De gemeente Amersfoort heeft al jaar en dag een wijkbudget om activiteiten te ondersteunen die buurtbewoners ondernemen om de sociale samenhang en leefbaarheid in hun omgeving te vergroten. Iedere wijk heeft daarvoor een buurtbudgetcommissie in het leven geroepen die bestaat uit actieve bewoners.

Buurtbudget aanvragen? Zo werkt het!

 

Veel aanvragen in Schothorst hebben betrekking op de organisatie van een buurt- of pleinfeest, een straat-BBQ, of het ‘vergroenen’ van een straat door het onderhouden van plantenbakken, bijvoorbeeld in hofjes. Steeds betreft het bewoners die gezamenlijk zo’n activiteit organiseren en uitvoeren. Hiernaast en hieronder zie je voorbeelden van activiteiten die door Buurtbudget (deels) zijn gefinancierd.

Buurtbewoners die een aanvraag willen indienen kunnen het aanvraagformulier vinden op de website van het Buurtbudget: https://www.buurtbudget-schothorst.nl/. Degenen die niet over een computer beschikken kunnen per post een aanvraag doen: Buurtbudget Schothorst, Overtoom 49, 3813 NW Amersfoort.

Schroom voor digitale formulieren

In de praktijk zien we echter dat het buurtbudget bij veel bewoners nog onvoldoende bekend is. Ook zien bewoners er soms tegen op om een digitaal formulier in te vullen. Bij Buurtbudget hoeft dat echter niet: veel meer dan een korte omschrijving van de activiteit, een opgave van hoeveel deelnemers er verwacht worden en een eenvoudige financiële begroting wordt niet gevraagd.

Buurtbudget en het wijkbudget van Indebuurt033

Naast het buurtbudget kent Schothorst sinds het begin van 2017 een wijkbudget van Indebuurt033. Waar het buurtbudget betrekking heeft op kleinschalige activiteiten die een of meer dagdelen in beslag nemen, is het wijkbudget bedoeld voor meeromvattende projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wekelijkse inloopactiviteit voor ouderen of nieuwkomers of de Wijkmobiel, het vervoersproject voor mensen die slecht ter been zijn, of het onderhoud van deze wijkwebsite.

Het advies over de aanvragen van dit wijkbudget ligt in handen van de Wijkraad van Schothorst. De definitieve goedkeuring ligt bij Indebuurt033. De aanvraag moet digitaal gebeuren via de website van Indebuurt033.

Dit digitale formulier is veel gedetailleerder dan dat van het buurtbudget. In de praktijk gaat het om veel hogere bedragen, waardoor er meer eisen worden gesteld aan de aanvraag. Per kwartaal kan een aanvraag worden gedaan. Tussen de leden het buurtbudget en het wijkbudget is er overleg met betrekking tot aanvragen. Het is niet mogelijk voor een project of activiteit bij beide budgetten een aanvraag te doen.

Vacature

De buurtbudgetcommissie van Schothorst bestaat in principe uit vijf leden. Er is momenteel een vacature voor het vijfde commissielid. Deze functie vraagt niet veel tijd. Aanvragen worden met aandacht behandeld, in een ongedwongen sfeer met humor en een drankje na afloop. Een vacature voor iemand met een hart voor de wijk!

 

Nieuwsberichten Buurtbudget Schothorst: