Schothorst-Zuid aardgasvrij passeert weer een mijlpaal

Schothorst-Zuid aardgasvrij passeert weer een mijlpaal

Het College van Burgemeester en Wethouders werkt aan een plan voor een wijkwarmtenet in Schothorst-Zuid. De uiteindelijke oplossing is aardwarmte,* een duurzame bron, maar het gaat nog vijf tot zeven jaar duren totdat deze beschikbaar is in Schothorst-Zuid. Daarom is er tijdelijk een warmtebron van biomassa nodig. Dit is een goede opstap naar een warmtenet met aardwarmte omdat de aansluitingen dan al klaar zijn.

Verder is er, om het voor inwoners betaalbaar te houden om van het gas af te gaan, waarschijnlijk een gemeentelijke bijdrage nodig. Ook wil het college en subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties).

Het College wilde bij raadsleden toetsen of de gekozen richting op draagvlak kan rekenen; zie het document waarin het verzoekt om een peiling.

De meeste woordvoerders van de fracties in de Raad waren positief over de punten genoemd in het document van het College waarin ze om de mening van de Raad vroegen; ze waren doorgaans ook positief over het proces dat met inwoners doorlopen is (de vele bewonersbijeenkomsten, de meedenkgroep, de tien voorbeeldwoningen). Maar het CDA vroeg om een pas op de plaats omdat dan de tussenstap met biomassa onnodig zou zijn. En Lijst Molenkamp pleitte voor keuzevrijheid van inwoners. Meerdere fracties vroegen de wethouder om met aanbieders afspraken te maken over het gebruik van gecertificeerde biomassa en uitstoot. En om zo snel mogelijk over te schakelen op (aanbieders van) duurzame warmtebronnen.

De wethouder zei dat er met Warmtebedrijf Amersfoort afspraken gemaakt worden over herkomst van de biomassa en uitstoot. Het gaat om snoeihout (geen stammen) dat verder geen functie meer heeft. Er zullen dus geen pellets uit Canada of Amerika komen. Andere aandachtspunten die de woordvoerders noemden waren onder andere: de aantrekkelijkheid van het aanbod staat of valt met rijkssubsidie, betaalbaarheid voor inwoners in deze wijk en andere wijken, en keuzevrijheid voor huurders.

Uitkomst? Volgens de Raad is het vraagstuk nu voldoende besproken; de wethouder kan met de uitkomsten van deze discussie in de gemeenteraad verder.

De wethouder heeft toegezegd om inzicht te geven in de berekeningen met betrekking tot de CO2-reductie. En ze zet in op de afspraak met het Warmtebedrijf om duurzamere aanbieders van warmte toe te laten op het warmtenet.

* Welk soort aardwarmte is Warmtebedrijf Amersfoort van plan om op in te zetten? Dit is de uitleg op hun website:

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultradiepe aardwarmte. Voor het warmtenet van Amersfoort gebruiken we aardwarmte van 2,5 tot 3 KM diep. Dit is warm genoeg voor het net, een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte.

Hier vind je een filmpje van TNO met een uitleg over geothermie.

15 maart 2020 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

[mc4wp_form id="7164"]