Geen categorie

Toen in Amersfoort en Schothorst

Via deze link naar Archief Eemland kun je oude informatie vinden over Schothorst.

 • Personen
 • Beeldmateriaal
 • Kranten
 • Kaarten en Ontwerptekeningen
 • Film en Geluid

Voor wie af en toe nog wil weten ‘hoe of het was’.

En via deze link kom je terecht op allerlei verzamelde nostalgische beelden en teksten, verzameld door INDEBUURT (niet hetzelfde als Indebuurt033). Welke restaurants bestonden er toen? Waar deed je de boodschappen? Waar haalde je een ijsje? Hoe zag het Havik er rond 1900 uit? En ook: Moederdag advertenties uit ‘Den Oude Doosch’, Opkomst Keistadfeesten… kortom, te veel om op te noemen!

Ook kwam INDEBUURT nog via Facebook allerlei danstenten tegen met oude foto’s. Wie weet staat u, sta jij ertussen?

Hoewel niet echt Schothorst gebonden, roept deze collectie bij iedereen die al langer in Schothorst woont wel herinneringen op!

Bericht ingezonden door Eleonora Aalten

Noot van de redactie: Ook op InSchothorst.nl staat het een en ander over de geschiedenis van Schothorst.

 

18 juli 2020 / door / in ,
Expositie ‘Nederland Zoemt’ vanaf 12 juli in Het Groene Huis

Nederland Zoemt!

In en om Het Groene Huis zoemt het deze zomer! Niet alleen in de tuinen, maar ook in de expositie ‘Nederland Zoemt’ van 12 juli t/m 30 augustus. Kom langs en leer alles over het leven en nut van wilde bijen. Hoe ze sjouwen met stuifmeel, rondlopen in een dik behaarde jas of de weg vinden in een bloem.

Zonder de bij zou de supermarkt een heel stuk leger zijn: 80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Bijen hebben bloemen nodig voor stuifmeel en nectar: hun bron van voedingsstoffen & energie. Terwijl ze af en aan vliegen om dit te verzamelen, zorgen zij voor bestuiving. De appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers op je taart: ze groeien niet zonder bijen.

Maar het leven van bijen gaat helaas niet over rozen! Ze hebben het zwaar. Er is een tekort aan voedsel en geschikte leefruimte. En dat terwijl bijen zo belangrijk voor ons zijn! Gelukkig geeft de expositie ook ideeën over hoe je in actie kan komen om de wilde bijen te helpen.

De expositie is geschikt voor kinderen en volwassenen.

Datum:  zondag 12 juli 2020 – 13:00 tot zondag 30 augustus 2020 – 16:30
Locatie: Het Groene Huis
Adres: Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Prijs: gratis

 

1 juli 2020 / door / in ,
Leefbaarheid en veiligheid in Schothorst-Zuid en -Noord

Om de twee jaar voert de gemeente Amersfoort een onderzoek uit naar de percepties van bewoners ten opzichte van leefbaarheid en veiligheid in de stad, onderverdeeld in wijken, zo ook weer in het najaar van 2019. Toen hebben 4200 Amersfoorters tussen de 18 en 85 jaar een vragenlijst ingevuld over leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en onderhoud van de openbare ruimte. Het verslag hierover is in april 2020 gepubliceerd. In dit bericht som ik de belangrijkste gegevens voor Schothorst op.

Maar eerst wat Amersfoort-brede trends. De algemene waardering voor de stad neemt nog verder toe, en heeft nu een cijfer 7,9. Dit is een volle punt hoger dan in 2000. Het meest kritisch zijn Amersfoorters over verkeersveiligheid en de parkeerproblemen. Het gevoel van fysieke overlast in de buurten (hondenpoep, vernielingen, graffiti) is verminderd, maar Amersfoorters storen zich de laatste jaren meer aan zwerfvuil. Zo’n 75% van de Amersfoorters is tevreden over het onderhoud in hun wijk (groen, waterpartijen, straatlantaarns, verhardingen). Er is iets meer last van geluids- en drugsoverlast; toch is het gevoel van veiligheid toegenomen in vergelijking tot de cijfers van 2017.

In de wijken die dateren uit de jaren ’70 en ’80 – Rustenburg, Schothorst en Zielhorst – ligt de waardering van het woonklimaat en de sociale samenhang rond of iets boven het Amersfoortse gemiddelde. Dit zijn ook de wijken waar relatief veel mensen verwachten dat hun wijk er in de komende jaren op achteruit zal gaan, vooral vanwege het verouderen van woningen en voorzieningen. Bij Schothorst-Zuid is het hoogste percentage ondervraagden bij wie deze zorg leeft, gevolgd door Zielhorst, dan Schothorst-Noord en dan Rustenburg. Amersfoort-Noord is sowieso het gebied waar men het somberst denkt over de toekomst van hun wijk.

Andere punten die in het verslag naar voren komen:

 • In Schothorst is men wat kritischer over het onderhoud en ervaart men meer fysieke overlast dan in Amersfoort in het algemeen
 • Ook zijn er zorgen over de voorzieningen (winkels, groen, speelplekken) die verouderen. (Inmiddels worden de speelplekken alweer verbeterd.)
 • De sociale samenhang schijnt te verbeteren in Schothorst, met name in Schothorst-Noord, waar het aantal vrijwilligers toeneemt.
 • In verschillende wijken in Amersfoort-Noord, waaronder Schothorst-Noord, noemen inwoners parkeeroverlast en het gebrek aan parkeerruimte het belangrijkste buurtprobleem.
 • Schothorst-Zuid klaagt meer over rommel op straat. Ook is men er kritischer over het onderhoud.
 • Het veiligheidsgevoel is in Schothorst-Zuid juist duidelijk verbeterd.

Hier volgen de top-vijf problemen die moeten aangepakt worden volgens bewoners van respectievelijk Schothorst-Zuid en Schothorst-Noord. Tussen haakjes wordt de positie van 2017 aangegeven.

Schothorst-Zuid:

 1. Rommel op straat (4)
 2. Te hard rijden (2)
 3. Woninginbraak (3)
 4. Hondenpoep (5)
 5. Onoverzichtelijke verkeerssituatie (1)

Schothorst-Noord:

 1. Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte (1)
 2. Rommel op straat (4)
 3. Woninginbraak (2)
 4. Te hard rijden (3)
 5. Hondenpoep (-)

 

17 mei 2020 / door / in
Duurzaam Schothorst

Duurzaam Schothorst

Welkom op de pagina van Duurzaam Schothorst. Deze pagina is bedoeld om de wijkbewoners te informeren en te inspireren op het gebied van duurzaamheid.

Schothorst duurzaam maken, dat is het doel van Duurzaam Schothorst. Dit kan op veel manieren. Op dit moment zijn er de volgende projecten die lopen.

Schothorst Zuid Aardgasvrij.

Dit project is door de gemeente Amersfoort gestart en gaat over de energietransitie in Schothorst Zuid. Meer informatie vind je hier:(https://duurzaam033.nl/project/5098/schothorst-zuid-aardgasvrij

Warmtecentrale Schothorst

Bij dit project wordt verkend of het mogelijk is een warmtecentrale te ontwikkelen op basis van oppervlaktewater van het Valleikanaal. Meer info vind je hier:
(https://duurzaam033.nl/project/5230/warmtecentrale-schothorst-zuid)

De links op deze pagina verwijzen naar de site van Duurzaam033. Als je ook een project wilt lanceren of mee wilt doen aan een project, dan kun je jezelf aanmelden op Duurzaam033 (https://duurzaam033.nl/aanmelden). Dit is geheel gratis en verplicht je tot niets. Duurzaam033 voldoet volledig aan de AVG wetgeving.

Wil je meer informatie over Duurzaam Schothorst, klik dan hier: (https://duurzaam033.nl/organization/4412/duurzaam-schothorst)

8 oktober 2018 / door / in
Groene Raad

Groene Raad

Groene Raad Schothorst

De Groene Raad Schothorst is een raad van en voor bewoners uit Schothorst. Wij vinden groen in de buurt belangrijk en hebben als missie iedereen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen.

Op deze pagina vind je meer informatie over alles rondom groen. Bijvoorbeeld over hoe je bij de inrichting van je tuin rekening kan houden met insecten en wateroverlast kan beperken. Maar ook over zelfbeheer van een stukje openbaar groen, samen met de buren.

Foto van de maand

Contactgegevens

Heb je bloeiende ideeën of groene vragen?
Vertel het ons via groeneraad@inschothorst.nl

Nieuwsberichten

Gegidste wandelingen in augustus

In juli hebben de eerste vier gegidste zomerwandelingen door Schorthorst plaatsgevonden. En wat viel er veel te zien en te horen! ()

Agenda

nog onbekend
Beleef Schothorst Markt

in Winkelcentrum Schothorst
nog onbekend
Groene Markt

bij het Groene Huis
De Groene Raad Schothorst is een initiatief van en voor bewoners uit Schothorst. Momenteel wordt de raad gevormd door 7 buurtbewoners, sommige wonen pas net in Schothorst, maar andere al tientallen jaren. Wat we allemaal gemeen hebben is dat wij groen in de wijk erg belangrijk vinden en iedereen hopen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen.
Naast nauwe banden met andere buurtbewoners en -organisaties, zoals de Wijkraad, onderhouden wij ook een goede relatie met de Gemeente Amersfoort. Zo blijven we geïnformeerd over de groene ontwikkelingen in de buurt.
Lees verder

Bomenwandeling

Download hier de bomenwandeling om te printen
Download hier het bijbehorende fotoblad
Download hier de bomenwandeling voor mobiel
De Groene Raad houdt zich onder andere met de volgende activiteiten en projecten bezig:
 • uitzetten wandelingen door de wijk
  om bewoners kennis te laten maken met al het mooie groen wat Schothorst te bieden heeft
 • werkgroep Vergroenen Winkelcentrum Schothorst
  beoordelen en meedenken met het ontwerp-plan
 • meedenken herinrichting parkeerplaatsen Schothorst
  onder andere het Isegrimplein wordt heringericht in het kader van verkoelen en vergroenen. Bomen krijgen hier een beter leefklimaat
 • plaatsen insectenhotel nabij Winkelcentrum Schothorst
Bijen-planten

Bekijk de plantenlijst hier
Planten die insecten trekken

Bekijk de plantenlijst hier
Planten die tegen de droogte kunnen

Bekijk de plantenlijst hier
Schaduwplanten

Bekijk de plantenlijst hier
Wadi-beplanting

Bekijk de plantenlijst hier
We komen hier binnenkort met meer informatie over wateroplossingen en groene daken.

Zelf een stuk gemeente-groen beheren? We helpen je graag op weg.
Lees verder

Wij zijn aanwezig op diverse wijkmarkten, zoals de ‘Groene Markt’ van het Groene Huis en ‘Beleef Schothorst’. Verder zijn we regelmatig aanwezig bij vergaderingen van de Wijkraad en het Groen Café van het Groene Huis. Natuurlijk zijn we ook per e-mail bereikbaar als u vragen heeft aan ons.

8 oktober 2018 / door / in
Indebuurt033

Indebuurt033

Samen werken aan een leefbare, fijne buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet

Indebuurt033

Indebuurt033 ondersteunt inwoners van jong tot oud. Inwoners kunnen met vragen, zorgen, wensen of ideeën terecht bij Indebuurt033.

 • Heb je een vraag over opvoeding, school, relatie, geldzaken, belastingen, wonen, mantelzorgondersteuning of maak je je ergens anders zorgen over?
 • Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een voorziening, het invullen van een formulier, of wil je dat een onafhankelijk persoon meegaat naar een ingewikkeld gesprek?
 • Heb je een goed idee voor de wijk, of wil je je als vrijwilliger inzetten voor een ander?
 • Wil je graag andere mensen ontmoeten en/of deelnemen aan activiteiten in de wijk?

Met al deze vragen kun je terecht bij Indebuurt033, of bij een van de Informatiewinkels of Informatiepunten. In de stad zijn vier Informatiewinkels, in verschillende wijken. Daarnaast zijn er meerdere (wekelijkse) Informatiepunten, verdeeld over de stad. Het informatiepunt in Schothorst bevindt zich in de huiskamer van De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (achter de Jumbo), iedere woensdag van 14.00 tot 16.30.

Informatiewinkel

Inwoners uit Schothorst kunnen met vragen, ideeën en wensen terecht bij de Informatiewinkel in De Groene Stee in Liendert of het wekelijks Informatiepunt in De Hoeksteen. Hier staan maatschappelijk dienstverleners, sociaal juridisch dienstverleners en betrokken vrijwilligers voor je klaar. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie en advies en bieden waar nodig kortdurende ondersteuning.

Informatiewinkel Wekelijks Informatiepunt
Wiekslag 92 (De Groene Stee)

3815 GS Amersfoort

T: 033 – 3036420

E: liendert@indebuurt033.nl

Geopend: telefonisch ma t/m do van 9:00 – 13:00 uur; fysiek di en do van 9:00 – 13:00 uur

Klaartje Donzepad 59 (De Hoeksteen)

3813 PZ Amersfoort

T: 033 – 3036420

E: liendert@indebuurt033.nl

Geopend: woensdag 14.00 – 16.30 (vanaf 1 juli 2020)

Subsidieregeling Indebuurt033

Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen goede ideeën gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen. Iedere wijk heeft een eigen wijkplan met doelen voor een sociale en leefbare wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid. Hier vind je het wijkplan voor 2020-2021.

Contactpersonen Indebuurt033

In Schothorst werken meerdere professionals van Indebuurt033, die je kunt aanspreken in de wijk, die kunnen helpen met een vraag, een luisterend oor bieden en je meer kunnen vertellen over mogelijkheden, passend bij jouw vraag, behoefte of wens. We werken nauw samen met het wijkteam en andere organisaties, mocht verwijzing nodig zijn.

 

Buurtnetwerker Sanja Willems
Heb je een goed idee voor de wijk, wil je een activiteit starten voor anderen, of heb je een andere vraag? De buurtnetwerker denkt mee, brengt je in contact met de juiste mensen in de wijk en biedt, waar nodig, ondersteuning. Bijvoorbeeld als je subsidie wilt aanvragen voor jouw project.

sanja.willems@indebuurt033.nl
06–42495333

 

Jongerenwerker Jelle Maris
Heb je als jongere inwoner van Schothorst een vraag, heb je een luisterend oor nodig, of wil je je juist inzetten voor andere jongeren in de wijk en heb je een idee voor een activiteit? Dan kan Jelle jou helpen. Neem contact op en bespreek je vraag of idee!

jelle.maris@indebuurt033.nl,
06 – 41546113.

 

 

Participatiemakelaar Nienke Gorter
Voel je je soms eenzaam en wil je graag anderen ontmoeten? Wil je weten aan welke wijkactiviteiten je mee kunt doen? Wil je gezellig koffie drinken, een praatje maken, of ervaringen delen met anderen? Neem dan contact op met Nienke, of kom naar de Informatiewinkel.
nienke.gorter@indebuurt033.nl,
06-43707864.

 

 

Mantelzorgcoördinator Heleen Vonk
Mantelzorger zijn valt niet altijd mee. Je zorgt voor je naaste, je partner, een familielid, vriend of buur, maar hebt daarnaast mogelijk ook je werk en gezin. Heleen denkt met je mee over mogelijkheden hoe je als mantelzorger zelf kunt worden ondersteund, o.a. met respijtzorg.
heleen.vonk@indebuurt033.nl,
06 – 42555709.

8 oktober 2018 / door / in
Wijkraad Schothorst

Bewoners voor bewoners

De Wijkraad Schothorst is de plek waarin bewoners en professionals overleggen over alles wat te maken heeft met het wonen en leven in de wijk.

Alle bewoners die willen meedenken en meepraten over de wijk zijn van harte welkom! De wijkraad vergadert eens per kwartaal. Uitgenodigd worden? Stuur een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com!

Wat doet de Wijkraad?

In de Wijkraad hebben bewoners samen met professionals een wijkplan gemaakt. In het wijkplan staat dat we willen werken aan o.a.:

 • meer voorzieningen en activiteiten voor de jeugd;
 • meer mogelijkheden voor ‘ontmoeten’;
 • het verbeteren van de informatievoorziening in Schothorst.

Een link naar het complete Wijkplan Schothorst/Zielhorst/De Hoef 2020/2021 staat onderaan deze pagina. In deze wijken zijn dezelfde professionals van Indeuurt033 aan het werk, zoals de buurtnetwerker, de kinderwerker en de jongerenwerker.

Voor activiteiten en faciliteiten die binnen het wijkplan passen kunnen subsidies aangevraagd worden. Heb je een goed idee voor de wijk? Past je idee in het wijkplan? Dan kan ook jij daarvoor subsidie aanvragen. Subsidie-aanvragen kunnen vier keer per jaar, voor het einde van elk kwartaal ingediend worden. Informatie daarover is te vinden op www.indebuurt033.nl. Tip: neem vooral tijdig contact op met buurtnetwerker Sanja Willems (zie hieronder).

Vergaderingen van de Wijkraad

Tijdens vergaderingen van de Wijkraad staat één punt altijd op de agenda: hoe we onze medebewoners beter kunnen bereiken en betrekken bij buurt en wijk. Een interessant project is dat van de straatambassadeurs. Op je eigen manier “de ogen en oren” in je straat zijn. Meer informatie bij Nienke Gorter (nienke.gorter@indebuurt033.nl).

Wijkavonden en contact met de gemeente

Twee keer per kaar organiseert de Wijkraad voor alle wijkbewoners een thema-avond over onderwerpen die belangrijk zijn voor Schothorst, bijvoorbeeld verkeersveiligheid, het groen in de wijk, duurzaamheid. Tijdens die avonden zijn altijd mensen van de gemeente aanwezig. Ook buiten die avonden heeft de Wijkraad regelmatig contact met de gemeente over zaken die in de wijk spelen.

Stuur een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com  als je

 • in gesprek wilt met leden van de Wijkraad over wat dan ook
 • een goed idee voor de wijk hebt
 • je wilt aanmelden voor de maillijst van de Wijkraad.

Een verslag van de gezellige nieuwjaarsontmoeting, 22 januari 2020, vind je onderaan deze informatie.

Contact

 • Contact met de Wijkraad: wijkraadschothorst@gmail.com
 • Contact met de buurtnetwerker voor Schothorst/Zielhorst/De Hoef: Sanja Willems, Sanja.willems@indebuurt033.nl; telefoon 06–42495333.
 • Contact met de jongerenwerker voor Schothorst/Zielhorst: Jelle Maris; tel. 06–41546113, Jelle.Maris@indebuurt033.nl
 • Andere professionals van Indebuurt033? Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur is het Informatiepunt in de Hoeksteen open, Klaartje Donzepad 59, naast het winkelcentrum.

Wijknieuws

Wijknieuws lees je eens in de twee weken in De Stad Amersfoort, waarin Wijkraad Schothorst en WBT Zielhorst samen een halve pagina vullen. Bijdragen van bewoners zijn welkom!
Mail naar wijkraadschothorst@gmail.com.

Eens in de twee weken verschijnt ook de digitale Nieuwsbrief SZH, met een overzicht van alle vaste en incidentele activiteiten. Aanmelden kan via: https://bit.ly/2VgLTut.

Lijst naar informatie over specifieke activiteiten
Haardpraat
Straatambassadeurs
Kies je sport – Volwassenen
Beweegspreekuren Schothorst en Kattenbroek 2019-2020
Sportaanbod 2019-2020 Schothorst, Zielhorst, Hoogland, Kattenbroek en Nieuwland

Verslag van  Wijkraadvergaderingen:

Nieuwjaarsontmoeting Schothorst: een verslag
Contactgegevens nieuwjaarsontmoeting

Verslagen van thema-avonden:

Thema-avond 28 maart 2019 over groen in de wijk
Thema-avond 10 oktober 2018 over duurzaamheid
Thema-avond 4 april 2018 over groen in de wijk en afval
Thema-avond 10 oktober 2017 over verkeersveiligheid en ontmoetingsplekken 

Wijkplan Schothorst – Zielhorst – De Hoef 2020-2021:

Een nieuw wijkplan voor Schothorst, Zielhorst en De Hoef voor 2020-2021

Overige documenten:

Wegwijs in Schothorst 2020- 2021

Wegwijs in Schothorst 2019-2020

8 oktober 2018 / door / in
[mc4wp_form id="7164"]