Buurtnetwerker Stephanie Niessen

Samen werken aan een leefbare, fijne buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet

Vroeger was het zo dat het welzijnswerk een divers aanbod had van activiteiten waar bewoners aan konden deelnemen. Tegenwoordig gaat dat anders. Inwoners zijn zelf meer aan zet. Zij geven aan waar zij behoefte aan hebben en wat hun wensen zijn, maar hebben ook meer ruimte om zelf initiatieven te nemen en activiteiten te starten. Waar nodig met ondersteuning van Indebuurt033 en dus van de buurtnetwerker. Als jij als bewoner iets graag zou willen doen, bijvoorbeeld een kookclub met buurtgenoten beginnen, maar je weet niet goed waar te beginnen, dan kan de buurtnetwerker je daarbij ondersteunen. Zij kan je in contact brengen met andere bewoners waarvan ze weet dat die daar ook interesse in hebben of daar al mee bezig zijn. Ook kan ze ondersteunen met praktische zaken zoals het zoeken naar een geschikte ruimte of meehelpen met een subsidieaanvraag als dat van toepassing is. Ook kan ze samen met jou kijken of het initiatief aansluit bij het wijkplan, dat in samenwerking met inwoners tot stand is gekomen.

Vanaf 1 februari 2019 is Stephanie Niessen de buurtnetwerker voor Schothorst, Zielhorst en De Hoef. Je kunt haar telefonisch bereiken op 06-41545986 en per e-mail op Stephanie.Niessen@Indebuurt033.nl.

Gebiedsteams

Indebuurt033 werkt sinds kort met gebiedsteams. Voor Schothorst, Zielhorst en De Hoef betekent dit dat alle beroepskrachten vanuit Indebuurt033 die voorheen in Schothorst, Zielhorst en De Hoef werkzaam waren nu meer gaan samenwerken met de beroepskrachten van Liendert en Rustenburg en vice versa.

Wat zijn Gebiedsteams?

In deze gebiedsteams zijn alle vakgroepen van Indebuurt033 vertegenwoordigd zoals jongerenwerk, buurtnetwerk of participatiemakelaars, Sociaal Juridisch Dienstverlener, de Maatschappelijk Dienstverleners en mantelzorgmakelaar.  Deze disciplines vormen per gebied een team op een herkenbaar punt. Voor ons is dit de Informatiewinkel “Groene Stee”:

Contactgegevens:
Informatiewinkel ‘”De Groene Stee”
Wiekslag 92, Liendert
0333036420  (ma t/m do van 09.00 tot 13.00)

Deze Informatiewinkel is de uitvalbasis voor de werkers die van daaruit makkelijk de wijken in kunnen. Ook is de Informatiewinkel herkenbaar voor bewoners en netwerkpartners in de wijken. Het is een laagdrempelige voorziening waar burgers met al hun vragen op het gebied van zorg, ontmoeten, wonen, geldzaken, hulp bij formulieren, aanvragen van voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg terecht kunnen. In de informatiewinkel werken professionals samen met vrijwilligers en wordt bekeken hoe de burger een antwoord vindt op zijn vraag eventueel met (kortdurende) ondersteuning van een beroepskracht.

Andere mensen van Indebuurt033 werkzaam in Schothorst

Naast de buurtnetwerker hebben ook twee participatiemakelaars en een jongerenwerker o.a. Schothorst als hun werkgebied. Hier zijn hun gegevens:

Participatiemakelaars:
Saliha el Atrouss: Saliha.elatrouss@indebuurt033.nl  tel: 06-43141521
Nienke Gorter: Nienke.gorter@indebuurt033.nl tel: 06-43707864
Jongerenwerker:
Jelle Maris: jelle.maris@indebuurt033.nl, tel. 06 – 41546113

[mc4wp_form id="7164"]