzangavond eruit?

We beginnen om 19.45 uur en vullen een uurtje met:

 • samen geestelijke liederen zingen
 • luisteren naar een korte overdenking
 • genieten van een muzikaal intermezzo
 • drinken van een (gratis) kopje koffie of thee.

24 juni

Zondagavond 24 juni is de eerste mogelijkheid om gezellig mee te zingen. Het thema ‘zomer’ staat dan centraal. Evert Jan Hempenius, docent aan de scholengemeenschap Guido de Brès, houdt een korte overdenking. Wie er dit keer voor de muziek zorgt is nog een verrassing.

Zin in zingen?

Kom gerust kennismaken en zing met ons mee. U bent van harte welkom! Bezorg uzelf een fijne zinvolle zondagavond.

Meer weten?
P. van den Enden
telefoon: 033 – 472 44 96
mail: endymion@casema.nl

Foto Westerkerk:
Door WeeJeeVee – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44337759

2 juni 2018 / door / in
Nieuwe serie workshops ‘glasfusing’ voor 55+’ers in Schothorst

Na het succes van de workshops in april en mei is besloten om nog een serie van drie workshops ‘glasfusing’ aan te bieden in juni, speciaal voor 55 plussers in Schothorst en omgeving. Deze workshops worden ook gegeven door glaskunstenaar Mirjam Achterkamp drie workshops glasfusing in Schothorst.

Elke week wordt er iets anders gemaakt:

15 juni: Raamhanger met koperdraad, metaalfolie, glaspoeder en glasconfetti.
22 juni: Schaaltje schilderen met glas.
29 juni: Schaaltje of raamhanger maken met stukjes glas.

Na de workshop worden de plaatjes in een oven heet gemaakt zodat de materialen in het glas smelten. De techniek is voor iedereen goed te doen, het resultaat is altijd mooi en verrassend.

U kunt samen komen of alleen, voor 1, 2 of 3 workshops en er is plek voor maximaal 6 deelnemers per workshop, dus schrijf u snel in.

Wie                  55 plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer       15, 22 en 29 juni 2018
Starttijd         10:00 uur
Duur               Een workshop duurt 1 tot 1,5 uur
Waar               Basisschool De Drieslag, Raadhoven 4, Amersfoort.
Kosten            €5,- per persoon per workshop, contant en gepast te betalen bij de docent.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Margreet Bouwman, 033-4798024 of margreetbouwman@scholenindekunst.nl

31 mei 2018 / door / in
Doe mee met de ‘Week van de ontmoeting’: 27 september t/m 6 oktober 2018

Erbij horen, gezien worden, ontmoeten op de meest simpele manier, iedereen heeft er behoefte aan. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Daarom willen wij extra aandacht geven aan elkaar ontmoeten tijdens de Week van de ontmoeting.

Van 27 september t/m 6 oktober 2018 kunnen alle initiatieven rond ontmoeting in de stad bruisen en samenwerken, zodat de inwoners van Amersfoort op een laagdrempelige manier in contact komen met hun buren, wijkbewoners en stadsgenoten tijdens dit evenement georganiseerd door Indebuurt033.

Organiseer een ontmoetingsactiviteit

Organiseer jij activiteiten op het gebied van ontmoeten, met jouw bewonersinitiatief of jouw organisatie? Vind jij het belangrijk dat nog meer mensen in Amersfoort elkaar kunnen ontmoeten en dat mensen naar elkaar omzien en elkaar weten te vinden als dat nodig is?

Doe dan mee met de ‘Week van de ontmoeting’ en meld jouw activiteit aan! Dat kan een activiteit zijn die je altijd al organiseert, of een extra activiteit. Ook kun je samenwerken met andere initiatieven en samen iets bedenken.

Je kan bijvoorbeeld met alle kookgroepen uit je wijk de langste eettafel regelen of samen met alle sportverenigingen een sportevenement organiseren. Alles mag, graag heel laagdrempelig zodat zo veel mogelijk mensen de kans hebben om mee te doen en anderen te ontmoeten.

Wat vragen we van jou?

 • Organiseer een activiteit tijdens de ‘Week van de ontmoeting’ en meld deze aan via de aanmeldknop op de website van Indebuurt033.
 • Stimuleer je vrijwilligers en bezoekers om iemand mee te nemen naar jouw activiteit. Iemand die nog niet eerder is geweest, iemand die echt baat zou hebben bij contact met anderen, een praatje en wat gezelligheid. Promoot via social media jouw activiteit en de ‘Week van de ontmoeting’.

Wat kun je van de ‘Week van de ontmoeting’ werkgroep van Indebuurt033 verwachten?

 • Promotie van de ’Week van de ontmoeting’ vanaf de maand juni, via social media, posters, flyers en krantenartikelen.
 • Een overzicht van alle activiteiten op de website van Indebuurt033.
 • Ondersteuning bij vragen door de buurtnetwerker van Indebuurt033 in Schothorst, Michel Wesolek.

Dus doe mee met de ‘Week van de ontmoetingop 27 september t/m 6 oktober 2018 en meld je aan via de website van Indebuurt033.

Laten we alle inwoners van Amersfoort met elkaar verbinden!

30 mei 2018 / door / in
Wijkraadvergadering 30 mei. Kom meedenken!

Op woensdag 30 mei 2018 is er weer een wijkraadvergadering voor de wijk Schothorst. Een uitgelezen kans om meer te weten te komen over uw wijk en om invloed te hebben op wat er gebeurt in onze wijk. Maak dus tijd vrij en kom meedenken. Om 19.30 in De Koperhorst (Paladijnenweg 275, hoek Holkerweg).

We zijn benieuwd naar uw reacties op de onderwerpen hieronder. Maar er moet ook ruimte zijn voor zaken die ú wilt inbrengen. Daarom zullen we deze vergadering beginnen met de rondvraag.
Tot 1 juli kunnen subsidies voor het volgende kwartaal aangevraagd worden, dus als u een leuk idee heeft, is dit hét moment om dat op tafel te leggen.
Verder zijn er o.a. de volgende agendapunten:
 • Michel Wesolek, onze buurtnetwerker, vertelt over het nieuwe project Sociaal Vitaal, bedoeld om een moeilijk bereikbare groep mensen in onze wijk letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.
 • We kijken terug op de wijkavond van 4 april over het groen in de wijk. Het directe resultaat daarvan was de oprichting van een Groene Raad Schothorst! We zoeken mensen die willen meedenken, meekijken of meewandelen in de hele wijk of in hun eigen buurt.
 • Er zijn plannen om informatieborden in het winkelcentrum geplaatst te krijgen en borden met “welkom in de wijk’ aan de rand van Schothorst.
 • Met mensen van Indebuurt033 zijn we in overleg over het organiseren  van een wekelijks Informatiepunt in onze wijk.
 • Een van de wijkbewoners, Hans  Hubregtse, komt iets vertellen over het Voedselkollektief.
 • We kijken vooruit naar een wijkavond over energietransitie in oktober.

Van harte welkom!

29 mei 2018 / door / in
Het Inloophuis is verhuisd

Al tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018 kon het bestuur van het Inloophuis Schothorst (IHS), voorheen aan de Batostraat 2, bekend maken dat het Inloophuis in 2018 ging verhuizen. Deze gedachte had toen al een jaar of drie gespeeld. Een nieuw onderkomen was nodig om meer activiteiten te kunnen organiseren, maar ook om op een meer centrale plek in de wijk aanwezig te zijn.

Tijdens een overleg met alle medewerkers en vrijwilligers is besproken aan welke eisen dit huis zou moeten voldoen. Met deze gegevens is het bestuur in gesprek gegaan met De Alliantie, de verhuurder van de Batostraat 2. Daar was men zeer behulpzaam, maar na bezichtiging van enkele huizen werd duidelijk dat in het woningbestand van De Alliantie in Schothorst te weinig woningen waren die voor het Inloophuis geschikt waren.

Na overleg met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort besloot de Diaconie (die al sinds 1986 IHS financieel ondersteunt) een huis te kopen. Het bestuur van IHS kreeg van hen het mandaat om op zoek te gaan naar een geschikt huis. Na een aantal mislukte bezichtigingen en/of biedingen was het raak: Lancelotpad 18 werd op 15 januari 2018 door de Diaconie aangekocht. Toen was het nodig om voor een deel van het huis – de benedenverdieping – een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen bij de gemeente. Dit was nodig om er inloop te mogen houden.

Foto: Guus Timmerman

De gemeente gaf toestemming, en toen ging de periode van start waarin de buurt bezwaar kon maken tegen de komst van een inloophuis. Die bezwaren kwamen er. Het bestuur heeft, samen met Trudy Paus – al jaren het aanspreekpunt van het Inloophuis – de bezwaren die binnenkwamen zo zorgvuldig mogelijk behandeld en goede afspraken gemaakt met de aanstaande buren. Toen kwam er nog een periode dat bezwaren ingediend konden worden bij de gemeente. Het is onbekend of die er gekomen zijn; in ieder geval zijn die voor de gemeente geen belemmering geweest om bij hun goedkeuring te blijven.

In de tussentijd is het bestuur met de aannemer, de architect en de technisch adviseur van de Diaconie aan het werk gegaan om het huis aan te passen, te isoleren en brandveilig te maken, om een sleutelplan op te stellen, nieuwe deuren aan te brengen, elektriciteit en meterkast te moderniseren en achterstallig onderhoud te plegen. Daarna is een styliste samen met Trudy en een inrichtingscommissie om de tafel gaan zitten over het inrichten van de benedenverdieping op een manier die past bij haar nieuwe taak.

In de laatste twee weken van april is alles van het oude naar het nieuwe adres verhuisd en sinds 1 mei zijn alle inlopers welkom op Lancelotpad 18. Ga eens een kijkje nemen! Alle Schothorsters zijn welkom. Zie de website van het Inloophuis voor actuele openingstijden.

14 mei 2018 / door / in
Inschrijving geopend voor EHBO-cursus in Zielhorst

Het WijkBewonersTeam Zielhorst heeft in de afgelopen weken, onder de vlag van de Stichting BIAN (Bewoners Initiatieven Amersfoort-Noord), een Vereniging EHBO Zielhorst opgericht en biedt nu een complete cursus EHBO aan. Deze cursus is ook open voor Schothorsters.

De cursus behelst twaalf lessen van elk twee uur (inclusief twee examenmomenten) en start op maandag 28 mei. Er valt dus een pauze in de lessen tijdens de zomervakantie en de examens komen in het najaar.

De cursus vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging Cobu Boys in Sportpark Zielhorst, in de driehoek gelegen tussen de spoorlijn, Rondweg Noord en de A1.

We starten met één groep op de maandagavonden, van 19:30 tot 21:30 uur. Bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 per groep) starten we een tweede groep op de maandagochtenden, van 10:00 tot 12:00 uur.

Dit zijn de voorwaarden:

• Iedereen uit Amersfoort mag meedoen, je hoeft niet per se in Zielhorst te wonen of te werken, maar als het erg druk wordt, krijgen Zielhorsters voorrang.
• Deelnemers worden automatisch lid van de Vereniging EHBO Zielhorst (pas vanaf 2019 zal er contributie betaald moeten worden: €12 per jaar).
• Het wordt een complete EHBO-cursus (inclusief reanimatie, AED en kinderen) van tien lessen van 2 uur, plus twee lessen voor het examen.
• De docent is Schothorster Teus Jansen, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PBLS, Kinder-EHBO, Sportletsel.
• De kosten bedragen, inclusief lesboeken, materialen, koffie en thee €185,00 per persoon, vóór de eerste les (maar pas nadat u bericht hebt gekregen van ons!) over te maken naar bankrekening NL13 INGB 0653 4001 28 t.n.v. M.M.T Guiver-Freeman (KD).

LET OP:
• Mogelijk vergoedt uw zorgverzekering deze cursus geheel of gedeeltelijk! Check dit op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.
• Buurtbudget Zielhorst betaalt voor Zielhorsters: Mensen die wonen en/of werken in Zielhorst, die slagen voor het diploma (en dat geldig houden) en zich registreren op de site van RNA (dus bereid zijn om bereikbaar te zijn als er iets gebeurt), en wiens/wier zorgverzekering de cursus niet of niet geheel vergoedt, krijgen de (resterende) kosten achteraf terug van het Buurtbudget Zielhorst.

De inschrijving is nu geopend. Het formulier daarvoor is te downloaden van www.wijkzielhorst.nl. Vol is vol, dus stuur het inschrijfformulier zo snel mogelijk terug!

30 april 2018 / door / in
Boekenmarkt in De Hoeksteen

Op 11 mei (de vrijdag van Hemelvaartsweekend) is er in De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59, achter de Jumbo) van 12 tot 18 uur een boekenmarkt. Handig om je bibliotheek weer aan te vullen voor de aankomende vakantie!

Niet alleen worden er boeken verkocht, er is ook koffie, thee en limonade plus gebak te koop en er wordt voorgelezen uit prentenboeken aan de allerkleinsten.

Als je je boeken van vorige vakanties kwijt wilt, dan kun je ze op donderdag 3 mei bij De Hoeksteen inleveren tussen 19 en 21 uur. Heb je gelijk weer ruimte voor de nieuwe boeken.

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de verbouwing van De Hoeksteen.

22 april 2018 / door / in
Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda treedt op in Schothorst

Op zondag 6 mei treedt het Oegandese koor Kidsgear Children’s Choir op in de reguliere ochtenddienst (10 uur) van De Hoeksteen (Klaartje Donzepad 59). Iedereen, lid van de kerk of niet, is van harte welkom om dit unieke optreden mee te maken.

Het koor  bestaat uit rond de twintig kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar. De groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear en van de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi, Oeganda. Deze twee scholen zijn opgericht en worden ondersteund door Stichting Up4s (‘Up for Us’) van Sylvia Mbabazi en haar man Frank Rus uit Deventer.

Het koor is al een aantal keren op tournee naar Nederland gekomen, waar het voornamelijk optreedt in scholen en kerken. Het doel van een tournee is het bekendheid geven aan het werk van stichting Up4s, het werven van nieuwe sponsors en het inzamelen van geld.

Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Voor een impressie van zo’n optreden in een school, zie hier een filmpje van een optreden op een basisschool.

 

22 april 2018 / door / in
Workshops Sieraden maken voor 55+ in Schothorst

WORKSHOPS SIERADEN MAKEN IN SCHOTHORST

Speciaal voor alle 55 plussers in Schothorst en omgeving

Beeldend kunstenaar Marijke Schurink geeft twee keer twee ochtenden een workshop sieraden maken. In het eerste blokje werken we met rubber, kraaltjes en zilverdraad. In het tweede blok gebruiken we allerlei plaatjes, foto’s, veertjes en gedroogde bloemen die we lamineren en combineren met kralen. In beide workshops kunt u naar eigen wens werken aan een ketting, armband of broche, voor u zelf of om cadeau te geven.

De workshops vinden twee keer plaats:

 • maandag 11 en 18 juni 2018, 10:00 – 12:00 uur
 • maandag 25 juni en 2 juli 2018, 10:00 – 12:00 uur

U geeft zich op voor twee ochtenden, u kunt samen komen of alleen.
Er is plek voor maximaal 8 deelnemers per workshop, dus schrijf u snel in.

Wie                  55-plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer        11 en 18 juni óf 25 juni en 2 juli 2018
Tijd                  10:00 – 12:00
Waar               De Koperhorst, Activiteitenruimte, Paladijnenweg 275
Kosten            €5,- per persoon voor 2 workshops, met pin te betalen.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Margreet Bouwman, 033 479 80 24 of margreetbouwman@scholenindekunst.nl.

Met dank aan De Koperhorst!

18 april 2018 / door / in
Cursus Schrijven voor 55+ in Schothorst

MINI-CURSUS ‘SCHRIJVEN VOOR PUBLIEK’

Speciaal voor alle 55 plussers in Schothorst en omgeving

Stel je voor… de koffie pruttelt en de kat snort op de bank.  De koekjes staan op tafel en de pennen zijn geslepen. Aan tafel zit een groepje mensen. Ze schrijven en lezen, luisteren en glimlachen. Het zijn wijkgenoten. Leeftijdgenoten. Niemand is jonger dan 55 jaar; iedereen woont in Schothorst.

De mini-cursus Schrijven voor Publiek bestaat uit vier bijeenkomsten. We gaan ‘gewoon lekker schrijven’. Oefenen, spelen, onderzoeken, ontdekken, leren.. En als je wilt, óók publiceren op www.inschothorst.nl.

Aan ’t eind van de cursus weet je de grondbeginselen van Schrijven voor Publiek én heb je vier inspirerende workshops meegemaakt. Gewoon in Schothorst. Bij de schrijfdocente thuis.

Pennen en papier zijn aanwezig; je iPad of laptop meenemen mag. Welkom!

Wie                 55-plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer       16, 23, 30 mei en 6 juni 2018
Tijd                  Woensdag 10:00 – 12:00 uur; vanaf 9:55 uur welkom
Waar               Jerolimodreef 4, Amersfoort
Kosten            € 3,- p.p. incl. koffie, thee en materialen.

Zie ook www.dien.nu.

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Margreet Bouwman, 033 479 80 24 of margreetbouwman@scholenindekunst.nl.

18 april 2018 / door / in
Boeiende wijkavond over groen en zwerfafval in de wijk

De wijkraad stuurt een verslag van de wijkavond over groen en afval in de wijk aan de bewoners van Schothorst:

Beste mensen,

Op woensdag 4 april 2018 hadden we  in Het  Groene Huis de wijkavond over het groen in de wijk en over zwerfafval. Het was een boeiende en goedbezochte avond, waar we u  graag verslag van doen (zie hieronder).

Als Wijkraad waren wij blij met de komst van zo’n 30 wijkbewoners en met de ruime vertegenwoordiging van de gemeente. Het was plezierig om op een laagdrempelige manier met Houkje  Hibma, Ton de Jong en Gert van der Ploeg te kunnen spreken. Fijn dat ook wijkagent Tonny Poelman en de nieuwe gebiedsmanager, Marjolein van Alphen aanwezig waren. En dank aan Ilona Heidotting van Het Groene Huis, die de bijeenkomst uitstekend leidde.

Het groenbeleid in onze wijk past binnen kaders als de Groenvisie en de Bomenleidraad. Voor de volledigheid sturen we beide nota’s als bijlage mee (zie hieronder).

Duidelijk wordt dat wij als wijk en als wijkbewoners zeker mogelijkheden tot inspraak en zelfbeheer hebben. Laten we daar gebruik van maken!

Wilt u meedenken over een wijkgroenplan of wilt u, alleen of samen met uw buren een stukje groen in eigen beheer? In het bijgevoegde verslag staat wie u daarvoor kunt benaderen.

Graag tot ziens in de wijk!

Vriendelijke groet,
vanuit de Wijkraad Schothorst,
Ine de Laat, Louise de Haart, Herman Vijlbrief, Anne van Gameren, Christien Stomphorst,  Noor Naaborgh

180404 Verslag wijkavond Groen
180404 Bomenleidraad oktober 2017

180404 Groenvisie-Amersfoort-definitieve-versie

17 april 2018 / door / in
Fit in 12 weken voor 50+, tweede ronde

“Fit in 12 weken” is een programma voor mensen vanaf 50 jaar die zich graag fitter willen gaan voelen en sociale contacten willen opdoen.

Op donderdag 26 april 2018, tussen 14 en 16 uur, organiseren de Buurtsportcoaches een fittest voor 50+’ers van Schothorst en Zielhorst in het Middelpunt in Zielhorst (Spinetpad 2). Dit is de tweede keer dit jaar; in januari begon er ook al een ronde.

Aan de hand van de uitslagen van de test op 26 april ontvangen deelnemers een beweegadvies en kunnen ze twaalf weken meedoen aan de georganiseerde beweegactiviteit, of zelf gaan sporten. In de loop van het jaar worden er nog twee zulke testen georganiseerd, zodat men het resultaat van al dat bewegen zelf kan zien. Daarnaast zijn er interessante bijeenkomsten over bijvoorbeeld gezonde voeding, valpreventie en bewegingshulpmiddelen.

Voor meer informatie: Buurtsportcoach Lizzie Belt lbelt@sro.nl. En kijk ook eens op www.buurtsportcoach.nl.
Dit programma is in samenwerking met: Sagenhoek, Dietisten Midden Nederland, Fyzie.

17 april 2018 / door / in
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Zo stemde Schothorst

Na een spannende hertelling van de uitgebrachte stemmen voor de verziekingen van de Gemeenteraad, die het CDA een extra restzetel opleverde, kon de formatie van het Nieuwe College van B.& W. beginnen.

De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente geeft gedetailleerde cijfers over het stemgedrag in de wijken. [1]

In Schothorst scoorden de confessionele partijen, het CDA en de Christen Unie, het best, gevolgd door Groen Links en D’66.

Schothorst Zuid en Schothorst Noord

Opvallend in de opkomst van de stemgerechtigden zijn de verschillen tussen Schothorst Zuid, waar 62,2% van de kiezers een stem uitbracht, tegen 53,4 % in Schothorst Noord.

Opvallend is ook de populariteit van de confessionele partijen: het CDA en de Christen Unie. Van de overige partijen is Groen Links met meest populair, gevolgd door D’66 en de VVD.

Hierbij het overzicht, waarbij de cijfers voor Schothorst Noord en Zuid bij elkaar zijn opgeteld:

Groen Links 690
D’66 549
VVD 519
CDA 723
Chisten Unie 731
Amersfoort 2013 426
SP 480
BPA 444
PvdA 388
Actief 68
Denk 135
SGP 96
Vrede en Recht 39
Lijst Chel 21

 

[1] https://amersfoortincijfers.nl//jive?cat_open_code=c142

17 april 2018 / door / in
Hulp bij belastingaangifte voor mensen met een laag inkomen

Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimum inkomen gratis hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2017. De praktijk leert dat mensen daar vaak moeite mee hebben, waardoor er inkomsten worden misgelopen.

Het project ‘Aangifte 2017’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort die geen lid zijn van een bond, niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.400,- bruto per jaar.

Op afspraak

Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2017 kunnen mensen tot en met 26 april 2018 op afspraak terecht bij één van de vier informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak moet u ook langsgaan bij de informatiewinkel, die voor onze wijk gevestigd is in De Groene Stee, Wiekslag 92 in Liendert, maar er is er ook een in het Pluspunt in Kattenbroek, Hof der Gedachten 26. Beide informatiewinkels zijn open van maandag tot en met donderdag, 9.00 tot 13.00 uur.

Benodigde gegevens

Voor het invullen van de belastingaangifte 2017 heeft de medewerker van de informatiewinkel een aantal gegevens nodig. Als u een afspraak in de winkel komt maken, krijgt u afspraakbevestiging, samen met een lijst met de benodigde gegevens mee. Deze gegevens moeten meegenomen worden naar de afspraak.

Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over geld, recht, vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere ondersteuning kunnen inwoners van maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur terecht bij de informatiewinkels.

30 maart 2018 / door / in
Fotografieworkshop speciaal voor 55+’ers in Schothorst

In vier workshops leert u de basisbeginselen van het fotograferen van Schothorster fotograaf Hans Niezen. Hoe maak je een mooi plaatje en wat kan er eigenlijk allemaal met uw eigen fototoestel?

Het thema van de workshops is de wijk Schothorst: wat zijn mooie, bijzondere of juist niet zulke mooie plekken in de wijk en wie wonen er.

Als u erg enthousiast bent, kunt u misschien verder als fotograaf voor de nieuwe wijkwebsite www.inschothorst.nl.

Ervaring is niet nodig, een eigen fototoestel wel.

Wie                 55-plussers in Schothorst en omgeving
Wanneer       Woensdag 4, 11, 18 en 25 april 2018
Tijd                 13:30 – 16:30
Waar              De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, Amersfoort
                        Achter winkelcentrum Schothorst
Kosten            Er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

Wilt u meedoen?
Meer informatie en aanmelden kan bij Margreet Bouwman. 033-4798024 of margreetbouwman@scholenindekunst.nl.

26 maart 2018 / door / in
Nog meer opa’s en oma’s gezocht

Bewoners uit Schothorst hebben een superleuk idee. Een plannetje om Schothorst (nóg) leuk(er) te maken voor opa’s, oma’s en in hun kielzog verkerende kleinkinderen. Want veel opa’s, oma’s én peuters vinden het maar wat gezellig om samen op stap te gaan. Even de deur uit, even een frisse neus, even iets leuks en gezelligs doen…

Tadaaah!

Als alles goed gaat – en daar lijkt het wel op – heeft Schothorst binnenkort een opa-oma-café. Geen echt café, maar wél een heel laagdrempelige inloop voor opa’s, oma’s én hun kleinkinderen. Met koffie en thee en speelgoed voor de kleintjes.

Elke dinsdagochtend

Als er voldoende opa’s en oma’s zijn die ook af en toe de rol van gastheer of gastvrouw willen spelen, kan de club elke dinsdagochtend open. Een zaaltje en speelgoed is al geregeld: in De Hoeksteen, achter de Jumbo en dus vlakbij het winkelcentrum. Ideaal! Kun je de club mooi combineren met boodschappen doen en/of eendjes voeren.

Zin in?

Bent u een opa of oma of senior die best af en toe gastheer of gastvrouw wilt zijn? Bel dan 033 – 78 51 319 of mail naar aljo77@telfortglasvezel.nl. U krijgt er leuke contacten en mooie ochtenden voor terug!

Opa-omacafé

Het opa-en-omacafé is een idee van Joke Metselaar en Teus Jansen (op de foto hierboven ziet u ze rechts- en linksvoor). Louise de Haart en Ine de Laat (ook op de foto) ondersteunen het idee namens de Wijkraad. Want ook in Schothorst zijn er steeds meer opa’s en oma’s die op hun kleinkinderen passen, omdat de ouders moeten werken of studeren. Opa’s en oma’s vervullen dan vaak de rol van goede, gezellige, betrouwbare, veilige én betaalbare oppas.

Het opa-omacafé maakt het oppassen nóg leuker en ook makkelijker. Even fijn met je kleinkind de deur uit. Gezellig een bakkie doen én andere kindjes ontmoeten.

Vanaf 10 april

Onder licht voorbehoud gaat het café op dinsdag 10 april 2018 van start. Op elke dinsdagochtend van 10:00 – 12:00 uur in De Hoeksteen. Opa’s, oma’s én kleinkinderen zijn van harte welkom. Maar er is wel één verschil: opa’s en oma’s mogen ook zonder kleinkind naar binnen, maar kinderen niet zonder opa of oma. Komt u ook een keer kijken?

15 maart 2018 / door / in
Gluren bij buren in Schothorst

In de programmakrant van festival Gluren bij de Buren op 11 maart 2018 was het even zoeken: de wijk Schothorst is daarin behoorlijk verknipt. Maar gelukkig mocht dat de gluurpret niet drukken. Ook in Schothorst kon de cultuurbuur aardig aan zijn trekken komen…

Swingen op het Herderinnenpad

Iris Lindeboom woont nog maar net in Schothorst en meedoen aan Gluren bij de Buren leek haar een unieke kans om kennis te maken met al die buren die in haar directe omgeving wonen. Een heel klein beetje tegen viel dat wel, want het publiek in haar woonkamer was vooral afkomstig uit de andere wijken.

Ondanks Iris haar geflyer in de buurt was de grote publiekstrekker niet de kans om bij een nieuwe buur binnen te kijken maar de band die haar huis in poppodium veranderde: de 5-mansformatie Awash. Een band die het inderdaad waard is om er een stukje voor om te fietsen. Met hun aan Tears for Fears denkende sound én hun repertoire van prachtige zelf geschreven nummers – een CD is in de maak – speelde Awash het publiek het bankstel af en het vloerkleed op. Swingen was het!

Billie Holliday in Schothorst

In het Inloophuis, vaste deelnemer aan Gluren bij de Buren, zong Vera Croese de sterren van de hemel. Met de eerste tonen van Gloomy Sunday was de toon gezet: dit klonk als Billie Holliday in Schothorst!

Wouter Keja begeleidde Vera op maar liefst 2 gitaren en het publiek luisterde geboeid én geroerd. Voor iedereen die een geliefde miste werd een kaarsje gebrand.

Zeker 50 mensen kwamen af op dit optreden in het Inloophuis om te genieten van de muziek en de mooie sfeer aldaar. Bij de volgende versie van Gluren bij de Buren biedt het Inloophuis dan ook vast en zeker weer een podium.

15 maart 2018 / door / in
Op naar SchothorstInloop nummer 3

De tweede wijkinloop van Wijkraad Schothorst was een succes. Nog meer belangstelling. Nog meer uitwisseling. Nieuwe ontmoetingen…

WijkInloop Schothorst

Wijkraad Schothorst heeft voor dit voorjaar vier keer een WijkInloop gepland:

 • steeds op een andere locatie
 • mét iets van een hapje, zodat je ook hongerig na je werk makkelijk even binnen kunt vallen.

Waarom?

 • om te horen welke partijen er allemaal actief zijn in de wijk;
 • om kennis te kunnen maken met de wijkraad, buurtwerker, sportbuurtwerker, wijkagent en diverse ook in Schothorst actieve vrijwilligers en/of organisaties;
 • om te kijken of horen wat leeft in de wijk;
 • om jouw ideeën te laten horen over wat jij graag anders, meer of juist niet meer zou willen zien in de wijk: waar heb jij als inwoner van Schothorst behoefte of juist een hekel aan?

Lekker laagdrempelig

Tijdens zo’n WijkInloop kun je gewoon binnen vallen. De sfeer is open en gemoedelijk: er wordt niet vergaderd, men loopt én praat gewoon gezellig met en door elkaar. Over van alles en nog wat. Dingen die fijn zijn in de wijk, dingen die je bezig houden, dingen die je mist, dingen waar je blij van wordt, dingen die veranderen òf dingen die je juist heel graag veranderd zou willen zien.

Voor de Wijkraad, een raad die bestaat uit bewoners van Schothorst, is het een belangrijke activiteit. De Wijkraad zet zich immers met hart en ziel in voor álle bewoners van Schothorst. “We doen ons best om Schothorst een (nog) prettige(r) woonwijk te laten zijn”, vertelt Christien Stomphorst, één van de in de Wijkraad actieve bewoners. “We willen dus heel graag contact met zoveel mogelijk Schothorsters. Zo weten wij ook beter wat er speelt in de wijk.”

Parkeerperikelen

Tijdens de tweede WijkInloop werd bijvoorbeeld duidelijk dat het parkeerprobleem bij het winkelcentrum ook nog een ander aspect heeft. Een bewoner uit de vlak achter het winkelcentrum gelegen Van Brammenstraat maakte zijn zorgen kenbaar. Die enorme grote vrachtauto’s die de Lidl bevoorraden blokkeren de boel daar veel te vaak. Kan die bestrating dat wel aan? En kunnen de hulpdiensten er dan wel door? Als er zo’n vrachtauto staat uit te laden, kunnen de bewoners van de Brammenstraat hun eigen straat niet meer in en niet meer uit. Balen!

Natuurlijk zijn problemen als dit niet in vijf minuutjes opgelost. Maar nu dit probleem bekend is, wordt er wel direct gezocht naar een oplossing. Door alle veranderingen is parkeren niet langer een zaak van de politie, maar een zaak van de gemeente. En daarmee heeft de Wijkraad regelmatig overleg, dus…

Nieuwe kansen

De Wijkraad heeft voor dit voorjaar meerdere WijkInlopen gepland. Om zoveel mogelijk Schothorsters te bereiken, verspreiden de vrijwilligers van de Wijkraad in de directe omgeving van de locatie waar de WijkInloop plaatsvindt altijd huis aan huis uitnodigingen. Geef er gehoor aan en help de Wijkraad door ook uw buren op de Wijkraad te attenderen: die raad is er voor u!

Woensdag 11 april

Zet het maar alvast in uw agenda of op de keukenkalender: de volgende WijkInloop is op woensdag 11 april 2018 van 16:00 – 19:00 uur in De Koperhorst. Iedereen die in Schothorst woont is van harte welkom!

15 maart 2018 / door / in
Beroemd en burenhulpbehoeftig

Oscar Westbroek is momenteel misschien wel de beroemdste Schothorster. Vorige week was hij weer te zien op RTL Nieuws en verscheen er een groot artikel over hem in het AD. En op Facebook gaat hij bijna ‘viral’. Maar de reden van zijn beroemdheid is alles behalve leuk. Oscar heeft kanker: leukemie. Levensbedreigende leukemie.

Burenhulp

Oscar heeft hulp nodig. Hulp bij het vinden van een donor. Zonder donor gaat Oscar dood. En dat wil híj niet, dat willen z’n ouders niet, z’n vrienden niet, dat wil niemand. Vandaar deze dringende oproep voor burenhulp: als iedereen in Schothorst mee helpt zoeken naar een geschikte stamceldonor heeft Oscar nog een kans. Burenhulp kan Oscar redden.

Oscar voor en na de chemokuren die hij eerder ontving. Op dit moment krijgt Oscar nog zwaardere chemo. Maar chemo alleen is niet voldoende. Er is een donor nodig!

Noodkreet

De 23-jarige Oscar is geboren en getogen in Schothorst. Maar zijn vader heeft Indonesisch bloed en dát maakt het vinden van een geschikte donor voor Oscar moeilijk. Stamceldonoren met Indonesisch bloed zijn schaars. Dus… ken of ben jij iemand bij wie Indonesisch bloed door de aderen stroomt? Iemand tussen de 18 en 50 jaar oud? Kom dan in actie!

Anders dan bij orgaandonatie

Je stamcellen doneren is geen grote opgave. Heel vaak is er niet eens een operatie nodig. En zelfs als dat wél zo mocht zijn – als de donatie niet via het bloed, maar via het beenmerg gaat – hou je er hooguit een lichte bloedarmoede of een grieperig gevoel aan over en die euvels lossen zich vanzelf weer op. Voor de gever is het doneren vaak een fluitje van een cent. Voor de ontvanger is de donor van levensbelang.

Wangslijmvlies

Op matchis.nl lees je alles over stamceldonatie. Via deze site kun je je ook opgeven: je krijgt dan een registratiesetje thuisgestuurd mét wattenstaafjes om langs de binnenkant van je wang te strijken. Het wangslijmvlies dat je zo bij jezelf wegneemt wordt onderzocht en je gegevens worden opgenomen in een databank. Alleen als er een match is tussen jouw wangslijmvlies en een leukemiepatiënt ontvang je een oproep stamcellen te doneren. Heel groot is die kans niet. Maar hoe meer mensen er geregistreerd staan als stamceldonor, hoe groter de overlevingskans voor doodzieke mensen.

Word stamceldonor

Natuurlijk kun je je niet expliciet opgeven als stamceldonor voor Oscar. Maar hoe meer met Indonesich bloed zich opgeven, hoe groter zijn kans. Geen Indonesisch bloed in de aderen? Ook dan de oproep nu naar matches.nl te gaan. Stamceldonoren zijn nodig. Ze maken het verschil tussen leven en dood.

8 maart 2018 / door / in
Goed beslagen ten ijs voor de gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan maar het wordt de burger niet makkelijk gemaakt om informatie te verzamelen om zo tot een afgewogen keuze te komen. Daarom hebben wij de moeite genomen om alle nodige informatie bij elkaar te zoeken. Onderaan ook nog wat informatie om je te helpen voorbereiden op het referendum over de zogenaamde Sleepwet, waar je tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen voor of tegen kan stemmen.

De partijen

Op amersfoort.nl  lezen we dat er 14 partijen mee gaan doen, waarvan vier nieuwe en één die zijn naam veranderd heeft. We presenteren ze hier in volgorde van lijstnummer en met de belangrijkste website of -pagina voor informatie over standpunten en kandidatenlijsten:

 1. D66: https://amersfoort.d66.nl/
 2. VVD: https://amersfoort.vvd.nl/
 3. ChristenUnie: https://amersfoort.christenunie.nl/
 4. SP (Socialistische Partij): https://amersfoort.sp.nl/
 5. PvdA: https://amersfoort.pvda.nl/
 6. CDA: http://cdaamersfoort.nl/
 7. GroenLinks: https://amersfoort.groenlinks.nl/
 8. BPA: https://www.burgerpartijamersfoort.nl
 9. Amersfoort2014: https://amersfoort2014.nl
 10. Blanco lijst / G. Chel (nieuw): http://destadamersfoort.nl/verkiezingen/lijst-10-geen-partij-geen-politici-374907
 11. Vrede en Recht (nieuw): http://www.vrede-recht.nl/vrede-recht-amersfoort-programma-2018-2022/
 12. Actief (voorheen OPA): http://www.actiefvooramersfoort.nl/
 13. DENK (nieuw): https://www.bewegingdenk.nl/amersfoort
 14. SGP (nieuw): https://www.sgpamersfoort.nl/verkiezingen-gr/

Andere interessante websites:

 • Op https://www.rtvutrecht.nl/ukiest/amersfoort/1728925/ vertellen lijsttrekkers van acht van de partijen in elk minder dan een minuut wat zij het belangrijkst vinden. Let op: de titel komt niet altijd overeen met het filmpje, maar daar kom je vast wel uit.
 • Ook https://amersfoortkiest.nl/ verzamelt voor ons interessante informatie omtrent de verkiezingen.
 • Ook indebuurt.nl heeft voor ons belangrijke informatie op een rijtje gezet.
 • Op deze pagina van amersfoort.nl vind je een lijst van debatten en andere activiteiten rondom de verkiezingen.
 • Op https://www.amersfoort.nl/bericht/stembureaus-in-amersfoort.htm lees je alles over wáár je kunt gaan stemmen.
 • Op https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/20086/stempas-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen/ lees je wat je moet doen als je je stempas kwijtraakt, of niet ontvangen hebt.
 • En dan is er nog de stemwijzer voor Amersfoort, die je voorkeuren toetst aan de hand van 25 stellingen. Doe er je voordeel mee, maar vergeet niet dat iemand anders deze 25 stellingen heeft gekozen. Misschien zijn dit niet voor jou de belangrijkste onderwerpen van de verkiezingen, en misschien is jouw “Ja” of “Nee” op deze stellingen anders dan wat de samenstellers van de stemwijzer bedoelden. Met andere woorden: vooral wel doen, want alle veertien partijen hebben meegedaan en het geeft je een ingang in wat er in Amersfoort speelt, maar neem het resultaat niet al te serieus. Maar dat wisten jullie al.

De Sleepwet

De zogenaamde sleepwet (officieel ‘De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017’, afgekort ‘Wiv 2017’), die onlangs aangenomen is door de Tweede Kamer, geeft veiligheidsdiensten meer bevoegdheden om informatie te verzamelen van en over burgers. Veel mensen maken zich zorgen dat de Sleepwet onze privacy te veel aantast. Daarom heeft een aantal studenten van de UvA een referendum aangevraagd en meer dan de benodigde 300,000 handtekeningen opgehaald om dit mogelijk te maken.

 • De website van de kiesraad, die het referendum moest goedkeuren
 • De website van de referendum-commissie, een overheidsinstantie die als taak heeft burgers op een onpartijdige manier informatie te verschaffen over referenda
 • De website van de aanvragers van het referendum. Hier staan natuurlijk alleen de argumenten tegen de wet. Ze geven ook een lijst van groepen die het referendum steunen (en dus tegen de wet zijn).
 • De Volkskrant verschaft informatie aan de hand van twaalf vragen en antwoorden.
 • De NRC doet het in acht vragen.
 • Ook Trouw doet zijn zegje.
 • En AD.
 • De Telegraaf heeft de publieke opinie over de sleepwet gepeild.

Gemeenten mogen overigens de ‘Sleepwet’ niet zo noemen, volgens het AD. De wet wordt soms ook ‘aftapwet’ of ‘sleepnetwet’ genoemd.

Let op: als je voor het referendum stemt, stem je dus tegen de wet, en andersom. Het is overigens een raadgevend referendum, en de regeringspartijen hebben al aangekondigd dat de wet er sowieso gaat komen, op 1 mei 2018.

5 maart 2018 / door / in
Taalcafé in De Koperhorst

Sinds enkele maanden biedt De Koperhorst een taalcafé aan. Dit is in samenwerking met Bibliotheek Eemland gerealiseerd. Een vaste groep vrijwilligers staat klaar voor de gasten van het taalcafé op de tweede en vierde maandagmiddag van de maand, van half twee tot drie uur. Helaas is het zo dat er nog niet veel bezoekers zijn. Weet u nog iemand die graag wat beter wil leren spreken en schrijven in de Nederlandse taal, dan kunt u hem of haar wellicht het taalcafé adviseren. Naast het leren is ook de gezelligheid van groot belang.

22 februari 2018 / door / in
De Wijkmobiel is gesignaleerd

De Wijkmobiel is gearriveerd in de wijk! Heb je hem al gezien? Hij is eind januari door Mango Mobility afgeleverd bij het MBO Amersfoort, die voor de stalling en het onderhoud gaan zorgen.
De oorspronkelijk erg witte auto is ‘bestickerd’ met onder andere de logo’s van de sponsoren. Daarna krijgen de vrijwillige chauffeurs er les in, want het rijden vergt wat speciale instructies. Ziet u het karretje rijden in de wijk? Wij zien de (digitale) foto’s graag tegemoet op redactie@inschothorst.nl.

Voorlopig rijdt het karretje, als wijze van proef, een (gratis) pendeldienst tussen De Koperhorst en Winkelcentrum Schothorst. Op 1 maart begint de dienst voor alle inwoners van Schothorst en Zielhorst.

De wijkmobiel kan u voorlopig alleen brengen naar adressen binnen Schothorst en Zielhorst, tot aan Winkelcentrum Emiclaer. Hij  rijdt vijf dagen per week. Om een ritje te reserveren belt u maandag tot vrijdag tussen 13 en 16 uuruiterlijk de dag tevoren, naar hetzelfde nummer als de Boodschappenplusbus: 476 3830, om een afspraak te maken.  U kunt ook mailen naar wijkmobiel@gmail.com. De chauffer haalt u op van achter uw voordeur en brengt u tot achter de voordeur van de plek waar u naartoe wilt. Dat kan zijn, onder andere: familie, vrienden, de huisarts, het winkelcentrum, de maaltijd in De Koperhorst, een bijeenkomst in de kerk – als het maar binnen het gebied ligt waar de wijkmobiel rijdt, Schothorst en Zielhorst dus. De kosten zijn €2 per rit.

20 februari 2018 / door / in
Kaarten maken in Inloophuis Schothorst

Elke donderdagavond zijn er wijkbewoners die samen kaarten maken in het Inloophuis. Tijd 18.30-21.00 uur, Batostraat 2. Per avond wordt € 1,- betaald voor het gebruik van het Inloophuis. Voor de koffie wordt een vrijwillige bijdrage gegeven in het busje. Lijkt het u leuk, u bent van harte welkom. Let wel:  in de vakanties is er geen bijeenkomst.

15 januari 2018 / door / in
“Fit in 12 weken” voor 50+ bewoners in Schothorst en Zielhorst

“Fit in 12 weken” is een programma voor mensen vanaf 50 jaar die zich graag fitter willen gaan voelen en sociale contacten willen opdoen.

Op donderdag 18 januari 2018, tussen 14 en 16 uur, organiseren de Buurtsportcoaches een fittest in het Middelpunt in Zielhorst.

Bij de fittest ontvangt u een beweegadvies van een Buurtsportcoach. Daarna kunt u 12 weken bewegen binnen hun programma en wordt in april gemeten welk effect 12 weken bewegen heeft gehad. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over bijvoorbeeld gezonde voeding, valpreventie en bewegingshulpmiddelen. Na 12 weken kunt u doorgaan met bewegen binnen één van hun beweegactiviteiten.

Neem contact op met Lizzie Belt, 033-42 25119 of seniorensport@sro.nl, voor al uw sportvragen. En kijk ook eens op www.buurtsportcoach.nl.

9 januari 2018 / door / in
Fijne feestdagen voor alle lezers van InSchothorst.nl!

De redactie van Inschothorst.nl wenst u fijne feestdagen en een goede start in 2018 toe.  Onze buurtcorrespondent John Linckens voegt daar het volgende gedicht aan toe, met een passsende kerstgedachte.

Alleen en niet vergeten

Veilige feestdagen voor groot en klein
En een warm hart voor hen die eenzaam zijn

Voor hen die staren naar hun verleden
Heel even blij zijn met een herinnering
Van een lach, een zoen, een streel van lang geleden
Een kort plezier of melancholische happening

Warme feestdagen voor hen die iemand kennen
Vanuit de buurt, de wijk, de straat
Die alleen of eenzaam is, en gaan verwennen
Door te zeggen dat hùn deur open staat.

***

19 december 2017 / door / in
Kracht van de wijk (4): Ingehaald door de tijd

In 2012 werd in wijkcentrum het Middelpunt de conferentie ‘Kracht van de wijk’ gehouden voorafgaand aan de grote transities rond zorg, welzijn en participatie (zie aflevering 1). Voor deelnemers aan de conferentie schreef Joop Roebroek, een van de initiatiefnemers, twee scenario’s, die zich afspelen in 2017, een waarin de wijken in een neergaande spiraal terechtgekomen zijn, de andere waarin de wijken opbloeien vanwege tal van bewonersinitiatieven. In dit afsluitende artikel onderzoeken wij wat er van de verwachtingen uit 2012 is uitgekomen.

Ingehaald door de tijd

Beide scenario’s uit de vorige afleveringen van ‘Kracht van de wijk’ uit 2012 zijn ingehaald door de tijd. Anno 2017 zijn Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek geen ‘stille wijken’ geworden met tal van sporen van verloedering. Maar van bruisende wijken die bol staan van bewonersinitiatieven is ook geen sprake.

Ontegenzeggelijk is er in Schothorst en Zielhorst een gestage groei te zien van betrokken wijkbewoners die zich willen inzetten voor een goed en veilig leefklimaat.

Kattenbroek lijkt wat achter de lopen in deze tendens. Het aantal ‘betrokken wijkbewoners’ blijft echter getalsmatig nog beperkt. Het is vooral de categorie van 55+ die het voortouw neemt bij lokale initiatieven. En veelgehoorde zorg is het vinden van nieuwe aanwas, waardoor het gevaar van overbelasting ontstaat van de relatief kleine groep koplopers die momenteel het voortouw neemt rond initiatieven.

Groei bewonersinzet: Zielhorst

Bewoners van Zielhorst werken samen aan een buurttuin. November 2017

In Zielhorst is wijkcentrum het Middelpunt overgenomen door de Alevitische vereniging van Amersfoort (ABCV). Financiële problemen bij de huurkoopconstructie van het pand en het aanvankelijke gebrek aan know-how rond het beheren van het wijkcentrum maakte de start niet gemakkelijk. Mede dankzij de vaste verhuur van ruimtes, onder meer aan het Wijkteam, en de komst van nieuwe bewonersinitiatieven laat het centrum een gestage groei zien als echt middelpunt van de wijk. Een blik op de nieuwe wijkwebsite van Zielhorst bevestigt dit beeld. Voorbeelden van de groei in bewonersinitiatieven zijn: een burenhulpdienst, een vervoersproject voor ouderen, het organiseren van wijkmaaltijden en muziekmiddagen en de aanpak van zwerfvuil in de wijk.

Aan de rand van de wijk is een tweede ontmoetingsplek geschapen door het Leger des Heils die de voormalige bibliotheek van Zielhorst heeft overgenomen en verbouwd. Hoewel dit centrum een stedelijke functie heeft, zet het ook graag zijn deuren wijd open voor (kwetsbare) bewoners uit de noordelijke wijken.

Schothorst

In Schothorst wordt het gemis gevoeld van een centrale ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Waar voorheen slechts enkele burgers zichtbaar betrokken waren op de wijk in het WBT (Wijk Beheer Team) dat het buurtbudget beheerde, is er sinds kort een goed lopende brede Wijkraad waarin bewoners en wijkprofessionals met elkaar samenwerken. Het Burennetwerk Schothorst, een actieve bewonersgroep bracht in meerdere buurten bewoners met elkaar in contact, zodat er informele vormen van burenhulp ontwikkeld konden worden. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op de ondersteuning door een professionele buurtnetwerker van de nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033.

Beleef Schothorst, september 2017

Opvallend is de rol van de kerken in Amersfoort in het streven ‘er te willen zijn voor de hele wijk’. Waren tot voor kort de vele vrijwilligers vooral actief binnen de kerk, tegenwoordig maken zij een integraal deel uit van de bewonersnetwerken in de wijk.

Als voorbeeld mag dienen het initiatief van de kerk De Hoeksteen, die de jaarlijkse manifestatie ‘Beleef Schothorst’ organiseert en momenteel een buurthuiskamer laat aanbouwen bij de ingang van de kerk. Door de nieuwe bestuurlijke organisatie van de wijken zijn Zielhorst en Schothorst, ondanks hun grote onderlinge verschillen, in de gebiedsplannen van de gemeente met elkaar verbonden. Zo delen zij de subsidie voor bewonersinitiatieven van Indebuurt033. Dit heeft geleid tot meer samenwerking, waarvan het Vervoersproject Zielhorst–Schothorst een recent voorbeeld is.

Sociale Basis Infrastructuur (SBI)

De hoge verwachtingen van de gemeente met betrekking tot de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners die meer dan voorheen ‘op eigen kracht’ een bijdrage moeten leveren aan een goed en veilig leefklimaat, werd in 2015 vastgelegd in de zogenaamde ‘Peilnota’, ook wel SBI-nota genoemd.

Deze nota gaf ruim baan aan het stimuleren van informele bewonersinitiatieven rond het bieden van goede wijkinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van de brochure ‘Wegwijs in Schothorst’ en deze wijkwebsite, het organiseren van ontmoeting en de laagdrempelige informele ondersteuning van ‘minder zelfredzame bewoners’.

Om een en ander financieel te faciliteren werden wijkbudgetten in het leven geroepen, die gekoppeld zijn aan de wijkplannen die ieder jaar worden gemaakt. In deze plannen worden de prioriteiten op het gebied van het welzijn vastgelegd.

Ook voorzag de SBI in een hechtere verbinding van deze informele bewonersinitiatieven met het werk van wijkprofessionals, zoals de Wijkteams, die eind 2016 van start gingen.

De tijd is wat kort om te oordelen over de vraag of deze verbinding vruchten afwerpt. Tot nu toe is wel zichtbaar dat deze teams veelal nog opgesloten zitten binnen hun eigen bureaucratische werkwijze en niet of nauwelijks verbonden zijn de met lokale netwerken van de burgers. Op dat gebied is er de komende jaren nog wel een inhaalslag te maken. In het Rekenkamerrapport effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort van de Rekenkamer van de gemeente Amersfoort is daar meer over te lezen.

12 december 2017 / door / in , ,
Kracht van de wijk (1): een bewonersinitiatief dat geen vervolg kreeg

Het was 2012. Het land was in mineur. Aan de economische crisis kwam maar geen einde en de overheid werkte aan plannen om het beleid rond zorg, welzijn en participatie ingrijpend te wijzigen, gekoppeld aan een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Bij de uitvoering van dat nieuwe beleid werden de gemeenten leidend. Menig burger vroeg zich af wat dat voor met name kwetsbare groepen in de samenleving zou gaan betekenen.

Betrokken burgers

Drie ‘betrokken burgers’, die binnen het sociaal domein werkzaam waren, vonden elkaar in hun zorgen over hoe het een en ander in de praktijk zou uitwerken. Aan de burger werden immers hoge eisen gesteld. Daar waar voorheen te veel ‘gepamperd’ was, moest de burger nu ineens meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. ‘Zelfredzaamheid’ werd het grote toverwoord, bij deze pijnlijke operatie.

Zelfredzame burger

Bij alle plannenmakerij werd echter geen enkele burger betrokken. Reden voor Ria Roelofs, Joop Roebroek en Daan Vosskühler om de conferentie ‘Kracht van de wijk’ te organiseren voor de wijken Kattenbroek, Zielhorst en Schothorst.

In deze conferentie stonden de wijkbewoners centraal: hen werd gevraagd wat de prioriteiten en aandachtsgebieden moesten zijn binnen de wijken rond de zorg en aandacht voor de minder ‘zelfredzame burger’ en de versterking van de sociale samenhang in de buurten.

Gratis conferentie

Op basis van die prioriteiten gingen bewoners en professionals (veelal directies van instellingen) daarna aan de slag om concrete scenario’s voor de nabije toekomst uit te werken.

De conferentie was gratis, wijkcentrum het Middelpunt stelde haar accommodatie belangeloos ter beschikking en twee wethouders waren gemotiveerd om de twee bijeenkomsten te openen en de resultaten in ontvangst te nemen.

Nu wordt alles wat gratis wordt aangeboden in de regel minder gewaardeerd dan een product waar een stevig prijskaartje aan hangt. De organisatie voorzag dat instellingen die zich hadden aangemeld alsnog zouden kunnen afhaken. Daarom werd hen meegedeeld dat er bij afwezigheid van deelname een pittige factuur gestuurd zou worden. Een strategie die uitstekend bleek te werken. De enige opvallende afwezige in het geheel was Bureau Jeugdzorg, omdat twee afdelingen het onderling niet eens konden worden wie aan de conferentie zou deelnemen.

En de gemeente?

Inhoudelijk was de conferentie een succes. Er werden duidelijke doelen geformuleerd, terwijl er concreet werd afgesproken om professionals en bewoners meer met elkaar in contact te brengen. Dat zou gebeuren via een maandelijkse ‘happy hour’ op de vrijdagmiddag en een grote wijkmaaltijd. De wijkmanager van de gemeente nam de organisatie daarvan op zich. Toen hij enige weken later van baan veranderde, werd er niets meer van hem vernomen.

De betreffende wethouders gaven aan dat de conferentie ‘Kracht van de wijk’, ook in de andere wijken van Amersfoort moest worden gehouden.

Hun beleidsambtenaren waren minder enthousiast, maar stemden schoorvoetend in met het voorstel voor een projectopzet gekoppeld aan een bescheiden begroting.

Daarna werd het stil. Toen er na een maand nog geen reactie uit het stadhuis was binnengekomen, stelden de initiatiefnemers een ultimatum. Vijf minuten voordat die verliep werden ze gebeld. De gemeente (lees: de ambtenaren) zag af van het initiatief omdat dit ‘te zeer vooruitliep op de regie van de gemeente’. Er zou een brief volgen met uitleg. De brief is nooit gekomen.

Daar waar het nieuwe overheidscredo ‘de regie bij de burger’ alom te horen was gaf de gemeente Amersfoort niet thuis en werden de wethouders overruled door hun ambtenaren.

Twee scenario’s

Joop Roebroek, een van de initiatiefnemers van de conferentie, schreef in 2012 voorafgaand aan de bijeenkomsten twee scenario’s. Het eerste scenario dat vooruitkijkt naar het jaar 2017 schetst een beeld van Schothorst en Zielhorst in een diepe crisis, omdat de economische malaise en een totaal mislukte decentralisatie van zorg, welzijn en participatie het woon- en leefklimaat ernstig hebben aangetast.

In het tweede scenario maken de wijken een ongekende bloei door, op basis van tal van inspirerende bewonersinitiatieven die van harte door de gemeente worden gesteund.

2017: De balans opmaken

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en kunnen we een voorzichtige balans opmaken van wat de nieuwe wetgeving heeft opgeleverd en in hoeverre de scenario’s zijn ingehaald door de realiteit.

In de twee volgende afleveringen publiceren wij deze scenario’s gevolgd door een commentaar op basis van de kennis van 2017.

10 december 2017 / door / in ,
Operatie Uitstoot in Schothorst

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken.

In oktober belegde de gemeente bijeenkomsten in alle gebieden van Amersfoort, ook in Schothorst, om de bewoners te informeren en om de reacties van bewoners te peilen. Hiervan is een samenvatting gemaakt, die te downloaden is van de website van de gemeente.

Het resultaat van deze overleggingen is van extra belang voor Schothorsters die op gas koken en/of met gas hun water en hun huis verwarmen, want het gasnetwerk in onze wijk is aan vervanging toe, terwijl we juist van de fossiel brandstoffen af willen. Gaat de gemeente het gasnetwerk tóch vernieuwen, of besluit ze om Schothorst versneld van het gas af te helpen? U kunt zelf overzien wat  deze stap voor u zou betekenen.

7 december 2017 / door / in
Wijkmobiel van start op 2 januari

De wijkmobiel is een vervoersmiddel voor inwoners van Schothorst en Zielhorst met mobiliteitsproblemen. Het is een soort gesloten golfkarretje waarin drie passagiers passen, plus de chauffeur. De wijkmobiel kan u voorlopig alleen brengen naar adressen binnen Schothorst en Zielhorst, tot aan Emiclaer. Hij gaat vanaf 2 januari 2018 rijden en rijdt vijf dagen per week.

U belt maandag tot vrijdag tussen 13 en 16 uur, uiterlijk de dag tevoren, naar hetzelfde nummer als de Boodschappenplusbus: 476 3830, om een afspraak te maken.  U kunt ook mailen naar wijkmobiel@gmail.com. De chauffer haalt u op van achter uw voordeur en brengt u tot achter de voordeur van de plek waar u naartoe wilt. Dat kan zijn, onder andere: familie, vrienden, de huisarts, het winkelcentrum, de maaltijd in De Koperhorst, een bijeenkomst in de kerk, als het maar binnen het gebied ligt waar de wijkmobiel rijdt, Schothorst en Zielhorst dus. De kosten zijn €2 per rit.

De organisatoren van deze vervoersdienst zijn nog op zoek naar chauffeurs en receptionisten om alles soepel te laten verlopen.

 

7 december 2017 / door / in
Nieuwe Informatiepunten van Indebuurt033

Onlangs is er in De Groene Stee in Liendert een ‘Informatiewinkel’ van Indebuurt033 geopend, die ook bedoeld zou zijn voor inwoners van Schothorst. Voor veel mensen vormt de spoorlijn echter een psychologische barrière.

Daarom is het fijn dat er sinds 1 december 2017 ook een Informatiewinkel is in Het Pluspunt (Hof der Gedachten 26) in Kattenbroek, tegenover winkelcentrum Emiclaer. Deze is maandag tot en met donderdag geopend van 9.00-13.00.

Daarnaast zijn er informatiepunten in Zielhorst en Hoogland, die één dagdeel per week geopend zijn, Het Middelpunt (Spinetpad 2) op dinsdag van 14.00 tot 16.30 en De Neng (Engweg 7) op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Je kunt bij de informatiewinkels en informatiepunten terecht met allerlei vragen over zorg, welzijn, wonen of financiën. Heb je bijvoorbeeld een ingewikkelde brief ontvangen van de belastingdienst of wil je weten hoe je een bepaalde subsidie aan moet vragen, dan kun je daar terecht voor hulp. De vrijwilligers en vaste krachten kunnen je ook meer vertellen over activiteiten die bij jou in de buurt georganiseerd worden. Ook als je zelf een goed idee hebt voor je wijk of je zoekt vrijwillilgerswerk, kun je terecht bij een informatiepunt of -winkel.

Kijk op https://www.indebuurt033.nl/over-indebuurt033/informatiewinkels/ voor adressen en openingstijden van alle informatiepunten en -winkels van Indebuurt033.

4 december 2017 / door / in
Lezersnieuws: Scheiden van Plastic is letterlijk Kassa

In Kassa was een item inzake afval scheiden. Nu blijkt dat papier en glas prima te recyclen zijn. Voor plastic geldt dit niet. Er zijn vele plastic containers in Nederland en ook in Schothorst. Alles wordt naar Rotterdam gebracht en via sensoren worden de verschillende soorten plastic gescand en herkend. Helaas blijken er door de sensoren maar 5 soorten herkend te worden en dit zouden er 100 moeten zijn.

Voorbeeld: Een zak chips heeft meerdere soorten plastic lagen. Als de sensoren daarvan twee herkennen en twee niet dan kan die samenstelling niet gerecycled worden en opnieuw als verpakkingsmateriaal dienen voor de chips.

Bovendien betalen we in de winkels als we plastic kopen voor het opslagproces, het vervoer en de sensoren, naast onze gewone afvalstoffenheffing. En daar sta je dan keurig plastic te scheiden.

Toch kan dit blijven volhouden belangrijk zijn voor jezelf. Want als het ‘omgekeerd inzamelen‘ doorgaat in 2018, ook in Schothorst, en er betaalde containers komen voor restafval, dan kan het schelen in de dump. Want hoe minder plastic in de betaalde container hoe minder dumps per maand en hoef je toch een keer of zo geen goed geld te betalen voor een dump. Dus de plastic containers gaan anderzijds geld opleveren door haar ‘gratis’ ofwel indirecte kosten al te hebben opgeleverd en ze schelen je ook nog eens in de restafval dump.

Ik vernam dat iemand van de Gemeente (n.a.v. van een bericht van mijn hand naar zwerfafvalzat.nl) had gemaild naar zwerfafvalzat, dat er ook nog onbetaalde containers zouden komen voor b.v. minima. Maar dat lijkt me warrig. Want dat is iedereen opeens minima weet je wel.

Het is nog steeds onduidelijk maar een ding is wel duidelijk: neem even vakantie van je plastic recyclen en doe het pas weer als de betaalde restafvalheffing ingaat met je pasjes. Dan scheelt het echt. Het arme milieu! We worden ook met problemen opgezadeld die ons schuldgevoel aanpraten. Het wordt allemaal zo verkocht in de winkels en daarna heb jij het probleem en bent enkel consument i.p.v. mens. Leve de groenteman met de onverpakte groenten ook nog in de aanbieding. Voorkomen is beter dan genezen. Maar zit je ook nog met het idee dat als je zo min mogelijk plastic kiest dat je er toch voor betaalt, zei en vriend van mij. Maar nee, als je geen plastic koopt, betal je er dus ook niet voor in de winkel.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Kijk ook op:
http://www.meerafvalapart.nl/nieuws/reactie-gemeente-op-kassa-uitzending-over-afvalscheiden
https://www.hvcgroep.nl/nieuws/hvc-reageert-op-uitzending-van-kassa-over-afval

Een bijdrage van: Tielman

28 november 2017 / door / in
Buurtbudget Schothorst

De gemeente Amersfoort heeft al jaar en dag een wijkbudget om activiteiten te ondersteunen die buurtbewoners ondernemen om de sociale samenhang en leefbaarheid in hun omgeving te vergroten. Iedere wijk heeft daarvoor een buurtbudgetcommissie in het leven geroepen die bestaat uit actieve bewoners.

Buurtbudget aanvragen? Zo werkt het!

Ook voor een bloembak kan budget worden aangevraagd

Veel aanvragen in Schothorst hebben betrekking op de organisatie van een buurt- of pleinfeest, een straat-BBQ, of het ‘vergroenen’ van een straat door het onderhouden van plantenbakken, bijvoorbeeld in hofjes. Steeds betreft het bewoners die gezamenlijk zo’n activiteit organiseren en uitvoeren. Als voorbeeld kan dienen de jaarlijkse schoonmaakdag die bewoners van de Olivierplaats organiseren.

Zo’n 20 bewoners gaan met een hogedrukspuit en bezems het vuil rond hun flat te lijf. Onkruid in de perken wordt gewied, bloembakken voorzien van nieuwe planten (zie foto boven). De dag wordt afgesloten met een feestelijke BBQ. Voor die activiteit vragen ze €500 euro aan, met behulp van het digitale aanvraagformulier op de website van het buurtbudget: https://www.buurtbudget-schothorst.nl/

Dat lijkt ingewikkeld, maar valt in de praktijk erg mee. Hun aanvraag wordt gehonoreerd. Om te voorkomen dat bewoners de kosten van de activiteit uit eigen zak moeten voorschieten, vermelden zij in hun aanvraag een voorschot te willen ontvangen. Zij krijgen vervolgens 75% uitbetaald. Na afloop sturen ze de bonnen van uitgaven en ontvangen het restbedrag. Buurtbewoners die niet over een computer beschikken kunnen per post een aanvraag doen: Buurtbudget Schothorst, Overtoom 49, 3813 NW Amersfoort. Bij uitzondering wordt hier wel eens gebruik van gemaakt.

Schroom voor digitale formulieren

Deze bank is geplaatst met behulp van Buurtbudget

In de praktijk zien we echter dat het buurtbudget bij veel bewoners nog onvoldoende bekend is. Ook zien bewoners er tegenop om een digitaal formulier in te vullen. Veel meer dan een korte omschrijving van de activiteit, het aangeven hoeveel deelnemers er verwacht worden en het maken van een eenvoudige financiële begroting wordt echter niet gevraagd. Een groep actieve bewoners denkt momenteel na om initiatiefnemers van activiteiten die moeite hebben met het doen van een aanvraag daarbij te gaan helpen. Als het zover is zullen we u daar op deze wijkwebsite over informeren.

Buurtbudget en wijkbudget van Indebuurt033

Naast het buurtbudget kent Schothorst sinds het begin van 2017 een wijkbudget van Indebuurt033. Waar het buurtbudget betrekking heeft op kleinschalige activiteiten die een of meer dagdelen in beslag nemen, is het wijkbudget bedoeld voor meer omvattende projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wekelijkse inloopactiviteit voor ouderen of nieuwkomers, een vervoersproject voor mensen die slecht ter been zijn of het onderhoud van deze wijkwebsite.

Het advies over de aanvragen van dit wijkbudget ligt in handen van de Wijkraad van Schothorst. De definitieve goedkeuring ligt bij Indebuurt033. De aanvraag moet digitaal gebeuren via de website van Indebuurt033: https://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven/ondersteuning-bewonersinitiatief/subsidie-aanvragen/subsidieaanvraagformulier/

Dit digitale formulier is veel gedetailleerder dan dat van het buurtbudget. In de praktijk gaat het om veel hogere bedragen, waardoor er meer eisen worden gesteld aan de aanvraag. Per kwartaal kan een aanvraag worden gedaan. Tussen de leden het buurtbudget en het wijkbudget is er overleg met betrekking tot aanvragen. Het is niet mogelijk voor een project of activiteit bij beide budgetten een aanvraag te doen.

Vacature

De buurtbudgetcommissie van Schothorst bestaat momenteel uit vier leden: Henk Drost (voorzitter), Winfried Laane (secretaris), Hubert Swarts (penningmeester) en Cara van der Oord (lid). Er is momenteel een vacature voor een vijfde commissielid. Deze functie vraagt niet veel tijd. Aanvragen worden met aandacht behandeld, in een ongedwongen sfeer met humor en een drankje na afloop. Een vacature voor iemand met een hart voor de wijk!

28 november 2017 / door / in ,
Ontmoeten in Schothorst: van buurthuiskamer tot wijkcentrum?

In ons vorige artikel over Ontmoeten in Schothorst, zette de redactie de huidige ontmoetingsplekken in de wijk op een rijtje. In de wetenschap dat er momenteel ook hard wordt gewerkt aan een alternatieve aanpak voor het gemis aan een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Wij bespreken twee van die veelbelovende initiatieven.

De Buurthuiskamer van De Hoeksteen

Het zal menig bezoeker van het winkelcentrum in Schothorst niet zijn ontgaan. Bij de kerk De Hoeksteen wordt door een aannemer gewerkt aan een uitbouw bij de entree. Reden om actieve wijkbewoner en kerklid Herman Koolstra te bellen, die ons meer kan vertellen over dit initiatief.

Herman:”De ontmoetings-ruimte van de kerk bij de entree was veel te klein. In het kader van een wijkconsultatie die bedoeld was om wijk-bewoners uit te nodigen om binnen te komen kijken wat er voor activiteiten hier zo al worden georganiseerd, bleek dat het gebouw een erg gesloten indruk maakte.” Het streven om als kerk een bredere wijkfunctie te ontwikkelen werd vervolgens concreet vertaald in de wens om door middel van de verbouwing een uitnodigende open ruimte te scheppen met veel glas.

Dit in de vorm van een (buurt)huiskamer die ook kan voorzien in de behoefte van meer ontmoetingspekken in de wijk.

Laagdrempelig

Hoe een en ander concreet in z’n werk zal gaan is nog een open vraag, maar duidelijk wordt dat laagdrempeligheid en een uitnodigende aanpak belangrijke criteria zijn. Suggesties, wensen en behoeften van wijkbewoners zijn belangrijk bij de organisatie van activiteiten in de nieuwe huiskamer. Als voorbeeld kan dienen het geven van taallessen aan nieuwkomers en statushouders in de wijk.

Wederkerigheid

Ook wordt duidelijk dat het aanbieden van activiteiten in de nieuwe huiskamer geen kwestie wordt van ‘U vraagt en wij draaien’. Er wordt uitgegaan van wederkerigheid: immers gebruikers van de ruimte wordt gevraagd om een bijdrage te leveren, bij voorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Veel kerkleden zitten immers al tot over hun oren in het vrijwilligerswerk, dus kan er niet van hen verwacht worden dat ze het totale beheer van een buurthuiskamer op hun schouders gaan nemen.

Heeft u suggesties, vragen of wensen, dan kunt u contact opnemen met Herman Koolstra:  hjkoolstra@outlook.com

Lijn 16: Van jongerencentrum naar wijkcentrum?

Lijn 16, dat als jongerencentrum is aangebouwd tegen voormalig wijkcentrum de Trefhorst, heeft veel van haar traditionele functies als ontmoeting- en activiteitenplek voor jongeren verloren. Deels heeft dat te maken met veranderingen in de groepscultuur en deels met een veranderde werkwijze door Indebuurt033. In het ‘nieuwe werken’ binnen welzijnsland worden deelnemers geacht zelf hun activiteiten te organiseren, terwijl de jongerenwerkers in een faciliterende of coachende rol terecht zijn gekomen. Het gevolg van een en ander is dat de bezettingsgraad van Lijn 16 sterk is teruggelopen.

Centrale ontmoetingsplek

Reden voor een wijkwerkgroep die bestaat uit professionals van Indebuurt033 en actieve bewoners van de Wijkraad om te onderzoeken of Lijn 16 een nieuwe functie kan krijgen als ontmoetingsplek voor alle leeftijden, kortom als wijkcentrum. Het gebouw, dat nu nog oogt als een bunker, zal daarvoor een verbouwing moeten ondergaan, terwijl de exploitatie waarschijnlijk exclusief bij de bewoners zal komen te liggen – zoals dat ook bij de andere wijk- en buurtcentra in Amersfoort het geval is.

Los van het kostenplaatje is het de vraag of er binnen de wijk genoeg draagvlak bestaat om zo’n vorm van zelfbeheer te kunnen managen.

Opwaardering

Als we alle ‘mitsen en maren’ even vergeten, dan blijken er veel argumenten te zijn die pleiten voor een opwaardering van Lijn 16 tot buurt- of wijkcentrum.

De ruimte is groot genoeg om – na een verbouwing – meerdere groepen tegelijkertijd te kunnen bedienen. Ook de jeugd zou over een eigen ruimte kunnen beschikken. De functie van centrale ontmoetingsplek in de wijk die voormalig wijkcentrum de Trefhorst had, komt in afgeslankte vorm terug.

Het centrum zou naast het aanbieden van activiteiten ook een vindplaats worden voor actieve bewoners die zich willen inzetten voor een fijn en veilig leefklimaat in de buurten van Schothorst.

Bewoners aan zet

En nu beleidsnota’s overlopen van de hoge verwachtingen van de burger om te bouwen aan een brede sociale basisinfrastructuur ligt er ineens een kans voor open doel. Mede bepalend of er gescoord gaat worden is de noodzaak om aan gemeente en Indebuurt033 duidelijk te maken dat Schothorst niet zonder een centrale ontmoetingsplek kan. Dat kan niet met een natte vinger, daar is tijd en ruimte voor nodig om goed te onderzoeken of een opwaardering van Lijn 16 haalbaar is. Een nieuwe naam ligt al voor de hand: De Nieuwe Trefhorst.

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan bovengenoemde werkgroep, of heeft u ideeën of suggesties, mail dan naar: wijknetwerkinschothorst@gmail.com of bel met buurtnetwerker Saskia Turk: 06-42623012.

Wordt vervolgd.

28 november 2017 / door / in
Ontmoeten in Schothorst: dit zijn de plekken

Afgezien van de bankjes in Park Schothorst (zie foto) onderzoekt de redactie van Inschothorst.nl welke ontmoetingsplekken er in Schothorst zijn, nu blijkt dat een centrale ontmoetingsplek in de wijk, na de sluiting van wijkcentrum de Trefhorst, nog altijd wordt gemist.

Informele ontmoetingsplekken

Waar veel mensen samen komen om te ontspannen, te winkelen of te sporten, ontwikkelen zich spontaan contacten.

Het winkelcentrum van Schothorst is zo’n plek waar je afhankelijk van het weer altijd mensen met elkaar contact ziet maken. Het is ook een locatie waar jongeren staan te chillen, al dan niet om ‘s avonds drank in te slaan of om hun lunchpakket tijdens de tussenuren van school aan te vullen met snacks. De automaat voor gratis koffie in de Jumbo biedt kleinschalige gelegenheid om ter plekke een praatje te maken.

Commerciële ontmoetingsplekken

Met zo’n 13.000 bewoners is de wijk niet rijk bedeeld met horeca. Afgezien van drie snackbars en een Chinees restaurant heeft de wijk slechts één café met terras in het winkelcentrum. De eigenaar van het pand overweegt om de naastgelegen voormalige winkel voor diervoeding bij het café te (be)trekken. Zo zou er extra capaciteit ontstaan voor ontmoeting en activiteiten voor wijkbewoners. Zoals alle horeca heeft café Schothorst een eigen sfeer en clientèle, die lang niet iedere wijkbewoner aanspreekt.

Ontmoetingsplekken voor groepen

Waar ooit tal van activiteitengroepen gezamenlijk gebruik maakten van wijkcentrum De Trefhorst zijn deze nu verspreid over tal van (huur)locaties in en buiten de wijk. Met zo’n 500 vaste bezoekers die voor een belangrijk deel behoorden tot de categorie sociaal-economisch kwetsbare wijkbewoners was het centrum meer dan een laagdrempelig activiteitencentrum. Zo kon je als je overdag de foyer binnenliep constateren dat het elkaar ontmoeten dwars door alle groepen heen liep. Zelfs de slechte kwaliteit van de koffie had daar geen remmende invloed op.

De Wijkraad van Schothorst, het nieuwe samenwerkingsverband van actieve bewoners en wijkprofessionals, constateert dat een centrale ontmoetingsplek anno 2017 nog steeds wordt gemist. Maar aangezien de financiering van een centraal wijkcentrum onbetaalbaar lijkt, omdat deze grotendeels op de schouders komt te liggen van actieve vrijwilligers, wordt momenteel onderzocht of een spreiding van ontmoetingsplekken in de wijk een goed alternatief kan bieden.

Daar doen zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voor. Maar laten we eerst kijken naar de bestaande plekken in de wijk waar bewoners kunnen samenkomen.

Woon- en zorgcentrum De Koperhorst

Wie de wijk bij de Holkerweg binnenkomt, kan woon- en zorgcentrum de Koperhorst niet over het hoofd zien. Dit centrum, dat geen onderdeel uitmaakt van een grote organisatie zoals Beweging 3.0, valt op door de hoge kwaliteit in dienstverlening en de nadrukkelijke wens om een buurt- en wijkfunctie te vervullen. Zo staat de uitstekende keuken ook ten dienste van ouderen in de omgeving, is er een sfeervolle ontmoetingsruimte gebouwd, waar ook culturele middagen worden georganiseerd, en biedt het centrum onderdak aan het Repaircafé.

Aangezien de Koperhorst graag de steeds groter wordende groep thuiswonende ouderen, die verder woont dan op ‘rollatorafstand’ van het wooncentrum, wil bereiken, maakt het zich sterk voor een ‘vervoersproject’ voor ouderen. Dat lijkt er nu te komen, nu de gemeenteraad in haar recente begroting van 2018 een subsidie heeft gereserveerd voor zo’n vervoersproject voor de wijken Zielhorst en Schothorst. Meer daarover leest u binnenkort op deze site. (Zie ook https://www.koperhorst.nl/: kijk onder Wijk)

Inloophuis Schothorst

Minder bekend in de wijk is het Inloophuis Schothorst op Batostraat 2. Het biedt een veilige en warme huiskamer voor ontmoeting en activiteiten, waarbij de nadruk ligt op minder ‘zelfredzame’ wijkbewoners. Amersfoort kent meer Inloophuizen. Het is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken samen die een deel van de kosten voor hun rekening nemen. In de avonduren kan Inloophuis Schothorst voor kleine groepsbijeenkomsten worden gehuurd.( https://inloophuisschothorst.nl/).

De Waaier

55+ Flat de Waaier van corporatie Omnia aan de Kattenbroekerweg beschikt op de begane grond over een mooie ontmoetingsruimte die wordt gebruikt voor activiteiten voor de flatbewoners. De Waaier biedt een beperkte mogelijkheid van de verhuur van deze ruimte aan derden. Zo maakt Klaverjasvereniging Schothorst wekelijks dankbaar gebruik van de accommodatie van de Waaier.

De Vuurtoren/de Blauwe Ballade

Aan de rand van de wijk zie je direct waaraan 55+ flat de Vuurtoren van corporatie de Alliantie haar naam aan te danken heeft. De flat is tegen het oudere wooncomplex de Blauwe Ballade aangebouwd. Aanvankelijk had de Blauwe Ballade ook een 55+ woonbestemming. Deze is echter vervallen, zodat alle leeftijdsgroepen er kunnen komen wonen. De Vuurtoren beschikt met een dakterras en een grote ontmoetingsruimte op de begane grond over uitstekende faciliteiten voor ontmoeting en activiteiten. De Bewonerscommissie is echter niet bereid deze incidenteel te verhuren aan hun buren, dit terwijl de Blauwe Ballade niet kan beschikken over een eigen accommodatie. Daarmee vormt de buurt rond de Balladelaan een ‘witte plek’, daar waar het gaat om het ontbreken van een wijkvoorziening voor buurtbewoners.

De accommodatie van het basis- en voortgezet onderwijs

Het aanbod van een grote ontmoetingsruimte voor wijkbijeenkomsten kwam met de sluiting van wijkcentrum De Trefhorst te vervallen. Het basis- en voortgezet onderwijs heeft het gemis aan een dergelijke ruimte gecompenseerd door in de avonduren aula’s en leslokalen voor bewonersbijeenkomsten ter beschikking te stellen.

Dit past in het beleid van het moderne onderwijs om een bijdrage te leveren aan de wijkontwikkeling en de sociale samenhang van Schothorst. (mail voor inlichtingen naar: wijknetwerkinschothorst@gmail.com ).

Momenteel dienen zich in de wijk nieuwe mogelijkheden aan om de beperkte ontmoetingscapaciteit in Schothorst te verbeteren. In een volgende aflevering gaan we die mogelijkheden onderzoeken.

26 november 2017 / door / in
Zoek eens om de hoek naar een goed gratis boek

U heeft ze vast wel eens gezien: de miniboekenstallen in een tuin of op het trottoir, waar de voorbijganger een gratis boek kan uitzoeken. Het is een sympathieke bijdrage aan wat we kennen als de ‘deeleconomie’. Nog sympathieker is het niet alleen een boek uit te zoeken, maar ook om de kastjes weer aan te vullen met boeken waarvan je iedereen aanraadt die te lezen.

In Schothorst zijn op loopafstand van elkaar twee van deze minibiebs te vinden: aan de Abraham Blankaartsingel hoek Roos van Dekemastraat en op de Amelisweerd 121. Heeft u zelf interesse om een minibieb te beginnen, kijk dan eens op  www.minibieb.nl.

26 november 2017 / door / in
Nieuwe Wijkagent Tonny Poelman stelt zich voor in De Stad Amersfoort

Foto: Jeroen van der Veer, De Stad Amersfoort

In De Stad Amersfoort Noord van 15 november 2017 is een hele pagina gewijd aan de nieuwe wijkagent van Schothorst, Tonny Poelman (links op de foto boven, in gesprek met wijkmanager Ralph Linnebank). De moeite waard om te lezen, want het is goed om te weten wie je wijkagent is en wat hij zoal doet. Hij wordt geholpen door Simeon van Dam in een leer-werktraject, links op de foto hiernaast.

Als je de krant niet meer hebt, kun je het artikel ook online lezen: http://destadamersfoort.nl/lokaal/wijkagent-tonny-poelman-nieuw-wijk-schothorst-298743.

 

20 november 2017 / door / in
Denk mee over de Wijkplannen 2018 voor Schothorst

Met de komst van een nieuwe organisatie voor het welzijnswerk in Amersfoort, Indebuurt033, wordt er ruimte geschapen voor de inbreng van actieve bewoners die zich willen inzetten voor een fijn en veilig leefklimaat in Schothorst. In onze wijk heeft dat ondermeer geleid tot de oprichting van de Wijkraad Schothorst, waarin zowel bewoners als wijkprofessionals actief zijn.

Het is niet ongebruikelijk dat op een wijkraadbijeenkomst meer dan 20 deelnemers rond de tafel in de Koperhorst zitten.

Wijkplan

Vast onderdeel van de aanpak van Indebuurt033 vormen de wijkplannen die ieder jaar worden vastgesteld als kompas waarmee actieve bewoners en professionals willen werken. Duidelijk is dat veel van deze plannen niet binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden. Ook geldt dat hoe meer bewoners zich in hun buurt of straat willen inzetten voor een goed leefklimaat, hoe meer zicht er komt op de specifieke wensen en behoeften van wijkbewoners. Zo kunnen de wijkplannen steeds scherper en gedetailleerder worden benoemd, wat leidt tot meer maatwerk.

Denkers en doeners

Nu hebben veel bewoners een broertje dood aan vergaderen, maar vinden het wel belangrijk dat het ‘zorg dragen voor elkaar’ zichtbaarder wordt in de wijk, vooral voor mensen die minder goed in staat zijn voor zichzelf op te komen. De Wijkraad heeft naast ‘vergadertijgers’ of denkers juist grote behoefte aan ‘doeners’, mensen die graag concreet hun handen uit de mouwen steken. Daarom zijn er kleine werkgroepen in het leven geroepen die zich zo concreet mogelijk bezighouden met belangrijke activiteiten.

Is uw interesse gewekt, dan nodigt de Wijkraad u van harte uit voor de eerstkomende bijeenkomst op woensdag 29 november 2017 om 19.30 uur in Woon- en Zorgcentrum De Koperhorst, Paladijnenweg 275.

U kunt ook mailen naar: wijknetwerkinschothorst@gmail.com

En bent u nieuwsgierig naar de wijkplannen 2017 voor Schothorst, dan zetten we die voor u nog even op een rijtje:

Wijkplan Schothorst 2017

A) Het verminderen van de druk op mantelzorgers. Hierbij kan gedacht worden aan praktische ondersteuning door een vrijwilliger of lotgenotencontact

B) Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding door:

 1. het creëren van ontmoetingsplekken voor ouderen met name in centrum Schothorst
 2. Het voor een bredere groep aantrekkelijker en uitnodigender maken van bestaande ontmoetingsplekken
 3. Het meer bekendheid geven aan de bestaande ontmoetingsplekken
 4. Het creëren van aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de buitenlucht, met bankjes, afdakjes en bijv. een jeu-de-boulesbaan of een schaak- en damspel
 5. Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven om met een groep activiteiten te ondernemen, bijv. samen koken en eten.
 6. Het inzetten van praatmaatjes.

C) Vervoer op maat voor ouderen, zodat zij hun sociale contacten kunnen versterken Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van een groep vrijwilligers die met een auto, busje of golfkarretje ouderen naar activiteiten brengen.

D) Het verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan een klussendienst, Repaircafé, boodschappenhulp en overige burenhulp.

E) Het versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan sportieve of creatieve activiteiten (zoals Huntu) in samenwerking met verschillende ontmoetingscentra.

F) Het versterken van de informatievoorziening door middel van bijvoorbeeld:

 1. Het maken van een wijkwebsite / Facebookpagina
 2. Het uitbreiden van de wijkgids Wegwijs
 3. Het oprichten van een werkgroep informatievoorziening om alle info te stroomlijnen
 4. Het plaatsen van (digitale) Informatieborden met levendige info.
 5. Het verspreiden van een activiteitenagenda
 6. Het verspreiden van informatie, ook op het gebied van zorg/welzijn via de bestaande én nieuwe ontmoetingsplekken

G) Het ontwikkelen en versterken van wijk- en buurtnetwerkontwikkeling en daarmee het verbreden van het draagvlak voor het wijkplan door:

 1. inwoners in contact te brengen met bestaande netwerken en activiteiten in hun buurt
 2. inwoners te ondersteunen in het opstarten van eigen netwerken in hun straat/buurt
 3. Bestaande netwerken en activiteiten in buurten en buurtjes aan elkaar te koppelen
 4. Via deze netwerken onderzoek te doen naar de leefbaarheid in de wijk.
 5. Themabijeenkomsten op wijkniveau te organiseren, waarbij inwoners en professionals van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen.
16 november 2017 / door / in
Lezersnieuws: Gedonder in de Meterkast

In de media zijn er veel berichten geweest over het plaatsen van ondeugdelijke gasmeters. Een en ander betekent dat er duizenden meters vervangen zullen moeten worden. Een wijkbewoner maakt zich zorgen over deze situatie.

Zagen wij bij het programma Kassa en Radar dat er flink wat gedonder in de meterkast aanwezig is. Zo is de slimme meter niet zo slim en vooral niet goed vastgezet wat betreft de bouten en moeren afdeling. Hierdoor kan in de meterkast gas gaan lekken. KPN kan door de aangewezen plek door de woningcorporatie, alleen de modem met vonkengevaar in diezelfde meterkast plaatsen, waardoor plus en min elkaar makkelijk kunnen vinden en de ‘big bang’ in de gang ook letterlijk BANG betekent.

Om het helemaal af te maken met een toetje, ontvingen wij van Vitens een brief dat de kunststof watermeter een onderbroken aarding had ondergaan tijdens vervangen van staal naar kunststof. Dat de monteur wel zo vriendelijk was geweest een overbrugging te plaatsen om de watermeter weer te aarden. Toch aard-ig. Maar er moest wel gecontroleerd worden van tijd tot tijd. Portaal bleek na bellen steekproeven te hebben genomen (steekvlamproeven) en de aarding was bij sommige bewoners goed geaard gebleken dus zou het overal wel zo zijn. Er zouden geen brieven uitgaan om dit mee te delen aan bewoners, iedereen moest maar gewoon bellen.

De meterkast is de nieuwe locatie voor aanslagen, geleverd door de Triade van KPN, Vitens en Stedin. Inmiddels de modem maar buiten de meterkast gezet die nu met een kromme kont zijn werk staat te doen om een hoekje. Maar ja, beter dit hoekje dan dat andere hoekje om, je weet wel, waar dat ongelukje zit.

16 november 2017 / door / in
Smartofore zoekt stemmen
Smartofore (anagram voor Amersfoort), een koor dat Nederlandse liedjes in een ander jasje zingt, heeft behoefte aan versterking.
De versterking is met name bij de sopranen en mezzo-sopranen erg nodig.
Op 19 november 2017 houdt Smartofore zijn jaarlijkse concert in Het Atrium. Een goed moment om te horen of hun stijl en repertoire jou aanspreekt! Klik hier voor alle informatie.
Lijkt het je wat? Mail dan naar frans@smartofore.nl of anke@smartofore.nl. Zij kunnen dan je van alle informatie voorzien. Ook kun je de website bekijken: www.smartofore.nl.
15 november 2017 / door / in
Vierde Informatiewinkel Indebuurt033 geopend in Groene Stee op 1 november

Op 1 november 2017 opende Indebuurt033 haar vierde Informatiewinkel Indebuurt033 in de Groene Stee. Onder het genot van een hapje, drankje en muziek van de band “Sticks en Steel” was het een mooie ontmoeting tussen buurtinitiatieven, vrijwilligers, wijkbewoners, professionals en vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort.

In het kader van samenwerking en verbinding in de wijken gingen diverse personen aan de slag met een puzzel van de Groene Stee. Wethouder Fleur Imming was aanwezig en legde het eerste puzzelstukje.  De Groene Stee staat in de wijk Liendert en is daar de plek waar wijkbewoners, initiatieven en professionals elkaar ontmoeten.

Volgens Indebuurt033 is deze Informatiewinkel ook bedoeld voor bewoners van de wijk Schothorst. De andere drie Informatiewinkels staan in Kruiskamp (Neptunusplein), Hoogland  (De Neng) en het Soesterkwartier. Deze informatiewinkels, voornamelijk bemenst door vrijwilligers, zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 13.00. Daarnaast zijn er zogenaamde informatiepunten in de wijken Zielhorst (Middelpunt), Schuilenburg, Leusderkwartier en Vathorst, die één dagdeel in de week open zijn.  Voor alle locaties  en tijden van informatiewinkels en informatiepunten, ga naar: www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

Bij de informatiewinkels en informatiepunten kunnen bewoners terecht met vragen over onder andere zorg, ontmoeten, wonen, geldzaken, hulp bij formulieren, aanvragen van voorzieningen, een wens of idee voor de buurt, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

 

6 november 2017 / door / in
Actieve wijkbewoners stellen zich voor op YouTube

Op de manifestatie van Beleef Schothorst van 2 september 2017  interviewden we enkele wijkbewoners die zich inzetten voor een fijn en veilig woonklimaat in de buurt.

Ook wijkwethouder Bertien Houwing, die Beleef Schothorst bezocht en het eerste exemplaar van de wijkgids ‘Wegwijs in Schothorst 2017/2018’ komt aan het woord.

Het afgelopen jaar constateren we dat er een groeiende belangstelling ontstaat bij wijkbewoners voor buurt- en wijkthema’s  zoals ontmoeting, verkeersveiligheid, vereenzaming rond ouderen en mobiliteit (passend vervoer naar activiteiten voor ouderen).

Bent u geïnteresseerd ? Neem dan contact op met Saskia Turk, de Buurtnetwerker van Schothorst: Saskia.Turk@indebuurt033.nl  , telefoon: 06-42623012.

Bekijk de YouTube video op:

https://www.youtube.com/watch?v=L3PjPRCQGqU

6 november 2017 / door / in
Ontmoeten in Schothorst! Ja, maar waar?

In de wankele financiële positie van de Amersfoortse wijkcentra die door bewoners zijn overgenomen, komt de komende jaren verbetering, nu wethouder Fleur Imming met een subsidievoorstel komt. Het vormt een breuk met de politiek van haar voorgangers die meenden dat de exploitatie van de ontmoetingsruimten in de wijken geheel aan het particulier initiatief kon worden overgelaten.

Broekzak-vestzak

In de nieuwe regeling zal een groot deel van de subsidie weer naar de gemeente terugvloeien in verband met de forse huurprijs van de accommodaties. Een substantiële huurverlaging was bij de dienst SOB (stedelijk Onderhoud en Beheer) blijkbaar niet bespreekbaar, dus is in feite gekozen voor een broekzak-vestzak constructie. Schothorst zal niet profiteren van het reddingsplan van de wethouder, omdat er in de wijk nu eenmaal geen wijkcentrum meer is.

Dat roept de vraag op of nog wel behoefte is zo’n een centrale plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En wat de alternatieven zijn indien die plek niet kan worden gerealiseerd.

Wijkbijeenkomst

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst voor wijkbewoners die 10 oktober 2017 werd gehouden (zie: https://inschothorst.nl/geslaagde-wijkbijeenkomst-rond-verkeersonveilige-situaties/ ) werd de behoefte aan ontmoetingsplekken geïnventariseerd.

De volgende suggesties kwamen naar voren: heropening van voormalig wijkcentrum De Trefhorst; jongerencentrum Lijn 16 inrichten als nieuwe ontmoetingsplek; een wijkwinkel met een plek voor het Wijkteam dat nu – op afstand – zitting heeft in wijkcentrum het Middelpunt in Zielhorst; het maken van een ontmoetingsplek in het stationsgebouw NS Schothorst; een ontmoetingsplek voor zzp’ers maken; Het Groene Huis in park Schothorst meer inzetbaar maken voor de wijk; en de mogelijkheid onderzoeken om de gemeenschappelijke ruimte van 55+ flat De Waaier door de buurt te laten gebruiken.

Buitenplekken

Zo’n nieuwe plek zou dienstbaar zijn ten behoeve van een seniorencafé voor ouderen, activiteiten voor kinderen en jongeren van alle leeftijden en als trefpunt voor de in de wijk werkzame zzp’ers.

Ook is gedacht over het inrichten van ontmoetingsplekken in de publieke ruimte: het ‘updaten’ van speelplekken voor kinderen en het plaatsen van bankjes op meerdere locaties. De speelbakfiets waarmee het ambulante welzijnswerk in het verleden buurten en flats bezocht zou weer moeten terugkomen.

Bezetting

Als actieve bewoners uit de wijken Randenbroek, Hoogland, het Soesterkwartier en Zielhorst enkele jaren geleden geen actie hadden ondernomen, zou er anno 2017 in Amersfoort geen enkel wijkcentrum meer bestaan, met uitzondering van De Groene Stee in Liendert, die nooit is ‘geprivatiseerd’.

Rond de sluiting van wijkcentrum De Trefhorst in 2012 was er een kleine groep bewoners bereid om het centrum te bezetten, om zodoende een sluiting te voorkomen. De geringe kansen om een geslaagde doorstart te kunnen maken, zowel financieel als organisatorisch, smoorden alle actieplannen in de kiem.

Exodus

En zo begon de exodus van de activiteitengroepen die het centrum destijds rijk was, naar de alternatieve huurlocaties zoals voetbalkantines, wijkcentrum het Middelpunt, woon- en zorgcentrum De Koperhorst , Inloophuis Schothorst, kerk De Hoeksteen en de ontmoetingsruimte van de Waaier. Aanvankelijk werd dit financieel gecompenseerd door de zogenaamde Boeve-regeling, die een deel van de huur voor het gebruik van accommodaties gedurende drie jaar deels compenseerde.

Discussie

De discussie over de vraag of Schothorst het als wijk kan redden zonder een centrale ontmoetingsplek is sindsdien nooit verstomd.

Om die vraag te beantwoorden gaan we in de volgende aflevering onderzoeken of de bovengenoemde ontmoetingsplekken het gemis aan een centrale ontmoetingsplek kunnen compenseren.

26 oktober 2017 / door / in
Geslaagde wijkbijeenkomst rond Verkeersonveilige situaties

Op dinsdagavond 10 oktober 2017 werd in de aula van de Guido de Brèsschool voor wijkbewoners van Schothorst een druk bezochte bijeenkomst gehouden rond verkeersonveilige situaties en de behoefte aan ontmoetingsplekken voor jong en oud.

De avond maakte duidelijk hoezeer het thema verkeersveiligheid leeft in de diverse buurten.

Bewoner Herman Vijlbrief gaf een heldere interactieve presentatie rond gevaarlijke en/of verkeerstechnisch onduidelijke situaties in de wijk. Vanuit de zaal werden meer ‘hot spots’ aangereikt, plekken waar verkeersdeelnemers dagelijks een verhoogd risico lopen op een verkeersongeval.

Aan zeven tafels werden vervolgens ideeën verzameld hoe de veiligheid rond deze plekken verbeterd kan worden. De resultaten worden met de gemeente besproken, in de hoop dat er actie wordt ondernomen om de wijk verkeersveiliger te maken.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd bij de aanwezige wijkbewoners de behoefte gepeild aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor jong en oud in de wijk. Dat leverde tal van suggesties op, die verder moeten worden uitgewerkt.

De organisatie van de avond lag in handen van Wijkraad Schothorst, Veilig Verkeer Nederland en Buurtnetwerker Saskia Turk. Namens de gemeente waren de gebiedsmanager Ralph Linnebank en de nieuwe wijkagent van Schothorst Tonny Poelman aanwezig.

Een inhoudelijk verslag van de bijeenkomst kunt u op korte termijn tegemoetzien.

12 oktober 2017 / 1 reactie / door / in
Burennetwerk in het zonnetje

‘Samen kijken we hoe we mensen kunnen ondersteunen.’

Wie de berichten op Inschothorst.nl  volgt, stuit met regelmaat op de naam van het bewonersinitiatief  Burennetwerk Schothorst.

Deze enthousiaste groep bewoners ontplooit sinds 2015 tal van buurt- en wijkactiviteiten met als doel de samenhang tussen buurtbewoners te versterken.

De website van Indebuurt033 besteedt met een uitgebreid interview aandacht aan het Burennetwerk. Graag verwijzen wij u naar dit interview:

www.indebuurt033.nl/over-indebuurt033/even-voorstellen/burennetwerk-schothorst/.

8 oktober 2017 / door / in
Bewoners maken zich zorgen over nieuwe aanpak afvalinzameling

Tussen 2018 en 2020 gaat de gemeente Amersfoort geleidelijk over op een nieuw systeem van afvalinzameling, het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. Dat betekent dat huisvuil dat gerecycled kan worden aan huis wordt opgehaald en bewoners het restafval moeten wegbrengen naar een centraal inzamelpunt in de wijk.

Wijkbewoners maken zich zorgen om deze ontwikkeling, temeer daar het nog heel onduidelijk is welke financiële consequenties verbonden zijn aan dit systeem. Als men de website van de gemeente en van ROVA raadpleegt, dan doet men daar heel geheimzinnig over en gebruikt onbekende woorden zoals ‘diftar’. Dit woord is een afkorting van ‘gedifferentieerde tarieven’ – met andere woorden, bewoners moeten er in de toekomst rekening mee houden dat ze moeten gaan betalen voor het storten van hun restafval.  In Schothorst gaat dit systeem al in de loop van 2018 in.

In een ingezonden brief in De Stad Amersfoort wijst wijkbewoonster E. Echris op de gevaren van diftar: illegaal dumpen, een aanzienlijke kostenverhoging voor minima en vervuiling van de stromen recyclebare ‘grondstoffen’. En komen de tarieven voor het storten van restafval bovenop de bestaande afvalstoffenheffing of gaat die omlaag? Nader onderzoek leert dat er momenteel nog meer vragen dan antwoorden zijn op dit gebied, dus zal de redactie op zoek gaan naar begrijpelijke informatie hoe het nieuwe afvalinzamelingssysteem in z’n werk gaat.  Wordt vervolgd.

Trouwens, hebt u al eens gekeken op de website van 033zwerfafvalzat.nl?

5 oktober 2017 / door / in
[mc4wp_form id="7164"]