• Wijkraad Schothorst
  • De Wijkraad Schothorst overlegt over alles wat voor het leefklimaat in de wijk van belang is. Alle bewoners zijn welkom bij de vergaderingen van de Wijkraad. U kunt zich aanmelden voor de digitale adressenlijst van de Wijkraad door een mail te sturen naar wijkraadschothorst@gmail.com. Elders op de website vindt u meer informatie over de Wijkraad. Heeft u een idee voor de wijk of signaleert u een probleem in de wijk? Laat het ons weten! Wij nemen graag contact met u op.