Buurtnetwerker
Michel Wesolek

Samen werken aan een leefbare, fijne buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet

Vroeger was het zo dat het welzijnswerk een divers aanbod had van activiteiten waar bewoners aan konden deelnemen. Tegenwoordig gaat dat anders. Inwoners zijn zelf meer aan zet. Zij geven aan waar zij behoefte aan hebben en wat wensen zijn, maar hebben ook meer ruimte om zelf initiatieven te nemen en activiteiten te starten. Waar nodig met ondersteuning van Indebuurt033 en dus van mij, als buurtnetwerker. Als u als bewoner iets graag zou willen doen, bijvoorbeeld een kookclub met buurtgenoten beginnen, maar u weet niet goed waar te beginnen, dan kan ik u daarbij ondersteunen. Ik kan u in contact brengen met andere bewoners waarvan ik weet dat die daar ook interesse in hebben of daar al mee bezig zijn. Ook kan ik ondersteunen met praktische zaken zoals het zoeken naar een geschikte ruimte of meehelpen met een subsidieaanvraag als dat van toepassing is. Ook kunnen we samen kijken of het initiatief aansluit bij het wijkplan, dat in samenwerking met inwoners tot stand is gekomen.

Gebiedsteams

Bij Indebuurt033 werken we sinds kort met gebiedsteams. Voor Schothorst/Zielhorst en de Hoef betekent dit dat alle beroepskrachten vanuit Indebuurt033 die voorheen in Schothorst/ Zielhorst en de Hoef werkzaam waren nu meer gaan samenwerken met de beroepskrachten van Liendert en Rustenburg en vice versa.

Wat zijn Gebiedsteams?

In deze gebiedsteams zijn alle vakgroepen van Indebuurt033 vertegenwoordigd zoals jongerenwerk, buurtnetwerk of participatiemakelaars, Sociaal Juridisch Dienstverlener, de Maatschappelijk Dienstverleners en mantelzorgmakelaar.  Deze disciplines vormen per gebied een team op een herkenbaar punt. Voor ons is dit de Informatiewinkel “Groene Stee”:

Contactgegevens:
Informatiewinkel ‘”De Groene Stee”
Wiekslag 92, Liendert
0333036420  (ma t/m do van 09.00 tot 13.00)

Deze Informatiewinkel is de uitvalbasis voor de werkers die van daaruit makkelijk de wijk in kunnen. Ook is de Informatiewinkel herkenbaar voor bewoners en netwerkpartners in de wijk. Het is een laagdrempelige voorziening waar burgers met al hun vragen op het gebied van zorg, ontmoeten, wonen, geldzaken, hulp bij formulieren, aanvragen van voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg terecht kunnen. In de informatiewinkel werken professionals samen met vrijwilligers en wordt bekeken hoe de burger een antwoord vindt op zijn vraag eventueel met (kortdurende) ondersteuning van een beroepskracht.

Wijkplan 2019

Wijkplannen zijn werkdocumenten die in de loop van de tijd worden aangevuld en verbeterd door bewoners en organisaties die in de wijken actief zijn. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het wijkplan Schothorst/Zielhorst 2019 door bewoners en organisaties zoals het wijkteam en Indebuurt033. Gezamenlijk proberen we na te denken hoe we kunnen voortborduren op de ingezette weg van het huidige wijkplan. In het wijkplan staan de doelen en wensen per wijk beschreven. Daarnaast zijn deze plannen het inhoudelijke vertrekpunt voor een subsidieaanvraag van een bewonersinitiatief.

Graag roep ik mensen uit Schothorst en Zielhorst op om over het Wijkplan mee te denken. Wil jij ook een bijdrage leveren aan je wijk? Wil je graag een bewonersinitiatief opzetten en zoek je daar ondersteuning bij of wil je jouw ideeën mee laten tellen? Neem dan contact met mij op.

Iets over mijzelf

Nu iets meer over mijzelf. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg en ben opgegroeid in een mijnwerkersgezin. Ik ben naar Nijmegen vertrokken om de sociale academie te volgen en daar woon ik nog altijd. Na het afstuderen kreeg ik al snel een baan in het welzijnswerk. Mijn vrije tijd breng ik graag in de natuur door. Ik houd van wandelen, fietsen/mountainbiken, hardlopen en zwemmen.

Bel mij of mail mij

Zoals u begrepen hebt wil ik graag in contact komen met bewoners uit Schothorst, Zielhorst en de Hoef. Mocht u ideeën hebben voor een nieuw initiatief of kijken wat voor mogelijkheden er zijn, neem dan vooral contact met mij op. Dat kan via mail op Michel.Wesolek@indebuurt033.nl of per mobiel op 06 – 53579498.

Andere mensen van Indebuurt033 werkzaam in Schothorst

Naast de buurtnetwerker hebben ook twee participatiemakelaars en een jongerenwerker o.a. Schothorst als hun werkgebied. Hier zijn hun gegevens:

Participatiemakelaars:
Saliha el Atrouss: Saliha.elatrouss@indebuurt033.nl  tel: 06-43141521
Nienke Gorter: Nienke.gorter@indebuurt033.nl tel: 06-43707864
Jongerenwerker:
Jelle Maris: jelle.maris@indebuurt033.nl, tel. 06 – 41546113

[mc4wp_form id="7164"]